Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

"Jako kraj produkujemy osoby niepełnosprawne"

Zaniedbania w profilaktyce kosztują cały system, czyli nas wszystkich jako podatników. Jako kraj produkujemy osoby niepełnosprawne. Dobrze obrazuje to opieka nad popularną chorobą, jaką jest cukrzyca. Jednym z jej odległych powikłań może być tzw. stopa cukrzycowa, prowadząca czasem do amputacji – mówi Maria Libura, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej.

Karolina Olejak: Dlaczego szczepienia poza kolejnością wzbudziły w nas aż takie emocje? Przecież od zawsze wiadomo, że im grubszy portfel, tym łatwiej o miejsce u lekarza.

 

Maria Libura: Afera wokół szczepień celebrytów stała się katalizatorem wybuchu długo niewypowiadanego oburzenia, a nawet złości, na nierówny dostęp do opieki medycznej. Powszechnym doświadczeniem Polaków jest to, że dostęp do pomocy często zależy od tzw. społecznego kapitału kulturowego, czyli kontaktów, a także od zasobności portfela, który pozwala na zakup usług medycznych poza systemem publicznym. Stykamy się z tym, gdy potrzebujemy wyleczyć ząb, dostać się do okulisty, a nawet – na niektóre zabiegi chirurgiczne. Patrząc obiektywnie, to na tle innych nierówności, sprawa samych szczepionek nie jest jakoś wyjątkowa – to po prostu bardzo medialny przejaw znacznie głębszego problemu. Profesor Flis opisał kiedyś to zjawisko, podając definicję przynależności do klasy średniej czy wyższej: mierzymy ją tym, czy mamy w komórce wpisany numer do znajomego lekarza, który w razie czego poratuje nas w opałach.

 

Inne państwa radzą sobie z tym lepiej?

 

Polska znajduje się w czołówce państw UE, których mieszkańcy uskarżają się na niezaspokojone potrzeby medyczne. Wedle Eurostatu, w roku 2018 aż 8,5 proc. obywateli naszego kraju powyżej 16. roku życia stwierdziło, że nie zostało przebadanych przez lekarza, lub nie leczyło się, mimo takiej potrzeby. Średnia dla całej Unii to 3,2 proc. Podstawową przyczyną są kolejki w systemie publicznym, koszt usług, ale też – brak czasu na zajęcie się swoim zdrowiem. W szczególnie trudnej sytuacji są emeryci i renciści, ale też rodziny wielodzietne. Kontekst pandemii pozwolił uchwycić to, co jest codziennym doświadczeniem wielu z nas, ale na co dzień każdy przeżywa to samodzielne w długiej kolejce do specjalisty.

 

Nie tylko grubość portfela decyduje o dostępie do opieki medycznej. Z badań wynika, że im wyższy poziom edukacji, tym dłuższe życie.

 

To prawda. Długość życia w Polsce zależy od tak dziwnych parametrów jak poziom edukacji, czy kod pocztowy. Profesor Wojtyniak, który od lat badał to zjawisko, opisuje to tak: klasa wyższa i średnia, jeśli chodzi o zdrowie, jest już w Europie Zachodniej, osoby z niższej klasy zostały na etapie sprzed transformacji. Nie są to bagatelne różnice, bo 30-letni mężczyzna z wyższym wykształceniem żyje średnio o 12 lat dłużej, niż ten z edukacją na poziomie podstawowym. To olbrzymia przepaść. Takich różnic jest znacznie więcej. Okazuje się np., że kobiety lepiej wykształcone są też szczuplejsze. Wiele więc zależy od tego, czy kogoś stać na to, żeby zdrowo się odżywiać, uprawiać sport, ale też, czy ma odpowiednią świadomość zdrowotną i siłę, żeby po dniu ciężkiej pracy o to zadbać...

Czytaj więcej: polsatnews.pl

 

 

Autor: Karolina Olejak

Źródło: polsatnews.pl

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.