SZKOLENIE OBPON: 'Optymalizacja wpłat na PFRON' - wykładowca: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

WARSZTATY OBPON: 'Ulgi we wpłatach na PFRON - zmiany po 1.10.2018 r.' - wykładowca: Małgorzata Tylewicz-Piwnik

NOWA USŁUGA OBPON: Analiza SWOT ekonomicznych i prawnych skutków utrzymania lub rezygnacji ze statusu zakładu pracy chronionej

ZMIANA NUMERU TELEFONU INFOLINII TOK

STUDENT.OBPON.PL - Wspólnie zadbamy o Twoją przyszłość

Rekrutujemy pracowników z niepełnosprawnością - rekrutacja.obpon.pl

Jesteś osobą niepełnosprawną? Zostań już dziś aktywnym zawodowo.

Nowy konsultant w serwisie TOK - tematyka RODO

SZKOLENIE OBPON: 'Optymalizacja wpłat na PFRON' - kompendium wiedzy na temat korzyści z zatrudniania osób z niepełnosprawnością oraz sposobów redukcji zobowiązań wobec PFRON

      Szanowni Państwo, już jest - długo oczekiwany i sugerowany przez Was, cykl szkoleń adresowanych do pracodawców zobowiązanych do wpłat na PFRON, zatrudniających powyżej 25 osób w przeliczeniu na pełne etaty i nie osiągających określonego ustawowo 6% wskaźnika zatrudnienia osób z...

Opracowanie OBPON: Poradnik Urzędu Ochrony Danych Osobowych średnio tłumaczy RODO

 

Tak przynajmniej wynika z analizy poradnika dla pracodawców przygotowanego przez Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO). „Dziennik Gazeta Prawna” zwraca w niej uwagę na dużą niekonsekwencję w zakresie obsługi procesów rekrutacyjnych. Pracodawcy nie mogą weryfikować prawdziwości przedstawionych przez...

Opracowanie OBPON: Konferencja "WARSZAWA - MIASTO BEZ BARIER"

  We wtorek 16 października, w auli warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych odbyła się konferencja "Warszawa - Miasto Bez Barier" poświęcona tematyce dostępności miasta do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Konferencję zorganizowali: Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji i Miasto Stołeczne Warszawa,...

Opracowanie OBPON: Poradnik Urzędu Ochrony Danych Osobowych średnio tłumaczy RODO

 

Tak przynajmniej wynika z analizy poradnika dla pracodawców przygotowanego przez Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO). „Dziennik Gazeta Prawna” zwraca w niej uwagę na dużą niekonsekwencję w zakresie obsługi procesów rekrutacyjnych. Pracodawcy nie mogą weryfikować prawdziwości przedstawionych przez...

Komunikat OBPON.ORG: Korzystna zmiana dla pracodawców osób niepełnosprawnych w Rządowym projekcie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych WAŻNE

  W Rządowym projekcie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, po pracach w Komisji, została przywidziana bardzo ważna i korzystna zmiana dla pracodawców osób niepełnosprawnych - nowelizacja art.26a ustawy o rehabilitacji, dotycząca miesięcznego dofinansowania. ...

TYLKO W OBPON: TELEFONICZNA OBSŁUGA KONSULTACYJNA dla wszystkich pracodawców osób niepełnosprawnych!

APLIKACJA eSOD - wypróbuj za darmo przez 6 miesięcy!

Nowa usługa OBPON - rekrutacja.obpon.pl

VILLA COLLIS - zapraszamy

Zamów już dziś darmowy dostęp do naszej aplikacji eZFRON

Opracowanie OBPON: Konferencja "WARSZAWA - MIASTO BEZ BARIER"

  We wtorek 16 października, w auli warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych odbyła się konferencja "Warszawa - Miasto Bez Barier" poświęcona tematyce dostępności miasta do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Konferencję zorganizowali: Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji i Miasto Stołeczne Warszawa,...

Pracodawcy wiedzą jak "ulżyć" swoim Klientom - warsztaty OBPON

  Nowe przepisy w zakresie udzielania ulg firmom korzystającym z usług przedsiębiorstw zatrudniających osoby niepełnosprawne wprowadziły duży zamęt. Z tego powodu Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. s p.k. wyszła z inicjatywą cyklu warsztatów "Ulgi we wpłatach na PFRON -...

SN: Ważna jest prawidłowa reprezentacja pracodawcy

 

Istnieje możliwość nawiązywania umów o pracę ze wspólnikami i członkami zarządów spółek kapitałowych, pod warunkiem prawidłowej reprezentacji pracodawcy przy zawieraniu tych umów, za wyjątkiem sytuacji, gdy ta sama osoba występuje w roli jedynego wspólnika i prezesa jednoosobowego zarządu spółki....

SN: Praca na zwolnieniu lekarskim grozi dyscyplinarką

  Dyrektor zakładu pracy (a zwłaszcza dyrektor szpitala), który w czasie wielomiesięcznego zwolnienia lekarskiego wykonywał pracę zarobkową, prowadząc tożsamą z czynnościami pracowniczymi prywatną działalność lekarską, dopuszcza się naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych,...

Sprawy RODO w rękach tych co mają wiedzę

 

Inspektor ochrony danych nie może otrzymywać wiążących instrukcji co do swoich zadań i nie może z powodu ich wykonywania być odwołany lub ukarany przez przedsiębiorcę.

Działania poza pracą na wagę złota

  Wolontariat pracowniczy polega na podejmowaniu rozmaitych działań przez firmy na rzecz np. organizacji pozarządowych. Staje się coraz popularniejszą formą społecznego zaangażowania biznesu. Podstawą udanych przedsięwzięć jest duże wsparcie 
firmy, zarówno finansowe, 
jak i organizacyjne oraz...

Złe długi wróżą bankructwo

  Finanse Upadłość nie bierze się znikąd, a często sygnałem ostrzegawczym są problemy z regulowaniem płatności. Spośród bankrutów z ostatniego roku prawie połowa figurowała na czarnej liście dłużników – pokazuje raport KRD, który „Rzeczpospolita" publikuje jako pierwsza....

22 listopada przybędzie umów bezterminowych

 

Nawet jeśli pracodawca wypowie umowę na czas określony przed upływem 33 miesięcy jej trwania, do dnia jej rozwiązania może się ona przekształcić w bezterminową. Nie oznacza to jednak konieczności uzasadnienia wypowiedzenia i przeprowadzania konsultacji ze związkami. Mimo to, gdy przyczyna została...

Opracowanie OBPON: Izby Skarbowe sprawdzą ZFRON

„Dziennik Gazeta Prawna” informuje, że w ramach audytu izby administracji skarbowej będą sprawdzały prawidłowość gospodarowania pieniędzmi gromadzonymi na zakładowym funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON).

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.