Wiadomości główne

Strona 1 z 313

Opracowanie OBPON: Uprawnienia niepełnosprawnego pracownika

Osoby niepełnosprawne należą do grupy pracowników szczególnie chronionych przepisami prawa. Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne mogą czerpać z tego tytułu wiele korzyści, jednak zatrudnianie osób niepełnosprawnych wiąże się także z szeregiem obowiązków wobec niepełnosprawnych...

Koniec z 50-letnią archiwizacją

Sejm uchwalił projekt ustawy dotyczącej elektronizacji i krótszej archiwizacji dokumentacji pracowniczej. Za jej przyjęciem głosowali posłowie wszystkich klubów. Świadczy to o tym, że mają świadomość jak ważne dla pracodawców są to zmiany.

Komunikat OBPON.ORG: Protokół posiedzenia Komisji Prawniczej w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw

W dniu 3 stycznia 2018 r. w Rządowym Centrum Legislacji odbyło się posiedzenie Komisji Prawniczej (dalej „Komisja"), która rozpatrzyła projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw, zgłoszony przez Ministra...

Wczesna rehabilitacja to mniej rent i zasiłków

Pracodawcy sami muszą dbać o sprawność i stan zdrowia swoich pracowników, a proces rehabilitacji zaczyna się już w miejscu pracy. Brzmi jak sen? To realne rozwiązanie funkcjonujące w Niemczech, gdzie szybka i całościowa rehabilitacja jest traktowana jako inwestycja. O tym dlaczego jest to ważne, choćby...

Telewizja dla wszystkich. Trwa walka o media dostępne

Zaledwie 2,66 procent programów telewizyjnych w Polsce jest tłumaczonych na język migowy. W tym dostosowaniu wyprzedza nas Łotwa czy leżąca w Afryce Botswana. Jeśli chodzi o audiodeskrypcję – sytuacja jest podobna, posiada ją zaledwie 3.11 proc. programów w TV. Miały być zmiany, ale okazało się, że...

Opracowanie OBPON: Naruszenie godności osobistej pracownika

W doktrynie prawa cywilnego przyjmuje się, że cześć człowieka przejawia się w dwóch aspektach - dobrym imieniu, które wiąże się z opinią, jaką o wartości danego człowieka mają inni ludzie (cześć zewnętrzna) i w godności osobistej, rozumianej jako wyobrażenie o własnej osobie (cześć...