Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

INTERWENCJA OBPON: Czarny PR TVN-u wobec pracodawców i osób niepełnosprawnych

   W dniu 19 czerwca 2018 r. w telewizji TVN24 ukazał się materiał pt. „Dziurawy fundusz dla niepełnosprawnych. "Aż się prosi, żeby z niego wyłudzać pieniądze" . Materiał ten stawia w niekorzystnym świetle zarówno PFRON, jak i pracodawców osób niepełnosprawnych oraz samych niepełnosprawnych.

   Redaktor Bartosz Kociejko wysuwa w nim tezy jakoby Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych był instytucją nieudolną, z której bez kontroli wypływają ogromne miliony, a wypowiadający się w programie niepełnosprawny, jako pojedyncza osoba, Pan Piotr Figiel z fundacji „Nowe spojrzenie” twierdzi, że Fundusz jedynie próbuje rehabilitować osoby niepełnosprawne. Redaktor Bartosz Kociejko usiłuje zawęzić pojęcie rehabilitacji wyłącznie do znaczenia medycznego, podważając jego wymowę w kontekście zawodowym. Z uśmiechem na ustach twierdzi, że „rehabilitacja zawodowa brzmi dziwnie” i że raczej powinniśmy mówić o aktywizacji zawodowej. Tymczasem aktywizacja zawodowa to nic innego jak szereg działań, które mają pomóc osobom poszukującym pracy niepełnosprawnym bezrobotnym, przygotować się do znalezienia pracy, pobudzić do podjęcia zatrudnienia. Z kolei rehabilitacja zawodowa to szereg działań skupiających się na przygotowaniu oraz wprowadzeniu osoby niepełnosprawnej na rynek pracy, odbywających się w zgodzie z jej możliwościami psychofizycznymi, jak również ze zdobytymi wcześniej i posiadanymi kwalifikacjami zawodowymi, a także z uwzględnieniem reorientacji zawodowej, która ukierunkować ma daną osobę na najoptymalniejszy dlań kierunek szkolenia i zatrudnienia. Składają się na to: ocena zdolności do podjęcia pracy, przygotowanie do podjęcia zatrudnienia, zatrudnienie na odpowiednim i adekwatnym stanowisku i opieka nad osobą już w trakcie pracy, zwłaszcza w jej początkowym okresie (adaptacja). Głównym celem rehabilitacji zawodowej jest w tym kontekście zdobycie i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia oraz możliwości awansu zawodowego czyli perspektywa pracy na przyszłość. Sukces rehabilitacji zawodowej mierzyć można samooceną pracownika (poczuciem przydatności zawodowej), odczuciem samorealizacji i zadowolenia z wykonywanych obowiązków zawodowych. To jest właśnie rehabilitacja zawodowa.

   

Jednostronność wypowiedzi redaktora maskowana jest od czasu do czasu pozytywnymi wypowiedziami pracownika niepełnosprawnego i pracodawcy (jedna firma), którzy są bardzo zadowoleni z funkcjonującego systemu, a przede wszystkim z tego, że dzięki temu mają pracę i mogli wcześniej zostać zaktywizowani zawodowo, a obecnie korzystają z szeroko pojętej rehabilitacji zawodowej.

   Według redaktora Bartosza Kociejko system dopłat z PFRON do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych skonstruowany jest w taki sposób, że – jak mówi „aż się prosi, aby wyłudzać pieniądze z Funduszu". I w tym momencie pojawia się w materiale scena przytaczająca przykład Marcina Dubienieckiego, który istotnie wyłudził kilka milionów złotych z PFRON zatrudniając fikcyjnie pracowników niepełnosprawnych, którym nakazał dzielić się z nim swoją pensją w sporej części refundowaną ze środków PFRON. Ta sprawa to z pewnością przykład na to, że PFRON kontroluje pracodawców i nawet osoby ogólnie znane nie mogą czuć się bezkarnie. Oczywiście jeśli chodziłoby o zwykłego „Kowalskiego” sprawa już od dawna nie byłaby wspominana, ale…

   Szkopuł w tym, że wyciąganie tej dość już starej sprawy szkodzi całemu środowisku niepełnosprawnych i ich pracodawców, którzy w sposób rzetelny i uczciwy zatrudniają w swoich zakładach osoby niepełnosprawne, które sumiennie i efektywnie wykonują swoje obowiązki. Zdziwienie budzi też fakt, iż robi to stacja, która w okresie niedawnego protestu niepełnosprawnych w Sejmie, tak bardzo wspierała ich swoimi relacjami i zaangażowaniem. Oczywiście nikt nie chce twierdzić, że wyłudzenia środków z PFRON nie miały miejsca. Tam gdzie są pieniądze, nie tylko z PFRON, zawsze znajdą się tacy, którzy podejmą ryzyko oszukiwania. Czy można np. zaliczyć wszystkich korzystających z unijnych dotacji do kategorii oszustów i złodziei, tylko dlatego, że kilku z nich nie rozliczyło się z otrzymanych dotacji? 

   Sprawa Marcina Dubienieckiego przez realizatorów programu postrzegana jest jako „symbol podstawowego problemu z funkcjonowaniem PFRON–u”. Zdaniem redaktora istniejący system zachęca do tworzenia fikcyjnych konstrukcji tylko po to, aby uzyskać pieniądze z PFRON. Tymczasem chyba tylko pracodawcy wiedzą, przez ile procedur trzeba przejść, aby uzyskać dofinansowania i jak częste wiążą się z tym kontrole i... odpowiedzialność (patrz przykład M.Dubienickiego).  

   W PFRON zarejestrowanych jest prawie 30 tys. pracodawców pobierających miesięczne dofinansowanie, tymczasem na jedynym przytoczonym w materiale przykładzie M.Dubienieckiego, redaktorzy programu zrobili z tego istny proceder: „Mechanizm wyłudzania wygląda tak, że niepełnosprawnych zatrudnia się - ale fikcyjnie. Natomiast do PFRON składa się wniosek o dofinansowanie ich pensji. Do niepełnosprawnych pieniądze jednak nie trafiają lub trafia ich niewielka część. Większość albo wszystko zostaje u fikcyjnego pracodawcy.”
   Przypominamy, że to pracodawca, aby otrzymać dofinansowanie do wynagorodzeń z PFRON musi najpierw terminowo wypłacić zatrudnionym niepełnosprawnym pełne wynagrodzenia i nie może mieć żadnych zaległości w płatnościach w tym ZUS. Cytowany przykład polegał na tym, iż "pracodawca" żądał zwrotu części wynagrodzenia od pracowników licząc na to, że wszyscy będą siedzieć cicho w zamian za część "wynagrodzenia" za nicnierobienie. Czy jakakolwiek instytucja, w tym nawet bankowa, jest w stanie zapanować nad istniejącym od zawsze czynnikiem ludzkim, za którym stoi zwykła, podła chciwość?

   To, iż w mediach pojawiają się informacje o wyłudzeniach oznacza przecież, że PFRON wyłapuje incydenty związane z oszustwami i chwała mu za to. Istotnie na 30 tys. pracodawców znajdzie się kilkudziesięciu nieuczciwych, jednakże wydźwięk materiału bije we wszystkich. To niesprawiedliwe i wielce krzywdzące dla pracodawców i samych niepełnosprawnych. Dzięki temu systemowi pracę ma 500 tysięcy osób niepełnosprawnych. Jaki jest zatem cel redaktora programu, aby robić na siłę z jednego przykładu o wydźwięku politycznym efekt skali na podstawie wypowiedzi jednego, czy dwóch ludzi? Zadziwiające jest najbardziej to, jak można oprzeć na wypowiedzi jednego człowieka tezy o rzekomym złym funkcjonowania PFRON i całego systemu rehabilitacji zawodowej w Polsce. Czy realizator materiału nie powinien przytoczyć konkretnych przykładów obrazujących skalę wyłudzeń?

   Czekamy jak odniesie się do tego materiału sam PFRON. Tymczasem w naszej ocenie cały materiał jest po prostu żałosny i niesprawiedliwy, nakręcony pod publikę i krzywdzący większość pracodawców i osoby niepełnosprawne korzystające z pomocy PFRON.

 

Krzysztof Kuncelman - Prezes Zarządu 
Organizacja OBPON.ORG 


 

MATERIAŁ TVN 24 >>>

 • Bolek napisał:

  Kiepscy dziennikarze robią wszystko aby zabłysnąć . Kociejko , Figiel co to za nazwiska? Brzmi to jak kiepski żart.

 • bb napisał:

  podać do sądu za zniesławienie

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.