Opracowania OBPON

Strona 1 z 37

Opracowanie OBPON: Korzystanie przez telepracownika z własnego Internetu

Co do zasady pracodawca jest zobowiązany do dostarczenia pracownikowi sprzętu niezbędnego do wykonywania pracy w formie telepracy. Może on jednak ustalić z telepracownikiem (w odrębnej umowie) prawa i obowiązki obu stron stosunku pracy w zakresie urządzeń wykorzystywanych do telepracy.

Opracowanie OBPON: Jedno konto dobrym pomysłem

Taki wniosek można wysnuć po pierwszym okresie obowiązywania nowych reguł opłacania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na nowe konta wpłynęło aż o 10 proc. więcej pieniędzy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Opracowanie OBPON: Naruszenie godności osobistej pracownika

W doktrynie prawa cywilnego przyjmuje się, że cześć człowieka przejawia się w dwóch aspektach - dobrym imieniu, które wiąże się z opinią, jaką o wartości danego człowieka mają inni ludzie (cześć zewnętrzna) i w godności osobistej, rozumianej jako wyobrażenie o własnej osobie (cześć...

Opracowanie OBPON: Dodatkowy formularz z wnioskiem o refundację

Po 1 stycznia 2018r., osoby, które ubiegają się w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) o zwrot opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, są zobowiązane  dołączyć jednorazowo druk odnoszący się do pomocy de minimis.

Opracowanie OBPON: INRS - Indywidualny Numer Rachunku Składkowego

Od 1 stycznia 2018 roku przedsiębiorcy opłacają składki na ZUS do jednego – indywidualnego – numeru konta bankowego. To z jednej strony duże ułatwienie dla nich, bo trzy lub cztery przelewy zastąpił jeden. Z drugiej jednak istotne powinności, o których piszemy poniżej.