Księgowość, kadry

Strona 1 z 760

Czy można korzystać z kryptowalut w bieżących płatnościach firmy

Kontrahenci zawsze poszukują takiej formy rozliczeń, która daje im pewność osiągnięcia celu transakcji i umożliwia dokonanie jej mimo konieczności przeprowadzenia jej pomiędzy dwoma oddalonymi miejscami, które w dodatku mają inne strefy czasowe. Popularyzacja kryptowalut wskazuje na powstawanie nowego...

Spór zbiorowy o środki socjalne

Kwestie związane ze świadczeniami socjalnymi dla pracowników reguluje ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Wyznacza ona dwie podstawowe zasady dotyczące gospodarowania środkami funduszu.

Akta osobowe wciąż papierowe

Nawet wtedy, gdy cały obieg dokumentacji w firmie odbywa się przez sieć, nadal trzeba prowadzić teczki dla pracowników w formie papierowej. Tak będzie do końca 2018 r.

Zatrudnianie cudzoziemców: co zmieniło się w procedurze oświadczeniowej

Najwięcej zmian w przepisach imigracyjnych, które weszły w życie z początkiem 2018 r., dotyczyło procedury powierzania pracy cudzoziemcom z niektórych państw na podstawie oświadczeń pracodawców, rejestrowanych przez powiatowe urzędy pracy. Wielu przedsiębiorców obawiało się tych zmian....

Nakaz wypłaty spornej kwoty od inspekcji pracy tylko w sprawach oczywistych

Prowadzę firmę przewozową. Okręgowy inspektor pracy nakazał mi wypłacić jednemu z kierowców 2 tys. zł. Kwotę tę wcześniej potrąciłem mu z diet za podróże służbowe za szkody, które wyrządził w służbowym aucie. W tej sprawie toczy się odrębny proces sądowy (dysponuję oświadczeniem pracownika,...