LETNIA PROMOCJA VADEMCUM WIEDZY: "Temperatury w Górę - Ceny w Dół"

SZKOLENIE OBPON: 'Procedury i obowiązki pracodawców osób niepełnosprawnych wobec PFRON w 2017 r.' - wykładowca: Edyta Sieradzka

Zapraszamy do wypoczynku w naszym obiekcie - VillaCollis.pl

PROMOCJA OBPON: Wykup lub przedłuż dostęp do aplikacji EWIDENCJA ULG i przez miesiąc korzystaj z serwisów OBPON - GRATIS!

Certyfikacja firm udzielających ulg we wpłatach na PFRON - Zyskaj Pewność i Bezpieczeństwo!

Polub nas na Facebooku

OBPON ogłasza rekrutację do programu “TELEWORKING DISABLED”

Aplikacja internetowa OBPON.PL do ewidencji ulg we wpłatach na PFRON 'EWIDENCJA ULG 2016'

Krzysztof Michałkiewicz: nie chcemy gwałtownych zmian

Jak mają się zmienić warsztaty terapii zajęciowej? Jak powinien działać rynek chroniony? Co zniechęca osoby z niepełnosprawnością do podjęcia zatrudnienia? Czy opiekunowie będą mogli pracować? O tym wszystkim mówi w wywiadzie Krzysztof Michałkiewicz, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych....

Opracowanie OBPON: Układy Zbiorowe Pracy

Układy zbiorowe pracy są jednym z podstawowych źródeł prawa pracy, obok kodeksu pracy oraz innych ustaw i aktów wykonawczych określających prawa i obowiązki pracowników i pracodawców.

Komunikat OBPON.ORG: Stanowisko Prezesa PFRON w związku z Listem Otwartym Organizacji OBPON.ORG w kwestii wezwań PFRON kierowanych do Pracodawców Osób Niepełnosprawnych w sprawie zwrotu miesięcznego dofinansowania uzyskanego przez nich w okresie 2009 – 2017r.

Organizacja Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych prezentuje List Otwarty i stanowisko, jakie otrzymała z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w kwestii wezwań Pracdowaców Osób Niepełnosprwanych, do zwrotu uzyskanego przez nich w okresie 2009 – 2017 miesięcznego dofinansowania, które...

Komunikat OBPON.ORG: Stanowisko Prezesa PFRON w związku z Listem Otwartym Organizacji OBPON.ORG w kwestii wezwań PFRON kierowanych do Pracodawców Osób Niepełnosprawnych w sprawie zwrotu miesięcznego dofinansowania uzyskanego przez nich w okresie 2009 – 2017r.

Organizacja Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych prezentuje List Otwarty i stanowisko, jakie otrzymała z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w kwestii wezwań Pracdowaców Osób Niepełnosprwanych, do zwrotu uzyskanego przez nich w okresie 2009 – 2017 miesięcznego dofinansowania, które...

APLIKACJA eSOD - wypróbuj za darmo przez 6 miesięcy!

TYLKO W OBPON: TELEFONICZNA OBSŁUGA KONSULTACYJNA dla wszystkich pracodawców osób niepełnosprawnych!

PROFESJONALNA I KOMPLEKSOWA OBSŁUGA KONSULTACYJNO - DORADCZA. Już ponad 16 000 pytań i odpowiedzi! Zespół ekspertów pomaga w rozwiązywaniu Waszych problemów

Jesteś osobą niepełnosprawną? Zostań już dziś aktywnym zawodowo.

Zapraszamy do internetowej księgarni dla pracodawców osób niepełnosprawnych.

Ulgi na PFRON

Prezentacja reklamowa Państwa ośrodka w Ogólnopolskiej Bazie Ośrodków Rehabilitacyjno - Wypoczynkowych: www.rehabilitacja.obpon.pl

Zamów już dziś darmowy dostęp do naszej aplikacji eZFRON

obpon.org - nowa, nowoczesna, niezależna i największa organizacja pracodawców osób niepełnosprawnych

SN: ZUS zakwestionuje naciąganą wysokość pensji

Określenie oderwanej od rzeczywistości oraz nierzetelnej wysokości wynagrodzenia w celu uzyskania wysokich świadczeń z ubezpieczenia społecznego, może skutkować ustaleniem przez ZUS niższej podstawy wymiaru składek.

SN: Szef decyduje, czy można wyjść z firmy na przerwie

Organizowanie i wykorzystanie zaliczanej do czasu pracy płatnej przerwy nie zależy od swobodnego uznania uprawnionego pracownika. Prawo to powinno być realizowane z poszanowaniem regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie porządku. Pracownik nie może zatem całkowicie dowolnie i samowolnie decydować o miejscu...

Ustawa z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

(Dz.U. poz. 1947 ze zm.)

Uznając doniosłość konstytucyjnego obowiązku ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w szczególności podatków i należności celnych, troszcząc się o bezpieczeństwo finansowe Rzeczypospolitej Polskiej oraz chroniąc bezpieczeństwo obszaru celnego Unii Europejskiej, w...

Ruszył pilotażowy Program "Praca - Integracja"

Celem pilotażowego Programu „Praca – Integracja” jest wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Podmioty zainteresowane udziałem mogą składać oferty zatrudnienia osób niepełnosprawnych w bieżącym roku kalendarzowym w każdym czasie.

Pomoc dla przedsiębiorców na promocję eksportu

Ministerstwo Rozwoju oferuje wsparcie dla eksporterów w ramach pomocy de minimis. Na ten rok zarezerwowano trzy miliony zł. Są to środki na dofinansowanie m.in. kosztów przygotowania katalogów, organizacji seminariów i konferencji oraz tych, poniesionych na zdobycie certyfikatów

Opracowanie OBPON: Układy Zbiorowe Pracy

Układy zbiorowe pracy są jednym z podstawowych źródeł prawa pracy, obok kodeksu pracy oraz innych ustaw i aktów wykonawczych określających prawa i obowiązki pracowników i pracodawców.

Konkurs „Kurs na samodzielność – zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym” – decyzja Zarządu PFRON w sprawie udzielenia dofinansowania

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż Zarząd PFRON podjął decyzję w sprawie udzielenia dofinansowania organizacjom pozarządowym na realizację w 2017 roku wniosków o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji...

Konkurs „Kurs na samodzielność – zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym” – decyzja Zarządu PFRON w sprawie udzielenia dofinansowania

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż Zarząd PFRON podjął decyzję w sprawie udzielenia dofinansowania organizacjom pozarządowym na realizację w 2017 roku wniosków o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji...

Ulga we wpłatach na PFRON: warto sprawdzić kontrahenta

Przedsiębiorca, który chce skorzystać z możliwości obniżenia wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, powinien się upewnić, że firma, od której chce kupić usługę, ma uprawnienia do udzielenia takiej ulgi. Artykuł Edyty Sieradzkiej - wiceprezes OBPON.ORG w "Rzeczpospolitej"...

Ogłoszenie Konkursu w ramach PO WER

Konkurs w ramach Działania 2.6 PO WER - Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy.

MRPIPS: Zakończyła się kampania emerytalna

Zakończyła się kampania informacyjna „Godny Wybór. Przywrócenie wieku emerytalnego", podczas której minister Elżbieta Rafalska i przedstawiciele kierownictwa resortu odwiedzili wszystkie województwa. Podsumowanie odbyło się 5 czerwca w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim.

Rodzina i praca – to się opłaca!

Klimat sprzyjający rodzinie – na to kładzie się obecnie nacisk w nowoczesnych firmach. Idea godzenia ról zawodowych i rodzinnych przyświecała też spotkaniu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na którym zaprezentowano wyniki projektu „Rodzina i praca – to się opłaca!” oraz najnowszą...

Mali niepełnosprawni są nierówno traktowani

Nie moment powstania niepełnosprawności, lecz aktualny stan zdrowia pacjenta powinien decydować o dostępie do wyrobów medycznych – uważają lekarze i rzecznik praw dziecka.

Ubiór dla pracownika w firmowych kosztach

Kwoty, które spółka ponosi na zakup ubrań służbowych, oznaczonych jej logo, mogą być uznane za wydatki reklamowe. Można je więc zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Pracownik, który otrzymał takie umundurowanie i musi je nosić w pracy, nie uzyskuje opodatkowanego przychodu z tego tytułu....

Kilka rodzajów działalności, ale tylko jedna księga

Jeśli przedsiębiorca prowadzi sklepy i zakłady pod rożnymi adresami, powinien mieć dla nich odrębne podatkowe księgi. Jedna wystarczy tylko wtedy, gdy w poszczególnych zakładach ma co najmniej ewidencję sprzedaży.

Pracodawcy RP: Split-payment – debata u Pracodawców RP

Przedsiębiorcy i przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju i Finansów dyskutowali nad propozycją wprowadzenia do polskiego systemu podatkowego mechanizmu podzielonej płatności podatku VAT, czyli tzw. split-payment. Przedstawiciele resortu wyjaśnili niektóre wątpliwości związane z tym rozwiązaniem i wychodząc...

Konfederacja Lewiatan: Związki pracodawców zainicjowały zmiany w RPO

Jednym z wyzwań dla obecnego rynku pracy jest łączenie edukacji ze zdobywaniem praktycznego doświadczenia zawodowego. Wśród wielu kwestii, nad którymi należy pracować jest potrzeba otwarcia się szkół na oczekiwania pracodawców i większe włączenie środowiska pracodawców w proces kształcenia zawodowego....

Konfederacja Lewiatan: Budżet na 2018 r. realny, ale obarczony ryzykami

Założenia makroekonomiczne do budżetu na 2018 r. są osiągalne, aczkolwiek obarczone wieloma ryzykami - tak wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi. Do prognoz wzrostu PKB, cen, a także dynamiki spożycia indywidualnego i wzrostu importu, trzeba podchodzić ostrożnie - napisała Konfederacja Lewiatan w uwagach do...

Polska wychodzi z innowacyjnego dołka

Wydatki firm na badania i rozwój zaczęły rosnąć. Dzięki funduszom unijnym i wsparciu państwa nasza gospodarka ma szanse stać się bardziej innowacyjna.

Pieniądze z Unii znów napędzą gospodarkę

W latach 2007–2015 wpływ pieniędzy z polityki spójności na polską gospodarkę był bardzo pozytywny. W II i III kwartale tego roku mamy już mocno odczuć wykorzystanie nowej puli euro.

Wygodnictwo urzędników ma swoje granice wyznaczone prawem

Wizyta w urzędzie dzisiaj, a jeszcze kilka lat temu, to niebo a ziemia. Estetyczna hala dla klientów, w której można załatwić większość spraw, przynajmniej tych najbardziej prozaicznych związanych chociażby z rejestracją pojazdu. Urzędnicy przyjaźniej nastawieni i bardziej kompetentni, a przynajmniej...

Zmniejszają się wyłudzenia podatkowe

W ubiegłym roku luka podatkowa zmniejszyła się o ponad 2 mld zł – podał na wczorajszej konferencji Marian Banaś, szef Krajowej Administracji Skarbowej.