Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Wywiad OBPON: Rozmowa z Rafałem Kowalczykiem - Dyrektorem Zarządzającym OBPON

 

Panie Dyrektorze, rok 2018 był szczególnym rokiem dla Pracodawców Osób Niepełnosprawnych – czy dla Firmy OBPON również?

- Z pewnością tak.  Uważam, że rok 2018 możemy uznać za przełomowy dla osób niepełnosprawnych i ich Pracodawców – a w konsekwencji także dla naszej Firmy.

Mijający rok obfitował w wiele istotnych wydarzeń. Należy wskazać choćby na sejmowe protesty osób z niepełnoprawnościami i ich opiekunów, które wspieraliśmy jako Organizacja OBPON.org czy dynamiczne i liczne zmiany w ustawodawstwie dotyczącym funkcjonowania Pracodawców osób niepełnoprawnych w Polsce, na którego kształt, po części mieliśmy wpływ.

Oczywiście, nie wszystkie forsowane przez nas postulaty i propozycje udało się zaimplementować do obowiązującego porządku prawnego, ale nie zniechęca nas to do dalszej walki o prawa naszych Klientów i Osób z niepełnosprawnością.

 

WYWIAD OBPONCzyli OBPON to nie tylko realizowanie założeń biznesowych, ale także potrzeba pełnienia misji?

Danina Solidarnościowa, nowelizacje ustawy o rehabilitacji zawodowej, reforma orzecznictwa, zmiany dotyczące ZAZ-ów i ZPCHRów, przełomowe wyroki TK i zmiany proceduralne dotyczące udzielania ulg – te jak i pozostałe istotne wydarzenia prowokują nas do zajmowania konkretnych stanowisk
 i podejmowania konkretnych działań.

Organizacja OBPON.org pod przewodnictwem Prezesa Krzysztofa Kuncelmana (będącego również Prezesem Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnoprawnych), podejmuje niezliczone ilości interwencji w instytucjach takich jak PFRON, BON czy MRPiPS, walcząc o prawa naszych Klientów i osób z niepełnosprawnościami.

Oprócz reprezentowania naszych Klientów przed państwowymi instytucjami i urzędami, ogromne znaczenie ma nasza działalność informacyjna (realizowana przez portal obpon.pl), ale także edukacyjna i szkoleniowa.

 

Skupmy się może właśnie na szkoleniach. Obserwując rozwój Firmy, można wywnioskować, że usługi szkoleniowe OBPON bardzo się rozwinęły i cieszą się dużym zainteresowaniem.

Jestem zdania, że OBPON zawsze był bezkonkurencyjnym liderem w tej branży.

Szkolenia OBPON to już marka sama w sobie. Możemy poszczycić się najlepiej wykwalifikowaną kadrą wykładowców w kraju.

Spotkania szkoleniowe z naszymi  wybitnymi specjalistami – Panią Małgorzatą Tylewicz-Piwnik oraz Panią Edytą Sieradzką, przyciągają ogromne rzesze uczestników.

Organizacja szkoleń jest  zawsze podyktowana potrzebami naszych Klientów oraz stanowi reakcję na częste zmiany w przepisach prawnych w zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością. A my nie chcemy zostawiać naszych Klientów samych z kolejnymi nowelizacjami, zmianami czy niezrozumiałymi instrukcjami. Staramy się Im zawsze pomóc, weprzeć i doradzić.

Na 2019 rok zaplanowaliśmy także nowe szkolenia, które mam nadzieję, zaskoczą pozytwynie naszych obecnych Klientów oraz zaintersują nowe Firmy, z ktorymi dopiero rozpoczniemy współpracę.

Oprócz bieżącego doradztwa, realizowanego przez portal Vademecum Wiedzy  czy indywidulane, telefoniczne konsultacje  za pośrednictwem Infolinii TOK, szkolenia grupowe są najlepszą formą kontaktu z pracodawcami. Zarówno dla Nich jak i dla nas samych. To możliwość osobistego spotkania, wymiany poglądów, myśli i szerszej promocji aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

 

Czyli OBPON jest także propagatorem idei zatrudniania osób z niepełnosprawnością?

Na co dzień sam współpracuję z osobami z niepełnosprawnością, więc posiadam legitymacje do występowania, jako promotor tej idei. Nasza firma od początku jej istnienia, kreuje obraz pracownika z niepełnoprawnością, jako pracownika zaangażowanego, lojalnego i oddanego swojemu pracodawcy.

Podczas spotkań z nowymi Klientami, wraz z prokurentem naszej spółki – p. Maciejem Dratwą, staramy się w sposób kompleksowy przedstawić wachlarz zalet – także ekonomicznych - dotyczących zatrudniania osób z niepełnosprawnością.

Język korzyści jest tutaj bezwzględny. Symulacje, które tworzymy każdorazowo dla danego Klienta – operują konkretnymi, twardymi danymi. Korzyści finansowe wynikające z wdrożenia procesu optymalizacji - choćby samych wpłat na PFRON - sięgają kilkudziesięciu, a nawet kilkuset tysięcy złotych w skali roku. W przypadku dużych firm, mówimy już o milionowych kwotach.

Z moich biznesowych obserwacji wynika, że wielu pracodawców, nie uzysujących ustawowego 6% wskaźnika zarudnienia osób niepełnosprawnych w swojej Firmie, nawet nie zdaje sobie sprawy, ile mięsięcznie tracą ich Firmy, traktując kary do PFRON jako konieczną i obowiązkową daninę.

Na spotkaniach z Klientami, podkreślamy jednak zawsze, że pracownik niepełnosprawny, to nie tylko oszczędność dla Firmy, ale także niematerialna korzyść dla osób tworzących tę Firmę. Integracyjne środowisko pracy, otwarcie na różnorodność i potrzeby innych, to realizacja zasad społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

W dzisiejszych czasach, prowadzenie odpowiedzialnej polityki personalnej to nie moda, ale wręcz obowiązek.

 

A czy wg Pana sytuacja osób z niepełnosprawnością na rynku pracy jest dobra?  

Jest jeszcze wiele do zrobienia. Statystki mówią same za siebie. Według różnych szacunków liczba osób niepełnosprawnych w Polsce wynosi od 5 do ponad 7 mln. Zaledwie 28 proc. z nich jest aktywnych zawodowo, przy średniej unijnej na poziomie 40 proc. Aktywizacja zawodowa i zmniejszenie bezrobocia w tej grupie jest jednym z naszych najpilniejszych wyzwań.

Promocję aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością, ułatwia nam z pewnością nasz nowy portal rekrutacyjny - werbeo.pl,  który jest naszym  "najmłodszym dzieckiem" - najbardziej oczekiwanym przez osoby niepełnosprawne i ich pracodawców.

Użytkownikami werbeo, są pełnoletnie osoby, posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, gotowe podjąć zatrudnienie oraz pracodawcy, chcący wśród tej grupy znaleźć pracownika. Wszystko to zaś, ma skalę ogólnopolską, dotyczy wielu branż, a dzięki naszemu wyspecjalizowanemu działowi HR, pozwala na szybkie, sprawne i pewne przeprowadzenie procesu rekrutacji.

 

Jakie są plany OBPONU na najbliższy czas?

To spotkania z obecnymi Klientami oraz pozyskiwanie nowych. Obecność i debaty na licznych kongresach, konferencjach. To także pomoc środowiskom osób z niepełnosprawnością. Uczestnictwo, ale też i organizacja ogólnopolskich wydarzeń, mających na celu promocję zatrudniania osób niepełnoprawnych oraz przybliżenie i nagłośnienie problemów tej branży. Nowe propozycje szkoleniowe. To ciągły rozwój i ulepszanie naszych rozwiązań – aplikacji, programów i serwisów, dedykowanych pracodawcom, ale także nasz, wewnętrzny rozwój, by dbać o Państwa potrzeby i świadczyć usługi na jak najwyższym poziomie.

 

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia, pragnę życzyć naszym obecnym i przyszłym Klientom, Osobom z niepełnosprawnościami, Organizacjom,  Instytucjom i Urzędom działającym na rzecz Osób Niepełnosprawnych oraz ich Pracodawcom, wszystkiego najlepszego, wielu sukcesów, odwagi i determinacji w dążeniu do celu oraz wszelkiej pomyślności w 2019 r.

Rafał Kowalczyk
Dyrektor Zarządzający OBPON

 

 

 rozmawiała: Annamaria Kaliszczak

 

 

Dziękujemy Państwu za to, że byliście z nami!
Już teraz zapraszamy na kolejne SZKOLENIA OBPON w 2019 r.

 

 

 

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.