Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Za dwa lata zmiany w orzekaniu o niepełnosprawności

Pierwszy etap reformy systemu orzekania o niepełnosprawności ma wiązać się z tylko z uprawnieniami wynikającymi z ustawy o rehabilitacji i ma zacząć obowiązywać od 2024 roku. Do istniejących trzech stopni niepełnosprawności - lekki, umiarkowany i znaczny, resort rodziny chce dodać trzy stopnie, które będą określały stopnie trudności w samodzielnym funkcjonowaniu.

 

Póki co nie będzie kompleksowej reformy systemu orzekania na który osoby z niepełnosprawnością i ich opiekunowie czekają od lat. W Polsce jest sześć systemów orzekania o niepełnosprawności: cztery w sprawie uprawnień do świadczeń rentowych, piąty - stopnia niepełnosprawności, a szósty – kształcenia specjalnego. To sprawia konieczność poddawania się badaniom przez różne zespoły orzecznicze, które biorą pod uwagę różne aspekty stanu zdrowia. Reforma miała skonsolidować funkcjonujące systemy tak, aby orzekanie o niepełnosprawności miało charakter kompleksowy. Póki co jednak nie ma dla niej zielonego światła. Agnieszka Ginel, dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (BON), zapewniła jednak posłów z sejmowej Komisji ds. petycji, że już za miesiąc do uzgodnień międzyresortowych trafi pierwszy etap reformy, który zakłada różnicowanie osób z niepełnosprawnościami ze względu na kryterium samodzielności, co ma ułatwić przyznawanie odpowiedniego wsparcia. Eksperci liczą, że tak się stanie, bo prace nad reformą trwają co najmniej od 2016 roku, a efektów nie widać.

Będą stopnie trudności w samodzielnym funkcjonowaniu

- Zapadła decyzja o podzieleniu prac nad reformą systemu orzekania i wdrożeniu proponowanych rozwiązań etapowo – powiedziała Agnieszka Ginel, dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (BON) na posiedzeniu sejmowej Komisji ds. petycji. Podkreśliła, że celem takiej decyzji jest łagodniejsze wejście w reformę systemu. – Pierwsze zmiany będą wiązać się tylko z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Nie zakładają one rewolucji, ale umożliwienie dostosowania ulg, świadczeń, prac nad ustawą o asystencji osobistej trwających w kancelarii prezydenta, do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – dodała.

Agnieszka Ginel podkreśliła, że pierwsze zmiany w systemie orzekania mają dotyczyć dodania do już istniejących trzech stopni niepełnosprawności (lekki, umiarkowany i znaczny), trzech stopni, które będą określały stopnie trudności w samodzielnym funkcjonowaniu. – To rozwiązanie będzie pierwszym etapem, łagodniejszym wejściem w możliwość zreformowani usług, które są kierowane do osób z niepełnosprawnością. Ten etap prac zakłada wdrożenie zmian od 2024 r. – dodała dyrektorka BON. Prace wewnątrzresortowe mają zakończyć się w ciągu miesiąca.

Pozostałe dwa etapy prac nie zostały jeszcze zaakceptowane przez kierownictwo resortu. Jednak jak zapewniła Agnieszka Ginel, mają one wiązać się także z połączeniem obecnie funkcjonujących kilku systemów orzekania o niepełnosprawności m.in. rolniczym czy wojskowym.

Im szybciej ruszy reforma, tym lepiej

Eksperci nie mają wątpliwości, że skoro nie ma szans na kompleksową reformę, to dobrze, że ruszy jej najważniejszy etap.

Paweł Kubicki z Instytutu Gospodarstwa Społecznego Szkoły Głównej Handlowej cieszy się, że finał prac jest bliski i rozpoczną się ustalenia międzyresortowe. - Reforma obecnego systemu orzecznictwa jest konieczna i zapowiadana od lat, ale wciąż nie znamy jej szczegółów. Zakończenie prac wewnątrzresortowych, oznacza, że pojawi się projekt, który będzie dyskutowany i konsultowany z innymi resortami - mówi prof. SGH. I dodaje, że skoro nie można zrobić pełnej reformy od razu, to dobrze, że zostanie podzielona na etapy. - Od dawna wiadomo, że bardzo ważne jest zindywidualizowanie wsparcia. Jest ono najbardziej potrzebne dla osób z tzw. "poważniejszą" niepełnosprawnością. Obecnie mamy jednak osoby z tym samym znacznym stopniem niepełnosprawności, wymagające intensywnego wsparcia prawie we wszystkich czynnościach dnia codziennego i np. niewidome, które są aktywne społecznie i zawodowo oraz wychowują dzieci, ale system nie widzi różnic między nimi - tłumaczy prof. Kubicki. Tymczasem ważne jest, aby wyróżnić osoby wymagające najbardziej rozbudowanego pakietu usług i świadczeń pieniężnych i móc do tych osób i ich rodzin kierować zwiększone wsparcie.

Alicja Szatkowska, prezes Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych etapowość wprowadzania reformy systemu orzekania również uważa za dobry pomysł. – Prawdą jest, że same stopnie: lekki, umiarkowany, znaczny, jeśli chodzi o samą rehabilitację nie do końca są adekwatne. Natomiast w kwestii określenia samodzielności problemem mogą być osoby z autyzmem, to nie jest problem tylko Polski, ale też światowy, jest coraz więcej takich osób. I pytanie, na ile ich kwestia zostanie ujęta w określaniu stopni niesamodzielności – mówi.

Podkreśla, że bardzo ważne jest wyłonienie osób naprawdę niesamodzielnych jak np. z niepełnosprawnością intelektualną i równocześnie z ruchową. – W mojej opinii to są osoby, które najbardziej potrzebuję wsparcia. I czas, żeby je wyłonić, ale pytanie co z osobami z autyzmem, czy tu nie będzie luki, czy ich potrzeby zostaną właściwie ujęte – dodaje Alicja Szatkowska.

Dr Agnieszka Dudzińska z Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, zwraca jednak uwagę, że w pierwszym etapie reformy też wyjdzie problem dublowania się systemów, czyli orzeczeń wydawanych przez ZUS i powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. ZUS bowiem wydaje już orzeczenia o niesamodzielności do samodzielnej egzystencji na potrzeby świadczenia uzupełniającego. Pytanie, czy będą uwzględniane, czy powielane. - Myślę, że te orzeczenia powinny być uwzględnione, a nowe wydane tym, którzy go nie mają - mówi dr Dudzińska.

Ulgi w komunikacji publicznej niejednolite dla osób niepełnosprawnych

Dyskusja na sejmowej Komisji ds. Petycji o reformie systemu orzekania została sprowokowana przez petycję (BKSP-144-IX-303/21). Jej autor domaga się ujednolicenia niesprawiedliwego dziś systemu ulg w komunikacji publicznej dla osób niepełnosprawnych. Wskazywał, że ”niewidomy zdolny do samodzielnej egzystencji w pociągu Intercity ma 37 proc. ulgi na przejazdy, ale niewidomy niezdolny do samodzielnej egzystencji ma ulgę 51 proc. W pociągu Polregio taka osoba ma ulgę w wysokości 93 proc., ale inwalida niezdolny do samodzielnej egzystencji (oprócz niewidomych) – 49 proc. Według autora powinna być jedna ulga 75-procentową dla wszystkich osób niepełnosprawnych niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego zostały uregulowane w ustawie z 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

Obecnie istnieje 5 rodzajów ulg, które uzależnione są od stopnia i rodzaju niepełnosprawności i rodzaju środka transportu np. pociągu osobowego, pośpiesznego, komunikacji zwyklej czy autobusów pośpiesznych. Dodatkowo osoby niewidome i ich opiekunowie mają wyższe ulgi niż inne osoby z niepełnosprawnościami. Jeszcze inne przepisy regulują ulgi w komunikacji dla inwalidów wojennych i wojskowych.

System orzekania a ulgi w komunikacji

Paweł Wdówik, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych podkreślił, że resort zauważa ten problem i aprobuje rozwiązania proponowane w petycji. Dodaje, że należy rozważyć, czy zmiana dotycząca ulg w komunikacji powinna być uzależniona od reformy systemu orzekania, czy też może zostać wprowadzona po analizie skutków dla budżetu państwa.

– Reforma ma charakter horyzontalny i wiąże się z przebudową oprócz systemu orzecznictwa również systemu wsparcia adresowanego do osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów, systemu zatrudniania tych osób oraz instrumentów rynku pracy do nich adresowanych, jak również jak również zmianami w zakresie ulg i uprawnień, beneficjentami których będą osoby z niepełnosprawnością – stwierdził wiceminister Wdówik.

Autorzy: Beata Dązbłaż, Jolanta Ojczyk

Źródło: prawo.pl

 

 

 

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.