Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

PFRON - ważne zmiany w ubieganiu się o dofinansowanie wynagrodzeń w kontekście kosztów płacy i płacy minimalnej w 2023 roku. Zmiany kwot dofinansowań od 1 stycznia 2023 roku. Stan zagrożenia epidemicznego, a prawo do wydłużenia orzeczeń. Ulgi we wpłatach na PFRON, a kontrole PFRON.

WERBEO - Pierwszy w Polsce Portal Pracy dedykowany Osobom z Niepełnosprawnościami!

OBPON oferta szkoleń

NOWA ODSŁONA APLIKACJI E-SOD. WYPRÓBUJ BEZPŁATNIE PRZEZ 3O DNI.

Oferta szkoleń, audytów i doradztwo prawne OBPON

Oferta OBPON: Racjonalizacja kosztów zatrudnienia w dobie epidemii - skorzystaj z dofinansowania do pensji i obniż wpłaty na PFRON

Opracowanie OBPON: Na czym polega równoważny czas pracy

Pracownicy wykonują swoje obowiązki w oparciu o normy czasu pracy, które zawarte są w Kodeksie pracy. Normy te różnią się, bowiem zależą od systemu pracy. W związku z tym w sytuacjach kiedy ilość pracy zmienia się w zależności od danego okresu, można zastosować równoważny czas pracy....

Opracowanie OBPON: Rodzaje odszkodowań od pracodawcy

Pracodawca, który łamie przepisy prawa pracy albo nie przestrzega zasad bhp narażając pracowników na utratę życia lub zdrowia, może ponieść odpowiedzialność. Bowiem, w takich sytuacjach pracownik może wystąpić o odszkodowanie.

Opracowanie OBPON: Co trzeba wiedzieć o chorobie zawodowej?

Choroba zawodowa to termin, z którym może zetknąć się każdy pracownik. Każdy bowiem może być na nią narażony. Czym zatem jest choroba zawodowa? Kiedy można mówić, że pracownik choruje na chorobę zawodową? I czy chorobę zawodową można stwierdzić tylko w czasie trwania pracy?

Opracowanie OBPON: Na czym polega równoważny czas pracy

Pracownicy wykonują swoje obowiązki w oparciu o normy czasu pracy, które zawarte są w Kodeksie pracy. Normy te różnią się, bowiem zależą od systemu pracy. W związku z tym w sytuacjach kiedy ilość pracy zmienia się w zależności od danego okresu, można zastosować równoważny czas pracy....

Opracowanie OBPON: Rodzaje odszkodowań od pracodawcy

Pracodawca, który łamie przepisy prawa pracy albo nie przestrzega zasad bhp narażając pracowników na utratę życia lub zdrowia, może ponieść odpowiedzialność. Bowiem, w takich sytuacjach pracownik może wystąpić o odszkodowanie.

Opracowanie OBPON: Co trzeba wiedzieć o chorobie zawodowej?

Choroba zawodowa to termin, z którym może zetknąć się każdy pracownik. Każdy bowiem może być na nią narażony. Czym zatem jest choroba zawodowa? Kiedy można mówić, że pracownik choruje na chorobę zawodową? I czy chorobę zawodową można stwierdzić tylko w czasie trwania pracy?

Opracowanie OBPON: Przerwa w orzeczeniach a czas pracy

Aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności jest dokumentem, który upoważnia pracodawcę o starania się m.in. dofinansowania wynagrodzenia. Problemem jest czas pomiędzy utratą ważności orzeczenia i oczekiwaniem na nowe. Jak wówczas „przetrwać” ten czas?

KOMUNIKAT OBPON: Odpowiedź BON dot. pytania o przewidywane kwoty zmian wysokości dofinansowań do wynagrodzeń zatrudnionych osób z niepełnosprawnościami od 1 stycznia 2023r.

UWAGA! Pytanie OBPON.org dot. przewidywanych kwot zmian wysokości dofinansowań do wynagrodzeń zatrudnionych osób z niepełnosprawnościami od 1 stycznia 2023r.Szanowni Państwo W nawiązaniu do informacji uzyskanych z BON oraz Prezesów PFRON, podczas Konferencji dot. zatrudniania ON, z których Pracodawcy...

Wyraź zgodę na newsletter OBPON i bądź na bieżąco!

Szkolenia OBPON zatrudnianie, rozliczanie, współpraca z osobami z niepełnosprawnością

Obniżenie, redukcja, optymalizacja wpłat na PFRON

Procesy rekrutacyjne ukierunkowane na różnorodność

Opracowanie OBPON: Przerwa w orzeczeniach a czas pracy

Aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności jest dokumentem, który upoważnia pracodawcę o starania się m.in. dofinansowania wynagrodzenia. Problemem jest czas pomiędzy utratą ważności orzeczenia i oczekiwaniem na nowe. Jak wówczas „przetrwać” ten czas?

Będzie waloryzacja dopłat do pensji niepełnosprawnych

Z 1950 zł do 2400 tys. zł ma w 2023 r. wzrosnąć dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika ze znacznym stopniem niepełnosprawności. W przypadku osoby ze stopniem umiarkowanym planowane jest jego podniesienie z 1200 zł do 1350 zł.

Opracowanie Ekspertów OBPON: Ważne zmiany w ustawie o rehabilitacji po 30.X.2022 r. wprowadzone ustawą o ekonomii społecznej, w szczególności dotyczące możliwości udzielania ulg we wpłatach na PFRON.

Z dniem 30 października 2022 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie o rehabilitacji, wprowadzone ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o ekonomii społecznej (Dz. U. poz. 1812), która obejmuje kwestie przedsiębiorstw społecznych oraz zasady i formy wsparcia rozwoju sektora ekonomii społecznej przez organy...

Opracowanie OBPON: Obliczanie wpłat na PFRON

Obliczanie obowiązkowych wpłat na PFRON może wydawać się nieco skomplikowane. Dlatego podpowiadamy nie tylko kto powinien ich dokonywać, ale też, w jaki sposób to robić.

Opracowanie OBPON: Na czym polega równoważny czas pracy

Pracownicy wykonują swoje obowiązki w oparciu o normy czasu pracy, które zawarte są w Kodeksie pracy. Normy te różnią się, bowiem zależą od systemu pracy. W związku z tym w sytuacjach kiedy ilość pracy zmienia się w zależności od danego okresu, można zastosować równoważny czas pracy....

Będą nowe numery PKD? GUS wspomina o „piątym znaku”

Niewykluczone są zmiany w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) – wynika z komunikatu GUS. Obecnie Główny Urząd Statystyczny prowadzi konsultacje dotyczące poziomu krajowego PKD 2025. Wkrótce możliwie jest dodanie piątego znaku wg wzoru XX.XX.A.

Opracowanie OBPON: Nowi beneficjenci świadczenia pielęgnacyjnego

Wokół kwestii kto ma prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, wciąż toczą się gorące dyskusje. Sprawa trafiła nie tylko do Rzecznika Praw Obywatelskich, ale również oparła się o Trybunał Konstytucyjny.

Opracowanie OBPON: Na czym polega równoważny czas pracy

Pracownicy wykonują swoje obowiązki w oparciu o normy czasu pracy, które zawarte są w Kodeksie pracy. Normy te różnią się, bowiem zależą od systemu pracy. W związku z tym w sytuacjach kiedy ilość pracy zmienia się w zależności od danego okresu, można zastosować równoważny czas pracy....

Opracowanie OBPON: Rodzaje odszkodowań od pracodawcy

Pracodawca, który łamie przepisy prawa pracy albo nie przestrzega zasad bhp narażając pracowników na utratę życia lub zdrowia, może ponieść odpowiedzialność. Bowiem, w takich sytuacjach pracownik może wystąpić o odszkodowanie.

Opracowanie OBPON: Co trzeba wiedzieć o chorobie zawodowej?

Choroba zawodowa to termin, z którym może zetknąć się każdy pracownik. Każdy bowiem może być na nią narażony. Czym zatem jest choroba zawodowa? Kiedy można mówić, że pracownik choruje na chorobę zawodową? I czy chorobę zawodową można stwierdzić tylko w czasie trwania pracy?

Werbeo - Portal Pracy dla Osób z Niepełnosprawnościami
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.