Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

KOMUNIKAT OBPON W SPRAWIE TERMINÓW WYDANIA KSIĄŻEK

Artykuł nie posiada streszczenia

 
KOMUNIKAT OBPON W SPRAWIE TERMINÓW WYDANIA KSIĄŻEK

Firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH informuje o terminach wydania najnowszych książek wydawnictwa OBPON

Szanowni Państwo, zmieniajace się prawo (przede wszystkim Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Dziennik Ustaw nr 245, Poz 1810), które zastąpiło obowiązujace dotychczas:

rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 grudnia 1998 r. w sprawie zakładowego funduszu
rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1999 r. Nr 3, poz. 22, z póĄn. zm.),

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy
de minimis przedsiębiorcom prowadzącym zakłady pracy chronionej (Dz. U. Nr 76, poz. 496) 

a następnie nowelizacja w/w rozporządzenia:
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (projekt z dnia 31.01.08 r.)
jak również zmiany w stanowisku Biura Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych w tak ważnych dla naszych Czytelników kwestiach jak np. mozliwość zakupu samochodu ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnos[rawnych samochodów
oraz
zmiany w systemie obsługi rozliczeń dofinansowan do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych i refundacji składek ZUS

SĄ JEDYNYM POWODEM OPÓBNIENIA WYDANIA PONIŻSZYCH KSIĄŻEK - ZA UTRUDNIENIA SERDECZNIE PAŃSTWA PRZEPRASZAMY
Poniżej podajemy realne terminy wydania naszych najnowszych książek i informacje o etapie prac przy ich wydaniu
Status: książka w druku
Termin wydania: 7 marca 2008r.
Rozpoczęcie wysyłki: 10 marca 2008r. (według kolejności zgłoszeń
 
 
 
 
 
Status: książka w druku
Termin wydania: 15 marca 2008r.
Rozpoczęcie wysyłki: 17 marca 2008r. (według kolejności zgłoszeń)
możliwość otrzymania książki gratis >>>
zamówienie książki >>>
  
 
 
Status: końcowe poprawki, oddanie do druku
Termin wydania: 30 marca 2008r.
Rozpoczęcie wysyłki: 2 kwietnia 2008r. (według kolejności zgłoszeń)
możliwość otrzymania książki gratis >>>
zamówienie książki >>>
 
 
 
 
Status: książka na etapie końcowych uzgodnień z autorem
Termin wydania: 10 kwietnia 2008r.
Rozpoczęcie wysyłki: 15 kwietnia 2008r. (według kolejności zgłoszeń)
możliwość otrzymania książki gratis >>>
zamówienie książki >>>
 
HANDLOWCY - ZESPÓŁ SPRZEDAŻY:
Jolanta Wójcik tel. (016) 670-63-02, (016) 679 16 16 wew. 34, e-mail: jwojcik@bazazpchr.plregiony: śląskie, dolnośląskie, opolskie Anna Szymańska tel. (016) 670-63-02, (016) 679 16 16 wew. 35, e-mail: aszymanska@bazazpchr.plregiony: wielkopolskie, kujawsko-pomorskie Krzysztof Konopelski tel. (016) 670-63-02, (016) 679 16 16 wew. 36, e-mail: kkonopelski@bazazpchr.plregiony: pomorskie, zachodnio-pomorskie, lubuskie, łódzkie Magdalena Fedaczyńska tel. (016) 670-63-02, (016) 679 16 16 wew. 37, e-mail: mfedaczynska@bazazpchr.plregiony: podkarpackie, małopolskie, warmińsko-mazurskie Agnieszka Hano tel. (016) 670-63-02, (016) 679 16 16 wew. 46, e-mail: ahano@bazazpchr.plregiony: mazowieckie, lubelskie, podlaskie, świętokrzyskie
 
 

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.