Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Komunikat OBPON.org: Odpowiedź Ministra Finansów na zaproponowane zmiany przez SON „Podkarpacie” i Organizację OBPON.org - dot. zpchr, zaz i byłych zpchr w związku z wejściem w życie od 01.01.2022 roku tzw. Polskiego Ład

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy bardzo ważną odpowiedź  Ministra Finansów na zaproponowane zmiany przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Podkarpacie” i Organizacji OBPON.org w wystąpieniu z 23.11.2021 r. - dotyczącym zpchr, zaz i byłych zpchr w związku z wejściem w życie od 01.01.2022 roku tzw. Polskiego Ładu.

 

"Pragnę podkreślić, że wystąpienie Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych "Podkarpacie" zawiera kolejną propozycję, która polega na zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Jednocześnie ze strony resortu finansów deklaruję pomoc w pracach mających na celu wypracowanie rozwiązania, które będzie akceptowalne zarówno dla osób niepełnosprawnych, pracodawców osób niepełnosprawnych, jak również dla sektora finansów publicznych."

Ta odpowiedź MF wskazuje, iż obecnie to MRiPS wraz z Panem Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz z Państwem jako Pracodawcami powinno jak najszybciej przygotować zmiany w ustawie o rehabilitacji, które pomogą ograniczyć negatywny wpływ zmiany w tzw. Polskim Ładzie wpływające na tworzenie zfron i zfa po 1.01.2022 roku. MF wskazuje również, że deklaruje pomoc w przygotowaniu stosownej zmiany przepisów biorąc pod uwagę obecny budżet państwa.

Odpowiedź MF wraz z naszymi propozycjami przekazujemy jeszcze raz w trybie pilnym do Pani Minister Marleny Maląg, Pana Pełnomocnika Pawła Wdówika, BON i PFRON mając nadzieję, że jak najszybciej w tej sprawie rozpoczną się priorytetowe działania biorąc również pod uwagę obecną sytuację osób niepełnosprawnych w okresie trwającej epidemii. Środki zgromadzone na zfron pracodawcy mogliby właśnie przeznaczyć m.in. na walkę z pandemią i na zapewnienie osobom niepełnosprawnym  opiekę medyczną.

Opracowanie:
Zarząd OBPON.org

CZYTAJ TAKŻE: Komunikat OBPON.org - BARDZO WAŻNE - Kolejne pilne propozycje SON Podkarpacie i OBPON.org dot. rekompensat dla zpchr, zaz i byłych zpchr po 1.01.2022 roku, w obliczu wejścia Polskiego Ładu - skierowane do strony rządowej

__________________________________________________________________________________________
 

 POBIERZ: PISMO

 

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.