Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Firmy będą zwiększać zatrudnienie i płace

W najbliższych tygodniach Polacy nadal będą korzystać 
z dobrej koniunktury na rynku pracy. Wzrosną szanse 
na podwyżki wynagrodzeń.

 

Początek 2016 r. powinien sprzyjać poszukiwaniu zatrudnienia i negocjacjom podwyżek – sugerują badania, jakie przed kilkoma tygodniami przeprowadziły dwie duże agencje zatrudnienia Randstad i Manpower. Według ogłaszanego we wtorek Barometru Manpower Perspektyw Zatrudnienia prognoza netto zatrudnienia na I kwartał przyszłego roku po korekcie sezonowej wynosi dla Polski 9 proc. (wskaźnik pokazuje przewagę firm chcących zwiększać zatrudnienie nad tymi, które zamierzają je ograniczać). To najlepszy wynik od końca 2011 r.

Co więcej, we wszystkich dziesięciu badanych sektorach oraz we wszystkich sześciu regionach kraju prognoza netto zatrudnienia na początek 2016 r. jest dodatnia, a w większości jest lepsza niż rok wcześniej. – Płynące od pracodawców sygnały wskazują, że nadchodzące miesiące przyniosą zarówno więcej miejsc pracy, jak i lepsze warunki zatrudnienia. W każdym z sektorów odnotowujemy wzrost liczby ofert pracy – podkreśla Iwona Janas, dyrektor generalna Manpower Group w Polsce.

Wskaźnik zatrudnienia osiągnął najwyższą wartość w przemyśle i w budownictwie. – W przemyśle praktycznie w każdej branży od produkcji AGD po żywność i motoryzację firmy rekrutują nowych pracowników. Cały czas rozwijają się też usługi dla biznesu – mówi Iwona Janas. Dodaje, że optymizm firm przemysłowych dobrze wróży całemu rynkowi pracy: sektor produkcyjny jest w Polsce ważnym motorem wzrostu zatrudnienia, a jego rozwój generuje miejsca pracy m.in. w transporcie i handlu.

Najwyższy od kilku lat optymizm firm w końcówce roku wykazuje też opublikowany w poniedziałek raport Randstad. W badaniu przeprowadzonym na przełomie października i listopada wśród tysiąca firm z całej Polski aż 31 proc. zadeklarowało plany wzrostu zatrudnienia w najbliższych sześciu miesiącach. Przed rokiem było to 26 proc., a dwa lata wcześniej 19 proc.

—Anita Błaszczak

Więcej w Rzeczpospolitej: http://archiwum.rp.pl/artykul/1294307-Firmy-beda-zwiekszac-zatrudnienie-i-place.html#.VmaLN_nhCM8
Źródło: Rzeczpospolita, 08.12.2015 r.

 

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.