Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Tarcza antykryzysowa: wsparcie dla przedsiębiorców

Sejm przyjął specustawę, w której znalazł się pakiet rozwiązań dla firm odczuwających problemy związane z epidemią i idącym za tym ograniczeniem działalności. Tzw. „Tarcza antykryzysowa” to systemowe rozwiązania, które mają pomóc przedsiębiorcom przetrwać tę trudną i dynamicznie zmieniającą się sytuację i uchronią pracowników przed utratą pracy.

 

- Rozprzestrzenianie się wirusa powoduje, że wiele polskich firm odczuwa problemy, szczególnie od strony finansowej. To może doprowadzić do bankructw firm, a w efekcie również do zwolnień pracowników. Prezentujemy propozycje wsparcia dla przedsiębiorców, w tym także przedsiębiorców społecznych, które mają na celu zabezpieczyć miejsca pracy i dochody pracowników – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Pomoc dla pracodawców i dla pracowników

Wśród proponowanych rozwiązań pomocowych pojawiło się m.in. wsparcie finansowe dla firm, które wykażą spadki obrotów w okresie wprowadzonego przez nich przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy z powodu epidemii koronawirusa. Przedsiębiorcy otrzymają dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika objętego przestojem ekonomicznym lub pracownika objętego obniżonym wymiarem czasu pracy.

Proponowane przepisy przewidują także m.in. możliwość odroczenia i rozłożenia na raty składek ZUS i możliwość wstecznego rozliczania strat podatkowych poniesionych w wyniku epidemii. Oferowana jest także pomoc dla osób samozatrudnionych i zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych w postaci jednorazowych świadczeń gwarantowanych w maksymalnej wysokości do około 2 tys. zł.

Mikro i mali nie zostaną sami

Z kolei mali przedsiębiorcy, którzy w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o zwolnienie ze składek osiągnęli przychody nie wyższe niż 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia brutto, mogą otrzymać wsparcie w postaci zwolnienia ze składek ZUS na okres trzech miesięcy. Oprócz tego przedsiębiorcy otrzymają propozycję zawieszenia umowy kredytu na rok, bez zobowiązania do wykonywania w tym czasie żadnych płatności. - Nie zapominamy również o mikroprzedsiębiorcach, którzy będą mogli otrzymać niskooprocentowaną pożyczkę w wysokości 5 tys. zł – podkreśla minister Maląg. Dodaje, że ta pożyczka będzie mogła zostać umorzona po spełnieniu określonych warunków.

Ubezpieczenie dla eksportu

Wsparcie dla średnich firm to przede wszystkim dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników oraz składek ze środków Funduszu Pracy w przypadku spadku dochodów, a także zapewnienie nowych, lepszych warunków zaciągnięcia kredytu obrotowego lub inwestycyjnego w programie gwarancji de minimis. Firmy mogą również otrzymać większe środki Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych w zakresie ubezpieczeń obrotu handlowego w kraju i zagranicą.

Wsparcie nie tylko finansowe

- Pomoc dla firm nie przekłada się tylko na wsparcie finansowe. To także szereg ułatwień formalnych, również dla pracowników. W tym kontekście warto wspomnieć m.in. o propozycji, która zakłada wydłużenie okresu zezwoleń na pracę cudzoziemców. Do tego dochodzi również kwestia zaświadczeń lekarskich o zdolności do pracy – w czasie zagrożenia epidemicznego pracownicy nie będą musieli ich odnawiać – mówi minister Marlena Maląg.

Również duże przedsiębiorstwa będą mogły liczyć na wsparcie państwa m.in. poprzez uelastycznienie przepisów rynku pracy i przesunięcie wejścia w życie nowego Jednolitego Pliku Kontrolnego. Oprócz tego przewidziano możliwość przesunięcia przez samorządy terminu opłat za użytkowanie wieczyste.

- Wszystkie te propozycje zawarte w ustawie o tzw. „tarczy antykryzysowej” to realne wsparcie dla firm, które muszą zmierzyć się z ogólnoświatowym kryzysem. Nie zostawimy nikogo w potrzebie, tak przedsiębiorców, jak i pracowników, których dobro i bezpieczeństwo jest dla nas szczególnie ważne – podkreśla minister Maląg.

Pracujesz? Prowadzisz firmę? Jesteś rodzicem i zajmujesz się dziećmi, kiedy szkoły, przedszkola i żłobki są zamknięte? Poszukujesz informacji na temat przysługujących Ci praw i dedykowanych rozwiązań zaprojektowanych przez rząd w celu zwalczania skutków epidemii? Śledź nasze wpisy w mediach społecznościowych i informacje na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Rządowe serwisy to sprawdzone i pewne źródło informacji na temat działań podejmowanych w walce z koronawirusem

Więcej informacji na: gov.pl/rodzina oraz gov.pl/koronariwus.

 

 

MRPIPS

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.