SZKOLENIE OBPON: 'Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych od A do Z' - wykładowca: Edyta Sieradzka

NOWA USŁUGA OBPON: Analiza SWOT ekonomicznych i prawnych skutków utrzymania lub rezygnacji ze statusu zakładu pracy chronionej

ZMIANA NUMERU TELEFONU INFOLINII TOK

STUDENT.OBPON.PL - Wspólnie zadbamy o Twoją przyszłość

Rekrutujemy pracowników z niepełnosprawnością - rekrutacja.obpon.pl

Jesteś osobą niepełnosprawną? Zostań już dziś aktywnym zawodowo.

Nowy konsultant w serwisie TOK - tematyka RODO

Opracowanie OBPON: Tajne spotkania konsultacyjne

W kraj idą informacje, że rząd do końca lipca prowadzi szerokie konsultacje dotyczące rozwiązań w systemie wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. W sumie takie spotkania mają odbyć się w każdym województwie. Sęk w tym, że zainteresowani dowiadują się o nich często dopiero po fakcie....

Opracowanie OBPON: Urlop bezpłatny = urlop ratunkowy.

Ten rodzaj urlopu jest teoretycznie dla pracownika najmniej korzystny. Niemniej zdarzają się sytuacje życiowe, w których jest wskazane z niego skorzystać. Jeśli więc pracownik potrzebuje mieć więcej wolnego, niż wynika to z przepisów standardowych, polecamy rozważenie wystąpienia o urlop bezpłatny....

Opracowanie OBPON: Pieniądze i nerwy, czyli komisja o proteście w Sejmie

Niespełna 66 tysięcy złotych kosztował kwietniowo-majowy protest osób niepełnosprawnych i ich opiekunów – podaje „Dziennik Gazeta Prawna”. Takie informacje podano 13 lipca podczas posiedzenia sejmowej komisji regulaminowej, spraw poselskich i immunitetowych. Posiedzenia, które stało pod znakiem kłótni,...

Opracowanie OBPON: Modelowe mieszkanie znajdziemy w Szczecinie

Opieka nad osobą niesamodzielną to przedsięwzięcie często bardzo trudne logistycznie. Łatwo bowiem pominąć elementy stanowiące kłopot dla osoby z dysfunkcjami. Pomoc w tym zakresie mogą znaleźć mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego, gdzie właśnie otwarto modelowe mieszkanie dla osób...

Opracowanie OBPON: Lawinowy wzrost zaległych urlopów

Aż o 100 proc. wzrosła w 2017 roku liczba pracujących w firmach skontrolowanych przez Państwową Inspekcję Pracy, którzy dopiero po interwencji tej instytucji otrzymali zaległy urlop – pisze „Dziennik Gazeta Prawna”. Zdaniem ekspertów winny temu jest brak rąk do pracy oraz mało elastyczne przepisy w...

Komunikat OBPON.ORG: Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 27.06.2018 r. poz. 1245)

Szanowni Państwo, Poniżej tekst Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych

Ustawa o dostępności

Serwisy oraz strony internetowe administracji rządowej i samorządowej będą dostępne najpóźniej do 2020 roku. Projekt ustawy o dostępności cyfrowej trafił do konsultacji społecznych.

Bartłomiej Wróblewski: nie zlekceważyliśmy osób niepełnosprawnych

Na ostatnim proteście wspierającym osoby niepełnosprawne poseł PiS Bartłomiej Wróblewski został wygwizdany. Dziś tłumaczy, że poszedł tam na zaproszenie organizatorów, aby mówić o konkretnych rozwiązaniach, a jego wystąpienie zagłuszyły osoby, które niezależnie od podejmowanego tematu, przychodzą...

APLIKACJA eSOD - wypróbuj za darmo przez 6 miesięcy!

Nowa usługa OBPON - rekrutacja.obpon.pl

VILLA COLLIS - zapraszamy

TYLKO W OBPON: TELEFONICZNA OBSŁUGA KONSULTACYJNA dla wszystkich pracodawców osób niepełnosprawnych!

Zamów już dziś darmowy dostęp do naszej aplikacji eZFRON

INTERWENCJA OBPON.ORG: W sprawie stosowania praktyk wykluczania przez zamawiającego w treści ogłoszeń na usługi ochrony osób i mienia oraz monitoringu możliwości realizacji usługi przez osoby niepełnosprawne

  Organizacja OBPON.ORG Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych wystosowała w dniu 19.06.2018 r. pismo do GDDKiA w sprawie stosowania praktyk wykluczania przez zamawiającego w treści ogłoszeń na usługi ochrony osób i mienia oraz monitoringu możliwości realizacji usługi przez osoby...

Liczba pracowników niepełnosprawnych oraz pracodawców zarejestrowanych w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (KWIECIEŃ 2018r.)

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH prezentuje najnowsze dane wg stanu na dzień 11.07.2018r. dotyczące liczby pracowników niepełnosprawnych oraz pracodawców zarejestrowanych w  Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. PRACOWNICY...

Ustawa o dostępności

Serwisy oraz strony internetowe administracji rządowej i samorządowej będą dostępne najpóźniej do 2020 roku. Projekt ustawy o dostępności cyfrowej trafił do konsultacji społecznych.

Liczba pracowników niepełnosprawnych oraz pracodawców zarejestrowanych w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (KWIECIEŃ 2018r.)

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH prezentuje najnowsze dane wg stanu na dzień 11.07.2018r. dotyczące liczby pracowników niepełnosprawnych oraz pracodawców zarejestrowanych w  Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. PRACOWNICY...

Kontrolowany przedsiębiorca może wnieść skargę do sądu

Korzystne orzeczenie sądu administracyjnego zapadnie wprawdzie długo po zakończeniu kontroli 
i nie wpłynie na czynności podejmowane w jej trakcie, ale może mieć duże znaczenie w postępowaniu podatkowym 
lub odszkodowawczym.

Darmowe porady nie dla biznesu

Na bezpłatną pomoc dotowaną przez państwo będą mogły liczyć tylko nowe firmy, te upadające już nie.

Nie każdy może być zapomniany

Firmy czy organizacje pozarządowe nie muszą pytać o zgodę na przetwarzanie danych dostępnych w rejestrach takich jak KRS czy CEiDG

PiS wprowadza podatek dla najbogatszych. Znamy już dokładną treść ustawy

Wszystko jasne. Rząd opublikował ustawę dotyczącą powstania funduszu wsparcia dla osób niepełnosprawnych, na który będą zrzucali się wszyscy pracujący poprzez Fundusz Pracy oraz dodatkowo ci najbogatsi, zarabiający w ciągu roku powyżej 1 mln zł rocznie. Nowy podatek od polskich krezusów, tzw. daninę...

WSA: Korekta in minus może być kosztem podatkowym

Spółka z grupy kapitałowej, która w ramach korekty dochodowości wypłaca na podstawie wydanej noty uznaniowej środki na rzecz podmiotów zależnych, ma prawo rozliczyć te kwoty wyrównania w swoim wyniku podatkowym.

Oszczerca zapłaci za rzucenie pracy

Pracownik może doprowadzić do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia wówczas, gdy pracodawca dopuścił się wobec niego ciężkiego naruszenia swych podstawowych obowiązków. Przewiduje to art. 55 § 11 kodeksu pracy. Podwładny może wtedy złożyć na piśmie oświadczenie o rozwiązaniu umowy bez...

Ważna jest precyzja przy podawaniu podstawy prawnej wydatku z ZFRON

Organ, do którego pracodawca występuje z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o pomocy de minimis, nie jest zobowiązany do przeprowadzenia kompleksowego postępowania w celu ustalenia, czy wydatki poniesione przez pracodawcę mieszczą się w jakiejkolwiek kategorii wydatków określonych w rozporządzeniu Ministra...

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.