Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Koronawirus: Będą nowe bezzwrotne dotacje dla firm

Ministerstwo Rozwoju zapowiada, że po ustaniu epidemii koronawirusa, utrzymane zostanie uproszczone wnioskowanie o dofinansowanie i dotacje na prowadzenie działalności gospodarczej. Już w tym miesiącu rusza nowy program bezzwrotnych dotacji dla firm. Osoba samozatrudniona może otrzymać nawet 23 tys. zł.

 

Epidemia koronawirusa okazała się dla tysięcy polskich przedsiębiorców prawdziwym armageddonem. Duża część firm musiała w znacznym stopniu ograniczyć sprzedaż, inne z kolei zostały zmuszone do całkowitego wstrzymania swojej działalności na okres wielu tygodni.

W odpowiedzi na katastrofalne w skutkach zatrzymanie gospodarki, rząd w trybie ekspresowym uruchomił programy pomocowe, z których wypłaconych zostało do tej pory już ponad 82 mld zł. Okazało się przy tym, że zarówno wnioskowanie ze strony przedsiębiorców, jak i rozpatrywanie tych wniosków przez urzędników, może odbywać się w kilkukrotnie szybszym tempie i z pominięciem wielu zbędnych procedur, z którymi mieliśmy do czynienia przez ostatnie 30 lat.

 

Wśród niezliczonej ilości negatywnych aspektów epidemii, okazało się więc, iż wszelkie procesy na linii przedsiębiorca - urzędnik mogą zostać ograniczone do minimum, a sprawy urzędowe mogą być załatwiane niemal natychmiast i to w całości przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

 

Okazało się, że decyzje administracyjne mogą być wydawane bez wymiany szeregu urzędniczych pism, a zamiast pieczątki na każdej stronie papierowego dokumentu wystarczy kilka kliknięć i podpis profilem zaufanym.

 

Okazało się też, że same wnioski kierowane do urzędu mogą zostać uproszczone do minimum (czasem do jednego tylko zdania), a przedsiębiorca nie musi już wypełniać kilkudziesięciu pól z danymi, które urząd i tak już posiada.

 

Być może więc potrzebny był kataklizm na miarę kończącego się właśnie lockdownu, aby urzędnicy - Ci w ministerstwach i Ci w podległych im urzędach - zrozumieli w końcu, że wszystkie sprawy urzędowe można załatwić o wiele szybciej i o wiele prościej, i to bez żadnej straty na jakości samych procesów...

czytaj więcej: www.zus.pox.pl

 

 

autor: zus.pox

źródło: www.zus.pox.pl

 

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.