aplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

SZKOLENIE OBPON ONLINE: Obowiązki pracodawców osób niepełnosprawnych w Polsce w 2020 r. w okresie trwającej epidemii COVID-19 i po jej odwołaniu w kontekście rozliczeń z PFRON, ZUS, US, PUP, WUP i PFR - ZAPRASZAMY NA DODATKOWE TERMINY!

   

  Szkolenie OBPON - Obowiązki pracodawców osób niepełnosprawnych w Polsce w 2020 r. w okresie trwającej epidemii COVID-19 i po jej odwołaniu w kontekście rozliczeń z PFRON, ZUS, US, PUP, WUP i PFR

 

Smiley face

Szanowni Państwo, 

wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych Klientów i współpracowników, informujemy, że najbliższy cykl szkoleń odbędzie się w formule on-line. Decyzja ta podyktowana jest niepewną sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz Państwa licznymi apelami w tej sprawie. Szanując Państwa potrzeby i wybory - zapraszamy na spotkanie szkoleniowe na platformie ZOOM.

 

Serdecznie zapraszamy na szkolenie pt.:

"Obowiązki pracodawców osób niepełnosprawnych w Polsce w 2020 r. w okresie trwającej epidemii COVID-19 i po jej odwołaniu w kontekście rozliczeń z PFRON, ZUS, US, PUP, WUP i PFR"

 

Na szkoleniu zostaną omówione m.in.:

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej opublikowało dwa projekty rozporządzeń zmieniających dot. DEK-ów i wniosku do PFRON o miesięczne dofinansowanie WN-D i informacji INF-D-P. Deklaracja DEK-II-a i DEK-II-b – będzie miała całkowicie inny wygląd druku niż do tej pory, którą składają zpchr i zaz-y do PFRON.

Zmienione rozporządzenia to:

1. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.
2. Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz.

Wszystkie zmiany ujęte w w/w rozporządzeniach oraz nowe wzory druków składanych do PFRON zostaną omówione na szkoleniu.

  • najnowsze prawomocne wyroki NSA dot. terminowości kosztów płacy,
  • przedawnienie w PFRON w zakresie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych 5 lat czy 10 lat - Interpretacje PFRON?
  • procedury w PFRON związane z uzyskiwaniem zgody przez zpchr, byłe zpchr i ZAZ na wydatkowanie 20% z zfron lub ZFA – czy ważny jest dzień odwołania stanu epidemii w Polsce?
  • trudna sytuacja ekonomiczna pracodawców – do kiedy będą mogli ubiegać się w PFRON o miesięczne dofinansowanie w związku z epidemią COVID-19?
  • terminy rozliczenia z PFRON w zakresie sprawozdań finansowych za 2019 r. kogo dotyczą i jak je wysłać?
  • łączenie pomocy uzyskanej w 2020 r. z ZUS, PUP,WUP, PFR i PFRON na pracowników niepełnosprawnych – jakie limity obowiązują i z jakiego tytułu?
  • zwolnienie ze składek ZUS a terminowość poniesienia kosztów płacy?
  • odroczenie terminu zapłaty składek ZUS a terminowość poniesienia kosztów płacy – jak udowodnić je w PFRON? 
  • udzielanie ulg we wpłatach na PFRON a okres epidemii w Polsce?
  • wydatkowanie środków zfron w okresie epidemii w Polsce i po jej odwołaniu? Wyjaśnienie BON
  • czy zwiększone kwoty miesięcznego dofinansowania z PFRON będą również obowiązywały po odwołaniu stanu epidemii w Polsce?
  • do kiedy zgodnie z tzw. I tarczą Antykryzysową będą mogły być wydłużone orzeczenia pracowników niepełnosprawnych – czy dzień odwołania stanu epidemii w Polsce będzie miał na to wpływ?
  • czy zmienią się druki WN-D, INF-D-P i INF-O-PP w 2020 r. oraz DEK-i i INF-y w kontekście zmian w Ustawie o Rehabilitacji w 2020 r.

   oraz wszystkie kwestie prawne wynikające z Ustawy o Rehabilitacji i KP dot. zatrudniania pracowników niepełnosprawnych w 2020 r.
    

EDYTA SIERADZKA

zawód wykonywany: Wiceprezes ORGANIZACJI OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG, Dyrektor Generalny OBPON ds. Wizerunku Spółki, Ekspert ds. zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce, Ekspert i Wykładowca w zakresie rozliczeń z PFRON dot. pomocy publicznej.

 

 PROGRAM SZKOLENIA 

 

I. Omówienie wszystkich nowelizacji ustawy o rehabilitacji w 2020 r. w związku z COVID-19 i zmianami innych przepisów prawnych.

II. Dofinansowanie wynagrodzeń z PFRON w 2020 r.

 • Aktualności SODiR – wysłanie sprawozdań finansowych za 2019 r. – wytyczne PFRON
 • Tarcze Antykryzysowe – najważniejsze zmiany dla dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych i refundacji składek na ubezpieczenia społeczne
 • Status osoby niepełnosprawnej – w 2020 r. – wydłużenie ważności orzeczeń na podstawie Tarczy Antykryzysowej
 • Warunki ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w 2020 r.
 • Efekt zachęty – wykazywanie efektu zachęty metodą ilościową i jakościową
 • Firmy powiązane a dofinansowania
 • Terminowość kosztów płacy – najnowsze wyroki NSA oraz zmiana definicji kosztów płacy
 • Łączenie dofinansowań w 2020 r. z pomocą z PUP, WUP, PFR i ZUS – wypełnienie INF-D-P i INF-O-PP
 • Wysokość dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w 2020 r.
 • Rejestracja pracodawcy w SODiR w 2020 r.
 • Termin składania wniosku o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych – 2020 r.
 • Formularze dotyczące dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych – 2020 r. (NOWELIZACJA rozporządzenia dot. dofinansowań i zmiana druku INF-D-P)!
 • Aplikacja SODiR - dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
 • Najczęściej zadawane pytania w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w 2020 r. – wyjaśnienia PFRON
 • Akty prawne - dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w 2020 r.
 • Omówienie terminu przedawnienia roszczeń PFRON w zakresie ubiegania się w PFRON o miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - stanowisko TSUE, krajowych sądów administracyjnych - potwierdzenie UOKiK - szczegółowe kwestie związane z tym ważnym dla pracodawców stanowiskiem UOKiK i wyrokami sądów.
 • Omówienie wpływu decyzji nakazującej zwrot dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych na bieżące dofinansowania - procedura postępowania w takim przypadku.
 • Schorzenia szczególne na orzeczeniach a prawo do ich wydłużenia i wykazywania we wnioskach o dofinansowanie
 • Trudna sytuacja ekonomiczna pracodawcy a prawo do dofinansowań w okresie trwania epidemii i po niej - nowy program pomocowy.
 • Kontrole PFRON w zakresie miesięcznego dofinasowania w okresie trwającej epidemii i po jej odwołaniu

III. Procedury w PFRON związane z uzyskiwaniem zgody przez zpchr, byłe zpchr i ZAZ na wydatkowanie 20% z zfron lub ZFA – omówienie wzoru wniosku i przedstawienie rekomendacji złożenia wniosku.

IV. Łączenie pomocy uzyskanej w 2020 r. z ZUS, PUP, WUP, PFR i PFRON na pracowników niepełnosprawnych – jakie limity obowiązują i z jakiego tytułu? ROZLICZENIA OTRZYMANEJ POMOCY

V. OMÓWIENIE PRZEDŁUŻENIA WAŻNOŚCI ORZECZEŃ - do kiedy zgodnie z tzw. I tarczą Antykryzysową będą mogły być wydłużone orzeczenia pracowników niepełnosprawnych – czy dzień odwołania stanu epidemii w Polsce będzie miał na to wpływ? Jaką dokumentację muszą prowadzić w tym zakresie pracodawcy?

VI. WYLICZANIE WSKAŹNIKÓW na INF-1, DEK—ach, INF-U, WYLICZANIE WSKAŹNIKÓW dla ZPCHR, dla BYŁYCH ZPCHR w związku z USTAWAMI ANTYKRYZYSOWYMI.

VII. PROCEDURA WYLICZENIA KOSZTÓW PŁACY NA INF-D-P DLA FIRM ZWOLNIONYCH W 100% ZE SKŁADEK ZUS, DLA FIRM ZWOLNIONYCH W 50% ZE SKŁADEK ZUS ORAZ DLA FIRM, KTÓRE ODROCZYŁY TERMIN PŁATNOŚCI SKŁADEK DO ZUS! Rozliczenie z PFRON

VIII. Omówienie najważniejszych spraw dotyczących ulg we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 roku.

 • Omówienie prawidłowości wystawiania ulg we wpłatach na PFRON w 2020 roku dla kontrahentów, zmiana kwoty w poz. 34 na INF-U oraz wyliczenia wskaźników zatrudnienia.
 • Omówienie prawidłowości kwalifikacji: usługa własna a usługi obce, podwykonawstwo, terminowość opłacania należności, wskaźniki i stany zatrudnienia wykazywane na INF-U i INF-1.
 • Omówienie obowiązków związanych z ulgami w zakresie sprawozdawczości w PFRON, informacje kontrahentów, ulgi dla kontrahentów, obowiązek prowadzenia ewidencji ulg w 2020 r. i wskazanie, że e-pfron2 nie jest ewidencją ulg!.
 • Omówienie kontroli PFRON w zakresie art. 22 i możliwości złożenia odwołania od decyzji PFRON.
 • Wykaz najważniejszych dokumentów wskazanych przez PFRON dot. kontroli ulg.
 • Omówienie INF-U i INF-1-u - wykaz błędów popełnianych przez sprzedających tj. udzielających ulg.
 • Konsorcja a prawo do udzielenia ulg we wpłatach na PFRON.
 • Korekty wystawionych INF-U w związku z korektami faktur

IX. Omówienie najważniejszych spraw dotyczących ZFRON i utrzymania statusu zakładu pracy chronionej w 2020 roku.

 • Omówienie obowiązków zakładu pracy chronionej - warunki - stany i wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych, przystosowanie obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez prowadzącego zpchr, zapewnienie doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych.
 • Omówienie przesłanek uchylenia statusu zakładu pracy chronionej - procedura uchylania statusu zpchr.
 • Zawiadomienie do Wojewody do kiedy?
 • ZFRON w 2020 r. tworzenie i wydatkowanie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w tym w ramach puli ogólnej i pomocy de minimis, indywidualnych programów rehabilitacji, pomocy indywidualnej.
 • Omówienie - błędów popełnianych przez pracodawców przy opracowaniu indywidualnych programów rehabilitacji, uwzględniając najnowsze wytyczne UKS i PFRON.
 • Omówienie regulaminów zakładowego funduszu rehabilitacji.
 • Omówienie sprzedaży środków trwałych zakupionych w całości lub części ze środków ZFRON.
 • Omówienie możliwości korzystania ze zwolnienia z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, opłat z wyjątkiem opłaty skarbowej i opłat o charakterze sankcyjnym.
 • BARDZO WAŻNE - omówienie przeprowadzonych w 2019 roku i obecnie przeprowadzanych w 2020 roku kontroli zakładowego funduszu rehabilitacji przez UKS - AUDYT trwający do 3 miesięcy!
 • Kontrole PIP, wojewody, PFRON.
 • Obowiązki sprawozdawcze dot. ZFRON - DEK-II-a, DEK-R, INF-1 i prowadzącego zakład pracy chronionej - INF-W, INF-W-Z.

X. Omówienie najważniejszych kwestii dla pracodawcy po utracie statusu zakładu pracy chronionej.

 • Omówienie wniosku o uchylenie statusu zakładu pracy chronionej.
 • Utrata statusu i jego wpływ na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
 • Wydatkowanie środków ZFRON po utracie statusu.
 • Kontrole ZFRON byłych zpchr - kiedy i w jakim zakresie?
 • WAŻNE - Obowiązek utrzymania wskaźnika zatrudnienia i stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych po utracie statusu a wpływ na ZFRON.
 • Obowiązki sprawozdawcze po utracie statusu.

XI. Omówienie najważniejszych uprawnień pracowniczych osób niepełnosprawnych w 2020 r. w kontekście ustawy o rehabilitacji i KP. w 2020 r.

 • Omówienie dobrowolności przedstawienia orzeczenia o niepełnosprawności w zakładzie pracy a wytyczne z KP i ustawy o rehabilitacji
 • Czas pracy osób niepełnosprawnych - znaczny i umiarkowany stopień a lekki?
 • Dodatkowa przerwa w pracy.
 • Dodatkowy urlop wypoczynkowy dla pracowników w stopniu znacznym i umiarkowanym.
 • Przekładanie orzeczeń lekarzy orzeczników ZUS na stopnie niepełnosprawności.
 • Zwolnienie z zachowaniem prawa do wynagrodzenia (turnus rehabilitacyjny i inne).
 • Możliwość korzystania z pomocy indywidualnej z ZFRON (pracownik a były pracownik).

XII. Omówienie najważniejszych uprawnień pracowniczych osób niepełnosprawnych w 2020 r. w kontekście ustawy o rehabilitacji i KP.

 • Omówienie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności i traktowane na równi z nimi (orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, orzeczenia KIZ, orzeczenia KRUS, orzeczenia resortowych komisji orzekających, wyroki sądów).
 • Schorzenia szczególne na orzeczeniu (symbol, sentencja, paragraf i litera) - ich przekładanie.
 • Symbole przyczyn niepełnosprawności na orzeczeniach.
 • Wliczanie do stanów i wskaźników zatrudnienia wg ustawy o rehabilitacji i rozporządzenia KE 651/2014.
 • Odwołania do organów II instancji i do sądu.

XIII. Omówienie sytuacji ekonomicznej i prawnej pracodawców osób niepełnosprawnych w okresie trwającej epidemii COVID-19 i po jej odwołaniu – badanie PFRON – ankiety, wywiady przeprowadzane u pracodawców mających status zpchr, ZAZ-ów, WTZ-ów i pracodawców z tzw. otwartego rynku.

XIV. Wpłaty obowiązkowe na PFRON (jakie firmy?)– wytyczne PFRON w 2020 r.

XV. Pytania i odpowiedzi od uczestników szkolenia


TERMINY SZKOLENIA I CZAS TRWANIA:

 

Terminy szkolenia:

28.10.2020 r. (środa) - ostatnie miejsca

 

13.10.2020 r. (wtorek) - brak miejsc

01.10.2020 r. (czwartek) - brak miejsc

29.09.2020 r. (wtorek) - brak miejsc

17.09.2020 r. (czwartek) - brak miejsc

15.09.2020 r. (wtorek) - brak miejsc

 

Czas trwania:  


od godziny 10:00 do godziny 15:00.

 

CENNIK SZKOLEŃ I KARTA ZGŁOSZENIOWA  

 

Dla klientów OBPON:

cena: 370,00 zł + 23% VAT

Klientem OBPON jest każda firma posiadająca wykupiony, aktywny dostęp do płatnych zasobów serwisów OBPON oraz aplikacji:

Dla pozostałych firm:

cena: 420,00 zł + 23% VAT 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ON-LINE

NOWA, WYGODNIEJSZA FORMA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W SZKOLENIU OBPON!
KARTA ZGŁOSZENIOWA DO POBRANIA

TRADYCYJNA FORMA ZGŁOSZENIA - PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE KARTY.

Po przesłaniu karty zgłoszeniowej prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (16) 679-16-16
w celu potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.


Jeśli jesteś podmiotem zwolnionym z podatku VAT
wypełnij poniższe oświadczenie i dołącz je do karty zgłoszeniowej.

OŚWIADCZENIE O ZWOLNIENIU Z PODATKU VAT 


INFORMACJE DODATKOWE

Warunki uczestnictwa:

  • Skan wypełnionej karty zgłoszeniowej (tradycyjnej) prosimy wysłać na numer fax: (16) 679 16 16 wew. 4 lub e-mailem na adres biuro@obpon.pl
  • Dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu.
  • Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu przesyłamy na jeden dzień przed szkoleniem link uprawniający do uczestnictwa w szkoleniu wraz z dodatkowymi informacjami technicznymi i organizacyjnymi.
  • Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
  • Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia zgłoszenia udziału w szkoleniu bez podania przyczyny.

 

Wymagania sprzętowe:

W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą i mikrofonem.

Po dokonaniu procesu rejestracji, wszystkie kwestie techniczne i informacje o sposobach dostępu do szkolenia online będą Państwu przesłane drogą mailową.

Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach.

Praca w komfortowych grupach umożliwia interakcję na każdym etapie prowadzanie szkolenia przez moderatora. Uczestnicy mają bezpośredni kontakt z Prowadzącymi, zadają pytania w trakcie szkolenia.

OBPON Sp. Z o.o. Sp. K. nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.