Opracowania OBPON

Strona 1 z 30

Opracowanie OBPON: Prawa i obowiązki krwiodawcy w pracy

Jakie zobowiązania mają pracownicy wobec swoich przełożonych chcąc oddać krew? Jak w takich sytuacjach powinni postępować pracodawcy? Czy istnieją mechanizmy pozwalające chlebodawcom kontrolować w tych sprawach pracowników?

Komunikat OBPON.ORG: Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 11.08.2017 w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (INF-1, INF-Z i INF-2).

Szanowni Państwo – poniżej przedstawiamy projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 11.08.2017 w sprawie określenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (INF-1, INF-Z i INF-2). Projektowane...

Opracowanie OBPON: Zwrot kosztów podróży służbowej

Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową.

Opracowanie OBPON: Odpowiedzialność pracodawcy za mobbing

Kodeks pracy definiuje mobbing jako wszelkie zachowania i działania dotyczące pracownika lub skierowane przeciw niemu, które polegają na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu go, co w rezultacie wywołuje u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej. Celem takich działań jest ośmieszenie,...