Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Wyniki wyszukiwania

Strona 1 z 2994
Znalezionych artykułów: 29932

Czy Senat naprawi przepis, który od pięciu lat jest niekonstytucyjny? Chodzi o duże pieniądze dla niepełnosprawnych

Kategorie: Aktualności, Niepełnosprawność, Zmiany w prawie

Prezydent Sopotu wysłał właśnie list do marszałka Senatu z prośbą, by wyręczył rząd w tym, czego nie zrobiono od 2014 roku. Wtedy właśnie Trybunał Konstytucyjny uznał za sprzeczny z Konstytucją artykuł 17 ust. 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych. Przepis różnicuje niepełnosprawnych ze względu...

Problemy przy składaniu e-sprawozdań do KRS

Kategorie: Księgowość, kadry

Podczas procesu elektronicznego przesyłania dokumentów do repozytorium dokumentów finansowych mogą wystąpić pewne trudności uniemożliwiające ich skuteczne złożenie. Sytuacja ta może wynikać z niezgodności podpisanego pliku XML z obowiązującą strukturą logiczną sprawozdania lub nieprawidłowości...

Motywacja za pomocą PPK

Kategorie: Księgowość, kadry

Czy pracownicze plany kapitałowe zadziałają jak bonus pozapłacowy, który pomoże firmom zatrzymać najbardziej wartościowych pracowników i pozyskać nowych? Eksperci nie mają wątpliwości, że tak właśnie się stanie

Stanisław Szwed: rząd dba o rozwój programów socjalnych i wzrost płac

Kategorie: Aktualności, Niepełnosprawność, Praca

- Rząd dba nie tylko o rozwój programów socjalnych, lecz także o wzrost płac. 1 stycznia wzrosną płaca minimalna dla pracowników i najniższa stawka godzinowa przy określonych umowach cywilnoprawnych - powiedział w rozmowie z "Gazetą Polską Codziennie" wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej...

Masz pomysł na badania? Złóż wniosek do PFRON!

Kategorie: Niepełnosprawność, PFRON

„Reprezentacje niepełnosprawności w kulturze i edukacji” to konkurs PFRON, który pozwoli na dofinansowanie badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością. Wnioski można składać do 21 stycznia 2020 roku do godz.10.

[Opracowanie OBPON]: Czy można przerwać zwolnienie lekarskie?

Kategorie: Aktualności, Księgowość, kadry, Opracowania OBPON, Praca

Pracownik będący na zwolnieniu może szybciej odzyskać zdolność do pracy, niż wynika to z zaświadczenia lekarskiego, nie może jednak samowolnie przerwać zwolnienia lekarskiego.

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.