Księgowość, kadry

Strona 1 z 737

Kiedy menedżer może łatwo trafić na ławę oskarżonych

Łatwo jest popełnić błąd, gdy spółka jest w kryzysie i niezbędne jest podjęcie szybkich i efektywnych działań ratunkowych. Niestety, błędy skutkujące ograniczeniem zaspokojenia czy pogorszeniem sytuacji wierzycieli mogą powodować odpowiedzialność karną zarządzających spółkami, nawet, jeżeli...

Run na programy emerytalne w firmach

Skokowy wzrost zainteresowania zakładów pracy PPE spowodowany jest niską stopą bezrobocia oraz chęcią ucieczki przed nieznanymi jeszcze w szczegółach planami wprowadzenia PPK.

Otwarta droga do reformy OFE

Rewolucja w III filarze emerytalnym, odłożona na półkę kilka miesięcy temu, wraca jako jeden z priorytetów rządu – dowiedziała się „Rzeczpospolita".

Pensja do rąk żony tylko po wyroku

Pracodawca może przekazać część lub całość wynagrodzenia pracownika jego małżonce tylko wtedy, gdy zobowiązuje go do tego postanowienie sądu rodzinnego.

Opracowanie OBPON: Jedno konto dobrym pomysłem

Taki wniosek można wysnuć po pierwszym okresie obowiązywania nowych reguł opłacania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na nowe konta wpłynęło aż o 10 proc. więcej pieniędzy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Jak fiskus sprawdza współpracę z kontrahentem

Organy podatkowe powinny sprawdzać, czy firma, o którą pyta inny przedsiębiorca, jest faktycznie jego partnerem biznesowym. W przeciwnym razie wrażliwe dane mogą być nieprawidłowo wykorzystywane – uważa Business Centre Club.

Rynek zapomniał już o kryzysie

Płace za chwilę mogą rosnąć w dwucyfrowym tempie. Rynek pracy na razie błyszczy, ale to z niego może przyjść impuls do wzrostu cen albo pogorszenia koniunktury, jeśli deficyt pracowniczy się pogłębi

Podzielona płatność to także pewne korzyści

Split payment wchodzi w życie 1 lipca 2018 r. Nie będzie obowiązkowy dla wszystkich podatników. Korzystanie z systemu ma im dać przywileje, np. w zakresie zwrotu i ograniczenia sankcji lub solidarnej odpowiedzialności.