Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Wywiad OBPON: O działalności Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego, rozmowa z Joanną Bryk, Justyną Kucińską i Darią Jaszczak.

 

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego istnieje już 15 lat. Chciałbym na początek zapytać o organizację. Proszę przybliżyć nam działalność Fundacji.

Justyna Kucińska: Fundacja zaczynała swoją działalność w 2003 roku, w sierpniu minęło 15 lat. Na początku przede wszystkim skupialiśmy się na osobach z dysfunkcją wzroku. Obecnie pracujemy z osobami z różnymi niepełnosprawnościami. Celem naszych działań jest rehabilitacja społeczna i zawodowa, a także zapewnienie dostępności osobom z niepełnosprawnościami – cyfrowej, a także dostępności przestrzeni publicznej. Chcemy, aby osoby z niepełnosprawnościami miały łatwiejsze i lepsze życie, dlatego też prowadzimy działania rzecznicze. Uczestniczymy w wielu konsultacjach przepisów dotyczących sytuacji osób z niepełnosprawnościami.

Podsumowując - wszystkie działania Fundacji i projekty skupiają się wokół włączania osób z niepełnosprawnościami w różne obszary życia społecznego i zawodowego.

 

Poruszyliśmy temat aktywizacji zawodowej. Myślę, że działania Fundacji w tym zakresie bardzo dobrze odzwierciedla projekt aktywizujący osoby z niepełnosprawnościami pt. "Od stażu do angażu – aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami".

Joanna Bryk: Jest to jeden z wielu projektów stażowych, prozatrudnieniowych, który realizujemy. W projekcie wykorzystujemy różne narzędzia do aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Nie ma tu jednej obowiązkowej ścieżki, którą przechodzą wszyscy uczestnicy, z każdą osobą pracujemy indywidualnie i indywidualnie dobieramy dla niej formy wsparcia. Projekt "Od stażu do angażu" współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego i skierowany jest do mieszkańców Mazowsza w wieku produkcyjnym. To oznacza, że każdy z tego obszaru, kto ma orzeczenie o niepełnosprawności i nie pracuje, może się do nas zgłosić i skorzystać z pomocy w znalezieniu pracy. Mamy różne narzędzia – staże, kursy zawodowe, wsparcie doradcy zawodowego, coacha, trenera pracy, psychologa, prawnika, z których Uczestnik korzysta w zależności od swoich potrzeb. Wsparcie, które oferujemy, dopasowane jest “na miarę”, bo inaczej wspiera się np. osobę z niepełnosprawnością psychiczną, a inaczej osobę, która porusza się na wózku.

 

Ten projekt, jak zauważyłem, oferuje wsparcie wielu specjalistów, umożliwia wsparcie coacha, trenera pracy, doradcy zawodowego, psychologa czy prawnika.

Joanna Bryk: Osoby, które się do nas zgłaszają mają różną ścieżkę życiową, zawodową, różne doświadczenie i różne wykształcenie. Ważne jest również wsparcie rodziny. Inaczej współpracuje się z osobami, które takie wsparcie posiadają, a inaczej z osobami, gdzie tego wsparcia brak.

Potrzeba zapewnienia tak wielu specjalistów w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej wynika z naszych doświadczeń i potrzeb Uczestników. Przykładowo – wsparcie prawnika w niektórych sytuacjach jest niezbędne i konieczne w procesie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością, kiedy to Uczestnik boryka się z problemami prawnymi, które utrudniają lub uniemożliwiają mu podjęcie pracy. Przykładowo, jeśli ktoś "ma komornika", to nie ma zbyt dużej motywacji do tego, aby podjąć pracę ponieważ duża część jego wynagrodzenia zostanie zajęta przez komornika na poczet spłaty zadłużenia. W takich sytuacjach prawnik pomaga rozwiązać sprawę w jak najlepszy sposób, podpowiada najlepsze wyjście, w razie konieczności przygotowuje pisma w imieniu Uczestnika, co pozwala Uczestnikowi “wyprostować” swoją sytuację prawną i podjąć pracę. Uczestnicy mają też problem z orzecznictwem, np. ktoś miał umiarkowany stopień niepełnosprawności, stawił się na kolejnej komisji i ten stopień został mu zmniejszony na lekki.

W procesie aktywizacji zawodowej niezbędne jest również wsparcie psychologiczne. Rozmowa z psychologiem pomaga rozwiązać problemy czy to społeczne czy np. rodzinne. Pomaga też rozwiać różne lęki przed podjęciem pracy. Proszę pamiętać, że osoby, które się do nas zgłaszają, zgłaszają się same, ale z jakiegoś powodu nie mogą sobie poradzić ze znalezieniem pracy samodzielnie. Zaangażowanie tutaj większej liczby osób daje większą nadzieję, że to się uda.

 

Czy staże w programie są przeznaczone dla każdego uczestnika?

Joanna Bryk: Staże nie są przeznaczone dla każdego Uczestnika, bo też nie każdemu Uczestnikowi są one potrzebne. Jeśli mamy osobę, która ma doświadczenie, pracowała, ale ze względu na zdrowie czy z innej przyczyny musiała w ostatnim okresie przerwać pracę i teraz chce do pracy wrócić, to taka osoba niekoniecznie potrzebuje zdobycia doświadczenia w formie trzymiesięcznego stażu.

 

Projekt, jak rozumiem, nadal trwa?

Daria Jaszczak: Projekt rozpoczął się 1 stycznia 2018 roku  i będzie trwał do 31 grudnia 2019 roku. I cały czas tak naprawdę trwa rekrutacja do projektu, dlatego zachęcamy do aplikowania osoby, które posiadają orzeczenie, są w wieku aktywności zawodowej, nie pracują, mieszkają na terenie województwa mazowieckiego oraz posiadają chęć i motywację do nauki i pracy.

Dodam jeszcze, że mamy w projekcie możliwość skierowania Uczestnika na kurs zawodowy, jednak miejsc jest niewiele. Staramy się wraz z personelem projektu przydzielać je Uczestnikom, którzy nie posiadają wystarczającego doświadczenia zawodowego bądź wykształcenia. Ponadto prowadzimy też warsztaty umiejętności miękkich, prowadzone przez psychologa bądź doświadczonego trenera pracy, coacha.

Joanna Bryk: Są to 3-dniowe warsztaty i równocześnie jedyna taka okazja, kiedy Uczestnicy projektu mogą się ze sobą spotkać, porozmawiać i uczestniczyć we wspólnych zajęciach.

Daria Jaszczak: Głównym celem naszego projektu jest aktywizacja zawodowa, a więc udział w projekcie kończy się dla Uczestnika w momencie, kiedy zostaje on zatrudniony.

 

Joanna Bryk, Justyna Kucińska, Daria Jaszczak - foto Piotr Świerżewski

Zapytam w tym miejscu o jeszcze jeden projekt, który realizujecie, tj. "Centrum im. Ludwika Braille'a".

Daria Jaszczak: W tym projekcie oferujemy  różne formy wsparcia, m.in: szkolenia miękkie, szkolenia z zakresu rozwoju osobistego poprzez ruch, kursy językowe.

Justyna Kucińska: Celem projektu jest zwiększenie samodzielności życiowej osób z niepełnosprawnościami i wsparcie ich aktywności społeczno-zawodowej. Projekt ten jest dedykowany do osób z niepełnosprawnością wzroku, psychiczną i z epilepsją z terenu trzech województw: mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Cały czas mamy jeszcze wolne miejsca dla osób z województwa warmińsko-mazurskiego, więc jeśli są osoby z tego regionu, które chciałyby przejść taką ścieżkę wsparcia indywidualnego i grupowego, żeby dążyć do samodzielności, to zapraszamy do przesyłania zgłoszeń na adres: clb3@firr.org.pl.

 

Fundacja rokrocznie organizuje też konkurs "Samorząd równych szans". Czym się on charakteryzuje?

Justyna Kucińska: Konkurs jest organizowany od 2008 roku. Chodzi w nim o to, aby docenić i wyróżnić pracę samorządów, które realizują działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami, na rzecz swoich niepełnosprawnych mieszkańców. Jednym z elementów tego projektu jest właśnie konkurs dla samorządów, które składają swoje projekty realizowane na terenie swojego samorządu dedykowane osobom niepełnosprawnym, a kapituła programowa konkursu wybiera projekty, które są najbardziej interesujące i najlepiej trafiające w potrzeby osób z niepełnosprawnościami. W ubiegłym roku Warszawa otrzymała wyróżnienie w "Samorządzie równych szans" w zakresie mieszkań chronionych.

 

Na zakończenie chciałbym nawiązać do październikowego IV Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami i kwestii, która dość wyraźnie zdominowała panel tematyczny poświęcony pracy i aktywizacji zawodowej, mianowicie kwestii pułapki świadczeniowej. W 2011 roku FIRR  wydał publikację dotyczącą pułapki świadczeniowej. Co się zmieniło od tamtego czasu?

Justyna Kucińska: Fundacja już bardzo dawno temu zauważyła potrzebę zniesienia pułapki świadczeniowej, czego dowodem był projekt badawczy w latach 2010-2011, współfinansowany ze środków PFRON, przy którym miałam przyjemność pracować. Zrobiliśmy wtedy badania na próbie1000 osób z niepełnosprawnościami. Wnioski były takie, co znalazło się później w publikacji, że środowisko oczekuje likwidacji pułapki świadczeniowej. My, jako Fundacja cały czas zabiegamy o to, aby tę pułapkę zlikwidować. Cały czas, nieustannie, na komisjach sejmowych, na zespołach parlamentarnych podkreślamy konieczność jej zniesienia. Czy coś takiego się stanie? Trudno powiedzieć. Proszę jednak zwrócić uwagę, że na przestrzeni ostatnich lat coś się poprawiło. W 2012 roku zmieniono możliwość “dorabiania” do renty socjalnej. Wcześniej można było dorobić do wysokości świadczenia, a po tej zmianie wyrównano pułap ze świadczeniem rentowym z ZUS. Można powiedzieć, że coś drgnęło, ale oczywiście niewystarczająco.

To wymaga też zmiany systemu orzecznictwa, co aktualnie się dzieje i, miejmy nadzieję, że to przyniesie dalsze zmiany na lepsze i poprawi sytuację osób z niepełnosprawnościami.

Działania Fundacji i realizowane przez nas  projekty zmieniły już życie wielu osób, dlatego nieustannnie będziemy zabiegać o to, aby dalej działać na ich rzecz, zabiegać o ich niezależne życie oraz wdrożyć Konwencję ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami .

 

rozmawiał:
Piotr Świerżewski
redaktor OBPON

 

Joanna Bryk, Justyna Kucińska, Daria Jaszczak - foto Piotr Świerżewski

 

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.