Newsletter OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

KOMUNIKAT OBPON.ORG: Poparcie dla inicjatywy powstania zespołu ds. wypracowania nowych rozwiązań poprawiających sytuację osób z niepełnosprawnością i zgłoszenie chęci udziału w jego pracach

Organizacja OBPON.ORG pragnąc poprzeć inicjatywę powołania zespołu ds. wypracowania nowych rozwiązań poprawiających sytuację osób z niepełnosprawnością, o której poinformował 22.12.2022r. Wiceminister rodziny i polityki społecznej Paweł Wdówik na łamach Programu 1 Polskiego Radia, zgłosza chęć udziału w pracach proponowanego projektu.

 

Paweł Wdówik w programie "W samo południe" wspomniał, że pomimo wzrostu zatrudnienia wśród osób niepełnosprawnych w Polsce nadal nie jest ono na zadowalającym poziomie. - W Polsce przekroczyliśmy teraz 30 proc. zatrudnienia osób niepełnosprawnych. W ciągu ostatnich trzech lat wzrosło ono o ponad 2 proc. Nie wiem, jaka jest średnia w UE, ale większość krajów ten wskaźnik ma w wysokości ponad 40 proc.

- Zamierzam powołać zespół złożony z pracodawców i osób niepełnosprawnych. Jest to rzecz, o której do tej pory wiele rządów zapominało. Nasz rząd nie zapomina i ja jestem tego najlepszym dowodem - dodał.

W związku z powyższą wypowiedzią Wiceministra Rodziny i Polityki Społecznej Pawła Wdówika nasza Organizacja OBPON.ORG postanowiła poprzeć w/w inicjatywę oraz wyrazić chęć udziału we wspólnym budowaniu proponowanego projektu.

 

 

Pismo OBPON.ORG/01/23/ZO (pismo do pobrania)

Wypowiedź Wiceministra Rodziny i Polityki Społecznej Pawła Wdówika na łamach Programu 1 Polskiego Radia - Niepełnosprawni na rynku pracy: