2 - dniowy 'KURS NA SPECJALISTĘ DS. UZYSKIWANIA POMOCY PUBLICZNEJ Z PFRON...' 22-23.11.2016 r. Poznań

OBPON ogłasza rekrutację do programu “TELEWORKING DISABLED”

Aplikacja internetowa OBPON.PL do ewidencji ulg we wpłatach na PFRON 'EWIDENCJA ULG 2016'

APLIKACJA eSOD - wypróbuj za darmo przez 12 miesięcy!

Jesteś osobą niepełnosprawną? Zostań już dziś aktywnym zawodowo.

PROFESJONALNA I KOMPLEKSOWA OBSŁUGA KONSULTACYJNO - DORADCZA. Już ponad 16 000 pytań i odpowiedzi! Zespół ekspertów pomaga w rozwiązywaniu Waszych problemów

Efekt zachęty można wykazać na dwa sposoby - Edyta Sieradzka

Pracodawca wykonujący działalność gospodarczą nie otrzyma dofinansowania do wynagrodzenia podwładnego z niepełnosprawnością, jeśli we wniosku o wsparcie nie wykaże tzw. efektu zachęty metodą ilościową lub jakościową.

SODiR On-line, e-PFRON2 - Przerwa w działaniu

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że w dniu 27 października 2016 r.(czwartek) od godziny 16:00 do godziny 18:00 System SODiR On-line oraz e-PFRON2 będzie niedostępny dla Użytkowników z uwagi na konieczność przeprowadzenia niezbędnych prac technicznych.

KOMUNIKAT OBPON: dla Klientów korzystających z Telefonicznej Obsługi Konsultacyjnej - przesunięcie dyżuru Pani EDYTY SIERADZKIEJ na dzień 14.10.2016 (piątek) w związku z odwołaniem dyżurów w dniach 11.10.2016 (wtorek) oraz 12.10.2016 (środa)

Szanowni Państwo, Klienci firmy OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, Członkowie Organizacji OBPON.ORG, wszystkie podmioty korzystające z usługi TELEFONICZNA OBSŁUGA KONSULTACYJNA (TOK) www.tok.obpon.pl

Efekt zachęty można wykazać na dwa sposoby - Edyta Sieradzka

Pracodawca wykonujący działalność gospodarczą nie otrzyma dofinansowania do wynagrodzenia podwładnego z niepełnosprawnością, jeśli we wniosku o wsparcie nie wykaże tzw. efektu zachęty metodą ilościową lub jakościową.

WatchDogPFRON: Informacje rządu z brakiem informacji

19 października br. miało miejsce posiedzenie sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, podczas którego rozpatrzono Informację Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2015 roku na rzecz realizacji postanowień Karty Praw Osób Niepełnosprawnych oraz Informację o funkcjonowaniu...

Fundusz żąda zwrotu dofinansowań za błędy w rozliczeniach z ZUS

Niewielkie zaniżenie wpłaty składek albo opóźnienie w zgłoszeniu pracownika do ubezpieczeń może skutkować wezwaniem PFRON do oddania wsparcia uzyskanego na niepełnosprawnych pracowników. Pomocy mogą szukać u pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych.

KOMUNIKAT OBPON.ORG: Uwagi Organizacji OBPON.ORG do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. i niektórych rozporządzeń wykonawczych przekazane w ramach Konsultacji Społecznych

Przedstawiamy uwagi Organizacji OBPON.ORG do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. i  niektórych rozporządzeń wykonawczych przesłane za pośrednictwem formularza udostępnionego przez PFRON w ramach Konsultacji Społecznych (

PISMO OBPON.ORG DO BON I PFRON: wsprawie zmodyfikowanej odpowiedzi PFRON dot. wypełnienia poz. 39, 40, 41,42 na wniosku Wn-D BARDZO WAŻNA ODPOWIEDŹ PFRON Z DNIA 07.09.2016 R.

Organizacja OBPON.ORG przedstawia bardzo ważną odpowiedź PFRON dotyczącą zmiany przyjętej wcześniej przez BON i PFRON interpretacji dot. wypełnienia Wniosku Wn-D tj. poz. 39 i 41, która obecnie nie wynika wprost z załącznika nr 1 art. 5 rozporządzenia KE 651/2014.  Wyjaśnienie PFRON i zmiana...

Bezpłatna prezentacja dla firm udzielających ulg we wpłatach na PFRON - użytkowników aplikacji 'EWIDENCJA ULG 2016' w serwisie ULGINAPFRON.PL

PROMOCJA OBPON: Książka 'PFRON. Rewolucja we wpłatach' dla użytkowników aplikacji 'EWIDENCJA ULG 2016' GRATIS!

TYLKO W OBPON: TELEFONICZNA OBSŁUGA KONSULTACYJNA dla wszystkich pracodawców osób niepełnosprawnych!

Jesteś osobą niepełnosprawną? Zostań już dziś aktywnym zawodowo.

Zapraszamy do internetowej księgarni dla pracodawców osób niepełnosprawnych.

Zdobądź certyfikat i zwiększ wiarygodność swojej firmy

Ulgi na PFRON

Prezentacja reklamowa Państwa ośrodka w Ogólnopolskiej Bazie Ośrodków Rehabilitacyjno - Wypoczynkowych: www.rehabilitacja.obpon.pl

Zamów już dziś darmowy dostęp do naszej aplikacji eZFRON

obpon.org - nowa, nowoczesna, niezależna i największa organizacja pracodawców osób niepełnosprawnych

IS w Warszawie: Podatek dochodowy w spółce komandytowej

Spółka komandytowa jest spółką osobową. W związku z tym każdy wspólnik tej spółki rozlicza przychody oraz koszty ich uzyskania z tytułu udziału w zyskach tej spółki, zgodnie z procentowo przyjętym w umowie spółki udziałem w jej zysku. Takie stanowisko podatnika potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w...

Fiskus nie pozwala wychodzić poza granice strefy

Przepisy o pomocy publicznej dla działających w specjalnych strefach ekonomicznych są dziurawe. Nie przewidują, że inwestycja czasem nie mieści się na terenie SSE i musi wyjść poza jej obręb. Przykładem rurociąg.

Wsparcie na innowacje może nie trafić do firm

Nawet małe przedsiębiorstwo mające udziałowca będzie miało poważne problemy ze skorzystaniem z preferencji. Wszystko przez to, że świadczenie to zacznie być zaliczane do obarczonej limitami pomocy publicznej

SODiR On-line, e-PFRON2 - Przerwa w działaniu

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że w dniu 27 października 2016 r.(czwartek) od godziny 16:00 do godziny 18:00 System SODiR On-line oraz e-PFRON2 będzie niedostępny dla Użytkowników z uwagi na konieczność przeprowadzenia niezbędnych prac technicznych.

Warunki importu dokumentów INF-U do e-PFRON2

Informujemy, że nowa funkcjonalność w systemie e-PFRON2 wdrożona w dniu 30 września 2016 r. pozwala na import dokumentów INF-U wystawionych za pomocą każdego programu innego niż e-PFRON2. Warunkiem gwarantującym powodzenie tej operacji jest:

Wydłużona część urlopu tylko dla jednego rodzica

Oboje rodzice dziecka nie mogą jednocześnie korzystać z wydłużonej części urlopu rodzicielskiego, która powstała w wyniku proporcjonalnego wydłużenia tego urlopu w związku z łączeniem go z pracą.

Odpowiadamy na pytania o 500+ za granicą

W związku z licznymi zapytaniami, dotyczącymi postępowania w sprawie świadczenia 500+ w przypadkach, kiedy członkowie rodziny pracują w innych państwach członkowskich UE, EOG lub Szwajcarii przypominamy:

Dwa schorzenia, dwa kody niepełnosprawności

Pani Anna wystąpiła o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności do powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. Jest osobą niewidomą, a jednocześnie ma coraz poważniejsze problemy ze słuchem. Z orzeczenia powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności wynika, że jest osobą...

Neurolog radzi meteopatom, jak zmniejszyć dolegliwości

Meteopaci skarżą się głównie bóle głowy, ale niekorzystna pogoda przysparza też problemów z astmą, ciśnieniem, koncentracją i wzmaga bóle reumatyczne. Według eksperta wrażliwość na zmiany pogody to wynik ewolucji. Jak sobie z tym radzić?

Ekspert: duszność wysiłkową mogą powodować chore płuca, a nie serce

Osoba po pięćdziesiątce z dusznością wysiłkową uważa, że niedomaga serce, natomiast rzadko myśli o płucach. Zarówno lekarze, jak i ci, którzy zarządzają ich pracą, ale też kreatorzy polityki zdrowotnej, powinni uderzyć się w pierś i powiedzieć - za mało mówiliśmy o POChP - powiedział w środę...

Oddelegowanie pracownika: świadczenia z czy bez podatku?

akie pytanie zadaje sobie coraz więcej pracodawców, a wszystko to przez bałagan interpretacyjny. Otóż po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13, fiskus zaczął przyznawać, że spora część nieodpłatnych świadczeń na rzecz pracowników nie jest w ogóle objęta podatkiem....

Rozliczenia z ZUS będą łatwiejsze?

Rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych zostaną uproszczone – zapowiada Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Resort przygotował projekt nowelizacji, w którym proponuje wprowadzenie m.in. indywidualnych rachunków składkowych dla płatników składek.

Sprawy podatkowe można załatwiać bez wychodzenia z domu

Po zalogowaniu się na Portalu Podatkowym użytkownik ma dostęp do swoich danych, m.in. złożonych deklaracji i prowadzonych spraw. Może także składać i odbierać korespondencję z administracją skarbową.

Podatki 2017: Sektor MSP poniesie koszty związane z JPK

Od 2017 r. również małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) będą musiały przekazywać poprzez tzw. Jednolity Plik Kontrolny (JPK) informacje o prowadzonej ewidencji VAT. Szacuje się, że obowiązek dotyczyć może ok. 140 tys. podmiotów. Jak twierdzą eksperci, zmiany będą oznaczać również wzrost kosztów...

Mały biznes zapowiada cięcie kosztów

Firmy z sektora MSP spodziewają się pogorszenia swojej sytuacji finansowej. Dlatego ich priorytetem na najbliższy rok są oszczędności

Unia wraca do wspólnej podstawy w CIT

Międzynarodowe koncerny, których globalne przychody przekraczają 750 mln euro rocznie, mają płacić podatek tam, gdzie rzeczywiście osiągną zyski.

Największy program w Unii

Inwestycje finansowane z programu „Infrastruktura i środowisko 2014–2020" mają dać impuls gospodarce.

UE przygląda się, jak upadają w Polsce

Komisja Europejska chce zaproponować nowe wspólne przepisy upadłościowe. W tym celu przeprowadza wśród państw członkowskich wiele analiz. Nieoczekiwanie nasz kraj stał się wzorem do naśladowania

Koniec papierologii przy wnioskowaniu o świadczenia

 Przekazywane drogą elektroniczną formularze o pomoc finansową będą w znacznej części wypełniane automatycznie, a nie przez rodziców. Nie będą też oni składać tak wielu zaświadczeń i oświadczeń

Kwalifikowany elektroniczny podpis tak, jak własnoręczny

Od 7 października obowiązują nowe regulacje dotyczące kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Takim podpisem jest także stosowany przed tą datą bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.