Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

PRACODAWCY DOMAGAJĄ SIĘ KONKRETÓW!: Interwencja OBPON.org w BON - w sprawie planowanych zmian w przepisach dotyczących zatrudniania osób z niepełnosprawnościami

Pismo Zarządu Organizacji OBPON.org do Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych - Pawła Wdówika, w sprawie planowanych zmian w przepisach dotyczących zatrudniania osób z niepełnosprawnościami - oraz reakcji i oczekiwań środowiska Pracodawców Osób z niepełnosprawnościami z tym związanych. 

 

Szanowny Panie Ministrze,

jako Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, której zaufało wielu przedsiębiorców wrażliwych na kwestie społeczne, organizacja z wieloletnią tradycją i doświadczeniem w kwestii funkcjonowania rynku pracy osób z niepełnosprawnościami w Polsce, z wielką uwagą i niekiedy konsternacją przyglądamy się i wsłuchujemy w wypowiedzi Pana Ministra na temat konieczności przemodelowania systemu wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Niestety, dotychczas nie usłyszeliśmy żadnych konkretów, a przekaz płynący z bardzo lakonicznych wypowiedzi jest zatrważający, czego wyrazem są odbierane przez nas komunikaty od pracodawców, którzy znaleźli się w bardzo niekomfortowej (delikatnie rzecz ujmując) sytuacji.

Nikomu nie trzeba chyba przypominać, że przedsiębiorcy działają w oparciu o często długoletnie plany, które są opracowywane z uwzględnieniem znanego im stanu faktycznego i prawnego. Oczywiście naturalną rzeczą jest to, że wymagają one niekiedy korekt, związanych z koniecznością ich dostosowania do ewoluujących warunków, jednakże aby ich dokonać bez szkód dla założonej strategii przedsiębiorcy, konieczne są informacje o zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem, które pozwoli na dokonanie nowych analiz i kalkulacji.

O ile wszyscy są otwarci na zmiany ewolucyjne, o tyle zmiany rewolucyjne są niepożądane, a niestety z wypowiedzi Pana Ministra płynie niepokojący dla pracodawców przekaz, że resort pracy opowiada się za radykalną strategią, która wykluczy pracodawców z partnerstwa w budowaniu systemu wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce. Bez cienia wątpliwości możemy powiedzieć, że bez współpracy z przedsiębiorcami stworzenie stabilnego systemu jest niemożliwe, gdyż zawsze na końcu łańcucha wszelkich podejmowanych przez osobę niepełnosprawną aktywności na rynku pracy, musi stać pracodawca, który będzie chciał taką osobę zatrudnić.

Od wielu miesięcy słyszymy o prowadzonych pracach nad zmianami przepisów, ale dotychczas żadne projekty nie ujrzały światłą dziennego. Co więcej, brak jest nawet konkretnych założeń do tych zmian, co potęguje niepewność wśród pracodawców, szczególnie dotkliwą, gdyż przypada na i tak trudny dla wielu z nich okres walki ze skutkami pandemii COVID-19.

Jako organizacja zrzeszająca pracodawców, posiadająca mandat do uczestnictwa w społecznych konsultacjach, znająca najlepiej potrzeby i bolączki funkcjonującego systemu i samych pracodawców, wielokrotnie zgłaszaliśmy swój akces do wszelkich dyskusji na temat przyszłego kształtu systemu wsparcia, aktywizacji i zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. Tymczasem, żadna z projektowanych, bliżej nieokreślonych zmian, dotychczas nie została poddana konsultacjom.

Pracodawcy czują się po raz kolejny pomijani przez stronę rządową, która zdaje się nie przejawiać żadnego zainteresowania stanowiskiem tego środowiska.

W obliczu narastającej frustracji wśród pracodawców ponownie apelujemy o przedstawienie konkretnych kierunków zmian, nad którymi pracuje resort pracy i poddanie ich pod debatę ze środowiskiem.

Panie Ministrze, tym razem poprosimy o konkrety, a nie zdawkową odpowiedź, która w niczym nie pomoże zdezorientowanym przedsiębiorcom, którzy nie wiedzą, jaki kierunek działań obrać, by utrzymać się na rynku.

Po raz kolejny deklarujemy również gotowość do współpracy w celu wypracowania rozwiązań, które przyniosą pożądane przez wszystkich efekty, czyli poprawę sytuacji osób z niepełnosprawnością na rynku pracy.

 

 

Zarząd Organizacji OBPON.org

Krzysztof Kuncelman
Prezes Zarządu OBPON.org

Małgorzata Tylewicz – Piwnik
Wiceprezes Zarządu OBPON. org

Edyta Sieradzka
 Wiceprezes Zarządu OBPON. org

 

 

POBIERZ:   PISMO OBPON ORG DO BON

czytaj także: Interwencja OBPON.org: Szykują się zmiany w prawie dotyczące min. zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. Pracodawcy wciąż czekają na konkretne informacje.

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.