Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

SZKOLENIE OBPON: WSPÓŁPRACA Z OSOBĄ Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ. Kontakt, obsługa, integracja.

Uczestnicy szkolenia, zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności skutecznej komunikacji, efektywnej współpracy oraz prawidłowej obsługi osób z niepełnosprawnościami.

 szkolenie online

O szkoleniu


Szkolenie zostało zaprojektowane w taki sposób, aby było efektywne zarówno dla kadry
zarządzającej instytucji publicznych i przedsiębiorstw prywatnych, małych, dużych i średnich firm,
jak również będzie odpowiadało potrzebom pracowników, członków zespołów i wszystkich osób zainteresowanych usprawnieniem metod komunikacji, obsługi i współpracy z osobami
z niepełnosprawnościami.

Program szkolenia jest zawsze optymalnie dopasowywany do specyfiki danego podmiotu,
jego struktury oraz wymagań.

Tematyka szkolenia oraz szczegółowość analizy poszczególnych zagadnień może być
modyfikowana w zależności od preferencji Uczestników.

O programie

 1. Wprowadzenie w tematykę niepełnosprawności
- definicje, modele niepełnosprawności, regulacje prawne, obowiązki, prawa, przywileje.
2. Funkcjonowanie w społeczeństwie osób z niepełnosprawnością
- mity i stereotypy, społeczne włączenie, proces integracji.
3. Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnościami
- zasady kontaktu z osobami z poszczególnymi rodzajami niepełnosprawności.
4. Dobre praktyki
- zasady, rozwiązania, zalecenia dotyczące obsługi klienta z niepełnosprawnością.
5. Działania na rzecz dostępności
- podstawy prawne, dostępność architektoniczna i cyfrowa, technologie,
pomoce, narzędzia wspierające osoby z niepełnosprawnościami.

Możliwość rozszerzenia programu szkolenia o dodatkowe moduły:

1

 

Wprowadzenie do zatrudniania osób
z niepełnosprawnościami

- podstawy prawne angażu osoby z niepełnosprawnością
- prawa i obowiązki związane z zatrudnianiem osoby z niepełnosprawnością
- dofinansowania, zwolnienia, ulgi i pozostałe formy wsparcia pracodawcy osób z niepełnosprawnością

 
 

2

 

On-boarding pracownika
z niepełnosprawnością – podstawy

- procesy rekrutacyjne osób z niepełnosprawnościami
- przygotowanie narzędzi, sprzętu i stanowiska pracy
- integracja z zespołem i proces adaptacji zawodowej pracownika z niepełnosprawnością

 

Annamaria Kaliszczak

Wykładowca:

Annamaria Kaliszczak

Dyplomowana Specjalistka ds. Zarządzania Rehabilitacją. Manager Redakcji portali internetowych, należących do grupy OBPON (obpon.pl, werbeo.pl, vademecumwiedzy.pl).

Absolwentka studiów na kierunku prawo i prawo kanoniczne. Ukończyła studia podyplomowe PFRON - Specjalista ds. Zarządzania Rehabilitacją, realizowane na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

Autorka publikacji dotyczących aktywizacji i rehabilitacji zawodowej osóbz niepełnosprawnościami. Prawnik w Wojewódzkim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie. Odbywała praktyki i staże zawodowe w kancelariach adwokackich, Ministerstwie Sprawiedliwości oraz w parlamencie Europejskim w Brukseli. Posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, w tym min. dla instytucji państwowych, prywatnych firm a także szkół wyższych.

Posiada szeroką wiedzę teoretyczną w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnością w Polsce. Interesuje się budowaniem strategii firmowych, opartych o koncepcje społecznej odpowiedzialności biznesu. Pasjonuje się tematyką procesów rekrutacyjnych, ukierunkowanych na różnorodność.

Szczegóły szkolenia

Cel szkolenia:

Uczestnicy szkolenia, zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności skutecznej komunikacji, efektywnej współpracy oraz prawidłowej obsługi osób z niepełnosprawnościami - zgodnie z formalnoprawnymi wymaganiami oraz zasadami integracji, poszanowania różnorodności i społecznej odpowiedzialności.

Odbiorcy:

Szkolenie kierowane jest zarówno do kadry zarządzającej jaki pozostałych pracowników, którzy będą obsługiwać, kontaktować się i współpracować z osobami z niepełnosprawnością

 

 
Czas trwania
ok 5 - 6 godzin
Liczba uczestników
do 30 osób
Forma zajęć
Wykład, warsztaty, dyskusja.
Formuła online
Cena
Ustalana indywidualnie
Nasze szkolenia pozwalają na wzmocnienie wizerunku firmy ceniącej różnorodność, wrażliwej społecznie, przyjaznej i otwartej na każdego klienta.
Zachęcamy do kontaktu
 
MK

Monika Krzyżanowska

Główny Specjalista ds. Szkoleń i Optymalizacji Zatrudnienia

tel. 518 349 940, (16) 679-16-16 w. 5
e-mail: m.krzyzanowska@obpon.pl

 

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.