Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

SZKOLENIE OBPON ONLINE: Ulgi we wpłatach na PFRON a okres pandemii. Stosowanie art. 22 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2021 roku

Oferta szkoleń, audytów i doradztwo prawne OBPON

Oferta OBPON: Racjonalizacja kosztów zatrudnienia w dobie epidemii - skorzystaj z dofinansowania do pensji i obniż wpłaty na PFRON

Nasze informacje związane z tematem Koronawirusa.

WERBEO - Pierwszy w Polsce Portal Pracy dedykowany Osobom z Niepełnosprawnościami!

Nowy ekspert TOK Rafał Kowalczyk - Dyrektor zarządzający OBPON - BEZPŁATNE KONSULTACJE w każdy wtorek!

Pracuj z najlepszymi - dołącz do naszego zespołu!

Na rzecz aktywnego życia

Ruszył nabór wniosków do dwóch programów wspierających osoby niepełnosprawne i ich opiekunów w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Opracowanie OBPON: Okres wypowiedzenia umowy o pracę a zwolnienie dyscyplinarne

W sytuacji, kiedy pracodawca lub pracownik złoży oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem stosunek pracy trwa do upływu okresu wypowiedzenia. Co do sytuacji prawnej pracownika w tym czasie, to nie różni się ona od sytuacji innych pracowników. Ciążą na nim te same obowiązki jak na...

Opracowanie OBPON: Listy obecności prowadzone zgodnie z RODO

Listy obecności, które podpisywane są przez pracowników w celu jej potwierdzenia, to najprostszy sposób monitorowania frekwencji w pracy. W różnych firmach stosowane są różne metody potwierdzania przybycia, obecności i nieobecności w pracy, np. w postaci przyłożenia karty pracowniczej do czytnika,...

Opracowanie OBPON: Kontrola zwolnienia lekarskiego, a nieobecność pracownika

Pracodawcy często uważają, że pracownicy mogą nadużywać zwolnień lekarskich oraz wykorzystywać tego typu zwolnienie niezgodnie z jego celem. Ubezpieczony, który w okresie tej niezdolności wykonywał pracę zarobkową lub też wykorzystywał zwolnienie od pracy w jakikolwiek sposób niezgodny z jego...

Opracowanie OBPON: Ułatwienia podatkowe w czasie epidemii

Wciąż pogarszająca się sytuacja epidemiologiczna doprowadza do wprowadzenia kolejnych obostrzeń uderzających w firmy. Aby ratować przedsiębiorców z zamkniętych branż, rząd planuje kolejną tarczę - tzw. tarczę branżową 6.0. Poza tym współpracuje z Komisją Europejską w kwestii przygotowań...

Komunikat OBPON.org: Tylko do końca listopada można złożyć do PFRON wniosek o refundację dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych na 2021 r.

Szanowni Państwo, pracodawcy posiadający status zpchr, którzy są zainteresowani ubieganiem się o refundację z PFRON dodatkowych kosztów na 2021 r. mają czas jedynie do końca tego miesiąca na złożenie wniosku do właściwego oddziału Funduszu.Poniżej zamieszczamy najważniejsze informacje ze strony PFRON...

Komunikat OBPON.org: Ważna informacja BON dot. przedłużenia ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wydawanych przez powiatowe i wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Szanowni Państwo, poniżej ważny komunikat Biura Pełnomocnika Rządu w sprawie przedłużenia ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wydawanych przez powiatowe i wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Komunikat OBPON.org: Odpowiedź PFRON na Interwencję OBPON.org w sprawie pomocy dla pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami w dobie panującej epidemii w związku z blokadami miesięcznego dofinansowania za IX,X i XI.2020 r.

Szanowni Państwo, poniżej odpowiedź Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na Interwencję OBPON.org, w sprawie pomocy dla pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami w dobie panującej epidemii w związku z blokadami miesięcznego dofinansowania za IX,X i XI.2020 r....

Na rzecz aktywnego życia

Ruszył nabór wniosków do dwóch programów wspierających osoby niepełnosprawne i ich opiekunów w ramach Funduszu Solidarnościowego.

BON: Ogłoszenie o planie wsparcia na rok 2021

Pan Minister Paweł Wdówik - Sekretarz Stanu z upoważnienia Pani Marleny Maląg Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zaakceptował Ogłoszenie o planie wsparcia na rok 2021, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787).

Komunikat o zatwierdzeniu list rekomendowanych wniosków w ramach programu resortowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Centra opiekuńczo-mieszkalne"

Pan Minister Paweł Wdówik - Sekretarz Stanu z upoważnienia Pani Marleny Maląg Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zaakceptował Listy rekomendowanych wniosków w ramach programu resortowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Centra opiekuńczo-mieszkalne" wraz z rekomendowaną wysokością...

Rekrutacja osób z niepełnosprawnościami - wybierz najlepszy model zatrudnienia dla Twojej Firmy.

Korzystanie z portalu WERBEO jest już teraz możliwe w wersji online i mobilnej, zapewniając użytkownikom dodatkowy komfort.

Materiały szkoleniowe - Edyta Sieradzka - 25.02.2020 r.

Nowa kategoria pytań w Vademecum Wiedzy: 'Koronawirus a problemy pracodawców osób niepełnosprawnych'

Oferta OBPON: Konsultacje TOK - stałe wsparcie specjalistów!

OBNIŻYMY CAŁKOWICIE Twoje wpłaty na PFRON - www.pfron.obpon.pl

Otwórz się na zmiany, znajdź pracę z Werbeo!

STUDENT.OBPON.PL - Wspólnie zadbamy o Twoją przyszłość

APLIKACJA eSOD - wypróbuj za darmo przez 30 dni!

VILLA COLLIS - luksus na łonie natury

Na rzecz aktywnego życia

Ruszył nabór wniosków do dwóch programów wspierających osoby niepełnosprawne i ich opiekunów w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Można zrefundować koszty transportu na test na obecność wirusa SARS-CoV-2

Pracodawca może z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) zwrócić pracownikowi koszty podróży do miejsca, gdzie miał wykonany test na obecność wirusa SARS-CoV-2. Może to zrobić pod warunkiem że jest to związane z skorzystaniem z zabiegu leczniczego lub na dokonanie takiego...

Ulga we wpłatach na PFRON: warto sprawdzić kontrahenta

Przedsiębiorca, który chce skorzystać z możliwości obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, powinien się upewnić, że firma, od której chce kupić usługę, ma uprawnienia do udzielenia takiej ulgi. Artykuł Edyty Sieradzkiej - wiceprezes OBPON.ORG w "Rzeczpospolitej"...

Opracowanie OBPON: Wystawianie ulg na PFRON a koronawirus

W świetle ostatnich miesięcy, gdzie co chwilę zmieniało się prawo i wchodziły nowe wersje tarczy antykryzysowej, przydatne będzie wyjaśnienie bardzo ważnej kwestii: czy zwolnienie z opłacania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z powodu pandemii wpływa na wysokość wystawianych kontrahentom...

Subwencję z PFR rozlicz jak pożyczkę

Pomoc z tarczy nie jest przychodem w momencie otrzymania, a sfinansowane z niej wydatki mogą być kosztem. Dofinansowanie do wynagrodzeń może być wyłączone z przychodów.

SA: Język migowy nie jest zrozumiały dla większości społeczeństwa

ZUS bezzasadnie odmówił przyznania wnioskodawczyni renty socjalnej - należało przyjąć, że jest ona osobą całkowicie niezdolną do pracy. Z uwagi na swoje schorzenia nie jest w stanie komunikować się z potencjalnym pracodawcą i z innymi osobami. Może posługiwać się wyłącznie językiem migowym, co...

Opracowanie OBPON: Okres wypowiedzenia umowy o pracę a zwolnienie dyscyplinarne

W sytuacji, kiedy pracodawca lub pracownik złoży oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem stosunek pracy trwa do upływu okresu wypowiedzenia. Co do sytuacji prawnej pracownika w tym czasie, to nie różni się ona od sytuacji innych pracowników. Ciążą na nim te same obowiązki jak na...

Za święto 26 grudnia inny dzień wolny od pracy

Drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, wypadający w sobotę, dla wielu firm oznacza konieczność zapewnienia pracownikom innego dnia wolnego. Trzeba go oddać na przestrzeni obecnego okresu rozliczeniowego czasu pracy.

Przedsiębiorcy mogą stracić pomoc publiczną za naruszenie obostrzeń

Rzecznik MŚP Paweł Abramowicz pyta, za naruszenie jakich nakazów, zakazów i ograniczeń wprowadzonych w związku z epidemią przedsiębiorcy mogą stracić pomoc publiczną. Zwrócił się do ministra rozwoju o wydanie objaśnień prawnych do ustawy przewidującej takie rozwiązanie.

Firmy łatwiej uzyskają pomoc fiskusa

W czasie epidemii przedsiębiorcy mogą odsunąć termin zapłaty podatków aż do końca 2022 r. – mówi Arkadiusz Jedynak, dyrektor Departamentu Poboru Podatków w Ministerstwie Finansów.

Panele słoneczne (raczej) nie z funduszu rehabilitacji

Wydatkowanie pieniędzy zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) na montaż paneli fotowoltaicznych na dachu firmowego budynku budzi wątpliwości, bo trudno uznać to za element wyposażenia stanowiska pracy.

Werbeo - Portal Pracy dla Osób z Niepełnosprawnościami
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.