Biznes

Strona 1 z 280

Utrata unijnego stypendium jednak zmniejsza dochód

Niezależnie od tego, jaka instytucja wypłaca świadczenie należne za staż oraz czy osoba je pobierająca jest zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy (PUP), to pieniądze z tego tytułu są traktowane jako dochód przy ubieganiu się o 500 zł na pierwsze dziecko w rodzinie.

Nie można pracować w izolacji

Coraz częściej we współczesnych firmach, zwłaszcza koncernach międzynarodowych, funkcjonuje dział prawny podmiotu prawa polskiego, składający się z polskich prawników. Często zwłaszcza polscy prawnicy pracują w regionie składającym się z kilku bądź nawet kilkunastu krajów. Niejednokrotnie polski...

Specjalna strefa dla… każdego

Lokomotywami postępu są ci, dla których słowo „niemożliwe" nie istnieje. To oni dokonują przełomowych wynalazków. To oni prowadzą firmy do błyskotliwych sukcesów na rynku. Nie bez powodu Henry Ford mawiał: „Potrzeba nam pewnej ilości ludzi, którzy za nic w świecie nie uwierzą, że coś jest...