Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Vademcum Wiedzy: Nowa kategoria pytań - Koronawirus a problemy pracodawców osób niepełnosprawnych

Reagując na Państwa potrzeby - w trosce o szybkie i efektywne udzielanie pomocy prawnej oraz chcąc wesprzeć funkcjonowanie Państwa Firm, w tym trudnym dla nas wszystkich czasie - stworzyliśmy nową kategorię pytań w naszej stałej usłudze "Vademecum Wiedzy".

Reagując na Państwa potrzeby - w trosce o szybkie i efektywne udzielanie pomocy prawnej oraz chcąc wesprzeć funkcjonowanie Państwa Firm, w tym trudnym dla nas wszystkich czasie - stworzyliśmy nową kategorię pytań w naszej stałej usłudze "Vademecum Wiedzy" pt.:

"KORONAWIRUS A PROBLEMY PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH"

 

Nasi specjaliści biorą aktywny udział w pracach i analizie zmian ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (projekt 21.03.2020 r.). W związku z sytuacją przedsiębiorstw wywołaną ograniczeniami, jakie znacznie utrudniają funkcjonowanie wielu pracodawców w Polsce, pojawiła się potrzeba szybkiego reagowania na ten stan - w związku z tym, w szybkim tempie zmienianych jest wiele obowiązujących dotąd przepisów prawnych i wprowadzane programy pomocowe. Pojawia się wiele pytań i wątpliwości - chcemy służyć Wam swoim doradztwem, doświadczeniem i przyczynić się do zmniejszenia skutków pandemii koronawirusa w prowadzeniu przez Was działalności gospodarczej i utrzymania miejsc pracy.

Nasi eksperci to grupa praktyków, z solidnym zapleczem opartym na gruntownej wiedzy z dziedziny prawa, zarządzania i rachunkowości.

Od 20 lat doradzamy i wspieramy Pracodawców z chronionego i otwartego rynku pracy.

Dokładnie wiemy, jak ważne jest merytoryczne wsparcie w momentach kryzysowych, zwłaszcza w Firmach zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami.


pobierz grafikę - OBPON

WEJDŹ NA STRONĘ: www.vademcumwiedzy.pl

lub

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM DZIAŁEM HANDLOWYM:

biuro@obpon.pl | (16) 679-16-16

 

PROMOCJA NA DOSTĘP DO SERWISU VADEMECUM WIEDZY:

Tylko teraz - dla naszych obecnych i nowych Klientów - rabat w wysokości 20% na usługę Vademecum Wiedzy (dostęp samodzielny lub łączony).

Promocja jest ograniczona czasowo - do 30.04.2020 r.


cennik Vademecum Wiedzy

cennik Vademecum Wiedzy + Obpon.pl

NASI KONSULTANCI:

Usługa Vademecum Wiedzy Oferuje naszym klientom merytoryczne wsparcie poprzez możliwość zadawania pytań i uzyskiwania odpowiedzi, prowadzenie specjalistycznych konsultacji oraz korzystanie z branżowego doradztwa. Doradcy Vademcum Wiedzy to uznane w Polsce autorytety w dziedzinie rehabilitacji i aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

Konsultanci odpowiadający na Wasze pytania w serwisie "Vademecum Wiedzy" to min.:

Edyta Sieradzka

Edyta Sieradzka

Wiceprezes ORGANIZACJI OBPON.ORG, Dyrektor Generalny OBPON ds. Wizerunku Spółki, Ekspert ds. zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce.

Specjalista z zakresu dofinansowań do wynagrodzeń, refundacji składek ZUS, SODiR, pomocy publicznej, pomocy de minimis, ZFRON, IPR, sprawozdawczości w PFRON, zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce, systemu zarządzania jakością, zagadnień księgowości w zpchr.

 Małgorzata Tylewicz-Piwnik

Małgorzata Tylewicz-Piwnik

Wiceprezes ORGANIZACJI OBPON.ORG, Dyrektor ds. Prawnych w OBPON, prawnik, właściciel firmy szkoleniowo - doradczej.

Specjalista z zakresu pomocy publicznej na zatrudnianie osób niepełnosprawnych, wpłat na PFRON, uprawnień osób niepełnosprawnych, funkcjonowania zakładów pracy chronionej, wydatkowania środków ZFRON.

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.