Księgowość, kadry

Strona 1 z 736

Opracowanie OBPON: Uprawnienia niepełnosprawnego pracownika

Osoby niepełnosprawne należą do grupy pracowników szczególnie chronionych przepisami prawa. Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne mogą czerpać z tego tytułu wiele korzyści, jednak zatrudnianie osób niepełnosprawnych wiąże się także z szeregiem obowiązków wobec niepełnosprawnych...

Skazani na część etatu

Odsetek Polaków, którzy decydują się na pracę na pół gwizdka, powoli rośnie. Ale i tak jest prawie trzy razy mniejszy niż średnio w Unii Europejskiej

Koniec z 50-letnią archiwizacją

Sejm uchwalił projekt ustawy dotyczącej elektronizacji i krótszej archiwizacji dokumentacji pracowniczej. Za jej przyjęciem głosowali posłowie wszystkich klubów. Świadczy to o tym, że mają świadomość jak ważne dla pracodawców są to zmiany.

Usługi niematerialne wyłączone z kosztów

Od 1 stycznia spółka nie rozliczy w rachunku podatkowym opłat za badania rynku, usługi doradcze, reklamowe, zarządzania i przetwarzania danych, a także za korzystanie ze znaków towarowych, jeżeli wydatki te przekraczają 3 mln zł rocznie.

Został jeszcze tydzień na zmianę formy opodatkowania

Przedsiębiorcy mają do wyboru kilka form rozliczania daniny od dochodów (przychodów) z prowadzonej działalności. Aby zmienić stosowane dotychczas reguły, muszą powiadomić urząd skarbowy. Jest na to czas do 22 stycznia.

Blokada rachunku może uderzyć w uczciwych przedsiębiorców

Od dłuższego czasu większość aktywności prawodawcy w obszarze prawa podatkowego dotyczy zagadnień uszczelniania systemu podatkowego, ograniczania, a najlepiej eliminacji agresywnych optymalizacji prowadzonych na granicy prawa, jak również walki z przestępstwami skarbowymi. Chociaż formalnym twórcą...