Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

PROMOCJA OBPON: Skorzystaj ze środków ZFRON do końca 2019 roku!

JESZCZE W TYM ROKU WYKUP LUB PRZEDŁUŻ DOSTĘPY DO NASZYCH USŁUG FINANSUJĄC JE ZE ŚRODKÓW ZFRON


NIE TRAĆ CZASU ANI PIENIĘDZY!

JUŻ DZIŚ
WYKUP LUB PRZEDŁUŻ DOSTĘPY DO NASZYCH USŁUG

FINANSUJĄC JE ZE ŚRODKÓW ZFRON.

 

Tylko do końca grudnia ZPCHR i byłe ZPCHR mają czas na wydatkowanie kwot pozostałych na koncie funduszu rehabilitacji (ZFRON), uzyskanych w 2018 roku.

Środki ZFRON uzyskane w 2018 r., które nie zostały wykorzystane w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku, podlegają wpłacie do PFRON w terminie do 20 stycznia 2020 r.

Obowiązek zwrotu dotyczy wszystkich środków zgromadzonych na ZFRON pochodzących z Pit 4 oraz z podatku od nieruchomości i innych zwolnień, które pracodawca przeznacza na pomoc indywidualną, indywidualne programy rehabilitacji czy też gromadzi na tzw. puli ogólnej ZFRON.

 

PROMOCJA OBPON:

UWAGA! Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć 23% podatku VAT

 

Obowiązek dokonania zwrotu środków ma zastosowanie zarówno do pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej, jak i tych, którzy ten status utracili, ale ze względu na osiągany wskaźnik zatrudnienia ogółem (co najmniej 15 etatów) oraz wskaźnik osób niepełnosprawnych (co najmniej 25% z ogółu zatrudnionych po utracie statusu muszą stanowić osoby niepełnosprawne) zachowali środki funduszu rehabilitacji i gromadzili je w 2018 r.

 

Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepelnosprawnych

Serwis www.obpon.pl - jest to serwis informacyjny skierowany do pracodawców osób z niepełnosprawnościami. To miejsce gromadzące najważniejsze informacje z zakresu rehabilitacji, ekonomii, socjologii, szkoleń i doradztwa zawodowego, funduszy europejskich, HR i wielu innych dziedzin.

OBPON.PL to codzienny newsletter, monitoring prasy ogólnej, dostęp do aktualnych publikacji, najnowsze orzecznictwo i interpretacje oraz informacje pochodzące od ogólnopolskich i lokalnych władz, instytucji i przedsiębiorstw.

Serwis www.vademecumwiedzy.pl - oferuje naszym klientom merytoryczne wsparcie poprzez możliwość zadawania pytań i uzyskiwania odpowiedzi, prowadzenie specjalistycznych konsultacji, korzystanie z branżowego doradztwa.

Vademecum Wiedzy to wsparcie specjalistów będących autorytetami w dziedzinie rehabilitacji i aktywizacji zawodowej. To gotowe i praktyczne rozwiązania z zakresu prawa, księgowości i spraw kadrowych uwzględniających specyfikę zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Serwis konsultacyjno doradczy

 

Z ZFRON możesz sfinansować również inne nasze usługi:

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.