SZKOLENIE OBPON: 'Ważne zmiany przepisów prawnych w ustawie o rehabilitacji i ustawach dot. ZUS, KP, KPA wchodzących w życie w I, II i III kwartale 2018 roku dla pracodawców osób niepełnosprawnych oraz firm zobowiązanych do wpłat na PFRON' - wykładowca: Edyta Sieradzka UWAGA - OSTATNIE MIEJSCA: Gdańsk, Bydgoszcz, Poznań, Zielona Góra

SZKOLENIE OBPONOGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zaprasza na cykl szkoleń (12 miast) adresowany do pracodawców osób niepełnosprawnych pt.:

 

"Ważne zmiany przepisów prawnych w ustawie o rehabilitacji i ustawach dot. ZUS, KP, KPA wchodzących w życie w I, II i III kwartale 2018 roku dla pracodawców osób niepełnosprawnych oraz firm zobowiązanych do wpłat na PFRON"

Na szkoleniu zostaną omówione najważniejsze zmiany w zakresie m.in: terminowości ponoszenia kosztów płacy w zakresie składek ZUS, wypłaty wynagrodzeń, wyliczenia wskaźników wg ustawy o rehabilitacji i wg rozp. KE 651/2014, wpłat obowiązkowych na PFRON, udzielania ulg we wpłatach na PFRON – zmiana art. 22, dwuinstancyjności w PFRON, prowadzenia zfron, obowiązków zpchr, wykazywania efektu zachęty, postępowań sprawdzających i kontrolnych prowadzonych przez PFRON.

Praktyczne szkolenie prawne z w/w przepisów i zmian w ustawach!

 

wykładowca: EDYTA SIERADZKA
Edyta Sieradzka

zawód wykonywany: Wiceprezes ORGANIZACJI OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG, Dyrektor Generalny OBPON ds. Wizerunku Spółki, Ekspert ds. zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce, Ekspert i Wykładowca w zakresie rozliczeń z PFRON dot. pomocy publicznej.

specjalizacja: Dofinansowanie do wynagrodzeń, refundacja składek ZUS z PFRON, SODiR, pomoc publiczna, pomoc de minimis, ZFRON, IPR, ulgi we wpłatach na PFRON, sprawozdawczość w PFRON, zatrudnianie osób niepełnosprawnych w Polsce, prawo zamówień publicznych, fundusze unijne, systemy zarządzania jakością, zagadnienia księgowości w zpchr.
Magister, Inżynier, Absolwentka Politechniki Opolskiej i Magisterskich Studiów Menedżerskich MBA na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekspert i Wykładowca na szkoleniach dot. zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce. Autorka licznych publikacji w Dziennikach Ogólnopolskich tj. Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, współpracująca z Wydawnictwem Gofin. Autorka książek o tematyce ekonomicznych aspektów zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce. Od 2009 r. Wiceprezes Organizacji OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG. W 2016 r. uhonorowana tytułem "Lider 25 - lecia systemu wsparcia osób niepełnosprawnych" przyznawanym przez MRPiPS oraz PFRON.Szanowni Państwo,

W związku z kolejną procedowaną obecnie nowelizacją ustawy o rehabilitacji, która ma wejść w życie od 1.02.2018 r., dotyczącą zmian zarówno dla firm, które wpłacają do PFRON wpłaty obowiązkowe lub udzielają ulg we wpłatach na PFRON jak i dla firm, które ubiegają się w PFRON o pomoc publiczną, dodatkowo w związku z ważnymi zmianami w ustawach o SUS, KP i KPA, które wpływają na ubieganie i uzyskiwanie dofinansowań z PFRON oraz w związku z bardzo dużą ilością zapytań o kolejne szkolenia spływające do naszej firmy - informujemy o zorganizowaniu kolejnego cyklu szkoleń, który odbędzie się w lutym i marcu 2018 r. w 12 miastach w Polsce.

Na szkoleniach zostaną omówione wszystkie zmiany ujęte obecnie jeszcze w projekcie nowelizacji ustawy o rehabilitacji z 19.12.2017 r., zostaną również omówione zmiany w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, uzyskiwaniu dofinansowań z PFRON w połączeniu ze zmianą ustawy o sus, udzielaniu ulg we wpłatach na PFRON (nowelizacja ustawy + zmiana stanowiska BON i PFRON w zakresie ustawy o centralizacji VAT-u), procedura obecnie prowadzonych przez PFRON postępowań sprawdzających i administracyjnych, dwuinstancyjności w PFRON, możliwości złożenia odwołań od wydanych decyzji PFRON przed wejściem w życie nowelizacji ustawy, rozliczeń z PFRON zarówno przez firmy wpłacające obowiązkowe wpłaty na PFRON (wypełnienie DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-I-u, DEK-R) oraz rozliczeń z PFRON przez zpchr, byłe zpchr, pracodawców działających na otwartym rynku i osiągającym 6% wskaźnik osób niepełnosprawnych (wypełnienie INF-1, INF-2, INF-Z oraz DEK-II-a, DEK-R i DEK-II-u).

Program szkolenia obejmuje wszystkie zagadnienia przydatne każdemu pracodawcy i pracownikowi w codziennej pracy związanej z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych oraz uwzględnia wszelkie najnowsze stanowiska, interpretacje, wyjaśnienia BON, PFRON, UOKiK i ZUS dot. kwestii uzyskiwania pomocy publicznej z PFRON, ponoszenia kosztów płacy i udzielania ulg we wpłatach na PFRON.

Serdecznie zapraszamy!

 

Terminy wraz z miastami, w których zaplanowaliśmy szkolenie:

CYKL I
1.

Olsztyn - 13.02.2018 r. (wtorek)

Hotel Dyplomat

ul. Dąbrowszczaków 28, 10-540 Olsztyn

www.hoteldyplomat.com

OSTATNIE MIEJSCA!

2.

Warszawa - 14.02.2018 r. (środa)

Hotel Arkadia Royal S.J.

ul. Bronisława Czecha 10, 04-555 Warszawa

www.arkadiaroyal.pl

OSTATNIE MIEJSCA!

3.

Łódź - 15.02.2018 r. (czwartek)

Boutique Hotel's III

al. Piłsudskiego 10/14, 90-051 Łódź

www.hotels24.com.pl

OSTATNIE MIEJSCA!

4.

Katowice - 16.02.2018 r. (piątek)

Hotel Katowice

Al. Korfantego 9, 40-951 Katowice

www.hotel-katowice.com.pl

OSTATNIE MIEJSCA!

CYKL II
5.

Gdańsk - 27.02.2018 r. (wtorek)

AMBER Hotel

ul. Powstańców Warszawskich 45, 80-165 Gdańsk

www.amber-hotel.pl

OSTATNIE MIEJSCA!

6.

Bydgoszcz - 28.02.2018 r. (środa)

HOTEL BRDA

ul. Dworcowa 94, 85-010 Bydgoszcz

www.hotelbrda.com.pl

OSTATNIE MIEJSCA!

7.

Poznań - 1.03.2018 r. (czwartek)

Grand Royal Sp. z o.o. (dawniej Hotel Twardowski)

ul. Głogowska 358 a, 60-004 Poznań

www.grandroyalhotel.pl

OSTATNIE MIEJSCA!

8.

Zielona Góra - 2.03.2018 r. (piątek)

Amadeus Hotel

ul. Jedności 87a, 65-001 Zielona Góra

www.amadeushotel.pl

OSTATNIE MIEJSCA!

CYKL III
9.

Rzeszów - 13.03.2018 r. (wtorek)

HOTEL RZESZÓW

Al. J. Piłsudskiego 44, 35-001 Rzeszów

www.hotelrzeszow.com.pl

10.

Kielce - 14.03.2018 r. (środa)

HOTEL TĘCZOWY MŁYN

25-670 Kielce, ul. Zakładowa 4

www.teczowy.com

11.

Kraków - 15.03.2018 r. (czwartek)

Hotel Europejski

ul. Lubicz 5, 31-034 Kraków

www.he.pl

12.

Wrocław - 16.03.2018 r. (piątek)

NOVOTEL WROCŁAW CITY

ul. Wyścigowa 35, 53-011 WROCŁAW

www.novotel.comPLAN GODZINOWY:

09.30 - 10.00 - rejestracja uczestników szkolenia
10.00 - 11.30 - szkolenie
11.30 - 11.45 - przerwa kawowa
11.45 - 13.30 - szkolenie
13.30 - 14.00 - lunch
14.00 - 15.30 - szkolenie
15.30 - 16.00 - pytania uczestników i rozdanie certyfikatówPROGRAM SZKOLENIA:

I. NOWELIZACJA USTAWY O REHABILITACJI - wchodząca w życie od 1.02.2018 r. - szczegółowe omówienie wszystkich zmian dla pracodawców osób niepełnosprawnych i firm wpłacających wpłaty na PFRON - ważne - bardzo znacząca zmiana w zakresie art. 22 tj. udzielania ulg we wpłatach na PFRON, Dwuinstancyjności w PFRON tj. Odwołań od Decyzji Prezesa PFRON, Wojewody, Termin wejścia zmian w art. 22 a przepisy przejściowe, Centralizacja VAT-u po 1.01.2017 r.a prawo do udzielenia ulg we wpłatach na PFRON przez sprzedającego (zmiana stanowiska BON i PFRON z 22.12.2017 r.a przepis ujęty w nowelizacji ustawy - od kiedy go stosować), nowa definicja wyliczenia wskaźnika zatrudnienia ogółem i osób niepełnosprawnych na potrzeby bycia sprzedającym, procedury zawiadomienia o możliwości udzielenia klientowi ulgi we wpłacie na PFRON, korespondencja sprzedający - klient), zmiana wysokości ulgi we wpłatach wpłatach na PFRON - wejście w życie zmiany).
Kwestie związane z byciem zpchr i prowadzeniem zfron:

II. PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ W PFRON O MIESIĘCZNE DOFINANSOWANIE W 2018 r.

 1. składki ZUS - jedno konto w ZUS (e-składka zmiana w ustawie o sus a terminowość ponoszenia kosztów płacy
 2. definicja kosztów płacy
 3. wykazanie efektu zachęty (metoda ilościowa i jakościowa) na nowozatrudnionego pracownika niepełnosprawnego
 4. brak potrzeby wykazania efektu zachęty na pracownika, który w trakcie zatrudnienia u danego pracodawcy nabył status osoby niepełnosprawnej (przypadki - omówienie)
 5. interpretacja orzeczeń o niepełnosprawności - wydanych przez ZUS, Powiatowe Zespoły i Wojewódzkie, (orzeczenia MSWiA, MON, KRUS, KIZ wydane przed 1.01.1998 r.)
 6. zbieg orzeczeń w zakładzie
 7. wyliczenie wskaźników zatrudnienia ogółem i osób niepełnosprawnych na podstawie art. 2a i art. 21 ust. 5 ustawy o rehabilitacji
 8. wyliczenie wskaźników zatrudnienia ogółem i osób niepełnosprawnych na podstawie art. 5 załącznika nr 1 rozporządzenia KE 651/2014 - wykazanie efektu zachęty metoda ilościowa (poz. 39 i 41 na Wn-D)
 9. płaca minimalna a kwoty maksymalnego dofinansowania w 2018 r.
 10. postępowania sprawdzające prowadzone przez PFRON - ręczne blokady SOD-u
 11. postępowania administracyjne prowadzone przez PFRON - wstrzymanie bieżącego dofinansowania
 12. kontrole PFRON dot. art. 26a-c - w zakresie miesięcznego dofinansowania
 13. limit kosztów płacy a kwota dofinansowania do wypłaty w 2018 r.
 14. zatrudnienie nowego pracownika niepełnosprawnego a termin zgłoszenia go do SODiR - nowe wytyczne BON
 15. odwołanie od decyzji Prezesa PFRON (ważne zmiany) - dwuinstancyjność w PFRON a decyzje wydane przed wejściem w życie nowelizacji ustawy
 16. sprawozdania finansowe firm a sytuacja ekonomiczna firmy
 17. powiązania pomiędzy firmami i wypełnienie INF-O-PP
 18. wysłanie wniosku Wn-D za styczeń 2018 r. do 25 lutego 2018 r. - nowa procedura - WAŻNE
 19. korekty wniosków Wn-D a załącznik INF-O-PP
 20. wypełnienie INF-O-PP w 2018 r.
 21. limit pomocy publicznej z tytułu dofinansowań a firmy powiązane w 2018 r.
 22. łączenie kwoty dofinansowania z inną pomocą publiczną (wypełnienie poz. 49 i 53 na INF-D-P oraz części E w INF-O-PP
 23. omówienie najnowszych stanowisk PFRON, BON, ZUS w zakresie dofinansowań

III. ULGI WE WPŁATACH NA PFRON w 2018 r. (procedury w zakresie udzielania ulg ważne do 30.06.2018 r. a nowe prawo w zakresie art.22 po 1.07.2018 r.)

 1. omówienie - najważniejszych zmian ujętych w nowelizacji ustawy o rehabilitacji tj. art. 22 - BARDZO WAŻNE ZMIANY ZARÓWNO DLA FIRM WPŁACAJĄCYCH DO PFRON WPŁATY OBOWIĄZKOWE JAK I DLA SPRZEDAJĄCYCH udzielających ulg !!!
 2. omówienie zmian w zakresie nowelizacji rozporządzenia dot. art. 22 (zmiana druku INF-U i INF-1-u)
 3. zmiana kwoty wynagrodzeń począwszy od przychodów za styczeń 2018 r. (zmiana wyliczenia poz. 35 na INF-U)
 4. ograniczenie wysokości wartości udzielanej ulg i(do 50% wartości faktury netto - data wejścia w życie tej zmiany)
 5. zmiana wyliczenia wskaźników na potrzeby bycia sprzedającym
 6. procedury dot. zawiadomień klientów o uldze
 7. procedury dot. uzyskania informacji od klienta, że chce skorzystać z ulgi
 8. kary z tytułu braku zawiadomienia klienta
 9. przepisy przejściowe w zakresie zmiany art. 22
 10. prowadzenie Ewidencji udzielanych ulg po 1 stycznia 2018 r.
 11. korekty wystawionych INF-U dla np. Gmin - zmiana stanowiska BON i PFRON z 22.12.2017 r.
 12. omówienie najnowszych stanowisk PFRON, BON, ZUS w zakresie udzielania ulg we wpłatach na PFRON - BARDZO WAŻNE

IV. ZMIANA ROZPORZĄDZENIA OD 1.01.2018 R. W ZAKRESIE SPRAWOZDAWCZOŚCI W PFRON (ZMIANA ROZPORZĄDZENIA DOT. INF-ÓW I DEK-ÓW) - omówienie nowego wzoru INF-1, INF-Z i INF-2

V. PROWADZENIE ZFRON W 2018 ROKU PRZEZ ZPCHR I BYŁE ZPCHR - WYDATKI A CELOWOŚĆ, NAJNOWSZE STANOWISKA WSA, NSA DOT. WYDATKOWANIA ZFRON

VI. POSIADANIE STATUSU ZPCHR W 2018 R. - OBOWIĄZKI A UPRAWNIENIA

VII. PANEL DLA FIRM WPŁACAJĄCYCH WPŁATY OBOWIĄZKOWE NA PFRON W 2018 R.

 1. omówienie deklaracji DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-1-u, DEK-R - zmiany w deklaracjach
 2. zmiana przeciętnego wynagrodzenia w styczniu i lutym 2018 r. a kwota wpłat obowiązkowych
 3. wyliczanie wskaźników osób ogółem i niepełnosprawnych zgodnie z art. 21 ust. 5 ustawy o rehabilitacji
 4. korzystanie z ulg we wpłatach na PFRON - omówienie bardzo ważnych zmian wynikających z nowelizacji ustawy
 5. korzyści wynikające z zatrudnienia osoby niepełnosprawnej
 6. zastosowanie art. 2a ustawy o rehabilitacji w kontekście zaliczenia pracownika do osób niepełnosprawnych

VIII. UPRAWNIENIA PRACOWNIKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO WYNIKAJĄCE Z KP I USTAWY O REHABILITACJI

IX. PODSUMOWANIE SZKOLENIA I UDZIELENIE ODPOWIEDZI NA POSZCZEGÓLNE PYTANIA ZADANE PRZEZ UCZESTNIKÓWWARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Opłacenie szkolenia nie później niż na 3 dni przed jego rozpoczęciem
 • Skan wypełnionej karty zgłoszeniowej prosimy wysłać na numer fax: (16) 679 16 16 wew. 34, 33
  lub e-mailem na adres biuro@obpon.pl
 • Ewentualną rezygnację należy zgłosić nie później jak na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia

UWAGA! Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

WAŻNE!

KAŻDY UCZESTNIK SZKOLENIA OBPON.PL OTRZYMA BEZPŁATNĄ MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z TELEFONICZNYCH PORAD EKSPERTA - PANI EDYTY SIERADZKIEJ W OKREŚLONYCH TERMINACH I GODZINACH PO ZAKOŃCZENIU CYKLU SZKOLEŃ ZA POŚREDNICTWEM SPECJALNIE UTWORZONEJ INFOLINII.

W ZAKRESIE KONSULTACJI PROBLEMATYKI ZWIĄZANEJ Z NOWELIZACJĄ USTAWY O REHABILITACJI ORAZ WSZYSTKICH TEMATÓW PORUSZONYCH PODCZAS SZKOLEŃ BĘDZIE MOŻNA ZADZWONIĆ DO PANI EDYTY SIERADZKIEJ,W DNIACH 22.03.2018 i 28.03.2018 W GODZINACH od 9.00 do 15.00. SPECJALNY NUMER INFOLINII ZOSTANIE PRZEKAZANY WSZYSTKIM UCZESTNIKOM PODCZAS SZKOLEŃ

 

Organizatorzy zapewniają obszerne materiały szkoleniowe oraz lunch i serwis kawowy w trakcie trwania szkolenia. Szkolenie trwa od godziny 10.00 do 15.30-16.00.CENNIK SZKOLENIA:

DLA KLIENTÓW OBPON:
cena: 470,00 zł + 23% VAT
cena: 440,00 zł + 23% VAT udział minimum dwóch osób z tej samej firmy
Klientem OBPON jest każda firma posiadająca wykupiony, aktywny dostęp do płatnych zasobów serwisów OBPON oraz aplikacji:
DLA POZOSTAŁYCH FIRM:
cena: 530,00 zł + 23% VAT
cena: 500,00 zł + 23% VAT udział minimum dwóch osób z tej samej firmy

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO POBRANIA
PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE ZGŁOSZENIA

Po przesłaniu karty zgłoszeniowej prosimy o kontakt telefoniczny w celu potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

 

Jeśli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT
wypełnij poniższe oświadczenie i dołącz je do karty zgłoszeniowej.

OŚWIADCZENIE O ZWOLNIENIU Z PODATKU VATDodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×