Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

KOMUNIKAT OBPON: BEZPŁATNY DOSTĘP DO PEŁNYCH ZASOBÓW INFORMACYJNYCH GAZETY PODATKOWEJ DLA KLIENTÓW NASZYCH SERWISÓW INTERNETOWYCH

Artykuł nie posiada streszczenia
KOMUNIKAT DLA KLIENTÓW FIRMY OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KORZYSTAJĄCYCH Z SERWISÓW ZPCHR.info i VADEMECUM Wiedzy
 

Od dnia 1 marca 2008 roku proponujemy wszystkim naszym Klientom korzystającym z serwisów
ZPCHR.info i VADEMECUM Wiedzy

BEZPŁATNY DOSTĘP DO PEŁNYCH ZASOBÓW INFORMACYJNYCH
"Gazety Podatkowej" 
Gazeta Podatkowa 

wydawanej przez GOFIN Sp. z o.o. administrowanej w internecie pod adresem www.gazetapodatkowa.pl.


Od dnia 1 marca 2008 roku wszyscy Klienci firmy Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych przedłużający lub wykupujący dostęp do w/w serwisów w systemie abonamentowym 6 i 12 miesięcznym uzyskują jednocześnie BEZPŁATNY dsostęp do pełnych zasobów informacyjnych Gazety Podatkowej (
www.gazetapodatkowa.pl)

Gazeta Podatkowa  

Korzystanie z pełnych zasobów Gazety Podatkowej możliwe jest po uprzednim wykupieniu lub przedłużeniu dostępu do naszych serwisów ZPCHR.info i VADEMECUM Wiedzy lub jednego z nich na okres nie krótszy niż 6 miesięcy. Dostęp do zasobów Gazety Podatkowej będzie aktywny przez cały okres analogiczny do wykupienia dostępów w naszych serwisach i nie będzie wymagał od naszych Klientów dodatkowego logowania. Oznacza to, że dla Klientów naszej firmy, którym przypisana jest usługa dostępu do Gazety Podatkowej dostęp do jej zasobów informacyjnych będzie cały czas aktywny w okresie korzystania z dostępu do naszych serwisów. Bezplatny dostęp do zasobów Gazety Podatkowej znacznie wzbogaci Państwa dostęp do informacji z zakresu zagadnień podatkowych, księgowości, kadrowości i wielu innych.PRZYPOMINAMY RÓWNIEŻ, ŻE WYKUPIENIE DOSTĘPU DO NASZYCH SERWISÓW - OPRÓCZ BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO GAZETY PODATKOWEJ - PREMIOWANE JEST I BĘDZIE W DALSZYM CIĄGU BEZPŁATNYMI EGZEMPLARZAMI KSIĄŻEK NASZEGO WYDAWNICTWA

ZAMÓWIENIE DOSTĘPU DO NASZYCH SERWISÓW Z BEZPŁATNA GAZETA PODATKOWĄ I KSIĄŻKĄ GRATIS >>>

(dostępy do naszych serwisów mogą być finansowane ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych - ZFRON, szczegółowych informacji udzielą Państwu nasi handlowcy)

Jeżeli macie Państwo pytania prosimy o kontakt z naszą infolinią: 0 801 00 30 31
lub bezpośrednio z opiekunem swojego regionu: 

Handlowcy - zespół sprzedaży:

 

W przypadku zapytań prosimy wybrać opiekuna wg. regionu.
Jolanta Wójcik
tel. (016) 670-63-02, (016) 679 16 16 wew. 34
e-mail: jwojcik@bazazpchr.pl
regiony: śląskie, dolnośląskie, opolskie
Anna Szymańska
tel. (016) 670-63-02, (016) 679 16 16 wew. 35
e-mail: aszymanska@bazazpchr.pl
regiony: wielkopolskie, kujawsko-pomorskie
Krzysztof Konopelski
tel. (016) 670-63-02, (016) 679 16 16 wew. 36
e-mail: kkonopelski@bazazpchr.pl
regiony: pomorskie, zachodnio-pomorskie, lubuskie, łódzkie
Magdalena Fedaczyńska
tel. (016) 670-63-02, (016) 679 16 16 wew. 37
e-mail: mfedaczynska@bazazpchr.pl
regiony: podkarpackie, małopolskie, warmińsko-mazurskie
Agnieszka Hano
tel. (016) 670-63-02, (016) 679 16 16 wew. 46
e-mail: ahano@bazazpchr.pl
regiony: mazowieckie, lubelskie, podlaskie, świętokrzyskie

 

Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

 

Dodaj swój komentarz

Uwaga!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu obpon.pl i nie ponosi on odpowiedzialności za treści wiadomości. Dodając powyższą wiadomość zgadzasz się z regulaminem dodawania komentarzy.
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.