SZKOLENIE OBPON: Omówienie zmian w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych po 1 stycznia 2015 r. i uzyskiwaniu pomocy publicznej w związku z nowymi wytycznymi PFRON, BON i UOKIK, które ukazały się po 1 lutego 2015 r. - wykładowca: Edyta Sieradzka

TYLKO W OBPON: TELEFONICZNA OBSŁUGA KONSULTACYJNA dla wszystkich pracodawców osób niepełnosprawnych!

PROFESJONALNA I KOMPLEKSOWA OBSŁUGA KONSULTACYJNO - DORADCZA Już ponad 12 000 pytań i odpowiedzi! 15 konsultantów pomaga w rozwiązywaniu Waszych problemów

VILLA Collis - polub nas na Facebooku

NOWA APLIKACJA eSOD JUŻ WDROŻONA! - wypróbuj za darmo przez 30 dni

KOMUNIKAT OBPON: dotyczący szkoleń 'Omówienie zmian w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych po 1 stycznia 2015 r. ...', wykładowca: Edyta Sieradzka WARSZTATOWY CHARAKTER ZAJĘĆ

Szanowni Państwo,   Ogólnopolska Baza Osób Niepełnosprawnych, organizator cyklu szkoleń z Panią Edytą Sieradzką 'Omówienie zmian w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych po 1 stycznia 2015r. i uzyskiwaniu pomocy publicznej w związku z nowymi wytycznymi PFRON, BON i UOKIK, które ukazały się po 1 lutego...

Lepiej nie liczyć na dobroduszność ZUS w kwestii ulg

STANOWISKo | Od stycznia br. ze składek społecznych zwolniona jest pomoc byłych zakładów pracy chronionej finansowana z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. ZUS domaga się ich jednak za wcześniejsze lata.  

KOMUNIKAT OBPON: dotyczący szkoleń 'Omówienie zmian w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych po 1 stycznia 2015 r. ...', wykładowca: Edyta Sieradzka WARSZTATOWY CHARAKTER ZAJĘĆ

Szanowni Państwo,   Ogólnopolska Baza Osób Niepełnosprawnych, organizator cyklu szkoleń z Panią Edytą Sieradzką 'Omówienie zmian w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych po 1 stycznia 2015r. i uzyskiwaniu pomocy publicznej w związku z nowymi wytycznymi PFRON, BON i UOKIK, które ukazały się po 1 lutego...

KOMUNIKAT OBPON: dla Klientów korzystających z Telefonicznej Obsługi Konsultacyjnej - wydłużenie godzin dyżuru Pani EDYTY SIERADZKIEJ w dniach 24.03.2015 r. (wtorek) oraz 25.03.2015 (środa) w związku z odwołaniem dyżurów w dniach 17.03.2015 r. (wtorek) oraz 18.03.2015 r. (środa)

Szanowni Państwo, Klienci firmy OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, Członkowie Organizacji OBPON.ORG, wszystkie podmioty korzystające z usługi TELEFONICZNA OBSŁUGA KONSULTACYJNA (TOK) www.tok.obpon.pl

PFRON czeka na sprawozdania

Do 30 kwietnia firmy, które otrzymują dofinansowania do pensji pracowników z uszczerbkiem na zdrowiu, mają czas na przesłanie danych finansowych do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) za okres ostatnich trzech lat.  

Powiązania z kontrahentem przesądzą o pomocy z PFRON - Edyta Sieradzka

Począwszy od stycznia br. firmy, które są z sobą powiązane np. udziałowo, muszą liczyć efekt zachęty metodą ilościową uwzględniając pracowników zatrudnianych w tych wszystkich zakładach – mówi Edyta Sieradzka, wiceprezes Organizacji Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.  ...

Komunikat PFRON: Termin składania sprawozdań finansowych za 2014 rok

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypomina, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z...

JUŻ DZIŚ SKOMPLETUJ SWÓJ ZESTAW KSIĄŻEK NASZEGO WYDAWNICTWA

Zapraszamy do internetowej księgarni dla pracodawców osób niepełnosprawnych.

Zdobądź certyfikat i zwiększ wiarygodność swojej firmy

Ulgi na PFRON

Prezentacja reklamowa Państwa ośrodka w Ogólnopolskiej Bazie Ośrodków Rehabilitacyjno - Wypoczynkowych: www.rehabilitacja.obpon.pl

Zamów już dziś darmowy dostęp do naszej aplikacji eZFRON

obpon.org - nowa, nowoczesna, niezależna i największa organizacja pracodawców osób niepełnosprawnych

ZUS Lublin. Wybór małżonka ważny dla ZUS

Gdy pobiorą się wspólnicy wieloosobowej spółki z o.o., ZUS nie będzie oczekiwał opłat na ubezpieczenia z tytułu współpracy, nawet jeśli jedno z nich było wcześniej zatrudnione w tej firmie na etacie.  

SA w Krakowie. Obowiązek wnoszenia dopłat w umowie spółki

Brak określenia maksymalnej wysokości dopłat w stosunku do udziału w umowie spółki skutkuje bezskutecznością uchwały o dopłatach do czasu uzyskania zgody wszystkich wspólników na wniesienie dopłat, a w braku tej zgody – nieważnością bezwzględną uchwały.  

SN. Jakie są warunki przyjęcia do spółdzielni

O przyjęciu do spółdzielni nowego członka decydują jej organy. Kiedy jednak zostaną spełnione przesłanki uprawniające do przyjęcia w skład członków spółdzielni, kandydatowi przysługuje roszczenie o takie przyjęcie.  

Rozporządzenie ministra finansów z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur

(Dz.U. poz. 1485; dalej rozporządzenie)

Na podstawie art. 106o–106q ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.2 zarządza się, co następuje:

● komentarz

wOd 1 stycznia 2014 roku większość regulacji dotyczących fakturowania – dokładnie...

Rozporządzenie ministra finansów z 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych

Rozporządzenie ministra finansów z 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych 1

(Dz.U. poz. 1719; dalej: rozporządzenie)

Na podstawie art. 146d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od...

Sejm przyjął raporty rządu o pomocy publicznej dla przedsiębiorców

Sejm przyjął w czwartek raporty rządu o pomocy publicznej dla przedsiębiorców udzielonej w 2011, 2012 i 2013 r., głosując przeciw wnioskom o ich odrzucenie. W 2013 r. pomoc publiczna wyniosła 20,6 mld zł. W 2012 r. było to prawie 22 mld zł, a w 2011 r. - 21, 4 mld zł.    

Co decyduje o preferencyjnym charakterze pożyczki

 Nie tylko banki udostępniają przedsiębiorcom pieniądze na rozwój ich działalności. Czynią to także inne instytucje. Niektóre z nich robią to na warunkach odbiegających od rynkowych, co zwykle łączy się z udzieleniem firmie pomocy publicznej lub tzw. pomocy de minimis.

Komunikat PFRON: Przerwa w działaniu SODiR On-line

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że w dniu 11 marca 2015 roku z uwagi na konieczność przeprowadzenia niezbędnych prac technicznych SODiR On-line będzie niedostępny dla Użytkowników  od godz. 17:00  do godz 19:00.

Komunikat PFRON: Termin składania sprawozdań finansowych za 2014 rok

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypomina, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z...

MPiPS: 30-lecie Olimpiad Specjalnych

Na inauguracji 30-lecia Olimpiad Specjalnych w Polsce w Pałacu Prezydenckim spotkali się niepełnosprawni sportowcy, Anna Komorowska, małżonka Prezydenta RP, Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej oraz przedstawicie Olimpiad Specjalnych Polska i ambasadorzy akcji.  

Rząd przyjął projekt 'złotówka za złotówkę'

Rząd przyjął projekt dotyczący świadczeń rodzinnych "złotówka za złotówkę". To niezwykle ważne rozwiązanie dla rodzin, które daje szansę na utrzymanie świadczenia, gdy wzrasta dochód - powiedział minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz.  

Nowe świadczenia z PFRON

Niepełnosprawni będą 
mogli liczyć na sfinansowanie usług asystenckich, a także 
na środki na karmę 
dla psa-przewodnika.  

Wspólny PIT tylko w terminie

Małżonkowie rozliczą razem dochody za 2014 r., jeśli przez cały rok pozostawali 
w związku i złożą zeznanie do końca kwietnia.  

Więcej wskazań do wystawienia karty DiLO

Kartę szybkiej diagnostyki i leczenia onkologicznego (DiLO) będzie można wystawić na podstawie większej liczby wskazań, które mogą świadczyć o nowotworze - ustalono podczas spotkania przedstawicieli resortu zdrowia z lekarzami rodzinnymi.  

Po mastektomii możliwa jest rehabilitacja na koszt ZUS

Kilka miesięcy temu przeszłam mastektomię – opowiada pani Zofia. – Trudno mi się z tym pogodzić, nadal odczuwam ból fizyczny, psychicznie jestem w złej formie, cały czas przebywam na zwolnieniu lekarskim. Chciałabym już wrócić do pracy, ale nie czuję się na siłach. Myślałam o tym, by wyjechać na...

Jak nazwać spółki osobowe

PRAWO HANDLOWE | Nazwa spółki ma na celu odróżnienie jej od innych uczestników obrotu. Musi ona odpowiadać regułom prawdziwości, jedności, wyłączności, ciągłości, jawności i pełności.  

Surowsze kary za niebezpieczne wyroby

Tylko ośmiu przedsiębiorców w ciągu dwóch lat odpowiedziało karnie za produkty niespełniające norm bezpieczeństwa. Resort gospodarki zaostrza kurs  

PKPP Lewiatan. Większa władza dla UOKIK-u

Rząd chce wyposażyć Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w nowe kompetencje, m.in. Prezes UOKiK, a nie sąd, ma mieć prawo orzekać o niezgodności klauzul umownych z prawem, zakłada się możliwość blokowania reklam, a nawet czasowego zakazu oferowania konsumentom określonych usług czy produktów....

Dla inteligentnego rozwoju firm i instytucji otoczenia biznesu

Z początkiem kwietnia Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ma ogłosić pierwszy konkurs dla przedsiębiorców z programu „Inteligentny rozwój”. Na małe i średnie firmy zainteresowane prowadzeniem badań przemysłowych i prac rozwojowych czeka 1,6 mld zł.  

Czym jest praca nakładcza?

Praca nakładcza jest to praca wykonywana w warunkach samodzielności wykonawcy, w miejscu należącym do niego, niekoniecznie osobiście, lecz przy pomocy członków rodziny. Oznacza to, że praca taka nie podlega przepisom Kodeksu pracy, a wiec nie spełnia warunków określonych w art. 22 ustawy.

Bezrobotni częściej pożyczają na biznes niż absolwenci

Do końca 2021 r. rząd chce wydać 500 mln zł na wsparcie nowo powstających firm. Na razie korzystają z niego nieliczni

Dotychczas z pożyczek na założenie działalności gospodarczej w ramach rządowego programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” skorzystało 390 osób – w łącznej kwocie 23,1 mln zł....

Outsider liderem. Zaskakujące wskaźniki dotyczące bezrobocia

W województwie warmińsko-mazurskim ludzie nauczyli się już żyć bez etatu

W lutym stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w woj. warmińsko-mazurskim 19,6 proc. i była najwyższa w  kraju – podał Główny Urząd Statystyczny. Pierwsza pozycja regionu w tym rankingu jest nieprzypadkowa. To efekt likwidacji...

RPO: instytucje publiczne powinny zatrudniać więcej niepełnosprawnych

Niechęć ze strony pracodawców i brak informacji o przysługujących uprawnieniach - to niektóre bariery, jakie niepełnosprawni napotykają na rynku pracy - wynika z raportu IBE. Rzeczniczka Praw Obywatelskich proponuje zmiany w karach za niezatrudnianie niepełnosprawnych.

Płatna infolinia ZUS do poprawy

Przedsiębiorcy i ubezpieczeni coraz więcej płacą za rozmowy telefoniczne z pracownikami ogólnopolskiego Centrum Obsługi Telefonicznej. Partnerzy społeczni chcą to zmienić  

Strona PFRON nie dla niepełnosprawnych

Tylko nieliczne witryny urzędów są dostępne dla osób słabowidzących 
czy słabosłyszących. Zaledwie 12,8 proc. stron internetowych instytucji publicznych spełnia minimalne wymagania dostępności dla osób niepełnosprawnych. Tak wynika z najnowszych badań fundacji Widzialni.