Prezentacja OBPONaplikacja - eSodWerbeoTelefoniczna Obsługa KonsultacyjnaVademecum Wiedzyaplikacja - EwidencjaUlg

Oferta szkoleń, audytów i doradztwo prawne OBPON

NOWA ODSŁONA APLIKACJI E-SOD. WYPRÓBUJ BEZPŁATNIE PRZEZ 3O DNI.

OBPON oferta szkoleń

WERBEO - Pierwszy w Polsce Portal Pracy dedykowany Osobom z Niepełnosprawnościami!

Oferta OBPON: Racjonalizacja kosztów zatrudnienia w dobie epidemii - skorzystaj z dofinansowania do pensji i obniż wpłaty na PFRON

Opracowanie OBPON: Kiedy osoba z niepełnosprawnością prowadząca działalność gospodarczą może skorzystać z umorzenia nienależnie pobranych należności ze środków PFRON?

Czy osoba z niepełnosprawnością prowadząca działalność gospodarczą może wnioskować o umorzenie w całości lub w części nienależnie pobranych należności pieniężnych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)? Czym jest całkowita niewypłacalność dłużnika w...

Opracowanie OBPON: Wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu

W sytuacji kiedy pracownik stara się o kredyt musi on przedstawić w banku zaświadczenie o zatrudnieniu. Taki dokument wystawiany jest przez pracodawcę, aby potwierdzić fakt istnienia stosunku pracy oraz wskazać jego szczegółowe parametry.

Opracowanie OBPON: Czy osoba z niepełnosprawnością, która w orzeczeniu ma wpisaną pracę w warunkach chronionych, może podejmować pracę u pracodawcy nie posiadającego statusu zakładu pracy chronionej?

Praca dla osoby z niepełnosprawnością stanowi tę samą wartość, co dla osób pełnosprawnych. Ograniczeniami bywają niekiedy bariery psycho-fizyczne oraz formalne. Czy adnotacja w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności o pracy w warunkach chronionych, zamyka przed osobą z niepełnosprawnością drzwi firm...

Opracowanie OBPON: Kiedy osoba z niepełnosprawnością prowadząca działalność gospodarczą może skorzystać z umorzenia nienależnie pobranych należności ze środków PFRON?

Czy osoba z niepełnosprawnością prowadząca działalność gospodarczą może wnioskować o umorzenie w całości lub w części nienależnie pobranych należności pieniężnych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)? Czym jest całkowita niewypłacalność dłużnika w...

Opracowanie OBPON: Wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu

W sytuacji kiedy pracownik stara się o kredyt musi on przedstawić w banku zaświadczenie o zatrudnieniu. Taki dokument wystawiany jest przez pracodawcę, aby potwierdzić fakt istnienia stosunku pracy oraz wskazać jego szczegółowe parametry.

Opracowanie OBPON: Czy osoba z niepełnosprawnością, która w orzeczeniu ma wpisaną pracę w warunkach chronionych, może podejmować pracę u pracodawcy nie posiadającego statusu zakładu pracy chronionej?

Praca dla osoby z niepełnosprawnością stanowi tę samą wartość, co dla osób pełnosprawnych. Ograniczeniami bywają niekiedy bariery psycho-fizyczne oraz formalne. Czy adnotacja w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności o pracy w warunkach chronionych, zamyka przed osobą z niepełnosprawnością drzwi firm...

Komunikat BON: Konsultacje wniosku Wn-P-ZFRON

Biuro Pełnomocnika Rządu ds Osób Niepełnosprawnych zaprasza do konsultowania modelu projektowanego wniosku dotyczącego środków, o których mowa w art. 33b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn....

Wyraź zgodę na newsletter OBPON i bądź na bieżąco!

Szkolenia OBPON zatrudnianie, rozliczanie, współpraca z osobami z niepełnosprawnością

Obniżenie, redukcja, optymalizacja wpłat na PFRON

Procesy rekrutacyjne ukierunkowane na różnorodność

VILLA COLLIS - Wakacje w Bieszczadach - zyskaj rabat!

Opracowanie OBPON: Kiedy osoba z niepełnosprawnością prowadząca działalność gospodarczą może skorzystać z umorzenia nienależnie pobranych należności ze środków PFRON?

Czy osoba z niepełnosprawnością prowadząca działalność gospodarczą może wnioskować o umorzenie w całości lub w części nienależnie pobranych należności pieniężnych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)? Czym jest całkowita niewypłacalność dłużnika w...

Opracowanie OBPON: Kiedy osoba z niepełnosprawnością prowadząca działalność gospodarczą może skorzystać z umorzenia nienależnie pobranych należności ze środków PFRON?

Czy osoba z niepełnosprawnością prowadząca działalność gospodarczą może wnioskować o umorzenie w całości lub w części nienależnie pobranych należności pieniężnych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)? Czym jest całkowita niewypłacalność dłużnika w...

Za dwa lata zmiany w orzekaniu o niepełnosprawności

Pierwszy etap reformy systemu orzekania o niepełnosprawności ma wiązać się z tylko z uprawnieniami wynikającymi z ustawy o rehabilitacji i ma zacząć obowiązywać od 2024 roku. Do istniejących trzech stopni niepełnosprawności - lekki, umiarkowany i znaczny, resort rodziny chce dodać trzy stopnie, które...

Polski Ład: Ulga rehabilitacyjna nie obejmie każdego

Podniesienie kwoty wolnej od podatku spowodowało, że osoby niepełnosprawne z rentami bądź emeryturami do kwoty 2500 zł zostaną zwolnione z podatku PIT. Dzięki tej zmianie renciści i osoby z emeryturami do kwoty 2500 zł zyskają do 186 zł miesięcznie, lecz niestety zwolnienie ich z podatku dochodowego...

Wprowadzenie elastycznych form zatrudnienia w Kodeksie pracy

Z badań i rozmów z młodymi ludźmi wynika, że konieczne jest wprowadzenie elastycznych form zatrudnienia – powiedziała w czwartek w TVP 1 szefowa ministerstwa rodziny i pracy Marlena Maląg, odnosząc się do procedowanego w Sejmie projektu noweli Kodeksu pracy.

Praca zdalna wreszcie w Sejmie. To będzie nowość w przepisach

Większość klubów parlamentarnych opowiedziała się w czwartek za dalszym procedowaniem projektu nowelizacji Kodeksu pracy, który m.in. reguluje zasady pracy zdalnej. Poseł Konfederacji Grzegorz Brown zapowiedział złożenie wniosku o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.

Praca zdalna wreszcie w Sejmie. To będzie nowość w przepisach

Większość klubów parlamentarnych opowiedziała się w czwartek za dalszym procedowaniem projektu nowelizacji Kodeksu pracy, który m.in. reguluje zasady pracy zdalnej. Poseł Konfederacji Grzegorz Brown zapowiedział złożenie wniosku o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.

Werbeo - Portal Pracy dla Osób z Niepełnosprawnościami
×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Przemyślu (adres: ul. Aleksandra Fredry 1/1, 37-700 Przemyśl) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.