SZKOLENIE OBPON: 'Kurs na Eksperta ds. rozliczeń z PFRON, zatrudniania osób niepełnosprawnych, uzyskiwania pomocy publicznej z PFRON (...)' - wykładowca: Edyta Sieradzka

Walne Zgromadzenie Członków Organizacji OBPON.ORG

PROMOCJA OBPON: 'WIOSENNE RÓWNANIA' w OBPON - zyskaj darmowe miesiące dostępu do Infolinii TOK!

Polub nas na Facebooku

OBPON ogłasza rekrutację do programu “TELEWORKING DISABLED”

Aplikacja internetowa OBPON.PL do ewidencji ulg we wpłatach na PFRON 'EWIDENCJA ULG 2016'

APLIKACJA eSOD - wypróbuj za darmo przez 6 miesięcy!

Jesteś osobą niepełnosprawną? Zostań już dziś aktywnym zawodowo.

PROFESJONALNA I KOMPLEKSOWA OBSŁUGA KONSULTACYJNO - DORADCZA. Już ponad 16 000 pytań i odpowiedzi! Zespół ekspertów pomaga w rozwiązywaniu Waszych problemów

2 maja mija termin na sprawozdanie dla PFRON

Pracodawcy, którzy korzystają z dofinansowań do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników, mają obowiązek wysyłać do swojego Oddziału PFRON roczne sprawozdania finansowe do 30 kwietnia. W tym roku termin ten przesunął się o 2 dni.

Konfiskata rozszerzona już działa. Kto może stracić firmę?

W czwartek, 27 kwietnia, weszła w życie tzw. konfiskata rozszerzona. Umożliwia ona odbieranie majątków pochodzących z przestępstwa, co ma pomóc skuteczniej walczyć ze zorganizowaną przestępczością. Choć eksperci chwalą ideę zmian, zwracają uwagę na pewne zagrożenia w jej stosowaniu.  ...

Niepełnosprawni jak „nieme lalki”. System nie pomaga im w znalezieniu pracy

Kolejne programy i zwiększanie funduszy na zatrudnianie osób niepełnosprawnych nie rozwiązuje problemu. Największym jest bowiem sam system i podejście do potencjalnych pracowników. – Osoby niepełnosprawne najczęściej są stawiane jak "nieme lalki," z którymi robi się, co chce i na ile prawo pozwala –...

Szkolenie OBPON - relacja

W dniach 21 - 23.03.2017 r. Firma OBPON przeprowadziła cykl szkoleń w trzech miastach: Zielonej Górze (21.03.2017 r.), Bydgoszczy (22.03.2017 r.) oraz Łodzi (23.03.2017 r.). Celem szkolenia było przedstawienie priorytetów i zmian w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, uzyskiwaniu dofinansowań z PFRON,...

KOMUNIKAT OBPON: dot. importu informacji INF-U z aplikacji EWIDENCJA ULG do e-pfron2, w przypadku wystawienia INF-U w miesiącu wcześniejszym niż termin płatności określony na fakturze

Szanowni Państwo – przypominamy, iż chcąc zaimportować informacje INF-U z naszej aplikacji do e-pfron2 lub wystawić je bezpośrednio w e-pfron2, niestety w związku z dalszymi ograniczeniami w e-pfron2 –INF-U nie mogą być wystawione szybciej niż w miesiącu, w którym z faktury przypada termin płatności. O...

Konkurs „Kurs na samodzielność – zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym” – decyzja Zarządu PFRON w sprawie udzielenia dofinansowania

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż Zarząd PFRON podjął decyzję w sprawie udzielenia dofinansowania organizacjom pozarządowym na realizację w 2017 roku wniosków o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji...

Ruszył pilotażowy Program "Praca - Integracja"

Celem pilotażowego Programu „Praca – Integracja” jest wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Podmioty zainteresowane udziałem mogą składać oferty zatrudnienia osób niepełnosprawnych w bieżącym roku kalendarzowym w każdym czasie.

KOMUNIKAT OBPON.ORG: WYGRANA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W NSA!

Szanowni Państwo,  Organizacja OBPON.ORG informuje, że w dniu 19 grudnia 2016 r. odbyło się posiedzenie NSA w składzie 7 sędziów dotyczące wykładni przepisów o podatku dochodowym tj. terminu przekazywania zwolnienia z PIT-4 na ZFRON.

Podjęta w jego trakcie uchwała jest korzystna dla pracodawców osób...

Bezpłatna prezentacja dla firm udzielających ulg we wpłatach na PFRON - użytkowników aplikacji 'EWIDENCJA ULG 2016' w serwisie ULGINAPFRON.PL

PROMOCJA OBPON: Książka 'PFRON. Rewolucja we wpłatach' dla użytkowników aplikacji 'EWIDENCJA ULG 2016' GRATIS!

TYLKO W OBPON: TELEFONICZNA OBSŁUGA KONSULTACYJNA dla wszystkich pracodawców osób niepełnosprawnych!

Jesteś osobą niepełnosprawną? Zostań już dziś aktywnym zawodowo.

Zapraszamy do internetowej księgarni dla pracodawców osób niepełnosprawnych.

Zdobądź certyfikat i zwiększ wiarygodność swojej firmy

Ulgi na PFRON

Prezentacja reklamowa Państwa ośrodka w Ogólnopolskiej Bazie Ośrodków Rehabilitacyjno - Wypoczynkowych: www.rehabilitacja.obpon.pl

Zamów już dziś darmowy dostęp do naszej aplikacji eZFRON

obpon.org - nowa, nowoczesna, niezależna i największa organizacja pracodawców osób niepełnosprawnych

Nie tylko okulary są kosztem

Firma, która refunduje pracownikom koszty wymiany soczewek zaleconych przez lekarza, może odliczyć ten wydatek od przychodu – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

SN: Pracownik szczególnie chroniony

Sąd Najwyższy uznał, że wręczenie wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy nie może prowadzić do zwolnienia pracownika objętego ochroną przedemerytalną.

Ustawa z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

(Dz.U. poz. 1947 ze zm.)

Uznając doniosłość konstytucyjnego obowiązku ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w szczególności podatków i należności celnych, troszcząc się o bezpieczeństwo finansowe Rzeczypospolitej Polskiej oraz chroniąc bezpieczeństwo obszaru celnego Unii Europejskiej, w...

Ruszył pilotażowy Program "Praca - Integracja"

Celem pilotażowego Programu „Praca – Integracja” jest wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Podmioty zainteresowane udziałem mogą składać oferty zatrudnienia osób niepełnosprawnych w bieżącym roku kalendarzowym w każdym czasie.

Pomoc dla przedsiębiorców na promocję eksportu

Ministerstwo Rozwoju oferuje wsparcie dla eksporterów w ramach pomocy de minimis. Na ten rok zarezerwowano trzy miliony zł. Są to środki na dofinansowanie m.in. kosztów przygotowania katalogów, organizacji seminariów i konferencji oraz tych, poniesionych na zdobycie certyfikatów

Nowa siedziba PZG w Małopolsce już otwarta

24 kwietnia w Nowym Targu przy ul. Kościelnej 4 otwarta została nowa siedziba Koła Terenowego Polskiego Związku Głuchych. W otwarciu uczestniczyła Marta Mordarska, dyrektor Oddziału Małopolskiego PFRON. Dyrektor gratulowała i życzyła powodzenia organizacji, z którą w ubiegłym roku Oddział podpisał...

Ulga we wpłatach na PFRON: warto sprawdzić kontrahenta

Przedsiębiorca, który chce skorzystać z możliwości obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, powinien się upewnić, że firma, od której chce kupić usługę, ma uprawnienia do udzielenia takiej ulgi. Artykuł Edyty Sieradzkiej - wiceprezes OBPON.ORG w "Rzeczpospolitej"...

Koordynacja programu "Rodzina 500+" powinna być szybsza

- Przewidujemy, że na program „Rodzina 500+” w tym roku zostanie przeznaczonych 24,5 mld zł – powiedziała minister Elżbieta Rafalska. To szacowany koszt świadczeń łącznie z obsługą. - Nie martwię się wzrostem kosztów z tego ostatniego powodu - dodała. To oznacza, że program działa....

W Sejmie o seniorach

Konferencja poświęcona roli samorządów w kształtowaniu polityki senioralnej odbyła się 24 kwietnia 2017 r. w Sejmie. Organizatorem spotkania były sejmowe komisje: Polityki Senioralnej, Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.  

Jak pracuje MRPiPS w „długie weekendy”

Podajemy informację, które dni, wypadające miedzy świętami w tym roku, będą wolne od pracy w MRPiPS, a które dni wyznaczono do ich odpracowania. Ustalił to dla wszystkich resortów Zarządzeniem nr 9 Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.  

Niepełnosprawność nie gwarantuje jednakowego traktowania

Państwo członkowskie może w odmienny sposób uregulować ochronę pracowników dotkniętych niepełnosprawnością oraz urzędników państwowych dotkniętych niepełnosprawnością tego samego rodzaju, chyba że analiza statusu obu grup wykaże naruszenie zasady równego traktowania.

Diagnoza: SM. Co na to pracodawca?

Czy jak powiem o chorobie lub niepełnosprawności, to wyrzucą mnie z pracy? Takie pytania są dość częste. Jak się okazuje, szczerość wobec pracodawcy może być bardziej opłacalna od ukrywania swojego stanu. Tak było u Małgorzaty Gabryś z Łodzi.

Nowe możliwości terapeutyczne dla osób chorych na SM

Dobre wiadomości dla osób chorych na stwardnienie rozsiane. Ministerstwo Zdrowia zrefunduje ważne dla pacjentów leki – alemtuzumab i teryflunomid, które wielu chorym dadzą szansę na poprawę jakości życia. Nowa lista leków refundowanych wejdzie w życie 1 maja bieżącego roku. Dzięki zaangażowaniu...

Świadczenie pielęgnacyjne 2017 r.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad wymagającą tego osobą. Na skutek nowelizacji zwiększyła się wysokość tego świadczenia.  

Ryzykowna majówka na żądanie

Pracodawca nie musi się zgadzać na urlop na żądanie 2 maja, jeśli zagraża to interesom firmy. Samowolne skorzystanie z wolnego przez etatowca może się dla niego skończyć rozwiązaniem umowy nawet w trybie dyscyplinarnym.

PKPP Lewiatan: NIK w firmach, które korzystały ze środków publicznych

NIK skontroluje firmy korzystające ze środków publicznych na wdrażanie innowacji oraz badania i rozwój. Zdaniem Konfederacji Lewiatan przedsiębiorstwom, które uczciwie realizowały projekty nic nie grozi. Działania NIK w stosunku do nich mają mieć charakter raczej badawczy niż stricte kontrolny.  ...

Konfiskata rozszerzona już działa. Kto może stracić firmę?

W czwartek, 27 kwietnia, weszła w życie tzw. konfiskata rozszerzona. Umożliwia ona odbieranie majątków pochodzących z przestępstwa, co ma pomóc skuteczniej walczyć ze zorganizowaną przestępczością. Choć eksperci chwalą ideę zmian, zwracają uwagę na pewne zagrożenia w jej stosowaniu.  ...

Polska wychodzi z innowacyjnego dołka

Wydatki firm na badania i rozwój zaczęły rosnąć. Dzięki funduszom unijnym i wsparciu państwa nasza gospodarka ma szanse stać się bardziej innowacyjna.

Pieniądze z Unii znów napędzą gospodarkę

W latach 2007–2015 wpływ pieniędzy z polityki spójności na polską gospodarkę był bardzo pozytywny. W II i III kwartale tego roku mamy już mocno odczuć wykorzystanie nowej puli euro.

Wygodnictwo urzędników ma swoje granice wyznaczone prawem

Wizyta w urzędzie dzisiaj, a jeszcze kilka lat temu, to niebo a ziemia. Estetyczna hala dla klientów, w której można załatwić większość spraw, przynajmniej tych najbardziej prozaicznych związanych chociażby z rejestracją pojazdu. Urzędnicy przyjaźniej nastawieni i bardziej kompetentni, a przynajmniej...

Zmniejszają się wyłudzenia podatkowe

W ubiegłym roku luka podatkowa zmniejszyła się o ponad 2 mld zł – podał na wczorajszej konferencji Marian Banaś, szef Krajowej Administracji Skarbowej.