Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Wywiad OBPON: Rozmowa z Anną Olasińską – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Halliwick Polska:

 

Robert Marchwiany: Rozmawiamy o nauce pływania metodą Halliwick, stworzoną docelowo dla osób z niepełnosprawnościami. W jaki sposób pani się z nią zetknęła? Co panią w niej ujęło?

 

Anna Olasińska: To było ponad 20 lat temu, w 1997 roku odbył się w Polsce pierwszy kurs Halliwick. A zdarzyło się to przy okazji zupełnie innego szkolenia dotyczącego rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami. Instruktor prowadzący zaproponował nam zajęcia w wodzie i tak się to zaczęło. Ujęła mnie totalna zmiana, jeśli chodzi o zachowanie się i funkcjonowanie człowieka w wodzie w porównaniu z lądem. Osoby mające olbrzymie ograniczenia na lądzie, w wodzie otrzymują drugie życie. Woda dzięki swoim unikatowym właściwościom wyzwala ogromny potencjał ruchowy, dzięki któremu osoby z niepełnosprawnościami potrafią wykonywać różnorodne aktywności ruchowe niemożliwe do wykonania na lądzie – samodzielnie poruszają się i pływają, bez pomocy przedmiotów wypornościowych. Obserwowanie ich wolności w wodzie, radości, współdzielenie jej i bycie częścią całego procesu jest dla mnie osobiście bezcenną wartością. 

 

I od tych ponad 20 lat aktywnie propaguje pani tę metodę. Ile osób zdążyła pani przez ten czas „zarazić” swoją pasją?

Myślę, że około 1900 osób w całej Polsce ukończyło certyfikowane kursy. To są instruktorzy pływania, fizjoterapeuci, nauczyciele, wychowawcy, rodzice bądź opiekunowie osób z niepełnosprawnościami w różnym wieku. Te osoby po prostu lubią wodę, widzą jej potencjał i chcą pomóc innym.

 

Łatwiej zarazić pasją do Halliwicka potencjalnych instruktorów czy ich potencjalnych podopiecznych?

Trudne pytanie… Zwykle jest tak, że jeśli potencjalny uczestnik kursu dowie się o tej metodzie i wynikających z niej korzyściach, to zrobi wszystko, aby taki kurs ukończyć, a z każdą upływającą godziną kursu pozytywnie się „zaraża”. Potem zaczyna pracować, działać w swoim środowisku i przekazuje tę radość swoim podopiecznym. W większości odbiorcami naszych działań są dzieci, co m.in. jest efektem działań ich rodziców szukających różnych metod rehabilitacji. Jedni traktują to jako formę terapii, inni jako element spędzania wolnego czasu i bawienia się ze swoim dzieckiem, a często i całą rodziną.

 

Ale to nie jest metoda skierowana wyłącznie do dzieci…

To prawda, Halliwick jest bardzo uniwersalną koncepcją, skierowaną tak naprawdę do wszystkich w każdym wieku – od niemowlęctwa  do dorosłości. Dla wszystkich, którzy bez względu na swoje ograniczenia chcą przyjść i wziąć udział w zajęciach w wodzie. Halliwick po prostu nie dzieli ludzi ze względu na sprawność lub jej brak.

 

Porozmawiajmy zatem może o korzyściach, jakie można odnieść z takich zajęć. Docelowo jest to metoda nauki pływania…

Tak było na samym początku jej istnienia, czyli w latach 50-tych XX wieku w Wielkiej Brytanii. Natomiast wraz z rozwojem wielu nauk – medycyny, fizjoterapii, nauk społecznych – okazało się, że ta koncepcja ma dużą wartość terapeutyczną. Mieści się w tym na pewno prozdrowotność dla osób z niepełnosprawnościami. Metoda znalazła też swoje miejsce jako aquaterapia.

 

Na jakie obszary życiowe ta terapia ma swoje przełożenie?

Mówimy o Halliwick, że jest koncepcją holistyczną, co oznacza, że dotyczy tak naprawdę każdego aspektu życia. Poza poprawą kondycji fizycznej, czyli wydolności, funkcjonowania układu oddechowo-krążeniowego i motoryki, m.in. zwiększenia zakresu ruchów, koordynacji czy równowagi, oddziaływań sensorycznych, mamy szereg korzyści dotyczących rozwoju umiejętności poznawczych, społecznych czy kompetencji komunikacyjnych. To także wzrost świadomości samego siebie i pewności siebie. To sprawia, że osoby z dużymi problemami za sprawą takich zajęć patrzą na siebie jako osoby pełnowartościowe, które mogą być w pełni uczestnikami życia społecznego. Podejmować różnorodne wyzwania, jak choćby udział w zawodach pływackich, czy  być aktywnymi zawodowo, czerpać z tego satysfakcję i czuć się spełnionym.

 

Przedstawiliśmy wiele zalet koncepcji Halliwick. Co powinna zrobić osoba niepełnosprawna, która przeczyta ten wywiad i i zechce skorzystać z tej firmy aktywności? Gdzie może zasięgnąć informacji?

Mimo, że Halliwick jest obecny w Polsce ponad 20 lat, to jesteśmy organizacją bardzo młodą, dlatego na razie nie prowadzimy rejestru instruktorów praktykujących Halliwick. Możemy jedynie poprzez stronę internetową lub profil na Facebooku zadawać pytania otwarte o zajęcia w mieście, z którego mamy pytanie o możliwość uczestniczenia w zajęciach. Ale instruktorzy Halliwick pracują w wielu miastach – również małych miasteczkach i miejscowościach, gdzie są pływalnie. Często wystarczy wpisać w Google np. „rehabilitacja w wodzie Halliwick”, „terapia w wodzie” czy „zajęcia pływania dla osób z niepełnosprawnościami” i dodać konkretną nazwę miasta, dzięki czemu można znaleźć osoby, których szukamy lub szkółki pływania mające w swojej ofercie zajęcia Halliwick. Nie wykluczamy, że w przyszłości stworzymy taką bazę danych, ale na pewno wymaga to czasu.

 

A czy zajęcia metodą Halliwick są drogie?

Zależy, jak na to spojrzeć. Można znaleźć takie, które odbywają się nawet bez opłat. Dzieje się tak, jeśli zajęcia prowadzone są w ramach jakiejś instytucji,  jak szkoła specjalna czy jakiś podmiot finansowany powiedzmy przez NFZ, PFRON czy w ramach projektów samorządowych, miejskich lub unijnych. Wtedy również osoby dorosłe mogą korzystać z tych zajęć w sposób bezpłatny, o ile osoba je prowadząca posiada odpowiednie uprawnienia. Opłata za zajęcia indywidualne zależy np. od cen biletów wstępu na dany basen, ewentualnego wynajmu na określony czas toru pływackiego lub innej przestrzeni na pływalni, no i oczywiście od gaży samego instruktora.

 

A jak często się zdarza, że potencjalny uczestnik takich zajęć rezygnuje z nich po usłyszeniu ceny za nie?

Nie słyszałam jeszcze o takiej osobie.

 

Czyli to nie jest problem?

Nie, bo myślę, że osoby chcące wziąć udział w zajęciach, są zdeterminowane i widzą w nich wartość, dzięki czemu łatwiej znajdują na nie pieniądze. Mam też nadzieję, że ceny nie są „kosmiczne”. Na przykład rodzice dzieci szukają ich w różnych fundacjach, bo przypominam, że Halliwick to też terapia. Istnieją też różne projekty realizowane na przykład przez placówki oświatowe, które pozyskują środki na nie z programów unijnych czy samorządowych, przez co rodzice płacą za nie bardzo mało bądź wcale.

 

No dobrze, ale to dzieci. A co mają zrobić dorosłe osoby z niepełnosprawnościami?

Też mogą poszukać wsparcia w fundacjach, ale w ich przypadku chciałabym zwrócić uwagę na inną rzecz. Otóż instruktorzy to niemal zawsze jednoosobowe firmy wystawiające faktury, na których wyraźnie jest napisane, że przedmiotem wykonanej usługi są zajęcia rehabilitacyjne. Takie sformułowanie uprawnia osobę fizyczną do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej przy rozliczaniu się z podatku PIT. Takie wydatki można też umieścić w ramach Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Stosowny wniosek może złożyć sam pracownik z niepełnosprawnością, ale też i pracodawca może sfinansować takie zajęcia rehabilitacyjne swoim podwładnym z dysfunkcjami zdrowotnymi. Korzyści finansowe zatem również można tu znaleźć.

 

rozmawiał:
Robert Marchwiany
redaktor OBPON

 

 

fot: pixabay

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.