Księgowość, kadry

Strona 1 z 650

Dłuższy urlop zależny od dyplomu

Czas nauki w szkole wyższej podlega wliczeniu do stażu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, pod warunkiem że okres kształcenia został potwierdzony dyplomem ukończenia studiów – wyjaśnił w odpowiedzi na interpelację Stanisław Szwed, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Egzekutor bez nadpłaty

Komornik sądowy, który zatrudnia pracowników, czyli pracodawca, nie jest zwolniony z dokonywania wpłat na PFRON.

Nowe druki deklaracji i informacji dla PFRON

Od 1 stycznia 2018 r. zmienią się wzory formularzy składanych przez firmy, które są zobowiązane do wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Z gromadzeniem dokumentów do emerytury lepiej nie czekać

Już od 1 października 2017 r. na emeryturę będzie mogła przejść 60-letnia kobieta i 65-letni mężczyzna. Aby mogli uzyskać prawo do świadczenia, muszą przedłożyć w ZUS odpowiednią dokumentację. Czasem bywa to trudne.

Ugoda pozasądowa bywa niewiele warta

Jeśli treść ugody o naprawienie przez pracownika szkody wyrządzonej firmie zawiera postanowienia niezgodne z prawem lub zasadami współżycia społecznego, sąd odmówi nadania jej klauzuli wykonalności.

Szef musi zdążyć z dyscyplinarką

Pracodawca ma tylko miesiąc na rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy zatrudnionego. Po tym terminie rozwiązanie umowy jest wadliwe, co ma decydujące znaczenie w razie sporu przed sądem pracy.