Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Wyniki wyszukiwania

Strona 1 z 2825
Znalezionych artykułów: 28247

Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością w administracji publicznej

Kategorie: Niepełnosprawność, Praca

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zachęcają administrację rządową do zatrudniania osób z niepełnosprawnością. Program obecnie jest realizowany w ramach dwóch modułów: "Instytucje" i "Staże zawodowe". Pierwszy jest...

Chorobowe i urlopowe nie zmniejsza ulgi B+R

Kategorie: Interpretacje i orzecznictwo, Księgowość, kadry

 

Pracodawca ujmie w kosztach kwalifikowanych także tę część wynagrodzenia, która przypada na czas urlopu, choroby lub innej usprawiedliwionej nieobecności – wynika z wyroku WSA w Warszawie.

Nie ma ujemnych diet przy służbowych wyjazdach

Kategorie: Księgowość, kadry

  Jeśli pracodawca funduje posiłek w czasie podróży służbowej, to podwładny, owszem, traci na diecie, ale nie aż tak, żeby do niej dopłacać – wynika z wyroku WSA w Warszawie

Koszty życia w miastach napędzają pracę zdalną?

Kategorie: Praca

  Z badania zrealizowanego przez Citrix wynika, że aż 70% spośród 5000 przebadanych pracowników umysłowych nie miałaby nic przeciwko przeniesieniu się z metropolii lub dużych miast do mniejszych ośrodków miejskich lub wsi, jeżeli tylko zagwarantowano by im możliwość pracy...

Kodeks pracy do zmiany? Marzy się nam 7-godzinny dzień pracy

Kategorie: Praca

 

Ponad połowa Polaków jest za tym, aby pracować nie 8, a 7 godzin dziennie – wynika z badania money.pl. Na razie pracujemy dużo, za to mało produktywnie. Problem w tym, że godzina dziennie w pracy mniej to w skali roku 30 dni dodatkowego urlopu.

[Opracowanie OBPON]: Katalog wpłat na ZFRON otwarty, ale nie bezgranicznie

Kategorie: Aktualności, Dofinansowania z PFRON, Księgowość, kadry, Opracowania OBPON, ZFRON

 

Zgodnie ze stanowiskiem Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) kiedy zakład pracy chronionej (ZPChr) odda w dzierżawę ośrodek wypoczynkowo-rehabilitacyjny, sfinansowany z pieniędzy zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON), to uzyskiwanej z tego...

[Komunikat OBPON.org]: Pytanie do PFRON i odpowiedź Funduszu dot. informacji i oświadczenia wysyłanego do klientów przez sprzedających, w celu udzielenia im ulg we wpłatach na PFRON

Kategorie: Aktualności, Komunikaty OBPON.org, Księgowość, kadry, Niepełnosprawność, Ulgi na PFRON

  Szanowni Państwo, poniżej Pytanie Organizacji OBPON.org, skierowane do Państwowego Funduszu Rehablitacji Osób Niepełnosprawnych i odpowiedź Funduszu dot. informacji i oświadczenia wysyłanego do klientów przez sprzedających, w celu udzielenia im ulg we wpłatach na PFRON.

[Opracowanie OBPON]: Niepełnosprawni z większą ochroną podczas konfliktów zbrojnych

Kategorie: Niepełnosprawność, Opracowania OBPON

 

Sukces polskiej polityki na rzecz osób z niepełnosprawnościami! Co prawda nie chodzi o politykę wewnętrzną, ale zawsze to coś. Z inicjatywy Polski Rada Bezpieczeństwa Organizacja Narodów Zjednoczonych jednogłośnie przyjęła pierwszą w historii rezolucję dotyczącą osób niepełnosprawnych w...

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.