Opracowania OBPON

Strona 1 z 45

Opracowanie OBPON: Urlop bezpłatny pracownika w Wn-D

Pełnosprawny pracownik przebywa na urlopie bezpłatnym, który został mu udzielony na jego wniosek. Czy pracodawca powinien uwzględnić go, ustalając stan zatrudnienia do PFRON wypełniając wniosek Wn-D?

Opracowanie OBPON: Kolejny poślizg z e-zwolnieniami

Zakład Ubezpieczeń Społecznych i właściwe ministerstwa znów ugięły się przed środowiskiem medycznym – e-zwolnienia nie będą obowiązkowe już od początku lipca. I nie wiadomo tak naprawdę czy najnowsze przesunięcie terminu będzie ostatnim.

Opracowanie OBPON: Ulgowy ZUS czasem również przy ponownej współpracy

Przepisy określające prawo do korzystania z obniżonych stawek wpłat na Zakład Ubezpieczeń Społecznych są na tyle niejednoznaczne, że można je różnie interpretować. „Dziennik Gazeta Prawna” opisuje przypadek, w którym instytucje stanęły po stronie przedsiębiorcy.

Opracowanie OBPON: Problemy z legitymacjami i ulgami

Najpierw trzeba było bardzo długo czekać na legitymacje osób niepełnosprawnych według nowego wzoru. A kiedy wreszcie dotarły one do zainteresowanych, to okazało się, że nie wszystko działa jak należy. Przez to osoby z niepełnosprawnościami miały kłopot z zakupem ulgowych biletów na autobusy lub...

Komuniakt OBPON.ORG: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw. NOWE BRZMIENIE art. 22

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy do wiadomości, Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw. Druk nr 2292

×