Aktualności

Strona 1 z 331

KOMUNIKAT: Składanie sprawozdań finansowych za 2017 rok do PFRON

Beneficjentami zobowiązanymi do sporządzania sprawozdań finansowych są podmioty określone w ustawie o rachunkowości (doc 27 KB). Niezłożenie sprawozdania finansowego w terminie do 30 kwietnia 2018 r. może skutkować wstrzymaniem wypłaty środków.

Rząd uruchomi nowy program. Ponad 23 mld zł na seniorów i niepełnosprawnych

Ponad 23 mld zł m.in. z funduszy unijnych i krajowych to suma, jaką Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju chce przeznaczyć na ułatwienia w poruszaniu się w przestrzeni publicznej czy np. dostępie do usług powszechnych niepełnosprawnym i innym osobom z ograniczeniami mobilności. Program Dostępność Plus rusza...

System nie może chorować - bez zdrowych pracowników gospodarka padnie

  Wysokość nakładów na ochronę zdrowia jest istotnym czynnikiem wpływającym na tempo wzrostu PKB - przekonują eksperci. Podkreślają, że inwestycje w stan zdrowia społeczeństwa to zarazem inwestycje w rozwój kapitału ludzkiego. Dlatego świadczeniodawcy, których pacjenci będą wracali do aktywności...

Komunikat OBPON.ORG: Posiedzenie w Sejmie RP Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w sprawie rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw

21 marca 2018 r. (środa), w sali konferencyjnej im. Wojciecha Trąmpczyńskiego (sala nr 106, bud. C-D), w gmachu Sejmu RP w Warszawie, przy ul. Wiejskiej 4/6/8 odbędzie się posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Z ramienia organizacji pracodawców Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób...

Opracowanie OBPON: Powstanie Europejski Urząd ds. Pracy?

To może być rewolucja na rynku zatrudnienia w skali bez mała kontynentalnej. Komisja Europejska przedstawiła pomysł na utworzenie Europejskiego Urzędu ds. Pracy. Jednocześnie zapowiedziała przedstawienie pakietu rozwiązań na rzecz osób samozatrudnionych na terenie Unii Europejskiej – informuje portal...

Opracowanie OBPON: Najpierw aplikacja, teraz klawiatura

Innowacyjne przedsięwzięcia na rzecz osób niepełnosprawnych coraz częściej stają się udziałem Polaków. Start-up założony przez Piotra Lewandowskiego jeszcze w tym roku chce wprowadzić na rynek inteligentną klawiaturę dotykową. Dzięki niej wielu niepełnosprawnych będzie mogło znacznie łatwiej...