Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Felieton OBPON: Opowieść ojca... - na podstawie powieści "Opowieść ojca. Przez mongolskie stepy w poszukiwaniu cudu" Rupert Isaacson

Książka, która jest niezwykle piękna. Pełna wartościowych postaw, cudownych wzorców. Ale też jednocześnie nie jest łatwa ani przyjemna. Jednak przede wszystkim jest bardzo prawdziwa choć i zaskakująca. "Opowieść ojca. Przez mongolskie stepy w poszukiwaniu cudu" to głównie opowieść o sile miłości ojca do syna. I czytając tą opowieść trudno tego nie poczuć.

 

Kiedy u kilkuletniego Rowana wykryto autyzm, jego ojciec Rupert - dziennikarz i autor książek podróżniczych - postanowił, że nie podda się bez walki. Przez długi czas próbował bardzo różnych form terapii, które jednak nie odniosły skutku. Któregoś razu, całkowicie przypadkiem zauważył, że jego syn nawiązuje wyjątkową więź ze zwierzętami. To był ten moment, kiedy postanowił zrealizować dość szalony pomysł. Postanowił zabrać syna do krainy szamanów, nieskażonej przyrody i stad dzikich koni, Mongolii. Po powrocie opisał ich niezwykłą wspólną podróż.

Tytuł tajemniczy i intrygujący, i ta okładka - ojciec trzymający w ramionach syna niczym rzeźba zastygła w momencie, kiedy chciał pokazać przepełniający ból, miłość i desperację. Niezwykła zapowiedź tego co czeka już po pierwszych kartkach tej opowieści.

Rupert Isaacson, autor przewodników turystycznych, wraz z żoną Kristin oczekują narodzin swojego dziecka. Kiedy na świat przychodzi Rowan, są niezwykle szczęśliwi. Jednak radość szybko zmienia się w niepokój, bowiem chłopiec nie rozwija się prawidłowo. Diagnozy lekarzy wskazują u Rowana autyzm w wieku zaledwie dwóch i pół roku.

Życie rodziny całkowicie zmienia się. Wszystko zostaje podporządkowane rytmowi choroby Rowana. Tkwi on we własnym świecie, jakby za barierą przez którą rodzice nie mogą się przebić. nękają go niespodziewane ataki szału oraz nadwrażliwość na wszelkie zewnętrzne bodźce. Objawy te przerażają zrozpaczonych rodziców i wyczerpują ich siły. Konwencjonalne metody leczenia nie przynoszą pożądanych rezultatów. Zmianę spowoduje intrygujący zbieg okoliczności.

Isaacson jest również treserem koni. Zauważył on, że Rowan łatwo i niezwykle naturalnie nawiązuje niesamowite relacje ze zwierzętami. Szczególnie niezwykła więź z końmi przynosi tyleż nieoczekiwane, choć krótkotrwałe efekty. Siedząc na końskim grzbiecie Rowan zmienia się nie do poznania, a objawy autyzmu zanikają. Obcowanie ze zwierzętami daje mu nieporównywalną z niczym radość.

Spotykając się z grupą szamanów Isaacson zauważa, że także w ich obecności autystyczne reakcje i zachowania chłopca nikną.
Wówwczas wpada na - wydawać by się mogło - szalony pomysł. Otóż, postanawia połączyć te dwie formy pozytywnej stymulacji, jakimi okazały się kontakty z końmi i grupą szamanów i - pokładając w nich ogromną nadzieję w uzdrowienie syna - podejmuje decyzję, by zabrać Rowana do Mongolii - dzikiej krainy, w której wiara w potężną moc szamanów jest wciąż żywa, a kontakt człowieka z koniem jest przykładem niespotykanego w innych częściach świata fenomenu.
A podróż z autystycznym dzieckiem w tak odległe krańce cywilizacji to ogromne wyzwanie, które dzięki zaangażowaniu wielu osób oraz determinacji rodziców dochodzi do skutku.
Zaś tam ogromne przestrzenie, otwarci ludzie, liczne stada zwierząt i oczywiście szamani, którzy podejmują się próby uzdrowienia chłopca.

Książka jest przejmującą i wzruszającą opowieścią o sile miłości. Trzeba tutaj zaznaczyć, że trudnej miłości, bo wymagającej niewyobrażalnych wyrzeczeń i poświęcenia. Isaacson odkrywa przed nami ten niezwykle hermetyczny i niepokojący świat dziecka dotkniętego autyzmem. To bardzo poruszający i szczegółowy opis tej choroby.
Autor w dużej mierze koncentruje się na odczuciach i zachowaniach syna, ale również pokazuje emocje i rozterki rodziców. I to cierpienie, jakie muszą odczuwać próbując zburzyć niewidzialną barierę, która oddziela ich od Rowana.
Warta zauważenia jest ta ich otwartość na całkiem nowe doznania, na zupełnie inną kulturę, inne wierzenia, obyczaje i sposób myślenia, która połączona jest z bezgraniczną miłością do syna i nieprawdopodobnym poświęceniem, na jakie się zdobyli. To budzi ogromny podziw i wielki szacunek.

Ze swojej strony dodam jeszcze, że niesamowite wrażenie robią opisy rytuałów szamańskich, Które bardzo plastycznie zostały opisane.
Nie chcę żeby zabrzmiało to banalnie, ale to jedna z takich książek, które z czystym sumieniem określiłbym jako opowieść ku pokrzepieniu.

Autor felietonu: Piotr Świerżewski

Redaktor OBPON

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.