Opracowania OBPON

Strona 1 z 33

Opracowanie OBPON: Zwolnienie od pracy pracownika niepełnosprawnego w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych lub usprawniających, a także w celu uzyskania zaopatrzenia ortopedycznego lub jego naprawy

Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zapewnia pracownikowi posiadającemu znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w celu wykonania badań specjalistycznych, zabiegów leczniczych i...

Opracowanie OBPON: Okres zimowy, a wynikające z tego prawa pracownika

Podstawowe prawa pracownika wykonującego pracę w okresie zimowym regulują w znaczącej mierze dwa akty prawne: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26 września 1997 roku, a także rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie...

Opracowanie OBPON: Trudne ściąganie z urlopu

Czasami zdarza się, że trzeba odwołać pracownika z urlopu, a natłok obowiązków nie pozwala pracodawcy na osobiste przeprowadzenie tej czynności. „Dziennik Gazeta Prawna” opisuje sytuację, w której szef firmy usiłuje wybrnąć z tej sytuacji, lecz sprawa okazuje się niełatwa.

Opracowanie OBPON: „Za życiem” chroni tylko pracowników

„Dziennik Gazeta Prawna” podejmuje temat programu „Za życiem”, którego jednym z elementów są ułatwienia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych w zakresie podejmowania zatrudnienia. Gazeta wskazuje jednak, że projekty aktów prawnych pełne są niedoskonałości mogących przynieść efekty odwrotne do...

Opracowanie OBPON: Odważne zmiany w Kodeksie Pracy

Nowe zasady dotyczące czasu pracy oraz praktyczna likwidacja samozatrudnienia to elementy, który mają się najbardziej rzucać w oczy po nowelizacji prawa pracy. O stanie prac nad tym aktem prawnym poinformowano podczas konferencji Praca 4.0, zorganizowanej przez Konfederację Lewiatan.

Opracowanie OBPON: Kierownictwo pracodawcy

Pojęcie kierownictwa pracodawcy obejmuje nie tylko typowe zależności związane z wydawaniem pracownikowi poleceń, ale również obowiązek świadczenia pracy w określonym miejscu i czasie oraz przestrzeganie zasad organizacji oraz porządku pracy określonego w regulaminie.