SZKOLENIE OBPON: Efektywne i bezpieczne zarządzanie środkami ZFRON przez byłe i obecne zpchr

TYLKO W OBPON: TELEFONICZNA OBSŁUGA KONSULTACYJNA dla wszystkich pracodawców osób niepełnosprawnych!

PROFESJONALNA I KOMPLEKSOWA OBSŁUGA KONSULTACYJNO - DORADCZA Już ponad 14 000 pytań i odpowiedzi! Zespół ekspertów pomaga w rozwiązywaniu Waszych problemów

VILLA Collis - polub nas na Facebooku

NOWA APLIKACJA eSOD JUŻ WDROŻONA! - wypróbuj za darmo przez 30 dni

Komunikat OBPON.ORG: Uwagi PFRON przesłane do Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych 'Podkarpacie' dotyczące zmiany art. 22 zawartego w projekcie nowelizacji ustawy o rehabilitacji z dnia 02.06.2015 r., który w dalszym ciągu nie został opublikowany

Organizacja OBPON.ORG przedstawia uwagi PFRON przesłane do Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Podkarpacie” odnoszące się do zmiany art. 22 zawartego w projekcie nowelizacji ustawy o rehabilitacji z dnia 02.06.2015 r., który w dalszym ciągu nie został opublikowany

Komunikat OBPON.ORG : ZMIANA STANOWISKA BON w zakresie potrzeby przywracania terminu w PFRON w przypadku robienia korekty i dołączania nowego INF-D-P do już złożonego wcześniej terminowo wniosku Wn-D.

 Szanowni Państwo, informujemy, iż Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (BON) w  Komunikacie z dnia 10.07.2015 r. zmieniło dotychczasowe swoje stanowisko, w zakresie potrzeby przywracania terminu w PFRON w przypadku robienia korekty i dołączania nowego INF-D-P do już wcześniej złożonego...

TK. Praca inwalidów pod ochroną

Przekształcenie spółdzielni pracy w spółkę nie może odbywać się kosztem spółdzielców 
– uważa Trybunał Konstytucyjny.  

Godziny pracy OBPON w dniu 03.04.2015 r.

Szanowni Państwo, Klienci firmy OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, Członkowie Organizacji OBPON.ORG uprzejmie informujemy, że w dniu 03.04.2015 r. nasza firma będzie pracować w godzinach od 7:30 do 13:00.  

KOMUNIKAT OBPON: dotyczący szkoleń 'Omówienie zmian w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych po 1 stycznia 2015 r. ...', wykładowca: Edyta Sieradzka WARSZTATOWY CHARAKTER ZAJĘĆ

Szanowni Państwo,   Ogólnopolska Baza Osób Niepełnosprawnych, organizator cyklu szkoleń z Panią Edytą Sieradzką 'Omówienie zmian w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych po 1 stycznia 2015r. i uzyskiwaniu pomocy publicznej w związku z nowymi wytycznymi PFRON, BON i UOKIK, które ukazały się po 1 lutego...

Komunikat OBPON.ORG : ZMIANA STANOWISKA BON w zakresie potrzeby przywracania terminu w PFRON w przypadku robienia korekty i dołączania nowego INF-D-P do już złożonego wcześniej terminowo wniosku Wn-D.

 Szanowni Państwo, informujemy, iż Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych (BON) w  Komunikacie z dnia 10.07.2015 r. zmieniło dotychczasowe swoje stanowisko, w zakresie potrzeby przywracania terminu w PFRON w przypadku robienia korekty i dołączania nowego INF-D-P do już wcześniej złożonego...

ZAPYTANIE OBPON.ORG DO BON: dotyczące konsekwencji przekształcenia przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę kapitałową w odniesieniu do uprawnień wynikających z art. 33 ust. 7b ustawy o rehabilitacji ODPOWIEDŹ BON Z DNIA 29.06.2015 R.

Organizacja OBPON.ORG przedstawia odpowiedź na zapytanie dotyczące konsekwencji przekształcenia przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę kapitałową w odniesieniu do uprawnień wynikających z art. 33 ust. 7b ustawy o rehabilitacji, które w dniu 01.06.2015 r....

ZAPYTANIE OBPON.ORG DO BON: w sprawie potwierdzenia przez BON stanowiska w sprawie możliwości finansowania w ramach IPR wydatków, które prawodawca wprost skatalogował w części dotyczącej pomocy indywidualnej ODPOWIEDŹ BON Z DNIA 29.06.2015 R.

Organizacja OBPON.ORG przedstawia odpowiedź napismo w sprawie potwierdzenia przez BON stanowiska w sprawie  możliwości finansowania w ramach IPR wydatków, które prawodawca wprost skatalogował w części dotyczącej pomocy indywidualnej, które w dniu 01.06.2015 r. skierowała do BON.

JUŻ DZIŚ SKOMPLETUJ SWÓJ ZESTAW KSIĄŻEK NASZEGO WYDAWNICTWA

Zapraszamy do internetowej księgarni dla pracodawców osób niepełnosprawnych.

Zdobądź certyfikat i zwiększ wiarygodność swojej firmy

Ulgi na PFRON

Prezentacja reklamowa Państwa ośrodka w Ogólnopolskiej Bazie Ośrodków Rehabilitacyjno - Wypoczynkowych: www.rehabilitacja.obpon.pl

Zamów już dziś darmowy dostęp do naszej aplikacji eZFRON

obpon.org - nowa, nowoczesna, niezależna i największa organizacja pracodawców osób niepełnosprawnych

SN. Kontrakt cywilny nie zatuszuje etatu

Pracodawca może zawierać 
z zatrudnionym pracownikiem jedynie takie umowy cywilnoprawne, które 
w zakresie obowiązków nie są objęte treścią stosunku pracy ani zakresem obowiązków pracowniczych. 
W przeciwnym razie ten kontrakt jest sprzeczny z przepisami prawa pracy oraz prawa ubezpieczeń...

ZUS w Lublinie. Wykupione zajęcia nie zawsze oskładkowane

Firma sponsorująca swoim pracownikom multikarnety sportowo-rekreacyjne nie musi od przekazanych na ten cel środków odprowadzać składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, a także fundusze pracy (FP) i gwarantowanych świadczeń pracowniczych (FGŚP). Tego typu dofinansowanie powinno jednak wynikać z...

Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 25 czerwca 2014 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom

(Dz.U. poz. 865)

● § 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb refundowania pracodawcom ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom, zwanym dalej „młodocianymi”, oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń, w...

KOMUNIKAT OBPON.ORG: Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych

Organizacja OBPON.ORG przedstawia obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych

OPRACOWANIE OBPON: Brak konsekwencji w przypadku przekroczenia 30-dniowego terminu na poinformowanie właściwego podmiotu o dokonaniu wydatku ze środków ZFRON - kolejny wyrok korzystny dla pracodawców

Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych przedstawia opracowanie Pani Małgorzaty Tylewicz - Piwnik: 'Brak konsekwencji w przypadku przekroczenia 30-dniowego terminu na poinformowanie właściwego podmiotu o dokonaniu wydatku ze środków ZFRON - kolejny wyrok korzystny dla pracodawców'...

PFRON: Trzeci dzień XIV Światowych Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych

W Los Angeles nasi sportowcy zdobyli pięć medali, w tym cztery złote i jeden srebrny. W poniedziałek, 27 lipca 2015 r., drużyna Olimpiad Specjalnych Polska (Beata Boncol, Teresa Cicha, Patryk Jaszcz, Mateusz Kaczmarek) sięgnęła po złoto. We wtorek polscy bowlingowcy również pokazali, że nie mają sobie...

Pozytywny raport NIK - dostępna strona PFRON

Strona internetowa PFRON została dobrze przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Tak o witrynie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wypowiedziała się Najwyższa Izba Kontroli.  

MPiPS: Zasiłki z pomocy społecznej będą wyższe

Rada Ministrów przyjęła 14 lipca 2015 r. rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Wyższe kryteria zaczną obowiązywać od 1 października 2015 r.  

MPiPS: Zasiłki z pomocy społecznej będą wyższe

Rada Ministrów przyjęła 14 lipca 2015 r. rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Wyższe kryteria zaczną obowiązywać od 1 października 2015 r.  

238 mln zł na refundację nowych leków w 2016 r.

W przyszłym roku nakłady na refundację nowych, dotąd nieobjętych nią leków, mają być wyższe o 238 mln zł. Całkowity budżet na refundację ma wzrosnąć o ponad 603 mln zł - zakłada rozporządzenie podpisane przez ministra zdrowia.  

Przeszczep obu dłoni u 8-letniego chłopca

8-letni Zion Harvey z Owings Mills w stanie Maryland (USA) jest prawdopodobnie najmłodszym pacjentem, któremu przeszczepiono obie dłonie - informuje AP.  

Projekt dopuszczający leczniczą marihuanę w Sejmie

Umożliwienie leczenia środkami zawierającymi olej konopny - zakłada projekt złożony w Sejmie przez polityków Sojuszu. Jak przekonywali, nie ma żadnego uzasadnienia, by chore osoby nie mogły korzystać z leczniczej marihuany.  

ZUS może żądać zwrotu zasiłku nawet za trzy lata

TRYB | Co do zasady osoba, która pobrała nienależne jej świadczenie, musi je oddać z odsetkami w wysokości i na zasadach określonych w prawie cywilnym. W szczególnych okolicznościach organ rentowy może jednak odstąpić od żądania zwrotu.  

Zero tolerancji dla molestowania

PREWENCJA | Niepożądane zachowania odnoszące się do płci, nawet bez kontekstu seksualnego, stanowią dyskryminowanie. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za takie praktyki zatrudnionych u siebie osób, jeżeli im nie przeciwdziałał.  

Pracodawcy RP. Ocena sytuacji bieżącej po raz pierwszy powyżej 110 pkt

Polska gospodarka wchodzi na coraz wyższe obroty, co zwiastuje wzrost dynamiki PKB w najbliższym czasie oraz dalszy spadek bezrobocia – tak pokazuje Indeks Optymizmu Przedsiębiorców, który powstaje na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród członków Pracodawców RP.  ...

ZUS. Uwaga na outsourcing

Firmy zamierzające skorzystać z outsourcingu pracowniczego powinny zwrócić szczególną uwagę na skutki zawierania tego rodzaju umów.  

Nowe spółki pomogą rozruszać regionalną gospodarkę

Pomoc dla firm to 
nie tylko bezzwrotne 
dotacje albo preferencyjne pożyczki lub poręczenia. Osoby z dobrymi pomysłami na biznes mogą także liczyć 
na dokapitalizowanie. Warunkiem jest stworzenie spółki prawa handlowego 
i podzielenie się udziałami 
z wybranym funduszem.  

PKPP Lewiatan. Wyzwania na europejskim rynku pracy

Europejskie organizacje pracodawców i związki zawodowe osiągnęły porozumienie w sprawie Wspólnego Programu Prac na lata 2015-2017. Została także opublikowana analiza europejskiego pracy. 

Mimo wzrostu gospodarczego Polacy nie są zadowoleni z życia

Jak wynika z raportu brytyjskiego urzędu statystycznego (ONS), w latach 2007-2014 polska gospodarka rosła najszybciej spośród wszystkich krajów OECD. Jednocześnie, zdaniem Polaków, jakość życia w naszym kraju pogorszyła się. 

Pozytywny raport NIK - dostępna strona PFRON

Strona internetowa PFRON została dobrze przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Tak o witrynie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wypowiedziała się Najwyższa Izba Kontroli.