Ważne Wyroki

Strona 1 z 1

Nierówne traktowanie zakupu laptopa dofinansowanego z PFRON - wyrok WSA

W razie negatywnego rozstrzygnięcia dla strony organ powinien wykazać, że nie mógł orzec inaczej. Sprawa przed sądem toczyła się o laptop. A właściwie o decyzję, odmawiającą dofinansowania tego zakupu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). ...

×