Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

PFRON

Strona 112 z 114

KOMUNIKAT PFRON: Kontakt z Wydziałem Dofinansowań Rynku Pracy

Wydział Dofinansowań Rynku Pracy informuje, iż kontakt  z nami w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz refundacji składek na ubezpieczenia społeczne możliwy jest również za pośrednictwem poczty e-mail 

KOMUNIKAT PFRON: Termin składania wniosku Wn-D z załącznikami

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypomina, iż na podstawie  Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 marca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. z 2014, poz. 370)...

KOMUNIKAT PFRON: Certyfikat Strona Internetowa Bez Barier dla PFRON

Informujemy, że witryna internetowa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymała Certyfikat Strona Internetowa Bez Barier. Oznaczenie to potwierdza, że serwis spełnia międzynarodowe standardy dostępności dla osób niepełnosprawnych.

KOMUNIKAT PFRON: Aplikacja SODiR - wersja 9.52 SODiR Off-line

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że od dnia 26 maja 2015 roku dostępna jest wersja 9.52 SODiR Off-line SODiR OFF-line to aplikacja zewnętrzna przygotowana dla części Beneficjentów, którzy wysyłają dużą liczbę dokumentów lub nie posiadają stałego dostępu do...

KOMUNIKAT PFRON: e-PFRON2 - działanie w oparciu o oprogramowanie Java

System e-PFRON2 działa w oparciu o zainstalowaną wersję Javy 7 (aktualizacja 45 lub nowsza) albo wersję Java 8. W przypadku problemów z uruchomieniem kreatora do podpisywania dokumentów lub kreatora do generacji klucza prywatnego i certyfikatu publicznego zaleca się odświeżyć stronę i wyczyścić cache...

KOMUNIKAT PFRON: Przerwa w działaniu SODiR On-line

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że w dniu 26.05.2015 r od godz. 17:00 do godziny 20:00 System SODiR On-line będzie niedostępny dla Użytkowników. Przerwa spowodowana jest koniecznością dostosowania SODiR do Javy w ramach linii produktowej 1.8 tj. JRE 8 update 45....

KOMUNIKAT PFRON: e-PFRON2 - przerwa techniczna

Szanowni Państwo informujemy, iż w dniu 26 maja 2015 r. w godzinach  13:00 - 16.00, System e-PFRON2 będzie niedostępny dla użytkowników z uwagi na konieczność przeprowadzenia niezbędnych prac technicznych.

PFRON - Sygnatariuszem Karty Różnorodności

22 maja 2015 r., podczas II Ogólnopolskiego Dnia Różnorodności w Warszawie, Pani Teresa Hernik Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oficjalnie podpisze Kartę Różnorodności. Tym samym PFRON zostanie pierwszą państwową instytucją w Polsce będącą sygnatariuszem Karty...

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.