Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Strona internetowa PFRON z wysoką dostępnością

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymał wysoką ocenę w Raporcie Dostępności 2019, który 10 czerwca br. został ogłoszony w Sejmie RP. Audytorzy, osoby niepełnosprawne, stwierdzili, że witryna www.pfron.org.pl spełnia aż 91,2 proc. punktowanych kryteriów.

 

– Dokładamy wszelkich starań, aby strona internetowa Funduszu była w pełni funkcjonalna, a odwiedzający witrynę mieli łatwy dostęp do zamieszczonych na niej informacji – tłumaczy prezes Zarządu PFRON Marlena Maląg. – To dla nas duże wyróżnienie. Wierzymy, że wysiłek, który codziennie wkładamy w pracę nad stroną, przyniesie korzystne zmiany i zniweluje skutki wykluczenia cyfrowego osób z niepełnosprawnościami – podkreśla prezes PFRON.

Eksperci w raporcie oceniali strony internetowe w kategorii do 100 podstron i powyżej. Natomiast www.pfron.org.pl to aż kilka tysięcy stron z informacjami i tysiące załączników i każdemu rodzajowi danych należy zapewniać maksymalną dostępność.

– Widać, że redaktorzy, osoby zajmujące się witrynami najlepiej przez nas ocenionymi, starają się, aby dostępność była na jak najwyższym poziomie – powiedział Członek Zarządu Fundacji Widzialni oraz audytor techniczny podczas prezentacji wyników Raportu Dostępności 2019, Przemysław Marcinkowski.

Całkowita dostępność wszystkich elementów e-usług Funduszu, możliwość obsłużenia, odczytania ich zawartości, informacji o błędach jest bardzo ważna dla użytkowników z niepełnosprawnościami. Dbałość o ten aspekt został potraktowany priorytetowo w procesie wdrażania dostępności w systemie SOW. Kolejne funkcjonalności były audytowane przez eksperta dostępności cyfrowej, osobę z dysfunkcją narządu wzroku. System Obsługi Wsparcia to nowoczesna platforma, za pomocą której m.in. osoby z niepełnosprawnością mogą elektronicznie składać wnioski o wsparcie finansowane ze środków PFRON.

Na stronach internetowych PFRON publikowane są także materiały multimedialne poddawane adaptacji dla osób niesłyszących. Materiały zawierają napisy i tłumaczenie na język migowy. Osoby niesłyszące mogą skorzystać z funkcjonalności tłumacza online. Daje to możliwość połączenia się z tłumaczem języka migowego, który dzięki komunikacji wideo pośredniczy w rozmowie z infoliniami Funduszu.

Fundusz szczególną uwagę przywiązuje do tego, aby wszystkie systemy i strony internetowe spełniały międzynarodowe wytyczne Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0), zbioru wskazówek i najlepszych praktyk w zakresie przystosowania witryn pod względem dostępności. Opracowanie przygotowała organizacja World Wide Web Consortium (W3C).

 

PFRON

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.