Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Oferta OBPON: Konsultacje TOK - stałe wsparcie specjalistów!

 

 

Szanowni Państwo,

Zdrowie i bezpieczeństwo każdego z nas, jak również naszych Klientów jest dla nas wartością nadrzędną.

Mając na względzie Wasze ewentualne obawy w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz podążając za rekomendacją Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 marca 2020 roku i nadzwyczajnymi okolicznościami spowodowanymi przez COVID 19 podjęliśmy decyzje o zawieszeniu naszych szkoleń oraz przeniesieniu ich na późniejsze terminy (maj b.r.).

Wychodząc jednak naprzeciw Państwa potrzebom i chcąc wesprzeć funkcjonowanie Państwa Firm w tym trudnym dla nas wszystkich czasie - informujemy o możliwości skorzystania z dyżurów naszych Specjalistów w ramach Telefonicznej Obsługi Konsultacyjnej - TOK.

W trakcie dyżurów TOK będziecie mogli Państwo otrzymać merytoryczne wsparcie naszych Konsultantów - uzupełnić swoją wiedzę, spytać o bieżące zagadnienia oraz wyjaśnić wszelkie Państwa wątpliwości, które pozostały bez odpowiedzi z uwagi na przerwany cykl szkoleń.DYŻURY KONSULTACYJNE TOK:

Dzień tygodniaEkspertGodzinyTelefon
poniedziałekEdyta Sieradzkagodz. 09:00 - 15:0016 679 17 17
środaMałgorzata Tylewicz-Piwnikgodz. 09:00 - 12:0016 679 17 17
czwartekMałgorzata Tylewicz-Piwnikgodz. 10:00 - 13:0016 679 17 17TELEFONICZNA OBSŁUGA KONSULTACYJNA TO:

Usługa dedykowana Pracodawcom osób z niepełnosprawnościami z otwartego i chronionego rynku pracy oraz Przedsiębiorcom realizującym politykę społecznej odpowiedzialności biznesu.
Umożliwia telefoniczne konsultacje z ekspertami współpracującymi z naszą firmą - wybitnymi znawcami problematyki zatrudniania osób z niepełnosprawnością.

          Małgorzata Tylewicz-PiwnikEdyta Sieradzka

"Udzielamy pomocy w szybki i konkretny sposób, skupiając się
na skutecznym rozwiązaniu problemu.
Uczestniczymy w spotkaniach PFRON, MRPIPS, BON oraz w pracach Sejmu, aby współtworzyć
i jak najlepiej poznać regulacje prawne dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstw zatrudniających osoby z niepełnosprawnością.
Profesjonalizm świadczonych przez nas usług przejawia się także w klarownym i zrozumiałym sposobie komunikacji z Klientem, który ma na celu uczynienie współpracy jak najbardziej efektywną".ZAMÓW USŁUGĘ TOK:

Czas dostępuCena
3 miesiące399,00 zł
6 miesiące699,00 zł
12 miesiące1398,00 zł

 

Szczegółowe informacje dotyczące Telefonicznej Obsługi Konsultacyjnej
dostępne są na stronie www.tok.obpon.plFINANSOWANIE Z ZFRON (Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych):

Firma posiadająca status zakładu pracy chronionej wydatki związane z dostępem do naszych serwisów informacyjno-doradczych może pokryć z konta ZFRON.

TABELA MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA USŁUG OBPON ZE ŚRODKÓW ZFRONSerwisy i aplikacje Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.