Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Black Week w OBPON - skorzystaj z wyjątkowej promocji!

SZKOLENIE OBPON ONLINE: Szkolenie dla doradców zawodowych wchodzących w skład komisji ds. IPR

SZKOLENIE OBPON ONLINE: Ulgi we wpłatach na PFRON a okres pandemii. Stosowanie art. 22 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2021 roku

Oferta szkoleń, audytów i doradztwo prawne OBPON

Oferta OBPON: Racjonalizacja kosztów zatrudnienia w dobie epidemii - skorzystaj z dofinansowania do pensji i obniż wpłaty na PFRON

Nasze informacje związane z tematem Koronawirusa.

WERBEO - Pierwszy w Polsce Portal Pracy dedykowany Osobom z Niepełnosprawnościami!

Nowy ekspert TOK Rafał Kowalczyk - Dyrektor zarządzający OBPON - BEZPŁATNE KONSULTACJE w każdy wtorek!

Pracuj z najlepszymi - dołącz do naszego zespołu!

Ewentualne zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym dopiero po reformie systemu

Na razie nie będzie zmian w zasadach przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego – wynika ze stanowiska ministerstwa rodziny i polityki społecznej. W ostatnim czasie dwoje posłów pytało przedstawicieli rządu o ewentualne umożliwienie dorabiania przez osoby pobierające ww. świadczenie.

Opracowanie OBPON: Odszkodowanie za wypadek

Wypadek przy pracy może być podstawą przyznania pracownikowi odszkodowania tak na podstawie przepisów o ubezpieczaniach społecznych z tytułu wypadków przy pracy, jak i przepisów Kodeksu cywilnego. Odszkodowania, które wypłacone są na podstawie pierwszej z wyżej wymienionych podstaw zwolnione są z podatku...

Opracowanie OBPON: Wadliwe wykonanie produktów lub usług z winy pracownika

Zgodnie z Kodeksem pracy wynagrodzenie przysługuje pracownikowi za pracę, która została wykonana. Związane jest to z fundamentalną dla prawa zobowiązań umownych zasadą równoważności wzajemnych świadczeń stron umowy. Ponadto art. 100 § 1 Kodeksu pracy przewiduje obowiązek wykonywania pracy w sposób...

Opracowanie OBPON: Praca w godzinach nocnych

Według Kodeksu pracy praca w godzinach nocnych to 8 godzin pracy pomiędzy 21.00 a 7.00. Godziny te dokładnie powinny zostać opisane w Regulaminie pracy spisanym w zakładzie pracy. Każdemu pracownikowi za pracę w godzinach nocnych przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. Warto wiedzieć czy każdy pracownik...

Opracowanie OBPON: Szczepienia finansowane przez pracodawcę

Większość świadczeń, które finansowane są przez pracodawcę na rzecz pracownika podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Co do nieodpłatnych świadczeń to wymienia się również te służące ochronie zdrowia pracownika. Tymczasem w sejmie pojawił się projekt, w którym proponuje się...

Komunikat OBPON.org: Tylko do końca listopada można złożyć do PFRON wniosek o refundację dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych na 2021 r.

Szanowni Państwo, pracodawcy posiadający status zpchr, którzy są zainteresowani ubieganiem się o refundację z PFRON dodatkowych kosztów na 2021 r. mają czas jedynie do końca tego miesiąca na złożenie wniosku do właściwego oddziału Funduszu.Poniżej zamieszczamy najważniejsze informacje ze strony PFRON...

Komunikat OBPON.org: Ważna informacja BON dot. przedłużenia ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wydawanych przez powiatowe i wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Szanowni Państwo, poniżej ważny komunikat Biura Pełnomocnika Rządu w sprawie przedłużenia ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wydawanych przez powiatowe i wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Komunikat OBPON.org: Odpowiedź PFRON na Interwencję OBPON.org w sprawie pomocy dla pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami w dobie panującej epidemii w związku z blokadami miesięcznego dofinansowania za IX,X i XI.2020 r.

Szanowni Państwo, poniżej odpowiedź Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na Interwencję OBPON.org, w sprawie pomocy dla pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami w dobie panującej epidemii w związku z blokadami miesięcznego dofinansowania za IX,X i XI.2020 r....

Komunikat o zatwierdzeniu list rekomendowanych wniosków w ramach programu resortowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Centra opiekuńczo-mieszkalne"

Pan Minister Paweł Wdówik - Sekretarz Stanu z upoważnienia Pani Marleny Maląg Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zaakceptował Listy rekomendowanych wniosków w ramach programu resortowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Centra opiekuńczo-mieszkalne" wraz z rekomendowaną wysokością...

Bądźmy solidarni, wspierajmy pracę osób z niepełnosprawnościami

Nie ma wątpliwości, że negatywne skutki pandemii odczuwalne są w wielu obszarach gospodarki. Trudności nie omijają również podmiotów, w których pracę wykonują przede wszystkim osoby z niepełnosprawnościami. To m.in. warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej, a także podmioty ekonomii...

Nabór otwarty na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pt. "Opracowanie projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych"

Nabór otwarty na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pt. "Opracowanie projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych" o proponowanej nazwie: Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami wraz z Oceną Skutków Regulacji i uzasadnieniem, jak też...

Rekrutacja osób z niepełnosprawnościami - wybierz najlepszy model zatrudnienia dla Twojej Firmy.

Korzystanie z portalu WERBEO jest już teraz możliwe w wersji online i mobilnej, zapewniając użytkownikom dodatkowy komfort.

Materiały szkoleniowe - Edyta Sieradzka - 25.02.2020 r.

Nowa kategoria pytań w Vademecum Wiedzy: 'Koronawirus a problemy pracodawców osób niepełnosprawnych'

Oferta OBPON: Konsultacje TOK - stałe wsparcie specjalistów!

OBNIŻYMY CAŁKOWICIE Twoje wpłaty na PFRON - www.pfron.obpon.pl

Otwórz się na zmiany, znajdź pracę z Werbeo!

STUDENT.OBPON.PL - Wspólnie zadbamy o Twoją przyszłość

APLIKACJA eSOD - wypróbuj za darmo przez 30 dni!

VILLA COLLIS - luksus na łonie natury

Ewentualne zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym dopiero po reformie systemu

Na razie nie będzie zmian w zasadach przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego – wynika ze stanowiska ministerstwa rodziny i polityki społecznej. W ostatnim czasie dwoje posłów pytało przedstawicieli rządu o ewentualne umożliwienie dorabiania przez osoby pobierające ww. świadczenie.

Paweł Wdówik, Pełnomocnik Rządu: nikomu niczego nie chcemy zabrać

Na ile prawdziwe są doniesienia o planach obcinania świadczenia pielęgnacyjnego lub braku jego waloryzacji? Czy rodzice i opiekunowie będą wreszcie mogli do niego dorabiać? Co z obiecaną likwidacją pułapki rentowej? Na jakim etapie są prace nad nowym systemem orzekania? Czy będzie on oznaczał ruszanie...

Panele słoneczne (raczej) nie z funduszu rehabilitacji

Wydatkowanie pieniędzy zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) na montaż paneli fotowoltaicznych na dachu firmowego budynku budzi wątpliwości, bo trudno uznać to za element wyposażenia stanowiska pracy.

Ulga we wpłatach na PFRON: warto sprawdzić kontrahenta

Przedsiębiorca, który chce skorzystać z możliwości obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, powinien się upewnić, że firma, od której chce kupić usługę, ma uprawnienia do udzielenia takiej ulgi. Artykuł Edyty Sieradzkiej - wiceprezes OBPON.ORG w "Rzeczpospolitej"...

Opracowanie OBPON: Wystawianie ulg na PFRON a koronawirus

W świetle ostatnich miesięcy, gdzie co chwilę zmieniało się prawo i wchodziły nowe wersje tarczy antykryzysowej, przydatne będzie wyjaśnienie bardzo ważnej kwestii: czy zwolnienie z opłacania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z powodu pandemii wpływa na wysokość wystawianych kontrahentom...

Subwencję z PFR rozlicz jak pożyczkę

Pomoc z tarczy nie jest przychodem w momencie otrzymania, a sfinansowane z niej wydatki mogą być kosztem. Dofinansowanie do wynagrodzeń może być wyłączone z przychodów.

SA: Język migowy nie jest zrozumiały dla większości społeczeństwa

ZUS bezzasadnie odmówił przyznania wnioskodawczyni renty socjalnej - należało przyjąć, że jest ona osobą całkowicie niezdolną do pracy. Z uwagi na swoje schorzenia nie jest w stanie komunikować się z potencjalnym pracodawcą i z innymi osobami. Może posługiwać się wyłącznie językiem migowym, co...

Ewentualne zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym dopiero po reformie systemu

Na razie nie będzie zmian w zasadach przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego – wynika ze stanowiska ministerstwa rodziny i polityki społecznej. W ostatnim czasie dwoje posłów pytało przedstawicieli rządu o ewentualne umożliwienie dorabiania przez osoby pobierające ww. świadczenie.

Jak uzyskać wsparcie na ratowanie lub restrukturyzację firmy

Kolejna w szeregu ustawa stara się przeciwdziałać skutkom gospodarczym Covid-19. Na jej podstawie przedsiębiorcy mogą ubiegać się o pomoc w walce z kryzysem. Sprawdźmy krok po kroku, jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać wsparcie.

"Tarcza 2.0 nie uratuje firm, jeśli nie będą mogły działać"

Bez możliwości prowadzenia działalności gastronomicznej, fitness czy turystycznej, rządowa pomoc z Tarczy 2.0 może nie uratować wszystkich firm z tych branż - powiedział PAP przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich Marek Kowalski.

Więcej pieniędzy na ratowanie firm

Spółki, które chcą się restrukturyzować, jeszcze w tym roku mogą dostać od Agencji Rozwoju Przemysłu 650 mln zł. W przyszłym budżet może być większy.

Ograniczenia dotyczące realizacji turnusów rehabilitacyjnych

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1917) od dnia 24 października 2020 r. do odwołania ustanawia się...

Panele słoneczne (raczej) nie z funduszu rehabilitacji

Wydatkowanie pieniędzy zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) na montaż paneli fotowoltaicznych na dachu firmowego budynku budzi wątpliwości, bo trudno uznać to za element wyposażenia stanowiska pracy.

Werbeo - Portal Pracy dla Osób z Niepełnosprawnościami
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.