2 - dniowy 'KURS NA SPECJALISTĘ DS. UZYSKIWANIA POMOCY PUBLICZNEJ Z PFRON...' 22-23.11.2016 r. Poznań

OBPON ogłasza rekrutację do programu “TELEWORKING DISABLED”

Aplikacja internetowa OBPON.PL do ewidencji ulg we wpłatach na PFRON 'EWIDENCJA ULG 2016'

APLIKACJA eSOD - wypróbuj za darmo przez 12 miesięcy!

Jesteś osobą niepełnosprawną? Zostań już dziś aktywnym zawodowo.

PROFESJONALNA I KOMPLEKSOWA OBSŁUGA KONSULTACYJNO - DORADCZA. Już ponad 16 000 pytań i odpowiedzi! Zespół ekspertów pomaga w rozwiązywaniu Waszych problemów

Urlop wypoczynkowy pracownika niepełnosprawnego po zmianie stanowiska pracy

Pracownik, który posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, był zatrudniony jako dozorca i pracował zgodnie z harmonogramem dyżurów (przeważnie 11, 12-godzinnych, od 18.00 do 6.00 dnia następnego). W styczniu przyznaliśmy pracownikowi 288 godzin urlopu wypoczynkowego za 2015 r., pracownik...

Fundusz żąda zwrotu dofinansowań za błędy w rozliczeniach z ZUS

Niewielkie zaniżenie wpłaty składek albo opóźnienie w zgłoszeniu pracownika do ubezpieczeń może skutkować wezwaniem PFRON do oddania wsparcia uzyskanego na niepełnosprawnych pracowników. Pomocy mogą szukać u pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych.

Nie da się sprawdzić, kto pracuje na etat

Organizator przetargu nie może żądać wglądu do umów o pracę, jakie zobowiązuje się zawrzeć firma z osobami mającymi realizować zamówienie – wynika z opinii GIODO

KOMUNIKAT OBPON: dla Klientów korzystających z Telefonicznej Obsługi Konsultacyjnej - przesunięcie dyżuru Pani EDYTY SIERADZKIEJ na dzień 14.10.2016 (piątek) w związku z odwołaniem dyżurów w dniach 11.10.2016 (wtorek) oraz 12.10.2016 (środa)

Szanowni Państwo, Klienci firmy OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, Członkowie Organizacji OBPON.ORG, wszystkie podmioty korzystające z usługi TELEFONICZNA OBSŁUGA KONSULTACYJNA (TOK) www.tok.obpon.pl

Fundusz żąda zwrotu dofinansowań za błędy w rozliczeniach z ZUS

Niewielkie zaniżenie wpłaty składek albo opóźnienie w zgłoszeniu pracownika do ubezpieczeń może skutkować wezwaniem PFRON do oddania wsparcia uzyskanego na niepełnosprawnych pracowników. Pomocy mogą szukać u pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych.

Zbliża się termin przesyłania wniosków Wn-D/Wn-U-G/Wn-U-A do Oddziałów PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypomina, iż Zarząd PFRON podjął decyzję o przekazaniu do kompetencji Oddziałów PFRON zadania, polegającego na wprowadzaniu danych z papierowych wniosków Wn-D/Wn-U-G/Wn-U-A, beneficjentów zarejestrowanych w Systemie Obsługi Dofinansowań i...

KOMUNIKAT OBPON.ORG: Uwagi Organizacji OBPON.ORG do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. i niektórych rozporządzeń wykonawczych przekazane w ramach Konsultacji Społecznych

Przedstawiamy uwagi Organizacji OBPON.ORG do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. i  niektórych rozporządzeń wykonawczych przesłane za pośrednictwem formularza udostępnionego przez PFRON w ramach Konsultacji Społecznych (

PISMO OBPON.ORG DO BON I PFRON: wsprawie zmodyfikowanej odpowiedzi PFRON dot. wypełnienia poz. 39, 40, 41,42 na wniosku Wn-D BARDZO WAŻNA ODPOWIEDŹ PFRON Z DNIA 07.09.2016 R.

Organizacja OBPON.ORG przedstawia bardzo ważną odpowiedź PFRON dotyczącą zmiany przyjętej wcześniej przez BON i PFRON interpretacji dot. wypełnienia Wniosku Wn-D tj. poz. 39 i 41, która obecnie nie wynika wprost z załącznika nr 1 art. 5 rozporządzenia KE 651/2014.  Wyjaśnienie PFRON i zmiana...

Bezpłatna prezentacja dla firm udzielających ulg we wpłatach na PFRON - użytkowników aplikacji 'EWIDENCJA ULG 2016' w serwisie ULGINAPFRON.PL

PROMOCJA OBPON: Książka 'PFRON. Rewolucja we wpłatach' dla użytkowników aplikacji 'EWIDENCJA ULG 2016' GRATIS!

TYLKO W OBPON: TELEFONICZNA OBSŁUGA KONSULTACYJNA dla wszystkich pracodawców osób niepełnosprawnych!

Jesteś osobą niepełnosprawną? Zostań już dziś aktywnym zawodowo.

Zapraszamy do internetowej księgarni dla pracodawców osób niepełnosprawnych.

Zdobądź certyfikat i zwiększ wiarygodność swojej firmy

Ulgi na PFRON

Prezentacja reklamowa Państwa ośrodka w Ogólnopolskiej Bazie Ośrodków Rehabilitacyjno - Wypoczynkowych: www.rehabilitacja.obpon.pl

Zamów już dziś darmowy dostęp do naszej aplikacji eZFRON

obpon.org - nowa, nowoczesna, niezależna i największa organizacja pracodawców osób niepełnosprawnych

SN. Zasady reprezentacji spółki komandytowej

Jeżeli spółka z o.o. będąca komplementariuszem ma jednego lub więcej prokurentów, to w imieniu spółki komandytowej w ramach jej reprezentacji przez tego komplementariusza mogą działać nie tylko członkowie zarządu spółki z o.o., ale i – jeżeli ma zastosowanie art. 205 § 1 k.s.h. – członek zarządu i...

Fiskus nie pozwala wychodzić poza granice strefy

Przepisy o pomocy publicznej dla działających w specjalnych strefach ekonomicznych są dziurawe. Nie przewidują, że inwestycja czasem nie mieści się na terenie SSE i musi wyjść poza jej obręb. Przykładem rurociąg.

Wsparcie na innowacje może nie trafić do firm

Nawet małe przedsiębiorstwo mające udziałowca będzie miało poważne problemy ze skorzystaniem z preferencji. Wszystko przez to, że świadczenie to zacznie być zaliczane do obarczonej limitami pomocy publicznej

Kurs na samodzielność

Ogłoszenie z dnia 18 października 2016 r. konkursu pn. „Kurs na samodzielność – zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym” (konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 2/2016) na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej...

Warunki importu dokumentów INF-U do e-PFRON2

Informujemy, że nowa funkcjonalność w systemie e-PFRON2 wdrożona w dniu 30 września 2016 r. pozwala na import dokumentów INF-U wystawionych za pomocą każdego programu innego niż e-PFRON2. Warunkiem gwarantującym powodzenie tej operacji jest:

Dokumenty INF-U w e-PFRON2

W zakładce Dokumenty INF-U dostępna jest lista wygenerowanych w Systemie informacji o kwocie obniżenia wpłat. Lista aktualizowana jest automatycznie po wystawieniu kolejnego Dokumentu lub zmianie statusu informacji wygenerowanej wcześniej.

Wpływ programu "Rodzina 500 plus" na życie rodzin

W pół roku od startu programu „Rodzina 500 plus” wsparciem objętych jest już 3,78 mln dzieci. Do rodzin trafiło  11,3 mld zł. CBOS zbadało, jak Polacy korzystają z programu. 

Debata o skutkach programu Rodzina 500 plus

Minister Elżbieta Rafalska otworzyła debatę „Wpływ programu Rodzina 500 plus na sytuację społeczno-gospodarczą Polski”, która odbyła się 20 października w MRPiPS

Renta socjalna w kwocie 1300 zł? Sejm wyśle dezyderat do premier Beaty Szydło

Sejmowa Komisja ds. Petycji zwróci się z dezyderatem do premier Beaty Szydło, prosząc o stanowisko w sprawie zrównania kwoty renty socjalnej ze świadczeniem pielęgnacyjnym. Komisja na posiedzeniu 20 października 2016 r. rozpatrywała petycję Stanisława Porowskiego w tej właśnie sprawie.

Niewidomi pacjenci wypadają z systemu

- To dziesięciolecia czynienia naszego kraju prawdziwą Rzecząpospolitą – czyli taką, która w miarę, jak jest to możliwe, jest równa dla wszystkich i w której życie w miarę możliwości jest jednakowo dostępne – tymi słowami prezydent Andrzej Duda podsumował 65 lat Polskiego Związku Niewidomych podczas...

Wykluczenie zawodowe i klepanie biedy, czyli opieka nad osobą niepełnosprawną

Tego tematu nie da się uniknąć. Przeprowadziłem setki rozmów z rodzicami lub faktycznymi opiekunami osób niepełnosprawnych w całej Polsce na temat radzenia sobie z tak trudną sytuacją, jaką jest sprawowanie stałej, codziennej  nad nimi opieki. Wszystko zależy od tego, z jakim rodzajem...

NIK o leczeniu pacjentów z udarem mózgu

Aż jedna trzecia pacjentów z podejrzeniem udaru mózgu trafia do szpitali nieposiadających oddziałów udarowych i leczona jest w oddziałach neurologicznych bądź na zwykłych oddziałach wewnętrznych. Dzieje się tak pomimo, że w Polsce istnieje rozbudowana sieć 174 szpitali posiadających dobrze przygotowane...

Osteoporoza - nie dajmy się skruszyć

Już po 30 roku życia proces utraty masy kostnej u kobiet może zacząć przeważać nad jej tworzeniem. Mimo tego w Polsce aż 92% kobiet po 40 roku życia ignoruje ten problem i twierdzi, że osteoporoza ich nie dotyczy.

Lada dzień polski fiskus dowie się o twoim koncie za granicą

Już 101 jurysdykcji podatkowych z całego świata zobowiązało się do automatycznej wymiany informacji o właścicielach rachunków bankowych będących rezydentami podatkowymi innych państw. Choć lista krajów jest imponująca, nie wszystkie zgodziły się na ujawnienie danych o klientach swoich instytucji...

Produkcja sprzedana przemysłu we wrześniu 2016 r.

Według wstępnych danych GUS produkcja sprzedana przemysłu we wrześniu 2016 r. była 3,2% wyższa w porównaniu z analogicznym miesiącem 2015 r. DSR MR oczekiwał zbliżonego tempa wzrostu produkcji we wrześniu. Po uwzględnieniu czynników o charakterze sezonowym, produkcja we wrześniu wzrosła o 3,3% w...

Lewiatan o nowym modelu rozwoju Polski

Popieramy przedstawiony w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) nowy model rozwoju Polski. Kluczowe jest podkreślenie dialogu społecznego jako czynnika akceptacji zmian wprowadzanych przez rząd. Niepokoi nas już na tym etapie prac niespójność podejmowanych przez rząd działań z założeniami...

Eko-dotacje a korzyści dla zwykłych ludzi i drobnych firm

Ocieplenie wielorodzinnych budynków mieszkalnych, wymiana pieców, okien, instalacja rolet, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, a nawet zakładanie zielonych dachów i „żyjących” ścian – to przykłady inwestycji, które można sfinansować z Funduszy Europejskich....

Firmy skorzystają z bonów na innowacje

W województwie dolnośląskim ruszył konkurs, który pozwoli wyłonić instytucje otoczenia biznesu odpowiedzialne za przyznawanie pomocy małym i średnim przedsiębiorcom. Ta będzie koncentrować się na proinnowacyjnych usługach doradczych i ułatwianiu nawiązywania współpracy z sektorem badawczym....

Budżetowe obawy o unijne fundusze

Komisja Europejska może skarcić Polskę, jeśli nie wypełni ona własnej deklaracji zmniejszania deficytu finansów do 1 proc. PKB

Celnicy przeciwni konsolidacji administracji skarbowej

• Sejmowa Komisja Finansów Publicznych opowiedziała się za uchwaleniem ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).• W nowej strukturze KAS będzie zatrudnionych od 9,5 do 10 tys. osób o statusie funkcjonariuszy.• Zmianom sprzeciwiali się obecni na posiedzeniu przedstawiciele celników...

Pomoc równie darmowa, co kłopotliwa

Lokalne władze alarmują, że mają problem z zaplanowaniem w swoich budżetach przyszłorocznej edycji nieodpłatnej pomocy prawnej. Do tej pory nie wiedzą bowiem, ile pieniędzy na ten cel dostaną od rządu