aplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Relacja ze SZKOLEŃ OBPON: Z nadzieją na normalność, czyli jesienny cykl szkoleń OBPON prowadzony przez Edytę Sieradzką

Tym razem jeszcze online, ale – jak zawsze – merytorycznie i z dużą nadzieją na bezpośrednie spotkania przy kolejnej okazji. W takiej atmosferze odbywa się wrześniowo-październikowy cykl szkoleń OBPON organizowany dla pracodawców.

 

„Obowiązki pracodawców osób niepełnosprawnych w Polsce w 2020 r. w okresie trwającej epidemii COVID-19 i po jej odwołaniu w kontekście rozliczeń z PFRON, ZUS, US, PUP, WUP i PFR” - tak brzmi tytuł serii pięciu szkoleń prowadzonych przez Edytę Sieradzką, wiceprezes organizacji OBPON.ORG. Dwa z nich są już historią.

 

Przepisy po tarczach

Motyw przewodni cyklu stanowią zmiany legislacyjne będące efektem pandemii koronawirusa i wprowadzonego z tego powodu kilkutygodniowego lockdownu. Cztery pakiety ustaw zwanych tarczami antykryzysowymi z jednej strony złagodziły kryzys, lecz z drugiej wprowadziły pewien zamęt w przepisach. Dotyczy to także pracodawców osób niepełnosprawnych, dlatego na tych zagadnieniach właśnie skupia się Edyta Sieradzka.

 

Wiceprezes OBPON.ORG przypomina, że w bieżącym roku zwiększono kwoty dofinansowań do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym i umiarkowanym. Różnice są zauważalne, zwłaszcza w przypadku osób ze schorzeniami specjalnymi, niemniej trzeba pamiętać, że ogólna wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 75 proc. kosztów płacy pracownika, a i samo dofinansowanie może zostać wstrzymane. Na przykład w przypadku przekazania Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych informacji o nieterminowym ponoszeniu kosztów płacy. Bardzo szczegółowo omawiane są tegoroczne nowości w zakresie orzekania o niepełnosprawności.

 

Rządowe zapowiedzi i obecna rzeczywistość

Podczas szkolenia Edyta Sieradzka informuje również, iż Paweł Wdówik, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, w niedawnym wideoczacie powiadomił opinię publiczną o dwóch istotnych sprawach. Pierwszą jest planowanie usunięcia tzw. pułapki rentowej, co pozwoli osobom z niepełnosprawnościami zarabiać bez oglądania się na przekroczenie ustalonego limitu oznaczającego zawieszenie pobieranego zarazem świadczenia, jak choćby renty socjalnej. Drugą jest wiadomość, na którą środowisko osób niepełnosprawnych czekało bardzo długo. Otóż jesienią zostanie opublikowany projekt założeń nowego systemu orzekania o niepełnosprawności, a cała reforma miałaby się zakończyć jeszcze w bieżącej kadencji parlamentu, o ile ta nie zostanie skrócona.

 

Tymczasem jednak mamy system obecnie obowiązujący – oparty na orzeczeniach o stopniach niepełnosprawności. Edyta Sieradzka podczas szkoleń przypomina o wytycznych, jakie w sprawie przechowywania i przetwarzania orzeczeń opracował Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO). Podkreśla, jak ważną rolę odgrywa ich częsta aktualizacja, w związku z czym trzeba niekiedy dyscyplinować pracowników, aby dostarczali oryginały dokumentów na czas, albowiem w razie kontroli ze strony PFRON-u pracodawca ma duży problem.

 

Dużo miejsca zostaje również poświęcone kwestii wykorzystania środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na co większe „antykoronawirusowe” przyzwolenie występuje w bieżących miesiącach. Przynajmniej w teorii, bo jeśli działa się nie czekając na oficjalną akceptację takich działań ze strony Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, trzeba się liczyć z karą w wysokości nawet 30 proc. wartości takiego wydatku. Tak samo należy dbać o wcześniejsze uzyskanie zaświadczenia o pomocy de minimis i pilnować, by nie zostało ono anulowane.

 

„Szkolenia w formie zdalnej organizujemy dla Państwa komfortu i bezpieczeństwa. Mamy nadzieję, że kolejny cykl odbędzie się normalnie. Każdemu z nas brakuje już kontaktu bezpośredniego, ale póki co uzupełniajmy wiedzę, aby potem ją odpowiednio wykorzystać” - zachęca Edyta Sieradzka. Ostatnie szkolenia bieżącego cyklu zaplanowane są na 29 września oraz 1 i 13 października.

 

autor:
Robert Marchwiany
redaktor OBPON

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.