Księgowość, kadry

Strona 1 z 704

Opracowanie OBPON: Okres zimowy, a wynikające z tego prawa pracownika

Podstawowe prawa pracownika wykonującego pracę w okresie zimowym regulują w znaczącej mierze dwa akty prawne: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26 września 1997 roku, a także rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie...

Miejsca postojowe też można amortyzować

Jeżeli firma kupuje lokal mieszkalny, a oprócz tego udział w podziemnej hali garażowej, który jest objęty odrębną księgą wieczystą, to miejsce postojowe może uznać za środek trwały odrębny od nabytego mieszkania.

Wykup nieruchomości z leasingu daje prawo do odliczenia

Spółka ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z faktury dokumentującej wykup budynków i budowli po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego, jeżeli obiekty te będą przez nią wykorzystywane do działalności opodatkowanej.

Stary pracownik w nowej roli

Nie tylko nowy członek załogi potrzebuje czasu na adaptację. Na jeszcze większe wsparcie liczy pracownik zmieniający dział lub stanowisko, co często jest ignorowane przez firmy.

Jak zakwalifikować wynagrodzenie prokurenta

Spółka, która wypłaca należności za wykonywanie czynności pełnomocnika, nie pobiera z tego tytułu miesięcznych zaliczek na PIT. Powinna natomiast sporządzić i przekazać podatnikowi i urzędowi skarbowemu informację PIT-8C.

Embargo na Ukraińca. Ale po co?

Pracodawcy ostrzegają: korzystanie przez rząd z nowej możliwości limitowania napływu cudzoziemców do Polski może tylko zaszkodzić firmom. Już i tak brakuje rąk do pracy