Konkurs Liderzy 25-lecia - głosowanie

OBPON: Warsztaty ze sprawozdawczości do PFRON po 1 lipca 2016 r. - Edyta Sieradzka

PROMOCJA OBPON: 10% 20% a nawet 30% rabatu na dostęp do TELEFONICZNEJ OBSŁUGI KONSULTACYJNEJ!

PROMOCJA OBPON: Książka 'PFRON. Rewolucja we wpłatach' dla użytkowników aplikacji 'EWIDENCJA ULG 2016' GRATIS!

Aplikacja internetowa OBPON.PL do ewidencji ulg we wpłatach na PFRON 'EWIDENCJA ULG 2016'

PROMOCJA OBPON: Bezpłatne wsparcie merytoryczne Pani Edyty Sieradzkiej dla użytkowników aplikacji 'EWIDENCJA ULG 2016'

Bezpłatna prezentacja dla firm udzielających ulg we wpłatach na PFRON - użytkowników aplikacji 'EWIDENCJA ULG 2016' w serwisie ULGINAPFRON.PL

NOWA APLIKACJA eSOD JUŻ WDROŻONA! - wypróbuj za darmo przez 6 miesięcy

Jesteś osobą niepełnosprawną? Zostań już dziś aktywnym zawodowo.

TYLKO W OBPON: TELEFONICZNA OBSŁUGA KONSULTACYJNA dla wszystkich pracodawców osób niepełnosprawnych!

PROFESJONALNA I KOMPLEKSOWA OBSŁUGA KONSULTACYJNO - DORADCZA Już ponad 14 000 pytań i odpowiedzi! Zespół ekspertów pomaga w rozwiązywaniu Waszych problemów

Stereotypy o niepełnosprawnych kosztują firmy miliony

Nawet setki tysięcy złotych na koncie nie są w stanie rozbić bariery mentalnej top menadżerów z korporacji chwalących się oficjalnie otwartością na różnorodność. Firmy wolą tracić niż zatrudniać osoby niepełnosprawne. Samym pokrzywdzonym przez los wydaje się odpowiadać rola biernych i...

PFRON: Papierowe wnioski Wn-D/Wn-U-G/Wn-U-A

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż Zarząd PFRON podjął decyzję o przekazaniu do kompetencji Oddziałów PFRON zadania, polegającego na wprowadzaniu danych z papierowych wniosków Wn-D/Wn-U-G/Wn-U-A, beneficjentów zarejestrowanych w Systemie Obsługi Dofinansowań i...

Dofinansowanie z PFRON do pensji także na 'starych' pracowników

Pani Marianna została zatrudniona w naszym zakładzie w 2012 r. W ubiegłym roku uległa wypadkowi samochodowemu. W wyniku doznanych obrażeń ma problemy z kręgosłupem. Po złożeniu stosownego wniosku powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności w grudniu 2015 r. wydał jej orzeczenie o...

Zasady dokumentowania szczególnych schorzeń są ostrzejsze

Jestem pracodawcą, który udziela ulg we wpłatach na PFRON. Zatrudniam 28 pracowników w przeliczeniu na etaty oraz osiągam 30-proc. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Wśród zatrudnionych przeze mnie niepełnosprawnych są zarówno osoby, które legitymują się orzeczeniami powiatowych zespołów do...

Stanowisko PFRON w sprawie obowiązku wystawiania każdemu kontrahentowi informacji o kwocie ulgi we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oraz sankcji za niewystawienie takiej informacji

Organizacja OBPON.ORG przedstawia stanowisko PFRON z dnia 24.06.2016 r. w sprawie obowiązku wystawiania każdemu kontrahentowi informacji o kwocie ulgi we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oraz sankcji za niewystawienie takiej informacji.

PISMO PFRON DO OBPON.ORG: dotyczące uruchomienia w porozumieniu z MRPiPS oraz Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych konsultacji społecznych

Organizacja OBPON.ORG przedstawia pismo PFRON skierowane do Organizacji w dniu 06.07.2016 r, które dotyczy uruchomienia w  porozumieniu  z  Minister  Rodziny,  Pracy  i  Polityki  Społecznej oraz Pełnomocnikiem  Rządu  ds.  Osób Niepełnosprawnych konsultacji społecznych, które   w  25  lat  po  stworzeniu ...

Jesteś osobą niepełnosprawną? Zostań już dziś aktywnym zawodowo.

Zapraszamy do internetowej księgarni dla pracodawców osób niepełnosprawnych.

Zdobądź certyfikat i zwiększ wiarygodność swojej firmy

Ulgi na PFRON

Prezentacja reklamowa Państwa ośrodka w Ogólnopolskiej Bazie Ośrodków Rehabilitacyjno - Wypoczynkowych: www.rehabilitacja.obpon.pl

Zamów już dziś darmowy dostęp do naszej aplikacji eZFRON

obpon.org - nowa, nowoczesna, niezależna i największa organizacja pracodawców osób niepełnosprawnych

SN. Ocena prawa do renty musi być rzetelna

Jeśli strona ubiegająca się o rentę wykazuje nieporadność w zgłaszaniu lub zdobywaniu dowodów, sąd badający sprawę powinien z urzędu przeprowadzić takie badanie – uznał Sąd Najwyższy, uchylając zaskarżony wyrok i przekazując sprawę do ponownego rozpatrzenia przez sąd apelacyjny .

Komunikat OBPON.ORG: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (sprawozdanie Podkomisji z dnia 5.07.2016 )

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw. Projekt dotyczy zmiany przepisów w zakresie przeznaczania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, składu organizacji i trybu...

W jaki sposób powiązania mogą wpływać na status przedsiębiorstwa

WIELKOŚĆ PODMIOTU | Formalnie o wielkości firmy decyduje liczba zatrudnionych oraz jej wyniki finansowe. Nie wolno jednak zapominać o ewentualnych firmach partnerskich i powiązanych, które mogą wpływać na status badanego podmiotu i przesądzać o tym, że nie będzie on mógł być uznany za mały lub...

PFRON: Ogłoszenie o darowiźnie

W związku z wycofaniem  z eksploatacji sprzętu komputerowego, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że istnieje możliwość przekazania w formie darowizny/sprzedaży następującego sprzętu komputerowego:

Centrala nie podzieli ulgi na PFRON między oddziały

Pracodawcy mają wątpliwości jak należy prawidłowo korzystać z obniżeń we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), gdy przedsiębiorstwo ma samodzielne jednostki organizacyjne.

KOMUNIKAT OBPON.ORG: PRZYPOMNIENIE do 20 sierpnia po raz pierwszy pracodawcy udzielający ulg we wpłatach na PFRON po 1 lipca 2016 r. muszą wysłać do PFRON informację INF-1-u za lipiec wraz z kopiami INF-U wystawionymi w lipcu.

Przypominamy - PRACODAWCY UDZIELAJĄCY ULG WE WPŁATACH NA PFRON po 1 lipca 2016 r. mają obowiązek do 20 sierpnia wysłać po raz pierwszy do PFRON informację INF-1-u z okresem sprawozdawczym 07-2016 wraz z wszystkimi kopiami załączników INF-U zwykłymi i korygującymi wystawionymi dla swoich klientów w...

Zasiłek okresowy - zmiany w 2017 r.

Zasiłek okresowy od 1 stycznia 2017 r. ma przysługiwać w czasie oczekiwania na orzeczenie o niepełnosprawności. Osoby, które nie posiadają ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, będą razem z wnioskiem o zasiłek stały składać potwierdzenie, iż wystąpiły o jego wydanie.

80 proc. Polaków zgadza się na przeszczep narządów po śmierci

80 proc. dorosłych Polaków zgadza się, by po śmierci pobrano z im narządy do przeszczepów. Co dziewiąty - 11 proc. - jest temu przeciwny – wynika z najnowszego sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS). Jednak 75 proc. nie rozmawiało z bliskimi na ten temat.

Część lekarzy w POZ nie ma uprawnień do wystawiania recept 75+

Część lekarzy pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej nie ma uprawnień do wypisywania recept na bezpłatne leki dla seniorów, co może utrudnić części starszych pacjentów korzystanie z przysługującego uprawnienia – ocenia Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia.

Jak rozliczyć podróż służbową członka zarządu

Niektórzy członkowie zarządu, w tym prezes, który jest jednocześnie członkiem zarządu w spółce, w celu załatwiania spraw spółki wysyłani są w podróże służbowe. Czy poniesione wydatki można zaliczyć w koszty uzyskania przychodu?

Coraz więcej korzyści z oddelegowania

Czy zapewnienie przez spółkę pracownikowi oddelegowanemu do wykonywania pracy za granicą dodatkowego świadczenia np. w postaci pokrycia kosztów wynajmu mieszkania (zakwaterowanie) w kraju goszczącym będzie stanowić dla niego przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób...

Rząd przyjął wstępnie projekt ustawy budżetowej na rok 2017

Rada Ministrów przyjęła wstępnie projekt ustawy budżetowej na rok 2017, przedłożony przez ministra finansów. PKB ma wzrosnąć w przyszłym roku o 3,6 proc., deficyt sektora finansów publicznych ma wynieść 2,9 proc. PKB, a inflacja – 1,3 proc. Premier Beata Szydło zapewnia, że Rząd zatrzyma deficyt na...

PKPP Lewiatan. Wystaw się na Targach odpowiedzialnego biznesu

Firmy i organizacje realizujące praktyki z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju lub też oferujące usługi w tym obszarze mają możliwość zaprezentowania swojej działalności na 6. Targach CSR. Wydarzenie odbędzie się 17 listopada 2016 roku na stadionie PGE Narodowym w...

Krajowym firmom rosną zyski. Bezrobocie spada poniżej miliona

Mniej bezrobocia. Do 6,2 proc. spadła stopa bezrobocia wyliczana przez Główny Urząd Statystyczny na podstawie prowadzonego co kwartał badania aktywności ekonomicznej ludności. Rok temu była na poziomie 7,4 proc., a na początku 2014 r. przekraczała jeszcze 10 proc. Można się spodziewać, że liczba...

Unia zastanawia się, dokąd zmierza

WSPÓLNOTA Spotkanie głów państw w połowie września będzie okazją do przemyślenia wizji Europy po Brexicie. Politycy zaczynają rozmowy już teraz, czego przykładem jest europejskie tournée Angeli Merkel i Donalda Tuska

Przedsiębiorcy najważniejsi

Nowy program dla Warmii i Mazur tylko w częściach kierowanych wyłącznie do firm niesie im 148 mln euro.

Unijny i polski fiskus zwierają szeregi w walce z optymalizacją

Fiskus wyraźnie przyspiesza w walce z unikaniem opodatkowania. Nowa dyrektywa Rady UE 2016/1164 z 12 lipca 2016 r. ustanawiająca przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania (Dz.Urz.UE z 2016 r. L193, s. 1) weszła w życie 8 sierpnia. Stało się to zaledwie 20 dni po przyjęciu...

PKPP Lewiatan. Bezrobocie najniższe od 25 lat

Bezrobocie w lipcu br. wyniosło 8,6 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. To najniższy od 25 lat poziom bezrobocia. W stosunku do poprzedniego miesiąca stopa bezrobocia spadła o 0,2 pkt proc.

Jak walczyć o posadę przed sądem pracy

 Każdy pracodawca może prowadzić politykę kadrową dostosowaną do swoich potrzeb. Nie oznacza to jednak, że istnieje przyzwolenie na dyskryminację. Zakazane jest wypowiadanie i rozwiązywanie umów o pracę w sposób sprzeczny z przepisami. W tej kwestii kontrolę nad pracodawcami sprawują sądy. Aby...

Dobrowolnie odchodzący z firmy musi zapłacić podatek

FISKUS Pani Stefania zastanawia się, czy nie skorzystać z oferowanego przez jej zakład pracy programu dobrowolnych odejść. Niedaleko jej do wieku przedemerytalnego, a pieniądze z programu prawdopodobnie wystarczyłyby, żeby dotrwać do emerytury, nie podejmując nowej pracy (choć nie wyklucza ona, że...

ZUS Informacje: Po godzinach... ZUS

Nie masz czasu na załatwienie spraw nawet w wydłużonych godzinach pracy urzędów? ZUS wychodzi naprzeciw Twoim oczekiwaniom i zaprasza na swoje sale obsługi aż do godziny 18.00.

Nowy ZUS

Nowoczesna, łatwa w obsłudze, czytelna i intuicyjna - taka jest nowa strona internetowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, bo takie były oczekiwania klientów. Już od dziś można sprawdzić, jak zmienił się ZUS w internecie.