Interpretacje indywidualne, orzecznictwo

Strona 1 z 198

SN: Wypowiedzenie zmieniające można cofnąć w sposób dorozumiany

W sytuacji, gdy wypowiedzenie zmieniające zostało w sposób dorozumiany cofnięte przez pracodawcę, a pracownik wyraził na to zgodę, należy stwierdzić, że nie doszło do zmiany warunków pracy. Wypowiedzenie zmieniające nie wywołało zatem zamierzonych skutków i nie zrodziło obowiązku odszkodowawczego po...

SN: Przy zadaniowym czasie pracy nie można rozliczać z obecności

Nie można zwolnić dyscyplinarnie osoby, która danego dnia nie pojawiła się w firmie, jeśli jej czas pracy jest zadaniowy. Do rozwiązania umowy może dojść dopiero wtedy, gdy w wyznaczonym terminie nie zrealizowała określonego celu. Tak orzekł Sąd Najwyższy.

NSA: PIT od pensji z dotacji UE

Zwolnienie przysługuje tylko tym podatnikom, którzy otrzymali pieniądze bezpośrednio od instytucji finansującej program, a nie tym, których opłaca jego realizator – przypomniał NSA.

Konfuzja długu to nie przychód

Nie musi martwić się o PIT ten, kto zapożyczył się w spółce kapitałowej, przekształconej potem w osobową, jeśli następnie jego zobowiązanie wobec spółki wyrównało się z przypadającym mu udziałem w majątku likwidacyjnym – orzekł WSA w Warszawie.