Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Jak pracować z głową? Ruszyła kampania w trosce o zdrowie psychiczne pracowników

Według badań na temat kondycji psychicznej pracowników aż 31% Polaków stwierdziło, że praca zawodowa lub atmosfera w pracy negatywnie wpływa na ich kondycję psychiczną. Co więcej, prawie połowa badanych (49%) stwierdziła, że ich praca jest stresująca, co jest jednym z powodów, który ma znaczący wpływ na ich samopoczucie. Jak wskazują dane pochodzące z Eurostatu, Polacy spędzają w pracy średnio 33,5 lat. Jest to bardzo długi okres czasu, dlatego warto zadbać o to, by nasza praca przebiegała w zdrowej i sprzyjającej atmosferze. A to zależy zarówno od podejścia pracodawcy, jak i pracownika. To właśnie dlatego Instytut LB Medical wraz z Federacją Przedsiębiorców Polskich organizują kampanię #PracujzGłową, na rzecz zdrowia psychicznego w miejscu pracy.

#PracujzGłową – łatwo powiedzieć 

Praca to nieodłączny element naszego życia. Chcąc czy nie, musimy zarabiać, by móc utrzymać siebie, swoją rodzinę, zadbać o swoje potrzeby żywieniowe czy materialne. Dzisiaj, w dobie pandemii, kiedy tak naprawdę praca przeniosła się do domu, trudno jest osiągnąć balans pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym.

- Pracujemy więcej i stresujemy się też więcej. Pandemia i zmiany z nią związane w naturalny sposób wyzwoliły u nas reakcje stresu. Z ewolucyjnego punktu widzenia, psychologiczna reakcja stresowa jest czymś pozytywnym i potrzebnym, ponieważ pozwala nam przetrwać. Jednak problemy zaczynają się wtedy, gdy ona się nie wyłącza. Wskutek tego, hormony takie jak kortyzol i adrenalina, utrzymują się na wysokim poziomie przez dłuższy czas, co prowadzi do nadciśnienia i osłabienia systemu odpornościowego. Pracownicy są tą grupą społeczną, której bardzo często stres jest stałym towarzyszem codziennej pracy. To on znacząco wpływa na poziom realizacji celów, kreatywność, tempo uczenia się, czy też jakość obsługi klientów. Warto podkreślić, że na wypalenie zawodowe cierpi co czwarty Polak! A Polska jest na trzecim miejscu w Europie z największą liczbą osób, które doświadczyły wypalenia zawodowego! Dlatego to niezwykle ważne, by zadbać o zdrowie psychiczne pracowników, jako grupy szczególnie narażonej na stres. Przecież można stworzyć przyjazne środowisko pracy, trzeba tylko wiedzieć, jak to zrobić i tutaj nie ukrywajmy, ale dużą rolę odgrywają właśnie pracodawcy – mówi Jagna Ambroziak, psycholog i psychoterapeuta z Warszawskiego Ośrodka Psychoterapii i Psychiatrii. 

Zdrowie psychiczne pracowników tematem tabu 

Jak wskazuje raport ADP „Workforce View in Europe 2019”, zarówno przełożeni, jak i pracodawcy nie są wsparciem dla swoich pracowników. Tylko 8,3%. pracowników wyjawiłoby prawdę o swoich problemach natury psychicznej. Badanie „Kondycja psychiczna pracowników” , przeprowadzone na potrzeby kampanii #PracujzGłową wskazuje, że 42% polskich pracowników nie przyznałoby się do swoich zaburzeń psychicznych w miejscu pracy.

Z kolei u ponad połowy Polaków gorsza kondycja psychiczna sprawia, że słabiej wykonują swoje obowiązki zawodowe. 65% respondentów zadeklarowało, że zła organizacja, chaos i nieprzewidywalność jest źródłem stresu w pracy, a 47%, że to właśnie tempo pracy, czyli nadmiar zadań i krótki czas na ich realizację, ma negatywny wpływ na ich samopoczucie. Trzema głównymi czynnikami, które wpływają negatywnie na kondycję psychiczną pracownika, są: zbyt niskie zarobki (58%), stres w pracy (49%) i brak poczucia docenienia przez pracodawcę (45%)...

Czytaj więcej: niepelnosprawni.pl

 

Źródło: niepelnosprawni.pl

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.