2 - dniowy 'KURS NA SPECJALISTĘ DS. UZYSKIWANIA POMOCY PUBLICZNEJ Z PFRON...' 22-23.11.2016 r. Poznań

OBPON ogłasza rekrutację do programu “TELEWORKING DISABLED”

Aplikacja internetowa OBPON.PL do ewidencji ulg we wpłatach na PFRON 'EWIDENCJA ULG 2016'

APLIKACJA eSOD - wypróbuj za darmo przez 12 miesięcy!

Jesteś osobą niepełnosprawną? Zostań już dziś aktywnym zawodowo.

PROFESJONALNA I KOMPLEKSOWA OBSŁUGA KONSULTACYJNO - DORADCZA. Już ponad 16 000 pytań i odpowiedzi! Zespół ekspertów pomaga w rozwiązywaniu Waszych problemów

SODiR On-line, e-PFRON2 - Przerwa w działaniu

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że w dniu 27 października 2016 r.(czwartek) od godziny 16:00 do godziny 18:00 System SODiR On-line oraz e-PFRON2 będzie niedostępny dla Użytkowników z uwagi na konieczność przeprowadzenia niezbędnych prac technicznych.

WatchDogPFRON: Informacje rządu z brakiem informacji

19 października br. miało miejsce posiedzenie sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, podczas którego rozpatrzono Informację Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2015 roku na rzecz realizacji postanowień Karty Praw Osób Niepełnosprawnych oraz Informację o funkcjonowaniu...

Urlop wypoczynkowy pracownika niepełnosprawnego po zmianie stanowiska pracy

Pracownik, który posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, był zatrudniony jako dozorca i pracował zgodnie z harmonogramem dyżurów (przeważnie 11, 12-godzinnych, od 18.00 do 6.00 dnia następnego). W styczniu przyznaliśmy pracownikowi 288 godzin urlopu wypoczynkowego za 2015 r., pracownik...

KOMUNIKAT OBPON: dla Klientów korzystających z Telefonicznej Obsługi Konsultacyjnej - przesunięcie dyżuru Pani EDYTY SIERADZKIEJ na dzień 14.10.2016 (piątek) w związku z odwołaniem dyżurów w dniach 11.10.2016 (wtorek) oraz 12.10.2016 (środa)

Szanowni Państwo, Klienci firmy OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, Członkowie Organizacji OBPON.ORG, wszystkie podmioty korzystające z usługi TELEFONICZNA OBSŁUGA KONSULTACYJNA (TOK) www.tok.obpon.pl

WatchDogPFRON: Informacje rządu z brakiem informacji

19 października br. miało miejsce posiedzenie sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, podczas którego rozpatrzono Informację Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2015 roku na rzecz realizacji postanowień Karty Praw Osób Niepełnosprawnych oraz Informację o funkcjonowaniu...

Fundusz żąda zwrotu dofinansowań za błędy w rozliczeniach z ZUS

Niewielkie zaniżenie wpłaty składek albo opóźnienie w zgłoszeniu pracownika do ubezpieczeń może skutkować wezwaniem PFRON do oddania wsparcia uzyskanego na niepełnosprawnych pracowników. Pomocy mogą szukać u pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych.

Zbliża się termin przesyłania wniosków Wn-D/Wn-U-G/Wn-U-A do Oddziałów PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypomina, iż Zarząd PFRON podjął decyzję o przekazaniu do kompetencji Oddziałów PFRON zadania, polegającego na wprowadzaniu danych z papierowych wniosków Wn-D/Wn-U-G/Wn-U-A, beneficjentów zarejestrowanych w Systemie Obsługi Dofinansowań i...

KOMUNIKAT OBPON.ORG: Uwagi Organizacji OBPON.ORG do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. i niektórych rozporządzeń wykonawczych przekazane w ramach Konsultacji Społecznych

Przedstawiamy uwagi Organizacji OBPON.ORG do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. i  niektórych rozporządzeń wykonawczych przesłane za pośrednictwem formularza udostępnionego przez PFRON w ramach Konsultacji Społecznych (

PISMO OBPON.ORG DO BON I PFRON: wsprawie zmodyfikowanej odpowiedzi PFRON dot. wypełnienia poz. 39, 40, 41,42 na wniosku Wn-D BARDZO WAŻNA ODPOWIEDŹ PFRON Z DNIA 07.09.2016 R.

Organizacja OBPON.ORG przedstawia bardzo ważną odpowiedź PFRON dotyczącą zmiany przyjętej wcześniej przez BON i PFRON interpretacji dot. wypełnienia Wniosku Wn-D tj. poz. 39 i 41, która obecnie nie wynika wprost z załącznika nr 1 art. 5 rozporządzenia KE 651/2014.  Wyjaśnienie PFRON i zmiana...

Bezpłatna prezentacja dla firm udzielających ulg we wpłatach na PFRON - użytkowników aplikacji 'EWIDENCJA ULG 2016' w serwisie ULGINAPFRON.PL

PROMOCJA OBPON: Książka 'PFRON. Rewolucja we wpłatach' dla użytkowników aplikacji 'EWIDENCJA ULG 2016' GRATIS!

TYLKO W OBPON: TELEFONICZNA OBSŁUGA KONSULTACYJNA dla wszystkich pracodawców osób niepełnosprawnych!

Jesteś osobą niepełnosprawną? Zostań już dziś aktywnym zawodowo.

Zapraszamy do internetowej księgarni dla pracodawców osób niepełnosprawnych.

Zdobądź certyfikat i zwiększ wiarygodność swojej firmy

Ulgi na PFRON

Prezentacja reklamowa Państwa ośrodka w Ogólnopolskiej Bazie Ośrodków Rehabilitacyjno - Wypoczynkowych: www.rehabilitacja.obpon.pl

Zamów już dziś darmowy dostęp do naszej aplikacji eZFRON

obpon.org - nowa, nowoczesna, niezależna i największa organizacja pracodawców osób niepełnosprawnych

SO w Łodzi: Różne spółki z tą samą nazwą

ORZECZENIE

Sąd rejestrowy nie może odmówić wnioskodawcy wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego tylko dlatego, że figuruje już tam podmiot o identycznej nazwie. Do takich wniosków doszedł Sąd Okręgowy w Łodzi.

SN: W razie fiaska postępowania nakazowego trzeba dopłacić

ORZECZENIE

Powód, który złożył pozew w trybie nakazowym i w związku z tym uiścił 1/4 opłaty stosunkowej, w sytuacji, gdy sąd uzna, że sprawy nie można rozpoznać w tym trybie, musi dopłacić brakujące 3/4 kwoty. W przeciwnym razie pozew zostanie zwrócony. Tak uznał we wczorajszym orzeczeniu Sąd...

Fiskus nie pozwala wychodzić poza granice strefy

Przepisy o pomocy publicznej dla działających w specjalnych strefach ekonomicznych są dziurawe. Nie przewidują, że inwestycja czasem nie mieści się na terenie SSE i musi wyjść poza jej obręb. Przykładem rurociąg.

Wsparcie na innowacje może nie trafić do firm

Nawet małe przedsiębiorstwo mające udziałowca będzie miało poważne problemy ze skorzystaniem z preferencji. Wszystko przez to, że świadczenie to zacznie być zaliczane do obarczonej limitami pomocy publicznej

SODiR On-line, e-PFRON2 - Przerwa w działaniu

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że w dniu 27 października 2016 r.(czwartek) od godziny 16:00 do godziny 18:00 System SODiR On-line oraz e-PFRON2 będzie niedostępny dla Użytkowników z uwagi na konieczność przeprowadzenia niezbędnych prac technicznych.

Warunki importu dokumentów INF-U do e-PFRON2

Informujemy, że nowa funkcjonalność w systemie e-PFRON2 wdrożona w dniu 30 września 2016 r. pozwala na import dokumentów INF-U wystawionych za pomocą każdego programu innego niż e-PFRON2. Warunkiem gwarantującym powodzenie tej operacji jest:

Odpowiadamy na pytania o 500+ za granicą

W związku z licznymi zapytaniami, dotyczącymi postępowania w sprawie świadczenia 500+ w przypadkach, kiedy członkowie rodziny pracują w innych państwach członkowskich UE, EOG lub Szwajcarii przypominamy:

Komisja Kodyfikacyjna pracuje

Drugie posiedzenie Zespołu ds. opracowania projektu ustawy - Kodeks zbiorowego prawa pracy, działającego w ramach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy, odbyło się 20 października 2016 r. Spotkanie prowadził prof. Jakub Stelina – Przewodniczący Zespołu.

Dwa schorzenia, dwa kody niepełnosprawności

Pani Anna wystąpiła o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności do powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. Jest osobą niewidomą, a jednocześnie ma coraz poważniejsze problemy ze słuchem. Z orzeczenia powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności wynika, że jest osobą...

Poradnik podatnika: ulga na badania i wizyty u lekarzy

„W orzeczeniu o umiarkowanym stopniu mam trzy symbole przyczyny niepełnosprawności: 07-S, 05-R i 11-I – pisze Czytelnik. – W związku z pogorszeniem stanu zdrowia, konieczne było wykonanie rozmaitych badań, zdjęć RTG oraz wielu konsultacji lekarskich. Czy tego rodzaju wydatki mogą być odliczone w ramach...

Oswoić stomię

Pacjenci boją się jej i wstydzą. Dla wielu jest poważną przeszkodą w relacjach międzyludzkich, pracy, związkach. O tym, jak sobie radzić ze stomią i czy rzeczywiście jest się czego bać, rozmawiamy z dr. hab. n. med. Zoranem Stojčevem, specjalistą chirurgii ogólnej i onkologicznej, prezesem...

Jak zawieszenie działalności wpływa na obowiązki przedsiębiorcy

Prowadzę działalność gospodarczą. Obecnie nie zatrudniam pracowników. Z przyczyn rodzinnych muszę zawiesić prowadzenie firmy. Jak to wpłynie na moje obowiązki wobec ZUS? Czy ZUS weźmie pod uwagę datę zgłoszenia tego faktu, czy rzeczywistego zaprzestania działalności?

Ruszyły Biznes Trendy

Jaka jest kondycja polskiej logistyki? W jaki sposób nowoczesne oprogramowanie może pomóc w zarządzaniu magazynami i transportem?

Unia wraca do wspólnej podstawy w CIT

Międzynarodowe koncerny, których globalne przychody przekraczają 750 mln euro rocznie, mają płacić podatek tam, gdzie rzeczywiście osiągną zyski.

Największy program w Unii

Inwestycje finansowane z programu „Infrastruktura i środowisko 2014–2020" mają dać impuls gospodarce.

UE przygląda się, jak upadają w Polsce

Komisja Europejska chce zaproponować nowe wspólne przepisy upadłościowe. W tym celu przeprowadza wśród państw członkowskich wiele analiz. Nieoczekiwanie nasz kraj stał się wzorem do naśladowania

Koniec papierologii przy wnioskowaniu o świadczenia

 Przekazywane drogą elektroniczną formularze o pomoc finansową będą w znacznej części wypełniane automatycznie, a nie przez rodziców. Nie będą też oni składać tak wielu zaświadczeń i oświadczeń

Kwalifikowany elektroniczny podpis tak, jak własnoręczny

Od 7 października obowiązują nowe regulacje dotyczące kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Takim podpisem jest także stosowany przed tą datą bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.