Interpretacje indywidualne, orzecznictwo

Strona 1 z 221

SN: Śmierć przedsiębiorcy nie musi oznaczać dezintegracji firmy

Często po śmierci osoby będącej indywidualnym przedsiębiorcą dochodzi do sporów dotyczących działu spadku. Czy majątek powstały w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez spadkodawcę może objąć tylko jeden z jego spadkobierców?

Możliwość podjęcia pracy zgodnej z kwalifikacjami wyklucza rentę

Niezdolność do wykonywania dotychczasowego zatrudnienia nie może być wystarczającą przesłanką prawa do renty, jeżeli wiek, poziom wykształcenia i predyspozycje psychofizyczne usprawiedliwiają rokowania, że mimo upośledzenia sprawności organizmu możliwe jest podjęcie innej pracy w tym samym zawodzie...

Złożenie kilku podpisów to nie działalność zarobkowa

Sprawa dotyczyła M.H., który wraz z żoną prowadzi działalność gospodarczą. Obydwoje wchodzą w skład zarządu, który jest uprawniony do reprezentowania firmy i prowadzenia jej spraw. M.H. z powodu problemów z kolanem stał się niezdolny do wykonywania pracy i pobierał z tego tytułu zasiłek chorobowy, a...

Podatek liniowy nie zawsze wyklucza wspólne rozliczenie

Przedsiębiorca rozliczający się z fiskusem według liniowej stawki 19 proc. PIT może złożyć roczne zeznanie wspólnie z żoną, jeśli zawiesił działalność gospodarczą i nic na niej nie zarobił – orzekł WSA w Poznaniu.

SN: Środki funduszu socjalnego pod kontrolą związków

Decyzje o zasadach i sposobie wydatkowania środków funduszu socjalnego pracodawca podejmuje w uzgodnieniu z działającymi w firmie związkami zawodowymi. Jednak dysponentem środków funduszu jest wyłącznie pracodawca. Dlatego jeśli firma wydaje środki z kasy funduszu niezgodnie z prawem, to organizacja...

SN: Rekompensata, a nie kara

Odprawa nie stanowi odszkodowania za wadliwe, naruszające przepisy prawa rozwiązanie stosunku pracy. Jest ona zadośćuczynieniem za utratę pracy w sytuacji leżącej po stronie pracodawcy.

Telefon nie zamyka drogi do ukarania

Przed wymierzeniem nagany pracodawca ma obowiązek wysłuchać pracownika. Nie oznacza to jednak, że taka rozmowa musi odbyć się osobiście