Aktualności

Strona 1 z 458

Komunikat OBPON.org: Prośba OBPON.org skierowana do BON i MF, o zajęcie stanowiska w przedmiocie zasad ustalania wysokości środków przekazywanych na ZFRON w myśl przepisów ustawy o podatku od osób fizycznych

 

Szanowni Państwo, poniżej pytanie Organizacji OBPON.org skierowane do Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Ministerstwa Finansów, celem ustalenia okresu z jakiego należy brać wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych celem ustalenia proporcji środków z tytułu zaliczek na...

Wywiad OBPON: Sukces szkoleń i plany OBPON na 2019r. - rozmowa z Edytą Sieradzką, Wiceprezes organizacji Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych OBPON.org

 

Pani Prezes, spotykamy się pod koniec cyklu lutowo-marcowych szkoleń dla pracodawców osób niepełnosprawnych. To już kolejny cykl szkoleń zorganizowany przez OBPON. Jak widać, te szkolenia w dalszym ciągu są potrzebne...

Ten cykl szkoleń przeprowadziliśmy w czternastu miastach. Pracodawcy, którzy po...

Opracowanie OBPON: CV po dłuższej przerwie od pracy

 

Powrót do pracy po dłuższej absencji zawsze jest dość trudnym zadaniem. Tym bardziej, jeśli wynikała ona z życiowych – często bolesnych – perturbacji. Pół biedy, jeśli możemy po prostu wrócić do firmy, w której pracowaliśmy wcześniej. Jeżeli jednak nie jest to możliwe lub z jakiegoś powodu nie...

Opracowanie OBPON: OPZZ promuje jawność pensji w ogłoszeniach

 

Obowiązek publikowania wysokości wynagrodzeń w ogłoszeniach o pracę budzi spore obawy u wielu pracodawców. Ich wątpliwości stara się rozwiać Andrzej Radzikowski, wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, który udzielił wywiadu „Dziennikowi Gazecie Prawnej”....

Opracowanie OBPON: Wynagrodzenie jawne już od ogłoszenia

  Zdecydowana większość pracowników z niepełnosprawnościami zarabia najniższe krajowe wynagrodzenie, a znaczna część z nich dowiedziała się o proponowanej stawce dopiero na którymś z kolejnych etapów rekrutacji. Istnieje jednak szansa, że będzie inaczej. Resort pracy poparł bowiem poselski projekt...

×
Szanowni Państwo!
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej RODO informujemy, że:
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. sp. k. w Rzeszowie (adres: 35-005 Rzeszów, Plac Kilińskiego 2) - dalej zwana OBPON.

Jak możesz uzyskać informację o swoich danych osobowych?

Możesz skontaktować się nami pisząc na adres e-mail rodo@obpon.pl lub kierując tradycyjną korespondencję na podany powyżej adres.

W jakim celu pozyskujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy pozyskiwać i przetwarzać wyłącznie w celach:

 1. świadczenia usług tj. zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. rozpatrywania skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO czyli wykonanie obowiązku prawnego).
 3. archiwizowania dokumentów tj. umowy, korespondencji, faktur (art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu postępowań polubownych, sadowych i egzekucyjnych).
 5. działalność marketingowa własnych usług i produktów art. (6 ust. 1 lit. f RODO czyli prawnie uzasadniony cel, który polega na prowadzeniu działalności z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, w tym np. świadczenie usługi newslettera).
Czy przetwarzamy Twoje dane w sposób zautomatyzowany?

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie. W ramach świadczonych przez OBPON usług korzystamy z plików cookies, tylko poprzez obserwacje i analizę ruchu na naszej stronie, jednak w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.

Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane możemy przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności będą to podmioty:

 1. uprawnione do otrzymania Twoich danych na podstawie przepisów prawa (np.: urząd skarbowy, Policja, sąd),
 2. przetwarzające Twoje dane na nasze zlecenie (np.: poczta, firma kurierska, bank, zaufani partnerzy biznesowi, wspierający naszą działalność gospodarczą),
 3. firmy wchodzące w skład naszej grupy kapitałowej (Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie).
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Twoje dane jesteśmy zobowiązani przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego prowadzenia przez nas działalności gospodarczej np.:

 1. dane związane z wykonaniem umowy: do czasu przedawnienia roszczeń,
 2. dokumenty księgowe: do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej,
 3. dane dla celów marketingowych w przypadku przetwarzania danych na podstawie:
  1. zgody - do czasu jej wycofania,
  2. prawnie uzasadnionego celu - do czasu wniesienia sprzeciwu.
Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych przez OBPON.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawa ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody). W tym celu wystarczy, wyślesz do OBPON na adres e-mail lub pocztą tradycyjną swoje żądanie.

Jeżeli uznasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy RODO, to nasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu nadzorczego.

Czy podanie przez Ciebie danych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych jest konieczne do zawarcia umowy, jej wykonania oraz rozliczenia. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.