Opracowania OBPON

Strona 1 z 37

Opracowanie OBPON: Naruszenie godności osobistej pracownika

W doktrynie prawa cywilnego przyjmuje się, że cześć człowieka przejawia się w dwóch aspektach - dobrym imieniu, które wiąże się z opinią, jaką o wartości danego człowieka mają inni ludzie (cześć zewnętrzna) i w godności osobistej, rozumianej jako wyobrażenie o własnej osobie (cześć...

Opracowanie OBPON: Dodatkowy formularz z wnioskiem o refundację

Po 1 stycznia 2018r., osoby, które ubiegają się w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) o zwrot opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, są zobowiązane  dołączyć jednorazowo druk odnoszący się do pomocy de minimis.

Opracowanie OBPON: INRS - Indywidualny Numer Rachunku Składkowego

Od 1 stycznia 2018 roku przedsiębiorcy opłacają składki na ZUS do jednego – indywidualnego – numeru konta bankowego. To z jednej strony duże ułatwienie dla nich, bo trzy lub cztery przelewy zastąpił jeden. Z drugiej jednak istotne powinności, o których piszemy poniżej.

Opracowanie OBPON: Wymiar czasu pracy w 2018 roku

Wymiar czasu pracy obowiązuje w danym okresie rozliczeniowym, którego długość dla różnych systemów czasu pracy określa Kodeks pracy. Okresy rozliczeniowe mogą wynosić np. jeden miesiąc, dwa miesiące, trzy miesiące, a najdłuższy aż 12 miesięcy. W oparciu o ustalony dla obowiązującego w danym...

Opracowanie OBPON: Nowości VAT-owskie i w nieruchomościach

Nowy rok to jednocześnie nowe zasady obowiązujące w rodzimym systemie podatkowym. Dotyczą one zarówno podatków pośrednich, jak i dochodowych. W niniejszym opracowaniu przedstawimy zmiany, jakie zaszły w rozliczeniu podatku VAT oraz podatkach od nieruchomości.