Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Konferencja naukowa w Przemyślu - "Osoby niepełnosprawne są wśród nas"

"Osoby niepełnosprawne są wśród nas" - pod takim hasłem 21.06.2021 r. w Przemyślu, odbyła się konferencja naukowa, w której wzięli udział między innymi: przedstawiciele środowisk osób z niepełnosprawnościami, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz reprezentacja Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Uczestników Konferencji, w Centrum Hospicyjno-Opiekuńczym im. św. Łazarza Betania w Przemyślu, przywitał Prezes Stowarzyszenia Katolickiego  "Rycerskie i Szpitalne Bractwo św. Łazarza z Jerozolimy" - ks. Prałat dr Józef Bar.

Na zdj. Ks. Prałat dr Józef Bar (mównica) oraz uczestnicy konferencji

Celem konferencji, było podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb i barier, z jakimi na co dzień borykają się Osoby z Niepełnosprawnościami oraz obalenie stereotypów na temat edukacji, rehabilitacji i życia rodzinnego osób z niepełnosprawnościami.

Jako pierwszy, swój referat wygłosił ks prof. dr hab. Stanisław Haręzga - przybliżając słuchaczom, temat osób z niepełnoprawnościami w Ewangelii.

Na zdj. ks prof. dr hab. Stanisław Haręzga oraz prelegenci konferencji

Ponadto, prelegenci omówili także sytuację prawną osób z niepełnosprawnościami.

Niniejsze rozważania, były przedmiotem wystąpienia Pełnomocnika Rządu ds. Niepełnosprawnych - Pawła Wdówika. Minister w swoim wystąpieniu oprócz osobistych doświadczeń, wskazał obecnym na konferencji, na zakres pomocy, jakie oferuje Państwo osobom z niepełnosprawnościami oraz wspomniał po raz kolejny, że w najbliższym czasie zostaną zaprezentowane konkretne przepisy i rozwiązania, mające na celu polepszenie sytuacji społeczno-prawnej tej grupy społeczeństwa.

  Na zdj. Minister Paweł Wdóik Pełnomocnik Rządu ds. Niepełnosprawnych

Wiceminister przyznał również, że trwają pracę nad ustawą o orzekaniu o niepełnosprawności. Nowe przepisy mają zapobiec sytuacjom, w których komisje orzekają niepełnosprawność jedynie na czas określony - takie orzeczenia zapadały m.in. w stosunku do dzieci nieuleczalnie chorych.

Pełnomocnik, podkreślił również konieczność zmian w systemie wsparcia zatrudniania osób  z  niepełnosprawnościami i skupienia pomocy, uwagi oraz skierowania benefitów głównie na pracowników - a nie na samych pracodawców. Nie zdradził jednak szczegółów tego rozwiązania.

Nieobecnego na konferencji Prezesa PFRON - Krzysztofa Michałkiewicza, reprezentował Tomasz Maruszewski - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Finansowych, który w swoim wystąpieniu scharakteryzował system wsparcia jakie oferuje Państwo polskie osobom z niepełnosprawnościami i jakie formy pomocy oferowane są przez PFRON osobom najbardziej tego potrzebującym i ich rodzinom.

Na zdj. Tomasz Maruszewski - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Finansowych (mównica) oraz uczestnicy konferencji

Konferencyjna przerwa pozwoliła na krótką rozmowę Dyrektor ds. Komunikacji i PR w OBPON - Annamarii Kaliszczak z przedstawicielami strony rządowej. Zaowocowała ona obietnicą spotkania online z Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w najbliższym czasie i możliwością konkretnej dyskusji na temat planowanych zmian związanych z reformą systemu zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w Polsce, wpływu Polskiego Ładu na funkcjonowanie ZPCHRów oraz pozostałych kwestii nurtujących od wielu miesięcy pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami.

  Na zdj. Minister Paweł Wdówik - Pełnomocnik Rządu ds. Niepełnosprawnych oraz Dyrektor ds. Komunikacji i PR w OBPON - Annamaria Kaliszczak

Gotowość do spotkania z Członkami Organizacji OBPON.org wyraził również Tomasz Maruszewski - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Finansowych.

  Na zdj. Pani Joanna Tomczyk - Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Przemyślu

Po przerwie, głos przejęli pozostali prelegenci, w tym min. dr Sebastian Skalski, ks. Łukasz Sowa oraz Pani Joanna Tomczyk - Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Przemyślu. W swoich wystąpieniach odwoływali się do osobistych doświadczeń oraz praktyki w pracy z i na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Spotkanie zakończył swoim wystąpieniem lek. med Pan Wiesław Morawski - wiceprezes Rycerskiego i Szpitalnego Bractwa św. Łazarza z Jerozolimy.

Inicjatorom wczorajszego spotkania należą się słowa uznania za niezwykłą, sprawną orgnizację wydarzenia, wyjątkową, miłą atmosferę oraz merytoryczną wartość Konferencji. Dziękując, życzymy powodzenia w podejmowanych przedsięwzięciach oraz udanych realizacji zamierzeń w kolejnych latach działania Stowarzyszenia.

 


opracowanie:
Redakcja OBPON.pl

autor zdjęć:
Karolina Stadnik

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.