PROMOCJA OBPON: Książka 'PFRON. Rewolucja we wpłatach' dla użytkowników aplikacji 'EWIDENCJA ULG 2016' GRATIS!

Aplikacja internetowa OBPON.PL do ewidencji ulg we wpłatach na PFRON 'EWIDENCJA ULG 2016' - PROMOCJA DO KOŃCA LIPCA!

PROMOCJA OBPON: Bezpłatne wsparcie merytoryczne Pani Edyty Sieradzkiej dla użytkowników aplikacji 'EWIDENCJA ULG 2016'

Bezpłatna prezentacja dla firm udzielających ulg we wpłatach na PFRON - użytkowników aplikacji 'EWIDENCJA ULG 2016' w serwisie ULGINAPFRON.PL

Aplikacja internetowa OBPON.PL do ewidencji ulg we wpłatach na PFRON 'EWIDENCJA ULG 2016' - IMPORT DANYCH Z KOLEJNYCH PROGRAMÓW KSIĘGOWYCH

NOWA APLIKACJA eSOD JUŻ WDROŻONA! - wypróbuj za darmo przez 6 miesięcy

Jesteś osobą niepełnosprawną? Zostań już dziś aktywnym zawodowo.

TYLKO W OBPON: TELEFONICZNA OBSŁUGA KONSULTACYJNA dla wszystkich pracodawców osób niepełnosprawnych!

PROFESJONALNA I KOMPLEKSOWA OBSŁUGA KONSULTACYJNO - DORADCZA Już ponad 14 000 pytań i odpowiedzi! Zespół ekspertów pomaga w rozwiązywaniu Waszych problemów

Liczba pracowników niepełnosprawnych oraz pracodawców zarejestrowanych w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (KWIECIEŃ 2015)

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH prezentuje najnowsze dane wg stanu na dzień 01.07.2016 r. dotyczące liczby pracowników niepełnosprawnych oraz pracodawców zarejestrowanych w  Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych....

Bat na zakłady pracy chronionej

Nieodprowadzający środków do zakładowych funduszów rehabilitacji osób niepełnosprawnych mogą się spodziewać sankcji.  

Komunikat OBPON.ORG: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (sprawozdanie Podkomisji z dnia 5.07.2016 )

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw. Projekt dotyczy zmiany przepisów w zakresie przeznaczania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, składu organizacji i trybu...

Stanowisko PFRON w sprawie obowiązku wystawiania każdemu kontrahentowi informacji o kwocie ulgi we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oraz sankcji za niewystawienie takiej informacji

Organizacja OBPON.ORG przedstawia stanowisko PFRON z dnia 24.06.2016 r. w sprawie obowiązku wystawiania każdemu kontrahentowi informacji o kwocie ulgi we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oraz sankcji za niewystawienie takiej informacji.

PISMO PFRON DO OBPON.ORG: dotyczące uruchomienia w porozumieniu z MRPiPS oraz Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych konsultacji społecznych

Organizacja OBPON.ORG przedstawia pismo PFRON skierowane do Organizacji w dniu 06.07.2016 r, które dotyczy uruchomienia w  porozumieniu  z  Minister  Rodziny,  Pracy  i  Polityki  Społecznej oraz Pełnomocnikiem  Rządu  ds.  Osób Niepełnosprawnych konsultacji społecznych, które   w  25  lat  po  stworzeniu ...

Jesteś osobą niepełnosprawną? Zostań już dziś aktywnym zawodowo.

Zapraszamy do internetowej księgarni dla pracodawców osób niepełnosprawnych.

Zdobądź certyfikat i zwiększ wiarygodność swojej firmy

Ulgi na PFRON

Prezentacja reklamowa Państwa ośrodka w Ogólnopolskiej Bazie Ośrodków Rehabilitacyjno - Wypoczynkowych: www.rehabilitacja.obpon.pl

Zamów już dziś darmowy dostęp do naszej aplikacji eZFRON

obpon.org - nowa, nowoczesna, niezależna i największa organizacja pracodawców osób niepełnosprawnych

Komunikat OBPON.ORG: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (sprawozdanie Podkomisji z dnia 5.07.2016 )

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw. Projekt dotyczy zmiany przepisów w zakresie przeznaczania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, składu organizacji i trybu...

KOMUNIKAT OBPON.ORG: Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz

Organizacja OBPON.ORG przedstawia Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz ...

W jaki sposób powiązania mogą wpływać na status przedsiębiorstwa

WIELKOŚĆ PODMIOTU | Formalnie o wielkości firmy decyduje liczba zatrudnionych oraz jej wyniki finansowe. Nie wolno jednak zapominać o ewentualnych firmach partnerskich i powiązanych, które mogą wpływać na status badanego podmiotu i przesądzać o tym, że nie będzie on mógł być uznany za mały lub...

Pomoc publiczna, czyli jak pozbawić podatnika ulgi

Organ podatkowy nie może odmówić podatnikowi w drodze uznaniowej decyzji prawa do tego, co gwarantują mu unijne przepisy. Nawet wtedy, gdy w danym zakresie regulacje krajowe i unijne są ze sobą niespójne – zauważają eksperci.  

MRPiPS: Senat za minimalną stawką godzinową

Senat przyjął ustawę wprowadzającą minimalną stawkę godzinową dla umów zlecenia i umów o świadczenie usług. Z uwagi na wprowadzone poprawki, ustawa została ponownie skierowana do Sejmu RP.  

MPRiPS: Płaca minimalna wraca do Rady Ministrów

15 czerwca br. Rada Ministrów przekazała Radzie Dialogu Społecznego, do negocjacji, propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. na poziomie 2 000 zł, tj. o 150 zł wyższym niż wynagrodzenie w roku bieżącym. Termin zakończenia negocjacji upłynął 15 lipca br.  

MRPiPS: Najniższa cena nie zadecyduje o zamówieniu publicznym

Prezydent RP Andrzej Duda 11 lipca podpisał nowelizację ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona do ustawy tzw. klauzule społeczne. Pomagają one tak kształtować zamówienia publiczne  - czyli procedury regulujące wydawanie środków publicznych, np. na budowę dróg,...

Nawrót choroby pozwoli odzyskać rentę

ŚWIADCZENIA | Osoba, która utraciła prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, bo ustąpiły objawy jej choroby, może ponownie ją otrzymać, jeśli w ciągu 18 miesięcy znów stanie się niewydolna zawodowo. Ryszard Sadlik  

Rehabilitacja na koszt ZUS

ZDROWIE Osoba, której zagraża utrata zdolności do pracy z powodu choroby lub urazu, może ubiegać się o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej. Skorzystało z niej już ponad milion osób.  

Lekarz rodzinny zleci więcej badań

ZDROWIE | Powołanie zespołów medycyny rodzinnej, prawo zlecenia i wykonywania USG oraz zwiększenie nakładów na podstawową opiekę zdrowotną rekomendują ministrowi eksperci.  

Nadgodziny nawet bez rejestru

Ewidencja czasu pracy może być jednym, ale nie jedynym i przesądzającym dowodem obarczenia podwładnego obowiązkami po godzinach.  

W jaki sposób powiązania mogą wpływać na status przedsiębiorstwa

WIELKOŚĆ PODMIOTU | Formalnie o wielkości firmy decyduje liczba zatrudnionych oraz jej wyniki finansowe. Nie wolno jednak zapominać o ewentualnych firmach partnerskich i powiązanych, które mogą wpływać na status badanego podmiotu i przesądzać o tym, że nie będzie on mógł być uznany za mały lub...

Trudniej zostać upadłym

WIERZYTELNOŚCI | Jeżeli dłużnik boi się o swoją firmę i ma coś do zaoferowania swoim wierzycielom, czyli nadaje się do restrukturyzacji, to sąd najpierw da mu szansę uratowania się a nie ogłosi upadłości od razu.  

Firmowy bon ton, czyli dwanaście rad

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ | Otoczenie biznesowe rządzi się swoimi prawami, wśród których szczególne miejsce zajmują zasady dobrego zachowania, obowiązujące podczas spotkań i zebrań. Kluczowy jest wizerunek oraz pierwsze wrażenie, które może zależeć od sposobu zachowania.  

Uwierzytelnianie online – teraz podobnie w całej UE

Rozporządzenie eIDAS ujednoliciło stosowanie e-podpisów i innych narzędzi elektronicznej identyfikacji w całej UE, a także zasady ich wydawania. Jako że obowiązuje wprost, stało się aktem nadrzędnym wobec polskich regulacji  

Dotacje unijne na wsparcie inwestycji przedsiębiorstw

Od 25 lipca do 23 sierpnia przedsiębiorcy planujący inwestycje w województwie podlaskim będą mogli występować o dofinansowanie. Na rozbudowę firm lub zakup nowoczesnych maszyn władze regionu zamierzają przeznaczyć 60 mln zł.  

Są dotacje na patenty

Przedsiębiorca może oczekiwać refundacji połowy swoich kosztów. Nabór wniosków potrwa do 20 stycznia 2017 r.  

Wielkość firmy decyduje o szansach uzyskania dotacji

To czy przedsiębiorca kwalifikuje się do grupy mikro i małych firm, czy też jest średniakiem lub dużym przedsiębiorcą nie tylko może wpływać na prawo ubiegania się o wsparcie, ale także decydować o jego intensywności.  

MRPiPS: Senat za minimalną stawką godzinową

Senat przyjął ustawę wprowadzającą minimalną stawkę godzinową dla umów zlecenia i umów o świadczenie usług. Z uwagi na wprowadzone poprawki, ustawa została ponownie skierowana do Sejmu RP.  

Pracodawcy RP. Czerwcowe przyspieszenie płacowe

Jak wynika z najnowszych danych GUS, przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 5,3 proc. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku, podczas gdy zatrudnienie zwiększyło się o 3,1 proc. rok do roku. – Czerwcowe dane na temat sytuacji panującej na polskim rynku pracy są bardzo...

Jeden podatnik, ale dwóch urzędników do badania

PROCEDURY Każdy naczelnik urzędu celno-skarbowego będzie mógł wykonywać kontrolę, niezależnie od siedziby sprawdzanego. Zanosi się na jeszcze większe dublowanie procedur niż dziś  

Zatrudnienie bez konkursu w administracji publicznej: dla kogo?

Osoby niepełnosprawne korzystają niekiedy z pierwszeństwa zatrudnienia w administracji rządowej. Podobnie byli żołnierze zawodowi. Określone preferencje mają też absolwenci Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, gdy podejmują pierwszą pracę.