TYLKO W OBPON: TELEFONICZNA OBSŁUGA KONSULTACYJNA dla wszystkich pracodawców osób niepełnosprawnych!

PROFESJONALNA I KOMPLEKSOWA OBSŁUGA KONSULTACYJNO - DORADCZA Już ponad 14 000 pytań i odpowiedzi! Zespół ekspertów pomaga w rozwiązywaniu Waszych problemów

NOWA APLIKACJA eSOD JUŻ WDROŻONA! - wypróbuj za darmo przez 30 dni

Przedsiębiorca nic nie straci, zatrudniając niepełnosprawnego

Pani Janina prowadzi niewielką firmę sprzątającą zatrudniającą pięć osób. Szuka kogoś do biura. – Zastanawiam się nad zatrudnieniem niepełnosprawnej osoby, która od dłuższego czasu nie może znaleźć pracy. Ciekawi mnie jednak, jakim obowiązkom musiałabym z tego tytułu sprostać i na jakie profity...

Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej powołała 19.11.2015 r. na stanowisko Pełnomocnika Rządu do Spraw osób Niepełnosprawnych Pana Krzysztofa Michałkiewicza

Pan Krzysztof Michałkiewicz ukończył studia socjologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 1992–1998 sprawował funkcję dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej, a w latach 1999–2002 dyrektora Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Wojewódzkiego. W latach 2002–2003 był zastępcą...

Pracownicy niepełnosprawni - czas pracy w 2016 r.

Pracowników z orzeczoną niepełnosprawnością obowiązują dodatkowe ograniczenia dotyczące czasu pracy. Niezależnie od stopnia niepełnosprawności czas pracy niepełnosprawnego ma sztywny charakter, gdyż przepis art. 15 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób...

APEL OBPON: BROŃ SWOJEGO MIEJSCA PRACY!

Szanowni Państwo, Zarząd Organizacji OBPON.ORG w związku z dużą arogancją, która w ostatnim czasie została zaprezentowana przy uchwalaniu nowelizacji ustawy o rehabilitacji wobec samych osób niepełnosprawnych i ich pracodawców , prosi również swoich członków i wszystkich pracodawców osób...

Emerytura w tle odbierze dopłatę

Decyzja o przyznaniu emerytury jest aktualna po tym, gdy pracownik uzyskał prawo do renty inwalidzkiej. Jeśli ustalono jego lekką lub umiarkowaną niepełnosprawność, zakład nie może pobierać dofinansowania do jego pensji z PFRON.  

JUŻ DZIŚ SKOMPLETUJ SWÓJ ZESTAW KSIĄŻEK NASZEGO WYDAWNICTWA

Zapraszamy do internetowej księgarni dla pracodawców osób niepełnosprawnych.

Zdobądź certyfikat i zwiększ wiarygodność swojej firmy

Ulgi na PFRON

Prezentacja reklamowa Państwa ośrodka w Ogólnopolskiej Bazie Ośrodków Rehabilitacyjno - Wypoczynkowych: www.rehabilitacja.obpon.pl

Zamów już dziś darmowy dostęp do naszej aplikacji eZFRON

obpon.org - nowa, nowoczesna, niezależna i największa organizacja pracodawców osób niepełnosprawnych

SN. Wystarczy, że prokurator pozwie spółkę

Jeżeli prokurator wytacza powództwo o unieważnienie uchwał walnego zgromadzenia wspólników spółki z o.o., to dla ważności procesu wystarczy, że pozwie on tylko samą spółkę. Nie musi dopozywać zarządu czy wspólników – orzekł Sąd Najwyższy.

W zatrudnieniu przez 24 miesiące

Nowa forma refundacji nie obejmuje – tak jak zresztą generalnie inne rodzaje wsparcia – świadczenia przez bezrobotnego usług na podstawie umów cywilnoprawnych.  

PFRON: List Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza

Szanowni Państwo, proszę przyjąć podziękowanie za cztery lata współpracy. Czas, w którym pełniłem urząd Ministra Pracy i Polityki Społecznej, był dla mnie ogromnym zaszczytem. Dzięki wsparciu, z jakim się spotkałem, możliwe stało się wprowadzenie wielu skutecznych rozwiązań. Dziś z...

MPiPS z certyfikatem Obiekt bez barier

Budynek Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie otrzymał certyfikat OBIEKT BEZ BARIER Fundacji Integracja, który potwierdza dostępność architektoniczną obiektu dla osób z niepełnosprawnością. Resort pracy jest pierwszym ministerstwem, kóre otrzymało ten certyfikat.  

Rozwiń skrzydła i szybuj w chmurach

Latać i mieć nad tym kontrolę to wielkie przeżycie. Szczególnie, jeśli za sterami siedzi osoba, dla której w życiu codziennym zwykły krawężnik może okazać się przeszkodą nie do pokonania. Można już oglądać film, którego bohaterami są uczestnicy pierwszego w Polsce aeroprojektu skierowanego do osób...

Przyjęto rezolucję na rzecz dostępności pracy w ONZ

Otwartość, dostępność pracy, ochrona i promocja praw osób z niepełnosprawnościami w ONZ – to założenia rezolucji, przyjętej w drodze konsensusu 23 listopada 2015 r. przez Trzeci Komitet Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych.

Suplementy diety - wspólna akcja 12 instytucji

Suplementy diety nie leczą, ani nie zapobiegają chorobom. Są środkami spożywczymi. Mogą one mieć korzystny wpływ na zdrowie, ale też negatywnie wpływać na organizm, dlatego nie stosuj ich na chybił-trafił. Dziś po raz pierwszy 12 instytucji we wspólnej akcji przypomina o właściwościach suplementów...

Dwujęzyczność pomaga wyjść z udaru

Ludzie, którzy posługują się co najmniej dwoma językami mają większe szanse odzyskania sprawności umysłowej po udarze mózgu – sugerują przeprowadzone w Indiach badania opublikowane przez „Stoke”.

Prawa półkula mózgu może przejąć funkcję mowy

Po udarze lewej półkuli mózgu prawa strona może przejąć funkcje związane z mówieniem, umożliwiając pacjentom porozumiewanie się z otoczeniem – zawiadamia czasopismo „Brain”.

Więcej obowiązków dla pracodawcy, gdy sąd uzna zdarzenie za wypadek przy pracy

W 2014 roku wystąpiło w zakładzie pracy zdarzenie, które nie zostało uznane za wypadek przy pracy. Pracownik nie zgodził się jednak z ustaleniami i opinią zawartą w protokole powypadkowym i odwołał się do sądu. W 2015 roku pracodawca otrzymał wyrok uznający to zdarzenie za wypadek przy pracy i...

Odsetki od zasądzonego wynagrodzenia bez składek

Po wyroku sądu mam wypłacić pracownikowi odsetki od nieterminowo wypłacanych wynagrodzeń. Podstawę wymiaru składek stanowi cały przychód pracownika z wynagrodzenia. Czy takie odsetki podlegają składkom ZUS?

Zawieszenie działalności nie spowoduje umorzenia długów

Wskutek pożaru zniszczeniu uległo kilka pomieszczeń wykorzystywanych do prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej (wynajmowałem pomieszczenia w moim domu) i musiałem ją zawiesić. Mam ok. 6000 zł zaległości składkowych wobec ZUS i staram się spłacać też inne długi. Nie mam innego majątku...

GUS: Bezrobocie w październiku wyniosło 9,6%

W końcu października 2015 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 1516,9 tys. osób (w tym 804,4 tys. kobiet) i była niższa zarówno w porównaniu z ub. miesiącem, jak i analogicznym okresem ub. roku - takie informacje przekazał GUS.

Firmy chcą zmian w funduszu szkoleniowym

Konfederacja Lewiatan proponuje modyfikacje dotyczące korzystania z pieniędzy przeznaczonych na kształcenie pracowników. Jej zdaniem potrzebne jest m.in. uproszczenie procedur oraz ujednolicenie wzorów składanych dokumentów.

Stoła nie usprawiedliwia gorszej pracy

Rozmowa | 
Izabela Kielczyk, psycholog biznesu, 
coach wyższej kadry menedżerskiej Rz: Czy pogoda wpływa 
na nasze samopoczucie, 
na nastawienie do pracy?

Polska na przekór demografii

Jeśli rząd Beaty Szydło wycofa się z podnoszenia wieku emerytalnego, Polska będzie wyjątkiem 
w Europie.

Pracy szybko przybywa

Zatrudnienie w październiku zwiększyło się o 14,1 tys. osób, czyli najbardziej w tym roku. Ale wzrost płac pozostaje umiarkowany.  

Fiskus drogi i nieskuteczny

Polska ma najkosztowniejszą administrację skarbową w Europie, która nie radzi sobie z oszustwami.  

Bruksela: polski fiskus musi się poprawić

Nasz budżet ponosi najwyższe w Unii Europejskiej koszty poboru podatków, a jednak urzędnicy zbierają relatywnie bardzo mało VAT. Niskie wpływy to nie tylko ich wina, odpowiada za to także zbyt wiele stawek obniżonych i preferencji – to najważniejsze wnioski z raportu Komisji Europejskiej o reformach...

Dla kogo dodatkowe uprawnienia

Jeżeli wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych w urzędzie jest niższy niż 6 proc., osoba niepełnosprawna zaliczona podczas naboru do najlepszych kandydatów korzysta z pierwszeństwa w zatrudnieniu.