Biznes

Strona 1 z 304

Sprawdzaj kontrahentów, unikniesz zatorów płatniczych

Wciąż niewielu przedsiębiorców weryfikuje wiarygodność swoich kontrahentów w biurach informacji gospodarczej. Tymczasem na niesolidnego płatnika może trafić każda firma, dlatego warto się zabezpieczyć przed takim zagrożeniem.

Składki dla przedsiębiorców wzrosną do 1232 zł miesięcznie

Najnowsze dane GUS na temat przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kw. ub.r. dostarczają ostatnich brakujących informacji niezbędnych do ustalenia wysokości składek, jakie będą płacić osoby prowadzące działalność gospodarczą za 2018 rok.

E-składka działa już od miesiąca

Konferencję prasową, podsumowującą pierwszy miesiąc płatności składek na indywidualne numery rachunków składkowych przez 2,5 mln polskich przedsiębiorców oraz pierwsze cztery miesiące funkcjonowania obniżonego wieku emerytalnego m.in. w kontekście złożonych wniosków i wydanych decyzji, odbyła się...

Konfederacja Lewiatan: Jak powinna brzmieć nowa definicja MSP?

Dyrekcja Generalna ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP (DG GROW) w Komisji Europejskiej rozpoczęła prace nad zmianą definicji MŚP. W tym celu przygotowała ona kwestionariusz, którego adresatami są MŚP, w szczególności te, które w ramach swojej działalności miały okazję...

MRPIPS: Mamy bardzo dobry, bezpieczny i prospołeczny budżet

Uchwalony przez Sejm budżet jest bardzo dobry i bezpieczny. Powstał w korzystnej sytuacji, związanej ze wzrostem gospodarczym. Gwarantuje realizację wszystkich naszych działań, w tym programu „Rodzina 500 plus”, programu „Za życiem” czy środowiskowych domów samopomocy –mówi Elżbieta Rafalska, minister...

Ważne zasady przenoszenia praw w spółkach osobowych

Ogół praw i obowiązków wspólnika każdej spółki osobowej, a więc: jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej z wyjątkiem ogółu praw i obowiązków akcjonariusza w S.K.A., może być przeniesiony.

Jak przedsiębiorca uczestniczący w zmowie może uniknąć kary

Zmowy cenowe zaliczane są do najbardziej szkodliwych i najtrudniejszych do wykrycia naruszeń prawa konkurencji. Ze względu na swój niejawny charakter, przedsiębiorcy potrafią latami trwać w nielegalnym porozumieniu, negatywnie wpływając na gospodarkę. Instytucją pozwalającą na przerwanie zmowy, a...