Wyniki wyszukiwania

Strona 1 z 2696
Znalezionych artykułów: 26959

Założenie firmy sposobem na fiskusa

Kategorie: Biznes, Praca

  Około 166 tys. osób prowadzi fikcyjną działalność gospodarczą, by mniej oddawać państwu – szacuje Instytut Badań Strukturalnych

[Komunikat OBPON.ORG]: Pytanie i odpowiedź PFRON w zakresie zaliczenia pracownika do tzw. schorzeń szczególnych pozwalających pracodawcy na zwiększenie dofinansowania na pracownika.

Kategorie: Aktualności, Dofinansowania z PFRON, Komunikaty OBPON.org, Księgowość, kadry, Niepełnosprawność

  Szanowni Pańśtwo, poniżej pytanie i odpowiedź PFRON w zakresie zaliczenia pracownika do tzw. schorzeń szczególnych pozwalających pracodawcy na zwiększenie dofinansowania na pracownika.

"Dali czadu i wręczyli medale" - 19 Ogólnopolski Festiwal Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Albertiana”

Kategorie: Niepełnosprawność

 

Potężna dawka muzyki, ruchu i słowa, a wszystko to okraszone wręczeniem wyróżnień dla osób zasłużonych we wspieraniu osób z niepełnosprawnościami – tak w największym skrócie wyglądała 19. edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie...

Ikea stworzyła rewolucyjną linię produktów. Może zmienić życie milionów ludzi

Kategorie: Niepełnosprawność

  "Ulepszanie codziennego życia jak największej liczby osób" – to idea, którą kieruje się Ikea i która przyświecała stworzeniu innowacyjnego projektu This Ables. Pomysł, który realizuje szwedzki koncern razem z dwiema organizacjami non profit, kierowany jest do osób niewidomych i innych zmagających się z...

[Komunikat OBPON.org]: Prośba OBPON.org skierowana do BON i MF, o zajęcie stanowiska w przedmiocie zasad ustalania wysokości środków przekazywanych na ZFRON w myśl przepisów ustawy o podatku od osób fizycznych

Kategorie: Aktualności

 

Szanowni Państwo, poniżej pytanie Organizacji OBPON.org skierowane do Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Ministerstwa Finansów, celem ustalenia okresu z jakiego należy brać wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych celem ustalenia proporcji środków z tytułu zaliczek na...

[Wywiad OBPON]: Sukces szkoleń i plany OBPON na 2019r. - rozmowa z Edytą Sieradzką, Wiceprezes organizacji Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON.org

Kategorie: Aktualności, Niepełnosprawność, Szkolenia, promocje, Wywiad OBPON

 

Pani Prezes, spotykamy się pod koniec cyklu lutowo-marcowych szkoleń dla pracodawców osób niepełnosprawnych. To już kolejny cykl szkoleń zorganizowany przez OBPON. Jak widać, te szkolenia w dalszym ciągu są potrzebne...

Ten cykl szkoleń przeprowadziliśmy w czternastu miastach. Pracodawcy, którzy po...

Chatboty podbijają HR. Nie tylko w rekrutacji

Kategorie: Praca

  Cyfrowa transformacja obejmuje także HR i ma swoje odbicie w procesach rekrutacyjnych oraz zarządzaniu wewnętrznymi sprawami pracowników – wdrażane rozwiązania do automatyzacji kontaktów mają za zadanie usprawnić relacje na linii firma-pracownicy (także tych potencjalnych).

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.