Interpretacje indywidualne, orzecznictwo

Strona 1 z 214

Wykup nieruchomości z leasingu daje prawo do odliczenia

Spółka ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z faktury dokumentującej wykup budynków i budowli po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego, jeżeli obiekty te będą przez nią wykorzystywane do działalności opodatkowanej.

SN: Związkowiec bez gwarancji powrotu na etat

Gdy zwolniony działacz związkowy, który był objęty szczególną ochroną, żąda przywrócenia do pracy, sąd co do zasady jest związany tym roszczeniem. Może go jednak nie uwzględnić z uwagi na sprzeczność ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego....

SN: Przejście z etatu na działalność nie musi oznaczać omijania przepisów

Świadczenie usług na rzecz tylko jednego podmiotu, czy też realizowanie identycznych czynności, w zbieżnych warunkach co wcześniej w ramach umowy o pracę, nie daje samo w sobie podstaw do twierdzenia, że w rzeczywistości nie prowadzi się działalności gospodarczej. Podważenie tytułu ubezpieczenia z...

SN: Dyskryminacja nie zawsze oczywista

Mało który pracodawca wie, czym jest dyskryminacja pośrednia. W konsekwencji nie są pewni, czego mają się wystrzegać, a pracownicy nie mają pełnej świadomości swoich praw w tym zakresie.

TSUE: Odpoczynek tygodniowy niekoniecznie w siódmym dniu

Minimalny czas wolny od pracy powinien być udzielony w trakcie siedmiodniowego okresu (najczęściej tygodnia kalendarzowego), ale niekoniecznie po okresie sześciu kolejnych dób (czyli w niedzielę). Tak wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE.

SN: Niedoszły złodziej straci etat z dnia na dzień

Pracodawca może zwolnić dyscyplinarnie pracownika za samo usiłowanie zagarnięcia mienia zakładu. Nie ma znaczenia, czy to działanie spowodowało po stronie firmy jakąkolwiek szkodę majątkową.