Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Wpłaty na PFRON z tytułu niezatrudniania osób niepełnosprawnych. Bezpieczna redukcja obciążeń finansowych

Oferta szkoleń, audytów i doradztwo prawne OBPON

NOWA ODSŁONA APLIKACJI E-SOD. WYPRÓBUJ BEZPŁATNIE PRZEZ 3O DNI.

OBPON oferta szkoleń

WERBEO - Pierwszy w Polsce Portal Pracy dedykowany Osobom z Niepełnosprawnościami!

Oferta OBPON: Racjonalizacja kosztów zatrudnienia w dobie epidemii - skorzystaj z dofinansowania do pensji i obniż wpłaty na PFRON

Komunikat OBPON.ORG - ZAPOWIEDŹ KOLEJNEJ BARDZO WAŻNEJ NOWELIZACJI USTAWY O REHABILITACJI - w szczególności dla pracodawców ON uzyskujących miesięczne dofinansowania z PFRON

Szanowni Państwo w wykazie prac legislacyjnych rządu pojawiła się już zapowiedź kolejnej ważnej nowelizacji ustawy o rehabilitacji. Zapewne wkrótce na stronie RCL pojawi się projekt. Z zapowiedzi wynika, iż projektowana zmiana, dotyczy zwiększenia poziomu dotacji dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji...

Opracowanie Ekspertów OBPON: ZUS - odroczenie terminu zapłaty składek lub rozłożenie zapłaty składek na raty, a zachowana terminowość poniesienia kosztów płacy dla PFRON

Pracodawca pyta czy obecnie kiedy wystąpi do ZUS o odroczenie terminu zapłaty składek lub o rozłożenie zapłaty składek na raty (nie z powodu trwającej epidemii) dla PFRON w przypadku otrzymania umowy na odroczenie lub rozłożenia składek na raty - będzie zachowana terminowość poniesienia kosztów...

Opracowanie OBPON: Rozwiązanie umowy o pracę a świadczenie rehabilitacyjne

Zasiłek chorobowy standardowo przysługuje przez 182 dni w roku. Czasem, gdy leczenie jednak się przedłuża, jest to okres niewystarczający. Dodatkowo sytuacja może się skomplikować, gdy wygasa umowa o pracę zawarta na czas określony. Czy w takiej sytuacji można się ubiegać o świadczenie rehabilitacyjne?

Opracowanie OBPON: Czym jest staż urlopowy?

Kiedy pracownik zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę, to powinien mieć naliczany urlop w odpowiedniej wysokości. Wymiar tego urlopu zależy od tego, jaki staż urlopowy dany pracownik posiada.

Opracowanie OBPON: Naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu

Równe traktowanie pracowników to kwestia trudna do jednoznacznego i obiektywnego określenia. Istnieją jednak przepisy, które dają możliwość zatrudnionym dochodzenia swoich praw wobec dyskryminacji ze strony pracodawcy. O równym traktowaniu stanowią zapisy Kodeksu pracy.

Opracowanie OBPON: Czy ZPChr może sfinansować ze środków ZFRON wydatki na wynagrodzenia dla członków komisji rehabilitacyjnej w zakresie opiniowania wniosków o pomoc indywidualną?

Czy w przypadku podpisania umowy zlecenia z członkami Komisji Rehabilitacyjnej będącymi osobami pełnosprawnymi, pracodawca mający status zakładu pracy chronionej (ZPChr) może finansować ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) pełen koszt zlecenia (składki i...

Opracowanie OBPON: Więcej niż jeden etat

Pracownik może zawrzeć dwie umowy o pracę. Zarówno z tym samym pracodawcą, jak również z innymi pracodawcami. Warto jednak wiedzieć, jakie są ograniczenia w tym zakresie oraz co wtedy ze składkami ZUS.

Opracowanie OBPON: Profil zaufany - do czego jest przydatny?

Profil zaufany powstał w tym celu, aby umożliwić załatwienie spraw urzędowych bez wychodzenia z domu. Dla przedsiębiorców, jak i osób prywatnych, które często kontaktują się z instytucjami publicznymi, profil zaufany to świetne narzędzie. W jaki sposób można go założyć? Jak długo jest ważny?...

Opracowanie Ekspertów OBPON: ZUS - odroczenie terminu zapłaty składek lub rozłożenie zapłaty składek na raty, a zachowana terminowość poniesienia kosztów płacy dla PFRON

Pracodawca pyta czy obecnie kiedy wystąpi do ZUS o odroczenie terminu zapłaty składek lub o rozłożenie zapłaty składek na raty (nie z powodu trwającej epidemii) dla PFRON w przypadku otrzymania umowy na odroczenie lub rozłożenia składek na raty - będzie zachowana terminowość poniesienia kosztów...

Opracowanie OBPON: Rozwiązanie umowy o pracę a świadczenie rehabilitacyjne

Zasiłek chorobowy standardowo przysługuje przez 182 dni w roku. Czasem, gdy leczenie jednak się przedłuża, jest to okres niewystarczający. Dodatkowo sytuacja może się skomplikować, gdy wygasa umowa o pracę zawarta na czas określony. Czy w takiej sytuacji można się ubiegać o świadczenie rehabilitacyjne?

Opracowanie OBPON: Czym jest staż urlopowy?

Kiedy pracownik zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę, to powinien mieć naliczany urlop w odpowiedniej wysokości. Wymiar tego urlopu zależy od tego, jaki staż urlopowy dany pracownik posiada.

Opracowanie OBPON: Naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu

Równe traktowanie pracowników to kwestia trudna do jednoznacznego i obiektywnego określenia. Istnieją jednak przepisy, które dają możliwość zatrudnionym dochodzenia swoich praw wobec dyskryminacji ze strony pracodawcy. O równym traktowaniu stanowią zapisy Kodeksu pracy.

Opracowanie OBPON: Czy ZPChr może sfinansować ze środków ZFRON wydatki na wynagrodzenia dla członków komisji rehabilitacyjnej w zakresie opiniowania wniosków o pomoc indywidualną?

Czy w przypadku podpisania umowy zlecenia z członkami Komisji Rehabilitacyjnej będącymi osobami pełnosprawnymi, pracodawca mający status zakładu pracy chronionej (ZPChr) może finansować ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) pełen koszt zlecenia (składki i...

Opracowanie OBPON: Więcej niż jeden etat

Pracownik może zawrzeć dwie umowy o pracę. Zarówno z tym samym pracodawcą, jak również z innymi pracodawcami. Warto jednak wiedzieć, jakie są ograniczenia w tym zakresie oraz co wtedy ze składkami ZUS.

Opracowanie OBPON: Profil zaufany - do czego jest przydatny?

Profil zaufany powstał w tym celu, aby umożliwić załatwienie spraw urzędowych bez wychodzenia z domu. Dla przedsiębiorców, jak i osób prywatnych, które często kontaktują się z instytucjami publicznymi, profil zaufany to świetne narzędzie. W jaki sposób można go założyć? Jak długo jest ważny?...

Opracowanie OBPON: Czy ze środków ZFRON można sfinansować zakup laptopa?

Pracodawca mający status zakładu pracy chronionej (ZPChr) chce zakupić ze środków tzw. dużego ZFRON, w ramach pomocy de minimis, laptop dla pracownika z niepełnosprawnością zatrudnionego na stanowisku koordynatora ds. ochrony i sprzątania. Wydatek ma być zakwalifikowany jako doposażenie stanowiska pracy....

Wyraź zgodę na newsletter OBPON i bądź na bieżąco!

Szkolenia OBPON zatrudnianie, rozliczanie, współpraca z osobami z niepełnosprawnością

Obniżenie, redukcja, optymalizacja wpłat na PFRON

Procesy rekrutacyjne ukierunkowane na różnorodność

Komunikat OBPON.ORG - ZAPOWIEDŹ KOLEJNEJ BARDZO WAŻNEJ NOWELIZACJI USTAWY O REHABILITACJI - w szczególności dla pracodawców ON uzyskujących miesięczne dofinansowania z PFRON

Szanowni Państwo w wykazie prac legislacyjnych rządu pojawiła się już zapowiedź kolejnej ważnej nowelizacji ustawy o rehabilitacji. Zapewne wkrótce na stronie RCL pojawi się projekt. Z zapowiedzi wynika, iż projektowana zmiana, dotyczy zwiększenia poziomu dotacji dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji...

Dodatkowy urlop dla niepełnosprawnych pracowników szkoły

Jednym ze świadczeń przysługujących niepełnosprawnym pracownikom szkoły jest dodatkowy urlop wypoczynkowy. Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym.

Komunikat OBPON.ORG - ZAPOWIEDŹ KOLEJNEJ BARDZO WAŻNEJ NOWELIZACJI USTAWY O REHABILITACJI - w szczególności dla pracodawców ON uzyskujących miesięczne dofinansowania z PFRON

Szanowni Państwo w wykazie prac legislacyjnych rządu pojawiła się już zapowiedź kolejnej ważnej nowelizacji ustawy o rehabilitacji. Zapewne wkrótce na stronie RCL pojawi się projekt. Z zapowiedzi wynika, iż projektowana zmiana, dotyczy zwiększenia poziomu dotacji dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji...

Komunikat OBPON.ORG: Pytanie do PFRON dot. ustalonego prawa do emerytury oraz możliwości odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty składek ZUS nie z przyczyn trwającej pandemii a prawo do otrzymania dofinansowania

Pytanie do PFRONW imieniu pracodawcy ON proszę o odpowiedź czy na pracownika w stopniu lekkim, który nigdy nie składał wniosku do ZUS o emeryturę - pracodawca będzie mógł ubiegać się o jego dofinansowanie, kiedy okaże się, że ten pracownik ma przyznane świadczenie emerytalne z tytułu choroby jego...

Ustne wypowiedzenie jest wadliwe, ale skuteczne

Wszelkie czynności pracodawcy, nawet bezprawne, które zmierzają do rozwiązania stosunku pracy, odnoszą skutek. Pracownik może je podważyć wyłącznie w drodze powództwa.

Pracownik zdalny także ma prawo do bycia offline

Po zakończonej pracy zatrudniony nie ma obowiązku odbierania telefonów ani e-maili od pracodawcy. Dotyczy to tak pracowników stacjonarnych, jak i wykonujących obowiązki na odległość.

Opracowanie Ekspertów OBPON: ZUS - odroczenie terminu zapłaty składek lub rozłożenie zapłaty składek na raty, a zachowana terminowość poniesienia kosztów płacy dla PFRON

Pracodawca pyta czy obecnie kiedy wystąpi do ZUS o odroczenie terminu zapłaty składek lub o rozłożenie zapłaty składek na raty (nie z powodu trwającej epidemii) dla PFRON w przypadku otrzymania umowy na odroczenie lub rozłożenia składek na raty - będzie zachowana terminowość poniesienia kosztów...

Opracowanie OBPON: Czym jest staż urlopowy?

Kiedy pracownik zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę, to powinien mieć naliczany urlop w odpowiedniej wysokości. Wymiar tego urlopu zależy od tego, jaki staż urlopowy dany pracownik posiada.

Opracowanie Ekspertów OBPON: ZUS - odroczenie terminu zapłaty składek lub rozłożenie zapłaty składek na raty, a zachowana terminowość poniesienia kosztów płacy dla PFRON

Pracodawca pyta czy obecnie kiedy wystąpi do ZUS o odroczenie terminu zapłaty składek lub o rozłożenie zapłaty składek na raty (nie z powodu trwającej epidemii) dla PFRON w przypadku otrzymania umowy na odroczenie lub rozłożenia składek na raty - będzie zachowana terminowość poniesienia kosztów...

Dodatkowy urlop dla niepełnosprawnych pracowników szkoły

Jednym ze świadczeń przysługujących niepełnosprawnym pracownikom szkoły jest dodatkowy urlop wypoczynkowy. Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym.

Zaostrzanie nadzoru nad firmami w zakresie rejestrowania sprzedaży

Ministerstwo Finansów wciąż pracuje nad zmianami prawa, które zabezpieczą źródła wpływów podatkowych Skarbu Państwa. Solą w oku fiskusa zawsze była działalność niedokumentowana fakturą czy paragonem sprzedaży. Proponowane zmiany dotyczą głównie fiskalizacji sprzedaży przy użyciu kas w...

Zaostrzanie nadzoru nad firmami w zakresie rejestrowania sprzedaży

Ministerstwo Finansów wciąż pracuje nad zmianami prawa, które zabezpieczą źródła wpływów podatkowych Skarbu Państwa. Solą w oku fiskusa zawsze była działalność niedokumentowana fakturą czy paragonem sprzedaży. Proponowane zmiany dotyczą głównie fiskalizacji sprzedaży przy użyciu kas w...

Planujesz zmianę formy opodatkowania? Dopilnuj ważnej daty

Niektórzy przedsiębiorcy chcący zmienić formę opodatkowania w 2022 roku powinni pamiętać o ważnym obowiązku, którego termin przypada 22 sierpnia. Jego niedopełnienie nieodwracalnie przekreśla bowiem możliwość zmiany formy opodatkowania. 

Duże firmy zapłacą srogie kary

Postępowanie wobec spółki będzie możliwe bez wcześniejszego wyroku skazującego członka zarządu – proponuje Ministerstwo Sprawiedliwości w najnowszej noweli przepisów.

Opracowanie OBPON: Rozwiązanie umowy o pracę a świadczenie rehabilitacyjne

Zasiłek chorobowy standardowo przysługuje przez 182 dni w roku. Czasem, gdy leczenie jednak się przedłuża, jest to okres niewystarczający. Dodatkowo sytuacja może się skomplikować, gdy wygasa umowa o pracę zawarta na czas określony. Czy w takiej sytuacji można się ubiegać o świadczenie rehabilitacyjne?

Opracowanie OBPON: Czy ZPChr może sfinansować ze środków ZFRON wydatki na wynagrodzenia dla członków komisji rehabilitacyjnej w zakresie opiniowania wniosków o pomoc indywidualną?

Czy w przypadku podpisania umowy zlecenia z członkami Komisji Rehabilitacyjnej będącymi osobami pełnosprawnymi, pracodawca mający status zakładu pracy chronionej (ZPChr) może finansować ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) pełen koszt zlecenia (składki i...

Opracowanie OBPON: Czy ze środków ZFRON można sfinansować zakup laptopa?

Pracodawca mający status zakładu pracy chronionej (ZPChr) chce zakupić ze środków tzw. dużego ZFRON, w ramach pomocy de minimis, laptop dla pracownika z niepełnosprawnością zatrudnionego na stanowisku koordynatora ds. ochrony i sprzątania. Wydatek ma być zakwalifikowany jako doposażenie stanowiska pracy....

Opracowanie OBPON: Połączenie spółek a przejęcie ZFRON

Zakład Pracy Chronionej, zgodnie z kodeksem spółek handlowych, łączy się z inną spółką. Czy w takiej sytuacji możliwe jest przeniesienie funduszu rehabilitacji istniejącego w ZPCh na rzecz firmy nieposiadającej własnego funduszu rehabilitacyjnego?

Dodatkowy urlop dla niepełnosprawnych pracowników szkoły

Jednym ze świadczeń przysługujących niepełnosprawnym pracownikom szkoły jest dodatkowy urlop wypoczynkowy. Osobie zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym.

Współczynnik ekwiwalentu 2022

Współczynnik ekwiwalentu za urlop w 2022 roku - ile wynosi na pełnym, a ile na niepełnym etacie? Jak obliczyć ekwiwalent za urlop wypoczynkowy?

Opracowanie OBPON: Czym jest staż urlopowy?

Kiedy pracownik zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę, to powinien mieć naliczany urlop w odpowiedniej wysokości. Wymiar tego urlopu zależy od tego, jaki staż urlopowy dany pracownik posiada.

Werbeo - Portal Pracy dla Osób z Niepełnosprawnościami
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.