aplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

W dniach 23-23 listopada w Warszawie odbył się Kongres "Dialog o Gospodarce" zorganizowany przez Federację Przedsiębiorców Polskich.

Do panelu dyskusyjnego, z uwagi na wieloletnie doświadczenie w dziedzinie zatrudniania osób niepełnosprawnych została zaproszona między innymi nasza ekspertka Pani Edyta Sieradzka, Wiceprezes Obpon.org, Dyrektor Ogólnopolskiej Bazy Pracodawców Osób Niepełnosprawnych - OBPON (www.obpon.pl).

 

W panelu dyskusyjnym pt. "Rynek pracy osób z niepełnosprawnościami - szanse i zagrożenia" wzięli udział:

  • Paweł Wdówik - Pełnomocnik Rządu ds.Osób Niepełnosprawnych, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej
  • Tomasz Maruszewski - Wiceprezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  • Katarzyna Tyczka - Radca Ministerstwa Edukacji i Nauki
  • Marta Marciniak - Wicedyrektor Biura Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych
  • Monika Zakrzewska - Prezes Polskiej Federacji Zatrudnienia Wspomaganego
  • Edyta Sieradzka - Wiceprezes Organizacji Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych