Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Rośnie dofinansowanie z PFRON do zakupu skutera lub napędu elektrycznego do wózka

181,5 mln zł – tyle wynosi budżet tegorocznego programu PFRON „Aktywny samorząd”. Wzrosła kwota dofinansowania do zakupu skutera o napędzie elektrycznym lub samego napędu elektrycznego do wózka ręcznego. W obu przypadkach będzie także mniejszy udział wymaganego wkładu własnego.

 

Zostały również zwiększone kwoty maksymalnych dofinansowań, przy zmniejszonym udziale wymaganych środków własnych starających się o dofinansowanie.

Jak informuje nas Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwiększone kwoty dofinansowania kształtują się następująco:

 • do zakupu wózka o napędzie elektrycznym – do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, ale nie większej niż 25 tys. zł,
 • do zakupu skutera o napędzie elektrycznym lub napędu elektrycznego do wózka ręcznego – z 5 tys. zł do 7,5 tys. zł,
 • do zakupu sprzętu elektronicznego dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i niepełnosprawnością wzroku – z 6 tys. zł do 7,5 tys. zł,
 • do zakupu sprzętu elektronicznego dla osób z niepełnosprawnością obu rąk – z 5 tys. zł do 7 tys. zł,
 • do zakupu sprzętu elektronicznego dla osób z niepełnosprawnością słuchu – z 2,5 tys. zł do 4 tys. zł,
 • do miesięcznych kosztów opieki nad osobą zależną – z 200 zł do 300 zł,
 • oraz w formie dodatku na pokrycie innych kosztów kształcenia dla studentów pobierających naukę w szkołach wyższych – z 1 tys. zł do 1,5 tys. zł.

Mniejszy wkład własny

W dwóch obszarach został zmniejszony wymagany udział własny wnioskodawcy:

 • przy zakupie skutera o napędzie elektrycznym lub napędu elektrycznego do wózka ręcznego – z 35 proc. na 25 proc. ceny brutto,
 • przy zakupie sprzętu elektronicznego dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i niepełnosprawnością wzroku – z 30 proc. na 10 proc. ceny brutto.

- Ułatwiamy też osobom niepełnosprawnym sposób ubiegania się o środki PFRON – informuje p.o. rzecznik prasowy Funduszu Michał Plewka. – Od 1 marca wnioski na dofinansowanie do zakupu skutera, wózka elektrycznego czy niezbędnego sprzętu elektronicznego można będzie złożyć online za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (SOW) – bez straty czasu, konieczności wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier. Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy mogą korzystać także z innych form pomocy w zakresie złożenia wniosku: kreatora ułatwiającego aplikowanie o środki, infolinii, a także mobilnego asystenta osoby niepełnosprawnej oraz pracownika PFRON w punktach informacyjnych SOW, zlokalizowanych we wszystkich wojewódzkich oddziałach PFRON.

Wnioski o dofinansowanie można składać od 1 marca 2020 r. elektronicznie w systemie SOW. Termin zakończenia przyjmowania wniosków to 31 sierpnia 2020 r.

Samorządy mogą ubiegać się o środki w ramach programu „Aktywny samorząd” do 28 lutego 2020 r.

Szczegółowe informacje o programie „Aktywny samorząd” w 2020 roku zamieszczone są na stronie PFRON.

 

Beata Dązbłaż

www.niepelnosprawni.pl

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.