SZKOLENIE OBPON: 'Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych bez tajemnic - tworzenie i wydatkowanie środków ZFRON w zpchr i byłych zpchr z uwzględnieniem RODO' - wykładowca: Małgorzata Tylewicz-Piwnik Uwaga! OSTATNIE MIEJSCA!

   

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zaprasza na cykl szkoleń adresowanych do pracodawców osób niepełnosprawnych pt.:

 

"ZAKŁADOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH BEZ TAJEMNIC"

tworzenie i wydatkowanie środków ZFRON w zpchr i byłych zpchr
z uwzględnieniem RODO

 

 

wykładowca: MAŁGORZATA TYLEWICZ-PIWNIK
Małgorzata Tylewicz-Piwnik

zawód wykonywany: Dyrektor ds. Prawnych w OBPON, prawnik, właściciel firmy szkoleniowo - doradczej.

specjalizacja: pomoc publiczna na zatrudnianie osób niepełnosprawnych, wpłaty na PFRON, uprawnienia osób niepełnosprawnych, funkcjonowanie zakładów pracy chronionej, wydatkowanie środków ZFRON.
Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku – specjalizacja: prawo cywilne, ukończone Podyplomowe Studium Podatkowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Zajmuje się doradztwem dla zakładów pracy chronionej oraz firm z otwartego rynku pracy. Do marca 2010 r. zatrudniona była jako doradca prawny w Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, gdzie świadczyła pomoc prawną pracodawcom oraz prowadziła liczne szkolenia związane głównie z uzyskiwaniem pomocy publicznej oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Autorka licznych publikacji w prasie branżowej m.in. w Gazecie Prawnej dotyczących zagadnień prawa pracy, funkcjonowania zakładów pracy chronionej a także problematyki związanej z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych. Od 20.05.2010r. Doradca Prawny w firmie OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH oraz w ORGANIZACJI OBPON.ORG, konsultant w serwisie VADEMECUM WIEDZY należącym do OBPON, konsultant TELEFONICZNEJ OBSŁUGI KONSULTACYJNEJ należącej do OBPON. Od dnia 01.04.2013 r. objęła w OBPON stanowisko Dyrektora Ds. Prawnych.Szanowni Państwo,

Szkolenie adresowane jest zarówno do osób początkujących, jak i do wieloletnich praktyków działów księgowości i działów rehabilitacji, którzy chcą usystematyzować, bądź uaktualnić posiadaną wiedzę dotyczącą ZFRON.

Program szkolenia został przygotowany w oparciu o najczęściej zgłaszane przez pracodawców problemy związane z tworzeniem i wydatkowaniem funduszu rehabilitacji ze szczególnym uwzględnieniem konieczności wdrożenia przepisów RODO w kontekście dysponowania tym funduszem.

Zarezerwuj swój czas na szkolenie - niewiedza nie zwalnia od odpowiedzialności!

Praktyczne szkolenie prawne z w/w przepisów i zmian w ustawach!

Serdecznie zapraszamy!


1.

Rzeszów - 10.05.2018 r. (czwartek)

Hotel Rzeszów

Al. J. Piłsudskiego 44, 35-001 Rzeszów

www.hotelrzeszow.com.pl

BRAK MIEJSC!

2.

Wrocław - 11.05.2018 r. (piątek)

Novotel Wrocław City

ul. Wyścigowa 35, 53-011 WROCŁAW

www.novotel.com

BRAK MIEJSC!

3.

Gdańsk - 17.05.2018 r. (czwartek)

Amber Hotel

ul. Powstańców Warszawskich 45, 80-165 Gdańsk

www.amber-hotel.pl

BRAK MIEJSC!

4.

Warszawa - 18.05.2018 r. (piątek)

Hotel Arkadia Royal S.J.

ul. Bronisława Czecha 10, 04-555 Warszawa

www.arkadiaroyal.pl

OSTATNIE MIEJSCA! 1. Środki tworzące ZFRON w zakładach pracy chronionej i po utracie statusu zakładu pracy chronionej.
 2. Ogólne zasady dotyczące gospodarowania środkami ZFRON.
 3. Wydatkowanie środków ZFRON - zasada celowości, oszczędności i optymalnego doboru metod i środków.
 4. Wydatkowanie środków ZFRON na cele ogólne – kiedy występuje przysporzenie po stronie pracodawcy.
 5. Wydatkowanie środków ZFRON na pomoc indywidualną pracownikom niepełnosprawnym:
  • zasady udzielania wsparcia (jak dokumentować wydatki; kiedy wskazana jest opinia lekarza)
  • katalog pomocy - najczęściej kwestionowane pozycje przez organy kontrolujące.
 6. Wydatkowanie środków ZFRON na Indywidualne Programy Rehabilitacji:
  • wymogi formalne wydatkowania środków z ZFRON-15%
  • przykładowe wydatki w ramach IPR
  • omówienie najczęściej popełnianych błędów przy uzasadnianiu IPR
  • pomoc indywidualna a wydatki z IPR
  • zagadnienia problematyczne w związku z realizacją Programu (zniszczenie środka trwałego zakupionego w ramach IPR, odejście z pracy pracownika objętego IPR, utrata ważności orzeczenia o niepełnosprawności)
 7. Obowiązek zwrotu niewykorzystanych środków ZFRON do PFRON.
 8. Pomoc de minimis:
  • limity pomocy de minimis,
  • zasady ubiegania się o zaświadczenie o pomocy de minimis,
  • skutki odmowy wydania zaświadczenia o pomocy de minimis.
 9. Utrata statusu zakładu pracy chronionej a dalsze gospodarowanie środkami ZFRON.
 10. Obowiązek zwrotu środków ZFRON w przypadku likwidacji, upadłości albo wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej prowadzonego przez pracodawcę ZPCH.
 11. Wpływ RODO na dysponowanie środkami ZFRON.

 • Opłacenie szkolenia nie później niż na 3 dni przed jego rozpoczęciem
 • Skan wypełnionej karty zgłoszeniowej prosimy wysłać na numer fax: (16) 679 16 16 wew. 34, 33 lub e-mailem na adres biuro@obpon.pl
 • Ewentualną rezygnację należy zgłosić nie później jak na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia, w innym przypadku klient będzie zobowiązany do poniesienia całkowitych kosztów uczestnictwa

UWAGA! Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.


PLAN GODZINOWY:

09.30 - 10.00 - rejestracja uczestników szkolenia
10.00 - 11.30 - szkolenie
11.30 - 11.45 - przerwa kawowa
11.45 - 13.30 - szkolenie
13.30 - 14.00 - lunch
14.00 - 15.30 - szkolenie
15.30 - 16.00 - pytania uczestników i rozdanie certyfikatów


INFORMACJE DODATKOWE:

Organizatorzy zapewniają obszerne materiały szkoleniowe oraz lunch i serwis kawowy w trakcie trwania szkolenia. Szkolenie trwa od godziny 10.00 do 15.30-16.00.


CENNIK SZKOLENIA:

DLA KLIENTÓW OBPON:
cena: 470,00 zł + 23% VAT
cena: 440,00 zł + 23% VAT udział minimum dwóch osób z tej samej firmy
Klientem OBPON jest każda firma posiadająca wykupiony, aktywny dostęp do płatnych zasobów serwisów OBPON oraz aplikacji:
DLA POZOSTAŁYCH FIRM:
cena: 530,00 zł + 23% VAT
cena: 500,00 zł + 23% VAT udział minimum dwóch osób z tej samej firmy

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO POBRANIA
PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE ZGŁOSZENIA

Po przesłaniu karty zgłoszeniowej prosimy o kontakt telefoniczny w celu potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.


Jeśli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT
wypełnij poniższe oświadczenie i dołącz je do karty zgłoszeniowej.

OŚWIADCZENIE O ZWOLNIENIU Z PODATKU VATDodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.