Dofinansowania z PFRON

Strona 1 z 116

KOMUNIKAT: Składanie sprawozdań finansowych za 2017 rok do PFRON

Beneficjentami zobowiązanymi do sporządzania sprawozdań finansowych są podmioty określone w ustawie o rachunkowości (doc 27 KB). Niezłożenie sprawozdania finansowego w terminie do 30 kwietnia 2018 r. może skutkować wstrzymaniem wypłaty środków.

Opracowanie OBPON:Premie zaliczysz do kosztów płacy

Jeśli Twoja firma wypłaca premie swoim pracownikom, możesz je spokojnie zaliczyć do kosztów płacy, które podlegają dofinansowaniu z PFRON. O ile nie masz w tym względzie nadmiernych zaległości.

Wpłaty i Ulgi na PFRON – planowana nowela budzi wątpliwości

W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem zmian w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zmiany mają dotyczyć m.in. ulgi z tytułu nabycia towarów/usług od pracodawcy spełniającego kryteria związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Jak twierdzi...