Bardzo ważne zmiany w ustawie o rehabilitacji i 5 rozporządzeniach wykonawczych dot. ulg we wpłatach na PFRON, dofinansowań, DEK-ów, INF-ów i refundacji składek - wchodzących w życie od 1 lipca 2016 r.

Konferencja OBPON.ORG:ZMIANY W USTAWIE O REHABILITACJI WCHODZĄCE W ŻYCIE OD 1 LIPCA 2016 r."

Jesteś osobą niepełnosprawną? Zostań już dziś aktywnym zawodowo.

TYLKO W OBPON: TELEFONICZNA OBSŁUGA KONSULTACYJNA dla wszystkich pracodawców osób niepełnosprawnych!

PROFESJONALNA I KOMPLEKSOWA OBSŁUGA KONSULTACYJNO - DORADCZA Już ponad 14 000 pytań i odpowiedzi! Zespół ekspertów pomaga w rozwiązywaniu Waszych problemów

NOWA APLIKACJA eSOD JUŻ WDROŻONA! - wypróbuj za darmo przez 30 dni

PFRON: Przerwa w działaniu SODiR ON-line - prace techniczne

Szanowni Państwo, Informujemy, że od dnia 3 czerwca 2016 r. od godziny 17.00 do dnia 6 czerwca 2016 r. do godziny 6.00, System SODiR On-Line będzie niedostępny dla Użytkowników z uwagi na konieczność przeprowadzenia niezbędnych prac technicznych. 

Urzędy płacą olbrzymie kary, bo zatrudniają mało osób niepełnosprawnych

Pracodawcy, którzy zatrudniają powyżej 25 osób, mają obowiązek zatrudnić przynajmniej 6 proc. niepełnosprawnych. Dotyczy to również urzędów. Niestety, ani łódzki magistrat, ani urząd wojewódzki i marszałkowski nie spełniają tego wymogu i płacą z tego powodu wyższe składki na Państwowy Fundusz...

Ochroniarze to ciężki zawód, to też patologia

W ochronie pracować może każdy, także studentka i staruszek. Z łatwym dostępem do zawodu wiążą się jednak marne warunki zatrudnienia. Zdarza się, że ochroniarze zarabiają 3-4 złote na rękę za godzinę pracy, a ich dyżury trwają po 48 godzin. Niewielu działa na etatach. Te zarezerwowane są dla...

Od 1 lipca 2016 r. nowe zasady wpłat na PFRON

1 lipca bieżącego roku wchodzi w życie istotna nowelizacja ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Najistotniejsze z punktu widzenia pracodawców modyfikacje (i niestety dość dla nich niekorzystne) dotyczą ulg we wpłatach do PFRON....

KOMUNIKAT OBPON: dla Klientów korzystających z Telefonicznej Obsługi Konsultacyjnej - przesunięcie dyżuru Pani EDYTY SIERADZKIEJ na dzień 13.05.2016 r. (piątek) w związku z odwołaniem dyżurów w dniach 10.05.2016 r. (wtorek) oraz 11.05.2016 r. (środa)

Szanowni Państwo, Klienci firmy OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, Członkowie Organizacji OBPON.ORG, wszystkie podmioty korzystające z usługi TELEFONICZNA OBSŁUGA KONSULTACYJNA (TOK) www.tok.obpon.pl

KOMUNIKAT OBPON: dla Klientów korzystających z Telefonicznej Obsługi Konsultacyjnej - przesunięcie dyżuru Pani EDYTY SIERADZKIEJ na dzień 29.04.2016 r. (piątek) w związku z odwołaniem dyżurów w dniach 26.04.2016 r. (wtorek) oraz 27.04.2016 r. (środa)

Szanowni Państwo, Klienci firmy OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, Członkowie Organizacji OBPON.ORG, wszystkie podmioty korzystające z usługi TELEFONICZNA OBSŁUGA KONSULTACYJNA (TOK) www.tok.obpon.pl

Zakład aktywności zawodowej z dopłatami do pensji

Jednostka mająca status zakładu aktywności zawodowej (ZAZ) może się ubiegać o dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników. Dotyczy to jednak tylko tej ich części, która jest pokrywana z dochodów pochodzących ze sprzedaży wyrobów i usług, a nie środków publicznych przekazywanych przez...

Będą zmiany w obowiązkach wobec PFRON

Pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne czekają zmiany w obowiązkach wobec PFRON. Nowe regulacje zaczną obowiązywać od 1 lipca 2016 r.  

ZAPYTANIE OBPON.ORG DO BON I PFRON: dotyczące dofinansowań do wynagrodzeń, firm powiązanych, wykazywania efektu zachęty i wzoru dot. wyliczenia ulgi po 1 lipca 2016 r. ODPOWIEDŹ BON Z DNIA 26.02.2016 R. Kolejne zapytanie OBPON.ORG dotyczące udzielenia jednoznacznej odpowiedzi dot. wyliczania poz. 39 i 41 na druku Wn-D

Organizacja OBPON.ORG przedstawia odpowiedź BON na zapytanie dotyczące  dofinansowań do wynagrodzeń, firm powiązanych, wykazywania efektu zachęty i wzoru dot. wyliczenia ulgi po 1 lipca 2016 r., które w dniu 10 lutego 2016 r. skierowała do BON.    W dniu 08.03.2016 r. Organizacja OBPON. ORG skierowała...

Jesteś osobą niepełnosprawną? Zostań już dziś aktywnym zawodowo.

Zapraszamy do internetowej księgarni dla pracodawców osób niepełnosprawnych.

Zdobądź certyfikat i zwiększ wiarygodność swojej firmy

Ulgi na PFRON

Prezentacja reklamowa Państwa ośrodka w Ogólnopolskiej Bazie Ośrodków Rehabilitacyjno - Wypoczynkowych: www.rehabilitacja.obpon.pl

Zamów już dziś darmowy dostęp do naszej aplikacji eZFRON

obpon.org - nowa, nowoczesna, niezależna i największa organizacja pracodawców osób niepełnosprawnych

SN. Za bezczynność tylko płaca zasadnicza

W czasie świadczenia obowiązków etatowcowi przysługuje wynagrodzenie obejmujące jego składniki określone w umowie o pracę. Reguła ta nie działa, gdy jest zwolniony z wykonywania pracy podczas wypowiedzenia.  

Nie każda praca to musi być etat

Sądy pracy coraz częściej mają problem 
z zakwalifikowaniem zatrudnienia na kontrakcie cywilnoprawnym 
jako umowy o pracę.  

Rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 8 grudnia 2015 r.

Rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 8 grudnia 2015 r.

w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków...

Pracodawco, pamiętaj o swoim obowiązku wobec PFRON

 Do 30 kwietnia przedsiębiorcy, którzy korzystają z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych muszą złożyć w PFRON-ie sprawozdanie finansowe 
za 2015 r. lub oświadczenie o braku obowiązku jego sporządzania. Jeśli nie dostarczą dokumentów, ich wniosek dofinansowanie do wynagrodzeń...

OPRACOWANIA OBPON: Czy orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej wystarczy do uznania pracownika za osobę niepełnosprawną na gruncie ustawy o rehabilitacji? - Małgorzata Tylewicz- Piwnik

Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych przedstawia opracowanie Pani Małgorzaty Tylewicz - Piwnik: 'Czy orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej wystarczy do uznania pracownika za osobę niepełnosprawną na gruncie ustawy o rehabilitacji?' '  ...

PFRON: Przerwa w działaniu SODiR ON-line - prace techniczne

Szanowni Państwo, Informujemy, że od dnia 3 czerwca 2016 r. od godziny 17.00 do dnia 6 czerwca 2016 r. do godziny 6.00, System SODiR On-Line będzie niedostępny dla Użytkowników z uwagi na konieczność przeprowadzenia niezbędnych prac technicznych. 

Urzędy płacą olbrzymie kary, bo zatrudniają mało osób niepełnosprawnych

Pracodawcy, którzy zatrudniają powyżej 25 osób, mają obowiązek zatrudnić przynajmniej 6 proc. niepełnosprawnych. Dotyczy to również urzędów. Niestety, ani łódzki magistrat, ani urząd wojewódzki i marszałkowski nie spełniają tego wymogu i płacą z tego powodu wyższe składki na Państwowy Fundusz...

Jak zaewidencjonować składki na PFRON

Od 1 czerwca zmieni się kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, od której ustala się składki na PFRON. Obciążają one koszty podstawowej działalności operacyjnej. Dlatego ujmuje się je na koncie „Podatki i opłaty” w korespondencji z kontem „Rozrachunki publicznoprawne”

Pracodawców czekają wyższe wpłaty na PFRON

W miesiącach od 1 czerwca do końca sierpnia 2016 r. zakłady pracy będą dokonywały wpłat na PFRON w wyższej wysokości. Wzrosło bowiem przeciętne wynagrodzenie, na podstawie którego ustalana jest wysokość tych wpłat  

MRPiPS: 27 maja dniem wolnym od pracy dla administracji rządowej

Zgodnie z rozporządzeniem wydanym przez Minister Beatę Kempę 27 maja br. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji rządowej. W związku z tym Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej będzie w tym dniu zamknięte. Odpracowanie 27 maja (piątek) zaplanowane jest na sobotę 4 czerwca....

BON: Dane wynikowe BAEL

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych publikuje ostateczne dane wynikowe z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności za 2015 rok, dotyczące aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych.  

Raport. Uczelnie specjalistyczne nie dla studentów z niepełnosprawnością

Wykluczenie osób z niepełnosprawnościami z grona potencjalnych studentów uczelni wyższych występuje najczęściej na kierunkach specjalistycznych o wąskim profilu kształcenia, takich jak uczelnie artystyczne, medyczne, wojskowe czy morskie – wynika z raportu Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO) „Dostępność...

Nagroda za wyszukiwarkę miejsc dostępnych

Tegorocznym laureatem prestiżowej nagrody Nowe Technologie Lokalnie „Sektor 3.0” został Niepelnosprawnik.pl – wyszukiwarka miejsc dostępnych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Nagrodę przyznano za innowacyjne i praktyczne wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), czyli...

Musi być wygodnie

Dziadek Jan zaczął podpierać się laską, gdy miał 95 lat. Dwa lata później poruszał się na wózku. „Starość dopadła mnie na starość” – komentował. Lekarz zalecił: „Skóra coraz cieńsza, krew nie dotlenia tkanek. Musimy chronić pana Jana przed odleżynami. Potrzebne będą dobre poduszka i materac”....

Współpracę można zakończyć wcześniej

Porozumienie stron o przyspieszeniu rozstania nie modyfikuje trybu rozwiązania stosunku pracy. Nadal jest to wypowiedzenie. Zmienia się jedynie data ustania angażu na tę dowolnie wskazaną przez umawiających się.  

Weto szefa dla żądania urlopu tylko wyjątkowo


Pracownik ma prawo skorzystać z czterech dni wolnego w roku w nagłym terminie. Tylko szczególne okoliczności firmowe uzasadniają brak zgody na ich udzielenie. 
Lakoniczny komunikat pracodawcy odmawiający tego urlopu to za mało.  

Ryczałt za nadgodziny albo zwykłe rozliczanie

Firma musi zrekompensować dodatkową pracę podwładnego. Do wyboru ma dwa sposoby, ale ten tradycyjny w postaci wyliczenia wynagrodzenia i dodatków jest mniej ryzykowny.  

Przedsiębiorcy chcą sprawnej administracji, nie rzecznika

Polskie Stronnictwo Ludowe złożyło w Sejmie projekt ustawy o rzeczniku praw przedsiębiorców (RPP). Miałby on przede wszystkim dbać o interesy małych i średnich firm w sporach z sądami i organami administracji. „Szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorców, których nie stać na profesjonalną...

Pracodawcy RP. Czy Rzecznik Praw Przedsiębiorców jest Polsce potrzebny?

Projekt ustawy tworzącej urząd Rzecznika Praw Przedsiębiorcy, złożony w Sejmie w ubiegłym tygodniu przez PSL, to przejaw zrozumienia dla trudnej sytuacji przedsiębiorców. Zdaniem Pracodawców RP w Polsce urzędnicy są w stanie szybko zniszczyć przedsiębiorcę i firmę, chociaż nie występują żadne...

Jeszcze słowo o klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania

Klauzula przeciw unikaniu opodatkowania od początku budzi liczne spory. Eksperci twierdzą, że jest ona niezgodna z konstytucją. Pojawiały się kolejne wątpliwości. Poprosiliśmy więc Ministerstwo Finansów o wyjaśnienie czterech głównych spornych kwestii. Pokazujemy też, w jakich krajach obowiązują...

Pracodawcy RP. Fundusze unijne na projekty dla dużych przedsiębiorstw

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs w ramach poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) dla dużych przedsiębiorstw (tzw. „szybka ścieżka”) . Jego celem jest poprawa poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B+R.  ...

Ponad 60 mln zł dla firm rozwijających produkty lub technologie

Przedsiębiorcy będą się mogli starać o uzyskanie środków na sfinansowanie badań przemysłowych lub prac rozwojowych prowadzonych na ich rzecz przez jednostki naukowe lub badawcze. Ich końcowym efektem powinien być nowy lub znacząco ulepszony produkt, technologia produkcji lub projekt wzorniczy.  ...

Czerwiec szansą dla innowacyjnych i nowo tworzonych firm

Szybka ścieżka, dwa programy sektorowe oraz instrument „Badania na rynek" pozwolą przedsiębiorcom na zdobycie milionowych dotacji na prowadzenie badań, prac rozwojowych oraz komercjalizację ich wyników. Do tego dochodzi wsparcie dla start-upów z Polski wschodniej.  

Nowa płaca minimalna: 1920 zł

ZAROBKI Według resortu rodziny, pracy i polityki społecznej w przyszłym roku najniższe krajowe wynagrodzenie będzie wyższe o 70 zł  

Urzędy płacą olbrzymie kary, bo zatrudniają mało osób niepełnosprawnych

Pracodawcy, którzy zatrudniają powyżej 25 osób, mają obowiązek zatrudnić przynajmniej 6 proc. niepełnosprawnych. Dotyczy to również urzędów. Niestety, ani łódzki magistrat, ani urząd wojewódzki i marszałkowski nie spełniają tego wymogu i płacą z tego powodu wyższe składki na Państwowy Fundusz...

Urzędy pracy znowu do reformy

PRAWO Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozważa napisanie nowej ustawy o zatrudnieniu. Uważa, że nie wszystkie elementy tej wciąż obowiązującej się sprawdziły