Biznes

Strona 1 z 304

Konfederacja Lewiatan: Jak powinna brzmieć nowa definicja MSP?

Dyrekcja Generalna ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP (DG GROW) w Komisji Europejskiej rozpoczęła prace nad zmianą definicji MŚP. W tym celu przygotowała ona kwestionariusz, którego adresatami są MŚP, w szczególności te, które w ramach swojej działalności miały okazję...

MRPIPS: Mamy bardzo dobry, bezpieczny i prospołeczny budżet

Uchwalony przez Sejm budżet jest bardzo dobry i bezpieczny. Powstał w korzystnej sytuacji, związanej ze wzrostem gospodarczym. Gwarantuje realizację wszystkich naszych działań, w tym programu „Rodzina 500 plus”, programu „Za życiem” czy środowiskowych domów samopomocy –mówi Elżbieta Rafalska, minister...

Ważne zasady przenoszenia praw w spółkach osobowych

Ogół praw i obowiązków wspólnika każdej spółki osobowej, a więc: jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej z wyjątkiem ogółu praw i obowiązków akcjonariusza w S.K.A., może być przeniesiony.

Jak przedsiębiorca uczestniczący w zmowie może uniknąć kary

Zmowy cenowe zaliczane są do najbardziej szkodliwych i najtrudniejszych do wykrycia naruszeń prawa konkurencji. Ze względu na swój niejawny charakter, przedsiębiorcy potrafią latami trwać w nielegalnym porozumieniu, negatywnie wpływając na gospodarkę. Instytucją pozwalającą na przerwanie zmowy, a...

Konfederacja Lewiatan: Biznes chce odbudować kształcenie zawodowe

Premier Mateusz Morawiecki i minister edukacji narodowej Anna Zalewska wystosowali specjalny list do pracodawców, w którym zwracają się do nich o podjęcie działań na rzecz kształcenia zawodowego, m.in. obejmowanie patronatem szkół zawodowych. Konfederacja Lewiatan pozytywnie ocenia ideę promocji...

MRPIPS: Najważniejsze zmiany w 2018 roku

Początek roku niesie ze sobą sporo zmian w polityce rodzinnej, polityce społecznej i polityce zatrudnienia. W praktyce oznacza to m.in. wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych. Z 1 stycznia została wprowadzona e-składka i wzrosła kwota...

Bezrobocie w grudniu 6,6%

6,6% - tyle w grudniu 2017 r. wyniosła stopa bezrobocia. To o 1,6 pkt. proc. mniej niż przed rokiem. W porównaniu z poprzednim miesiącem stopa bezrobocia wzrosła o 0,1 pkt. proc.

Ponad 227 mln zł na rozwój przedsiębiorczości i nowe miejsca pracy

Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy – to główne cele programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”, który na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizuje Bank Gospodarstwa Krajowego. Do tej pory w ramach programu zostały udzielone pożyczki na podjęcie...