Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Wyniki wyszukiwania

Strona 1 z 3206
Znalezionych artykułów: 32051

[Opracowanie OBPON]: Zmiana numeru konta bankowego

Kategorie: Aktualności, Księgowość, kadry, Opracowania OBPON, ZFRON

Prawo do zmiany banku, w którym trzymamy pieniądze, ma każdy z nas i jest to kwestia raczej łatwa do przeprowadzenia. Bardziej skomplikowanie wygląda sytuacja, jeśli rzecz dotyczy zmiany konta firmowego, gdyż wówczas trzeba o tym powiadomić kilka podmiotów.

[Opracowanie OBPON]: Badania po zwolnieniu chorobowym

Kategorie: Aktualności, Księgowość, kadry, Opracowania OBPON

W sytuacji, kiedy pracownik przebywa na zwolnieniu chorobowym dłużej niż przez 30 dni, zanim powróci do pracy ma obowiązek wykonać badania kontrolne.

Złożyłeś wniosek o udzielenie subwencji finansowej w ramach projektu Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. (PFR)? Dowiedz się jakie dane przekazaliśmy do PFR w celu weryfikacji Twojego wniosku

Kategorie: Koronawirus, Księgowość, kadry

Zgodnie z obowiązującymi przepisami [1] w przypadku złożenia przez przedsiębiorcę wniosku o udzielenie subwencji finansowej w ramach projektu Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. (PFR), ZUS przekazuje do PFR dane dotyczące stanu zatrudnienia oraz salda na koncie płatnika. Jeżeli w odpowiedzi na...

MRPIPS: Emerytury 1953 z podpisem Prezydenta

Kategorie: Komunikaty MRPiPS, BON, PFRON, Niepełnosprawność

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę wprowadzającą korzystne zmiany dla emerytów urodzonych w 1953 r. To dobra wiadomość dla ok. 74 tys. osób.

MRPIPS: Minister Maląg: Do 26 lipca wydłużamy dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Kategorie: Komunikaty MRPiPS, BON, PFRON, Księgowość, kadry

Rodzice i opiekunowie młodszych dzieci nie muszą się martwić – dodatkowy zasiłek opiekuńczy zostanie wydłużony o kolejne 14 dni, do 26 lipca. Podobnie jak do tej pory będzie przysługiwał zarówno w przypadku zamknięcia placówki opieki z powodu koronawirusa, jak i w sytuacji podjęcia przez rodzica...

[Opracowanie OBPON]: Pokrycie kosztów dostawy sprzętu ze środków ZFRON

Kategorie: Aktualności, Księgowość, kadry, Niepełnosprawność, Opracowania OBPON, ZFRON

Tworząc oraz realizując indywidualne programy rehabilitacji tudzież pomoc indywidualną ze środków Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON) pamiętajmy, że nie każdy wydatek związany z tymi inicjatywami da się pokryć z pieniędzy wspomnianego Funduszu.

17 mln zł na wsparcie dla warsztatów terapii zajęciowej

Kategorie: Aktualności, Księgowość, kadry, Niepełnosprawność

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) będzie udzielał grantów instytucjom prowadzącym warsztaty terapii zajęciowej (WTZ) na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej. Przeznaczy na to 17 mln zł z środków UE, a dokładnie z programu operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój”....

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.