Bardzo ważne zmiany w ustawie o rehabilitacji i 5 rozporządzeniach wykonawczych dot. ulg we wpłatach na PFRON, dofinansowań, DEK-ów, INF-ów i refundacji składek - wchodzących w życie od 1 lipca 2016 r.

Jesteś osobą niepełnosprawną? Zostań już dziś aktywnym zawodowo.

TYLKO W OBPON: TELEFONICZNA OBSŁUGA KONSULTACYJNA dla wszystkich pracodawców osób niepełnosprawnych!

PROFESJONALNA I KOMPLEKSOWA OBSŁUGA KONSULTACYJNO - DORADCZA Już ponad 14 000 pytań i odpowiedzi! Zespół ekspertów pomaga w rozwiązywaniu Waszych problemów

NOWA APLIKACJA eSOD JUŻ WDROŻONA! - wypróbuj za darmo przez 30 dni

Komunikat OBPON.ORG: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, druk nr 366 - wpływ na zamówienia i udział w przetargach dla zpchr

Szanowni Państwo informujemy, iż w dniu wczorajszym odbyło się posiedzenie Podkomisji Gospodarki i Rozwoju w sprawie rozpatrzenia Rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Na tym posiedzeniu po wielu interwencjach Organizacji Pracodawców...

BON: Powołanie nowego Prezesa PFRON

Minister Elżbieta Rafalska wręczyła akt powołania nowemu prezesowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

Wnioski o dopłaty do pensji na nowym druku

Od 1 lipca pracodawca nie będzie musiał wykazywać efektu zachęty, aby uzyskać dofinansowania do wynagrodzenia pracownika, który doznał dysfunkcji zdrowotnej w trakcie zatrudnienia. Zmiana ta będzie uwzględniona na formularzach składanych do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych...

KOMUNIKAT OBPON: dla Klientów korzystających z Telefonicznej Obsługi Konsultacyjnej - przesunięcie dyżuru Pani EDYTY SIERADZKIEJ na dzień 29.04.2016 r. (piątek) w związku z odwołaniem dyżurów w dniach 26.04.2016 r. (wtorek) oraz 27.04.2016 r. (środa)

Szanowni Państwo, Klienci firmy OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, Członkowie Organizacji OBPON.ORG, wszystkie podmioty korzystające z usługi TELEFONICZNA OBSŁUGA KONSULTACYJNA (TOK) www.tok.obpon.pl

KOMUNIKAT OBPON: dla Klientów korzystających z Telefonicznej Obsługi Konsultacyjnej - przesunięcie dyżuru Pani EDYTY SIERADZKIEJ na dzień 14.04.2016 r. (czwartek) w związku z odwołaniem dyżurów w dniach 12.04.2016 r. (wtorek) oraz 13.04.2016 r. (środa)

Szanowni Państwo, Klienci firmy OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, Członkowie Organizacji OBPON.ORG, wszystkie podmioty korzystające z usługi TELEFONICZNA OBSŁUGA KONSULTACYJNA (TOK) www.tok.obpon.pl

Wnioski o dopłaty do pensji na nowym druku

Od 1 lipca pracodawca nie będzie musiał wykazywać efektu zachęty, aby uzyskać dofinansowania do wynagrodzenia pracownika, który doznał dysfunkcji zdrowotnej w trakcie zatrudnienia. Zmiana ta będzie uwzględniona na formularzach składanych do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych...

KOMUNIKAT OBPON.ORG: Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Organizacja OBPON.ORG przedstawia projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki...

ZAPYTANIE OBPON.ORG DO BON I PFRON: dotyczące dofinansowań do wynagrodzeń, firm powiązanych, wykazywania efektu zachęty i wzoru dot. wyliczenia ulgi po 1 lipca 2016 r. ODPOWIEDŹ BON Z DNIA 26.02.2016 R. Kolejne zapytanie OBPON.ORG dotyczące udzielenia jednoznacznej odpowiedzi dot. wyliczania poz. 39 i 41 na druku Wn-D

Organizacja OBPON.ORG przedstawia odpowiedź BON na zapytanie dotyczące  dofinansowań do wynagrodzeń, firm powiązanych, wykazywania efektu zachęty i wzoru dot. wyliczenia ulgi po 1 lipca 2016 r., które w dniu 10 lutego 2016 r. skierowała do BON.    W dniu 08.03.2016 r. Organizacja OBPON. ORG skierowała...

Jesteś osobą niepełnosprawną? Zostań już dziś aktywnym zawodowo.

Zapraszamy do internetowej księgarni dla pracodawców osób niepełnosprawnych.

Zdobądź certyfikat i zwiększ wiarygodność swojej firmy

Ulgi na PFRON

Prezentacja reklamowa Państwa ośrodka w Ogólnopolskiej Bazie Ośrodków Rehabilitacyjno - Wypoczynkowych: www.rehabilitacja.obpon.pl

Zamów już dziś darmowy dostęp do naszej aplikacji eZFRON

obpon.org - nowa, nowoczesna, niezależna i największa organizacja pracodawców osób niepełnosprawnych

SA w Warszawie. Wspólnik może żądać wypłaty tylko od spółki

Zobowiązaniami spółki komandytowej, za które ponoszą odpowiedzialność jej wspólnicy, są zobowiązania spółki wobec wierzycieli – osób trzecich, i wobec wierzycieli będących wspólnikami, ale niewynikające ze stosunku wewnątrzspółkowego. Odpowiedzialność wspólników nie obejmuje zobowiązań spółki do...

Pracodawco, pamiętaj o swoim obowiązku wobec PFRON

 Do 30 kwietnia przedsiębiorcy, którzy korzystają z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych muszą złożyć w PFRON-ie sprawozdanie finansowe 
za 2015 r. lub oświadczenie o braku obowiązku jego sporządzania. Jeśli nie dostarczą dokumentów, ich wniosek dofinansowanie do wynagrodzeń...

OPRACOWANIA OBPON: Czy orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej wystarczy do uznania pracownika za osobę niepełnosprawną na gruncie ustawy o rehabilitacji? - Małgorzata Tylewicz- Piwnik

Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych przedstawia opracowanie Pani Małgorzaty Tylewicz - Piwnik: 'Czy orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej wystarczy do uznania pracownika za osobę niepełnosprawną na gruncie ustawy o rehabilitacji?' '  ...

Witryna PFRON w 'Raporcie dostępności 2016'

20 kwietnia w Sali Kolumnowej Sejmu przedstawiono  „Raport Dostępności 2016” przygotowany przez Fundację „Widzialni”, zajmującą się wykluczeniem cyfrowym osób niepełnosprawnych i dostępnością serwisów www. Raport miał na celu sprawdzenie w praktyce czy administracja spełnia kryteria dostępności witryn...

PFRON: Badanie sytuacji ekonomicznej spółdzielni

Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej spółdzielnię należy traktować jak przedsiębiorstwo charakteryzujące się ograniczoną odpowiedzialnością wspólników. Przy badaniu sytuacji ekonomicznej spółdzielni należy zatem sprawdzić spełnienie warunku zawartego w art. 2 pkt 18 lit a) rozporządzenia...

BON: Nowe aplikacje w sądownictwie przeciw wykluczeniu niepełnosprawnych

W latach 2014-2016 INPRIS – Instytut Prawa i Społeczeństwa realizuje projekt dotyczący infografik i wzorów dla osób niepełnosprawnych pod nazwą „Nowe aplikacje w sądownictwie przeciw wykluczeniu niepełnosprawnych”. Partnerem w projekcie jest Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji.  ...

BON: Powołanie nowego Prezesa PFRON

Minister Elżbieta Rafalska wręczyła akt powołania nowemu prezesowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

BON: Konferencja "Cyfrowo Wykluczeni"

Fundacja Widzialni ogłosiła „Raport Dostępności” 2016” 20 kwietnia 2016 r. w sali kolumnowej Sejmu RP odbyła się konferencja pod tytułem „Cyfrowo Wykluczeni”.

Dom dostępny. Spełnione marzenie

Wyobraź sobie przestronne mieszkanie, w którym wszystko jest dostępne dla osoby na wózku. Możesz zaprosić znajomych i nikt nie powie, że więcej niż jeden wózek to już tłok. Jest też nawet trochę wolnego parkietu na tańce. W kuchni samodzielnie możesz regulować wysokość blatu ze zlewem i stołu, przy...

Przeciwciała sposobem na HIV

Jeden zastrzyk przeciwciał chroni przed zakażeniem groźnym wirusem przez pół roku. Eksperymenty prowadzono na zwierzętach.  

Co roku 37 tys. Polaków umiera z powodu chorób płuc

Choroby płuc są jednymi z największych wyzwań zdrowotnych, co roku powodują zgon 37 tys. Polaków - powiedzieli w poniedziałek, 25 kwietnia, eksperci podczas śniadania prasowego „Choroby płuc – tykająca bomba”, które odbyło się w Warszawie.  

Przed ukaraniem rozmowa w cztery oczy


Karę porządkową nałożoną na pracownika 
bez zachowania właściwej procedury może uchylić sąd pracy. Kluczowe jest wcześniejsze wysłuchanie sprawcy przez właściwą osobę. Ta procedura budzi wątpliwości w małym zakładzie należącym do osoby fizycznej.  

Właściciel firmy ma prawo się skarżyć

Jeśli przedsiębiorca uważa, że sprawa sądowa, której jest stroną, trwa dłużej, niż jest to konieczne dla wyjaśnienia istotnych dla jej rozstrzygnięcia okoliczności faktycznych i prawnych i że w rezultacie nastąpiło naruszenie jego prawa 
do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, może...

Mniejszy deficyt jest możliwy bez zaciskania pasa

TRANSAKCJE Gdyby wartość płatności elektronicznych w Polsce była dwukrotnie wyższa, moglibyśmy liczyć na spadek szarej strefy o blisko 2,3 proc. PKB. Jednocześnie dochody państwa wzrosłyby o około 7 mld zł  

W ściąganiu VAT ewidentnie odstajemy od Starej Europy

EFEKTYWNOŚĆ Czy Polska jest krajem nadmiernie fiskalnym? Czy zagraniczne przedsiębiorstwa drenują nasz system podatkowy? Jaka jest skala szarej strefy w gospodarce i jak radzi sobie z nią administracja podatkowa?  

Wsparcie przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia

Do końca października wyłonione zostaną podmioty, których zadaniem będzie organizacja szkoleń i przyznawanie dotacji osobom mającym ciekawy biznesplan rozwoju własnej działalności gospodarczej. Wybór tych instytucji nastąpi na podstawie wniosków 
o dofinansowanie, które będzie można składać od 2 do...

Dotacje na pomoc w zakładaniu nowych firm

Podmioty zainteresowane organizacją szkoleń, świadczeniem usług doradczych i wreszcie udzielaniem bezzwrotnego wsparcia osobom planującym założenie własnego przedsiębiorstwa mogą startować w konkursie ogłoszonym przez Wojewódzki Urząd Pracy 
w Opolu.  

Stagnacja zamiast rewolucji w zleceniach

UBEZPIECZENIA Pracodawcy unikają płacenia danin na ZUS od umów cywilnoprawnych. Ministerstwo grozi więc oskładkowaniem wszystkich zleceń, nie tylko tych do wysokości płacy minimalnej  

Rozliczanie danin może być dużo sprawniejsze

ADMINISTRACJA Polski aparat skarbowy zatrudnia 62,6 tys. osób, brytyjski 56 tys. Wprawdzie nominalnie różnica jest niewielka, niemniej biorąc pod uwagę rozmiary obu gospodarek, robi to duże wrażenie  

ZUS miga do klientów

Pracownicy Centrum Obsługi Telefonicznej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą wspierać obsługę osób niesłyszących na salach obsługi klientów. Od poniedziałku 18 kwietnia Zakład uruchamia wideotłumaczenie.

BON: Nowe aplikacje w sądownictwie przeciw wykluczeniu niepełnosprawnych

W latach 2014-2016 INPRIS – Instytut Prawa i Społeczeństwa realizuje projekt dotyczący infografik i wzorów dla osób niepełnosprawnych pod nazwą „Nowe aplikacje w sądownictwie przeciw wykluczeniu niepełnosprawnych”. Partnerem w projekcie jest Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji.  ...