Wiadomości główne

Strona 1 z 314

Opracowanie OBPON: Korzystanie przez telepracownika z własnego Internetu

Co do zasady pracodawca jest zobowiązany do dostarczenia pracownikowi sprzętu niezbędnego do wykonywania pracy w formie telepracy. Może on jednak ustalić z telepracownikiem (w odrębnej umowie) prawa i obowiązki obu stron stosunku pracy w zakresie urządzeń wykorzystywanych do telepracy.