Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Minister Wdówik: szczepieniem bezkolejkowym objęte powinny być osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

- Mocno naciskam, aby szczepieniem bezkolejkowym przeciwko COVID-19 objęte były również osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Ewentualne decyzje w tej kwestii będę podejmowane za tydzień – powiedział w poniedziałek, 10 maja, wiceminister rodziny Paweł Wdówik.

 

Od poniedziałku, 10 maja, osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz z opiekunami mają pierwszeństwo w powszechnych punktach szczepień przeciw COVID-19, nie muszą się wcześniej zapisywać na konkretny termin.

Wiceminister rodziny Paweł Wdówik pytany w Polskim Radiu 24 o objęcie podobnym przywilejem innych grup osób z niepełnosprawnościami odparł, że pytanie nie powinno być kierowane do niego.

- Ponieważ ja od początku występowałem, żeby osoby niepełnosprawne były grupą priorytetową – tych grup priorytetowych było X z różnych kluczy. Osoby niepełnosprawne mimo tego, że mamy ewidencję w postaci badań brytyjskich, amerykańskich, wskazującą na wielokrotnie wyższe ryzyko związane z zakażeniem i potem śmiercią w covidzie – nie zostały uwzględnione – zauważył wiceminister.

Dopytywany, kiedy można spodziewać się zmiany w tej kwestii Paweł Wdówik podkreślił, że mocno naciska na to, żeby szczepienie bezkolejkowe było zaoferowane także osobom z umiarkowanym stopnień niepełnosprawności. Jak dodał, na ostatnim spotkaniu w gronie osób decydujących o przebiegu szczepienia postanowiono, że po tygodniu szczepień w takiej formule, jaka jest teraz będzie ewentualnie decyzja dotycząca osób z umiarkowaną niepełnosprawnością.

Koniecze orzeczenie

Wiceminister rodziny pytany był też o to, jak w praktyce będą wyglądały szczepienia osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, które są dostępne od poniedziałku.

- Osoba z niepełnosprawnością powinna ze sobą zabrać orzeczenie o niepełnosprawności, w którym wyraźnie jest potwierdzone, że jest to stopień znaczny – bez tego ani rusz – podkreślił.

- Na podstawie tylko i wyłącznie tego orzeczenia osoba niepełnosprawna oraz jej opiekun mogą zostać zaszczepieni bez kolejki, czyli są przyjmowani, przeprowadzany jest z nimi wywiad, wypełniane dokumenty, (wykonywane - PAP) odpowiednie badania i szczepienie – dodał...

Czytaj więcej: niepelnosprawni.pl

 

Autor: PAP 

Źródło: niepelnosprawni.pl 

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.