SZKOLENIE OBPON: Omówienie zmian w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych po 1 stycznia 2015 r. i uzyskiwaniu pomocy publicznej w związku z nowymi wytycznymi PFRON, BON i UOKIK, które ukazały się po 1 lutego 2015 r. - wykładowca: Edyta Sieradzka

TYLKO W OBPON: TELEFONICZNA OBSŁUGA KONSULTACYJNA dla wszystkich pracodawców osób niepełnosprawnych!

PROFESJONALNA I KOMPLEKSOWA OBSŁUGA KONSULTACYJNO - DORADCZA Już ponad 12 000 pytań i odpowiedzi! 15 konsultantów pomaga w rozwiązywaniu Waszych problemów

VILLA Collis - polub nas na Facebooku

NOWA APLIKACJA eSOD JUŻ WDROŻONA! - wypróbuj za darmo przez 30 dni

OFICJALNE STANOWISKO OBPON.ORG dotyczące propozycji posłów z Klubu Parlamentarnego PO w zakresie zmiany ustawy o rehabilitacji tj. udzielania ulg we wpłatach na PFRON - stanowisko Zarządu i Członków OBPON.ORG z 4.03.2015 r.

Zarząd Organizacji OBPON.ORG informuje, iż po wnikliwie przeprowadzonej analizie wszystkich przesłanych przez członków OBPON.ORG stanowisk, opinii i wytycznych w zakresie proponowanych przez posłów  z Klubu Parlamentarnego PO zmian art. 22 w ustawie o rehabilitacji wskazać należy, iż zgodnie ze zdecydowaną...

NSA. Agencja pracy tymczasowej też płaci na PFRON

Pracodawcą osób wykonujących obowiązki w innej firmie jest agencja pracy, która ich do niej skierowała. Przepisy nie zawierają wyjątku zwalniającego jej z wpłacania należności na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).  

KOMUNIKAT OBPON: dla uczestników cyklu szkoleń “Kluczowe zmiany w ustawie o rehabilitacji i rozporządzeniach wykonawczych wchodzące w życie od 1 stycznia 2015 roku, wpływające na zatrudnianie osób niepełnosprawnych, uzyskiwanie dofinansowań z PFRON, wydatkowanie ZFRON, udzielanie ulg we wpłatach na PFRON i uzyskiwanie pomocy de minimis”

Szanowni Państwo, W związku z tym, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Nienepłnosprawnych DOPIEROw dniu wczorajszym, tj. 02.02.2015 r. zamieścił na swojej stronie www.pfron.org.pl komunikat odnośnie KONIECZNOŚCI dołączanie do każdego wniosku WN-D za dany miesiąc NOWEJ tabeli dot. sytuacji...

OPRACOWANIE OBPON: Nieodpłatne korzystanie przez pracowników z samochodu służbowego do celów prywatnych od 1 stycznia 2015 r. w zakładach pracy chronionej – ujęcie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, składek ZUS oraz ewidencja księgowa – Anetta Lewandowska

Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych przedstawia opracowanie przygotowane przez Panią Anettę Lewandowską - Konsultanta i Doradcę w OBPON.PL, pt.: "Nieodpłatne korzystanie przez pracowników z samochodu służbowego do celów prywatnych od 1 stycznia 2015 r. w zakładach pracy chronionej –...

SN o podleganiu ubezpieczeniom społecznym obowiązkowo i dobrowolnie

TEZA: Rozliczenie składek na ubezpieczenie społeczne pracowników niepełnosprawnych, opłaconych na wniosek płatnika składek – zakład pracy chronionej przez budżet i PFRON do 31 grudnia 2007 r., po złożeniu przez płatnika składek po 30 czerwca 2008 r. korekty deklaracji rozliczeniowych, dotyczących...

Wyższy etat następcy uprawnia do dopłaty

Zatrudnienie osoby z uszczerbkiem na zdrowiu w pełnym wymiarze czasu pracy w miejsce takiej, która pracowała na pół etatu, pozwala firmie ubiegać się o dofinansowanie do jej pensji.  

JUŻ DZIŚ SKOMPLETUJ SWÓJ ZESTAW KSIĄŻEK NASZEGO WYDAWNICTWA

Zapraszamy do internetowej księgarni dla pracodawców osób niepełnosprawnych.

Zdobądź certyfikat i zwiększ wiarygodność swojej firmy

Ulgi na PFRON

Prezentacja reklamowa Państwa ośrodka w Ogólnopolskiej Bazie Ośrodków Rehabilitacyjno - Wypoczynkowych: www.rehabilitacja.obpon.pl

Zamów już dziś darmowy dostęp do naszej aplikacji eZFRON

obpon.org - nowa, nowoczesna, niezależna i największa organizacja pracodawców osób niepełnosprawnych

SN. Powierzenie innej pracy nie prowadzi do rozwiązania umowy

TEZA: Powierzenie pracownikowi innej pracy na podstawie art. 42 par. 4 k.p. jest poleceniem dotyczącym pracy (art. 100 par. 1 k.p.), a nie oświadczeniem woli. Zastosowanie przez pracodawcę art. 42 par. 4 k.p. nie może być kwalifikowane jako obejście art. 42 par. 1–3 k.p.  

SN. Dorozumiana zmiana warunków zatrudnienia nie jest możliwa

TEZA: Nie może dojść do zawarcia w sposób dorozumiany porozumienia zmieniającego warunki pracy w zakresie stanowiska pracy przy braku uzgodnienia przez strony jednocześnie negocjowanego wynagrodzenia za pracę na tym stanowisku (art. 60 i art. 65 k.c. w związku z art. 300 k.p.).  

Komunikat OBPON.ORG: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych dot. orzecznictwa (druk sejmowy 3184) skierowany do I czytania w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny

Organizacja OBPON.ORG przedstawia  poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych dot. orzecznictwa (druk sejmowy 3184), który został skierowany do I czytania w Komisji.

Co decyduje o preferencyjnym charakterze pożyczki

 Nie tylko banki udostępniają przedsiębiorcom pieniądze na rozwój ich działalności. Czynią to także inne instytucje. Niektóre z nich robią to na warunkach odbiegających od rynkowych, co zwykle łączy się z udzieleniem firmie pomocy publicznej lub tzw. pomocy de minimis.

Zwolnienie i ulga to nie to samo

Rada gminy, wprowadzając zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis, nie może przyjmować dodatkowych uregulowań, które mają zabezpieczyć interes gminy.  

Komunikat PFRON: Przypomnienie - SODiR dostosowany do javy 7 update 51

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypomina, że aplikacja  SODiR On-line  działa w oparciu o Javę  7.51 wydaną  w ramach lini produktowej 1.7. W przypadku pobrania aktualizacji Javy z linii produktowej 1.8 prosimy o jej odinstalowanie i zainstalowanie Javy 7.51 z linii produktowej 1.7....

Komunikat PFRON - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (INF-O-PP) - komentarz OBPON, wyjaśnienia PFRON z dnia 12.02.2015 r.

Uwaga! Począwszy od dofinansowania należnego za miesiąc styczeń 2015 został zmieniony obowiązek przedstawiania przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie informacji niezbędnych do udzielenia pomocy, dotyczących w szczególności...

MPiPS. Styczeń: przybyło ofert pracy

Pracodawcy zgłosili w styczniu do urzędów pracy blisko 71 tys. ofert zatrudnienia. To o 29 proc. więcej niż miesiąc wcześniej - wynika z szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  

MPIPS: Jedno świadczenie dla opiekunów osób niepełnosprawnych

Wszyscy opiekunowie osób niepełnosprawnych rezygnujący z pracy otrzymają świadczenie pielęgnacyjne – zakłada projekt ustawy przygotowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Obecnie świadczenie przysługuje jedynie opiekunom niepełnosprawnych dzieci.  

Będzie zmiana w zasadach wyrabiania kart parkingowych

Do 17 marca 2015 r. można zgłaszać uwagi do projektu zmiany rozporządzenia w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych. 3 marca Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło w Biuletynie Informacji Publicznej konsultacje społeczne projektu.      

Świat nie kończy się na dwóch biegunach

Fundacja Marka Kamińskiego rozpoczyna nowy projekt edukacyjno-podróżniczy o nazwie „3 Biegun” w formie pieszej wędrówki Marka Kamińskiego po Europie. Celem podróżnika jest dojście do Santiago De Compostela. Wszystko po to, by zebrać fundusze na organizowane przez Fundację Europejskie Obozy Zdobywców...

Pierwsza operacja wszczepienia nowych implantów ślimakowych

Pierwsze w Polsce operacje wszczepienia nowej generacji implantów ślimakowych pozwalających u pacjentów wykonywać badania rezonansem magnetycznym (fMRI) przeprowadził we wtorek zespół prof. Henryka Skarżyńskiego w Światowym Centrum Słuchu pod Warszawą.      

Lublin: program przeciw- działania cukrzycy dla nastolatków

22 proc. nastolatków cierpi na nadwagę lub otyłość, co sprzyja zachorowaniu na cukrzycę – wynika z badań programu profilaktyki cukrzycy prowadzonego przez Fundację Medicover. Zbadano dotąd 3,6 tys. dzieci w Gdyni i Warszawie. Kolejne będą badane w Lublinie.      

MZ: projekt ustawy o zdrowiu publicznym

Kierownictwo ministerstwa zdrowia zdecydowało o skierowaniu projektu ustawy o zdrowiu publicznym do uzgodnień wewnętrznych, potrwają one siedem dni - dowiedziała się PAP w resorcie.      

Jak korzystać z ulgi na złe długi


Jeśli podatnik nie otrzymał zapłaty od nabywcy, to może skorygować należny VAT. Uprawnienie to dotyczy wierzytelności, 
które nie zostały uregulowane w ciągu 150 dni od upływu terminu płatności. 
Warunkiem jest, aby kontrahenci nie byli 
w trakcie postępowania upadłościowego 
lub...

Gdzie wysłać deklarację po przeprowadzce

Ani moment podjęcia uchwały o przeniesieniu siedziby spółki, ani dzień zgłoszenia tego do KRS nie powodują 
zmiany właściwości urzędu skarbowego. Decyduje dopiero data ujawnienia nowego adresu w rejestrze.  

Decyzję może podpisać tylko osoba upoważniona

Pracownik organu podatkowego, który składa swój podpis na rozstrzygnięciu, powinien wskazać dokument zezwalający na dokonanie tej czynności, wydany przez naczelnika urzędu skarbowego.  

Mały biznes radzi sobie nieźle i bezskutecznie dopomina się o zmiany

GUS opublikował wstępny szacunek PKB w 2014 r. 
W porównaniu z informacją sygnalną dynamika PKB 
w czwartym kwartale była 
o 1 promil wyższa (3,2 proc. zamiast 3,1 proc.). Promil to niby nie dużo, ale w skali kwartału to dodatkowe ok. 450 mln zł wartości dodanej.  

RPP wystraszyła się długiej deflacji

Koniec z obniżkami stóp – zapowiedziała Rada Polityki Pieniężnej po zaskakująco głębokim cięciu o 0,5 pkt proc. To oznacza spadek kosztów spłaty zaciągniętych kredytów. Zaoszczędzone pieniądze można wydać gdzie indziej  

Prawnik radzi: likwidacja firmy

Szanowni Państwo, czy osoba będąca na rencie inwalidzkiej po wymówieniu z pracy przez pracodawcę z powodu likwidacji firmy ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych? Nadmieniam, że taka osoba w Urzędzie Pracy ma status „poszukującego pracy”. Okres zatrudnienia – to ponad trzy lata.

Dotacje unijne na zakup maszyn i ich uruchomienie

Od 16 marca do 15 kwietnia Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości będzie przyjmowało wnioski o dofinansowanie. Na nabycie środków trwałych i ich instalację przedsiębiorcy będą mogli pozyskać 8,5 mln zł.

Dziurawa ochrona przed długoletnimi terminówkami

Wskazywanie obiektywnych przyczyn uzasadniających czasową pracę, umowy na zastępstwo, przenoszenie pracowników do innych firm. Zakaz długotrwałej czasowej pracy da się ominąć  

Polak nieco bardziej efektywny

W 2014 r. wydajność pracy rosła w tempie najniższym od lat. W wielu 
sektorach i branżach nawet spadła. Nie znaczy to jednak, że pracujemy gorzej.

ZUS. Ograniczenia w pracy Sal Obsługi Klientów i COT

W dniu 2 marca (poniedziałek) po godzinie 15.00 na Salach Obsługi Klientów  mogą wystąpić utrudnienia w weryfikacji danych klientów w systemie informatycznym ZUS. Tym samym nie będą wydawane od ręki m. in. zaświadczania w niezaleganiu w opłacaniu składek. Również Centrum Obsługi Telefonicznej będzie...

PIP rośnie w siłę

Inspektorom pracy wkrótce przybędzie nowych uprawnień. Ich współpraca z prokuraturą już staje się bardziej owocna